Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

22. ročník udílení ceny Jivínský Štefan

07.03.2018 20:51

 

Štefanská komise schválila 256 nominací, za počin roku 105 a za dlouholetou činnost v kultuře 151.

Slavnostní večer 25. února uspořádalo město Hořice.

 

Výsledky:

 

Jivínský Štefan za počin roku 2017 (los)

 

Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce Hořice

Za předvánoční vystoupení v hořickém kostele, které se už pomalu stává tradicí. Za projekt Kdy – když ne teď? Kdo – když ne my? Aneb den za svobodu a demokracii (16. 11. 2017), při kterém si děti prožily „sametovou revoluci" na vlastní kůži, mnohé se o této době dozvěděly, vyzdobily si školu vlastnoručně zhotovenými transparenty, žáci 8. a 9. tříd předvedli demonstraci s papírovými pendreky, a nakonec všichni zapálili svíčky. Za znovuotevření včelařského kroužku, do kterého se mohou přihlásit děti ze všech hořických škol. Za zapojení do akce Ukliďme Česko, při kterém děti uklidily své město a sebraly 350 kg nepořádku.

 

 

Kytice jako zvláštní uznání poroty

 

Dagmar Faměrová

Kastelánka zámku Humprecht. Za trvale laskavý přístup k návštěvníkům, průvodcům a účinkujícím. Za krásné pořady na zámku, připravované s láskou a citem. Za starost o drobné památky Sobotecka. Za pomoc při vytváření seznamu nominovaných na cenu Jivínský Štefan.

 

Josef Jirků

Za mapování historie Markvartic a okolí a její prezentaci. Na základě pečlivého studia v archivech a muzeích, vyprávění pamětníků, shromažďování různých dokumentů i starých fotografií vytváří bohatý archiv a dbá i na novou fotodokumentaci. Svými přednáškami získává další zájemce o poznávání minulosti a současnosti.

 

Josef Kordík

Kněz ze Železnice. Za trvalou péči o kostel v Železnici, za osvětovou a duchovní činnost ve Valdicích, Železnici a jinde, za činnost literární a za vzor občanské statečnosti. Josef Kordík je v současné rozhárané době vzácným příkladem nezištného člověka úžasné mravní čistoty, který nikdy neustoupil ze svých ideálů a předsevzetí, ač byl perzekuován minulým režimem. Málo je známa i jeho aktivita poznávací a turistická.

 

Jivínský Štefan za dlouhodobou činnost v kultuře (rozhodnutí poroty)

 

Oldřiška a Jan Tomíčkovi

 

Oldřiška Tomíčková

Za výrazný podíl na kulturním životě v Hořicích. Jako pracovnice muzea zajišťuje činnost instituce i za nových podmínek při jeho rekonstrukci. Spoluorganizuje výstavy a besedy v různých kulturních zařízeních města. Jako členka spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku se svým manželem připravuje besedy, výstavy a kulturní akce (Masopust, Česko zpívá koledy aj.) na zámku v Hořicích. Je předsedkyní Ženského spolku Vesna, podílí se na organizaci kulturních akcí v židovské synagoze. Přispívá do vlastivědného časopisu Pod Zvičinou. Každoročně se aktivně zapojuje do příprav udílení ceny Jivínský Štefan.

 

Jan Tomíček

Za výrazný podíl na kulturním dění v Hořicích a okolí. Je oblíbeným profesorem dějepisu na zdejším státním gymnáziu, kde získává i zájemce o regionální historii a také se už víc než 10 let stará o udržování dobrých vzájemných vztahů s lužicko-srbským gymnáziem v Chotěbuzi. Podílí se na regionálně historicky zaměřených akcích hořického muzea. Přes 20 let je šéfredaktorem vlastivědného časopisu Pod Zvičinou, do něhož přispívá zajímavými články. Inicioval založení a stal se předsedou spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku. Je také členem pěveckého spolku Ratibor.