Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

Jaký byl Jivínský Štefan 2016?

25.03.2016 19:00

 

Patřím už mezi štefanské pamětníky a měla jsem možnost sledovat, jak Štefan odrůstá plenkám a přes léta dětských her a dospívání se mění v krásného mladého muže. Za dvě desítky let svého života zmoudřel, nasbíral spoustu důležitých zkušeností, získal mnoho přátel a procestoval velký kus svého jičínského teritoria. Letošní ročník byl už dvacátý a jako místo pro štefanské setkání a předání cen byl vybrán Jičín, kde se Štefan v r. 1996 narodil. Je jisté, že každý ročník je trochu jiný a jiné jsou podmínky, v nichž jednotlivá města či vesnice připravují štefanské setkání – někde s větší noblesou, jinde více posousedsku, ale vždy se snahou připravit vše podle svých podmínek co nejlépe a ukázat to nej… ze své obce.

 

Jičín byl hostitelským městem už popáté a místem setkání se stalo Masarykovo divadlo. Kolem 16. hodiny se zaplnil slavnostně uspořádaný sál a začal program, který moderoval ředitel Kulturních zařízení města Jičína Pavel Nožička. Úvodní slovo a přivítání účastníků patřilo starostovi města panu Janu Malému. O historii a hlavních štefanských myšlenkách promluvila jičínská historička Eva Bílková. V následujícím pestrém kulturním programu se postupně představili Darina Stránská a Monika Chmelařová, žákyně Základní umělecké školy J. B. Foerstera Jičín (klavír) a členové Tanečního klubu KZMJ. Michael Pospíšil a Jan K. Čeliš spolu s členy folklórního souboru Barunka z České Skalice předvedli některé písně a tance z bohaté sběratelské činnosti Josefa Štefana Kubína a závěrečné vystoupení patřilo kapele BrnKačka z K-Klubu Jičín. Hlavními body programu bylo udělení dvou cen Jivínského Štefana (sešlo se celkem 235 nominací). V kategorii za kulturní počin roku se již tradičně losovalo. Rukou bývalého ředitele K-Klubu Martina Zajíčka byl ze štefanského klobouku vylosován lístek se jménem jičínské hebraistky Terezie Dubinové. Paní Terezka je dlouholetou neúnavnou popularizátorkou témat spojených s židovstvím a holokaustem a spolu s Janem Kindermannem se významně zasloužila o obnovu jičínského židovského hřbitova, jičínské synagogy a budovy bývalé židovské školy. Nominace byla tentokrát za cyklus přednášek na více než aktuální téma: „Židé, křesťané, muslimové: Co se děje v našem světě?“ Ocenění za ní v její nepřítomnosti převzal Jan Kindermann, ředitel sdružení Baševi, o. p. s.

 

Hlavní pozornost přítomných pak směřovala k udělení ceny za dlouhodobou činnost v kultuře, o níž rozhodla devítičlenná porota, složená ze zástupců různých částí okresu Jičín. Ještě před samotným vyhlášením ale členové poroty předali tři krásné kytice ze Střední školy zahradnické v Kopidlně jako výraz zvláštního ocenění a poděkování paní Evě Jónové, dlouholeté ochotnické herečce a zpěvačce z Hořic, paní Marii Sekerové, obětavé organizátorce Šrámkovy Sobotky, a členům Loutkového divadla Srdíčko z Jičína. Pak už následovalo vyhlášení laureáta Jivínského Štefana za dlouhodobou činnost v kultuře, jímž se tentokrát stal Jaroslav Veselý, který stál u zrodu mnoha významných jičínských kulturních projektů, např. pohádkového festivalu, Valdštejnských dnů i samotného Jivínského Štefana. Cenu mu předal starosta města pan Jan Malý. V závěru programu převzal pomyslnou štafetu – štefanský klobouk z rukou jičínského starosty pan Radomír Vališka, starosta obce Dětenice, kde se bude štefanské setkání konat 25. února 2017.

 

A jaký byl tedy ten letošní ročník? Dá se říci, že zcela tradiční. Tradičně se sešlo mnoho lidí, naladěných na stejnou notu, kteří společně strávili příjemné dvě hodiny. Byly již tradičně předány dvě ceny a tři kytice a tradičně organizátoři připravili báječný program včetně dobrého občerstvení. Závěrečné poděkování proto patří všem, kteří se na přípravě letošního Jivínského Štefana podíleli, ať již byli vidět na jevišti anebo stáli v pozadí toho všeho dění. V neposlední řadě děkujeme i panu starostovi a pracovníkům KZMJ. Jičín dostál svým hostitelským povinnostem opět na výbornou!

 

Oldřiška Tomíčková