Vyhledávání

Informace o nás

 

Jivínský Štefan je ocenění za pozoruhodný kulturní počin na území jičínského okresu. Dřevěná soška vytvořená Renatou a Martinem Lhotákovými se uděluje každoročně 25. února ve dvou kategoriích - za počin uplynulého roku a za zásluhy dlouhodobé.

Hlavním smyslem štefanského snažení je získat přehled o všech bohulibých kulturních aktivitách na okrese, pozvat lidi na setkání a tam jim poděkovat.

Udílení je předmětem občanské iniciativy, jedná se o aktivitu zdola. Pořadateli jsou:

Štefanská komise (samozvaný otevřený a iniciativní orgán), Nadační fond Jičín - město pohádky, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a Prochoroviny. 

 

 

Každý rok do 31. prosince  může kdokoli poslat jakýkoli počet nominací. Stačí napsat koho nominuje (jednotlivce, skupinu, soubor), za co nominuje a kategorii (za uplynulý rok, nebo za zásluhy dlouhodobé). Je třeba uvést adresu nominovaného (místo působení) a kontakt na sebe.

Své návrhy zasílejte na e-mail: jivinskystefan@seznam.cz