Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

Jivínský Štefan 2020

07.03.2020 15:40

             Místem udílení cen Jivínského Štefana za rok 2019 se 25. 2. 2020 stalo město Vysoké Veselí. Nominovaní a hosté z celého Jičínska se sjeli do města, které je mimo hlavní dopravní trasy, ale pečlivě dbá také o kulturní život svých obyvatel. Vedle skvostně vyzdobeného sálu kulturního domu, v němž probíhal slavnostní program, potěšily i vlídnost hostitelů, tradiční chleby se sádlem a cibulí, výborné chlebíčky, sladké dobroty a pozorná obsluha. Útočiště pro porotu, která z nominovaných za dlouhodobou kulturní činnost vybírala hlavního laureáta a rozhodovala, komu bude předána kytice jako poděkování, poskytla místní knihovna.

            Všestranná schopnost  zajišťovat kulturní akce se projevila v průběhu doprovodného programu. Představení města zajistila osoba nejpovolanější – starosta pan Luboš Holman. Obrazovou dokumentaci vhodně doplnily výkresy žáků místní školy.

Konferenciér a zvukař v jedné osobě, pan Stanislav Deyl pak přizval na pódium půvabné a šikovné Volanické mažoretky, za něž vystoupily Radka Jiřičková, Simona Tobiášová, Anna Elisabeth Kosinová, Natálie Štieberová a Valérie Urbánková. Volanické mažoretky menší  Rozálie Deylová, Amálie Zmátlíková, Laura Holmanová, Karla Staňková, Stela Bradnová a Šárka Křížková sklidily dokonce potlesk po celou dobu vystoupení.  Pozitivně byly přijaty i hudební výstupy kytaristy Adama Aubrichta a klavíristky Radky Jiřičkové. Přínosné bylo také seznámení se školním projektem o životě a díle hlavní osobnosti nejznámější vysokoveselské akce, Karla Vacka, v podání Šárky Švarcové a Kristýny Nezkusilové.   

V průběhu programu se konalo losování laureáta Jivínského Štefana za počin roku 2019. Ze 106 nominací se díky šťastné ruce losující Aleny Pospíšilové, loňské laureátky Jivínského Štefana za dlouholetou kulturní činnost, stali vítězi této kategorie studenti Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice, Hořického gymnázia a Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice, kteří pracovali na projektu ke třicátému výročí Sametové revoluce.

O dalších oceněných rozhodovala porota, schválená Štefanskou komisí. Jejími členy byli pan Bohuslav Benč z Nové Paky, paní Jana Bouzková z Hořic, paní Marie Faruzelová z Jičína, paní Michaela Havelková z Kopidlna, pan Luboš Holman z Vysokého Veselí, pan Pavel Janák z Lázní Bělohradu, paní Iva Reichlová z Miletína, paní Marie Sekerová ze Sobotky, paní Liběna Šolcová z Libáně, paní Věra Trybenekrová z Pecky.

Květinové ocenění z rukou předsedkyně poroty paní Marie Sekerové převzal pan Josef Klazar za pravidelné organizování velice kvalitních kulturních programů v rámci Noci kostelů  na Bělohradsku a za přínosné bádání o životě a díle Jaroslava Majora, rodáka z Chotče, malíře a autora fresek. Dvě studie už byly publikovány a odborníkům výrazně pomohou při posuzování tvorby tohoto umělce.  Další dvě květiny si odnesli zástupce hořických pěveckých spolků Ratibor a Vesna, které obohacují hudební život už více než jedno století, a paní Pavlína Kaprasová, nominovaná za dobrou práci starostky obce Bačalky a za organizaci festivalu Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny, pořadu Křeslo pro hosta i dalších akcí v Libáni.

     Hlavní trofej v kategorii dlouholetých kulturních aktivit, v níž se sešlo 145 nominací, získalo na základě usnesení poroty město Vysoké Veselí za pořádání festivalu dechové hudby na počest Karla Vacka. Organizátoři připravují ve spolupráci s dcerou a vnukem významného hudebníka a skladatele program, ve kterém vystupují přední umělci a který obvykle navštěvuje několik stovek zájemců. V přírodním areálu proběhl v roce 2019 už 34. ročník.

            Poděkování bylo vysloveno formou květin i paní Evě Bílkové a paní Elišce Neckařové za vytrvalou, pečlivou a neúnavnou práci při přípravě a realizaci Jivínského Štefana.

            Hostitelské město připravilo milou atmosféru a skvělé podmínky, za což náleží všem, kteří se na programu a realizaci setkání podíleli, velké poděkování a uznání.

                                                                                                          Dája Faměrová