Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

23. ročník udílení ceny Jivínský Štefan

25.03.2019 20:01

 

Štefanská komise schválila 234 nominací, za počin roku 107 a za dlouholetou činnost v kultuře 127.

Slavnostní večer 25. února uspořádalo město Sobotka.

 

Výsledky:

 

Jivínský Štefan za počin roku 2018 (los)

 Věra Šedivá (Osenice)

Za organizaci setkání žen z Dětenic, Osenic a Brodku, které pomáhají připravovat pohoštění pro dětenické akce v podobě koláčků. Nejde jen o vzájemné povídání, ale pravidelně je připravena přednáška nebo beseda o historii místa i okolí, osobnostech, vaření, bylinkách nebo třeba o cizích krajích.

 

Kytice jako zvláštní uznání poroty

Marie Nosková (Lukavec)

Za obětavé dlouholeté organizování kulturního života v Lukavci a za posilování sounáležitosti jeho obyvatel, za práci s dětmi i seniory, za ilustrování vlastivědného časopisu Pod Zvičinou.

 

spolek Přátelé Markvarticka

Za starost o kulturní památky v Markvarticích (kostel sv. Jiljí, vzácné hodiny na jeho věži, varhany, nejstarší pavlačový domek v Markvarticích). Pečuje o jejich propagaci, finance pro ně získává z pořádání různých akcí (besedy, ples, koncerty, výstavy). Za vytrvalou a úspěšnou snahu o oživení kulturních tradic v Markvarticích.

 

Jan Samšiňák (Sobotka)

Za to, že jeho Šolcův statek v Sobotce je ve velmi dobrém stavu a slouží řadu let kulturním účelům. V Galerii Karla Samšiňáka se koná několik výstav do roka, v lapidáriu je během sezóny představena tvorba jednoho sochaře. Slavné jsou vernisáže výstav s kulturními programy. Hojně navštěvovány jsou i besedy s významnými osobnostmi a koncerty. Jan Samšiňák vše pořádá na své náklady, vstupné se nevybírá. Bohatá programová nabídka trvale zvyšuje návštěvnost objektu.

 

Jivínský Štefan za dlouhodobou činnost v kultuře (rozhodnutí poroty)

Alena Pospíšilová (Malechovice)

Za obětavou a skvělou práci nad rámec pracovních povinností v knihovnách v Sobotce, Jičíně a Libošovicích, doprovázenou pořádáním stovek besed, výstav a dalších akcí, přinášejících poučení i radost. Neúnavně dokáže pro čtenáře a studenty zapůjčit literaturu krásnou i odbornou a pomáhá všem generacím objevovat, oživovat a nezapomínat na krásy našeho domova a historie. Svými nápady, nadšením a neutuchající energií získává spolupracovníky a zájemce nejen z regionu.

 

Děkujeme za fotografie z tohoto večera, které nám laskavě poskytli Martin Žantovský a Stanislav Step.