Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

Jivínský Štefan podruhé v Hořicích

01.04.2018 16:32

    Pomyslnou štafetu od Dětenických z rukou starosty Radomíra Vališky převzal před rokem zástupce města Hořice, pan Ivan Doležal. Místem 22. předávání ceny Jivínský Štefan se tedy staly podruhé Hořice, které přivítaly účastníky této akce opět jako v r. 2003 v Domě kultury Koruna. Tradičně dodržované datum, kterým je 25. únor, vyšlo tentokráte na neděli – pro někoho dobře, pro někoho naopak, přesto byl sál solidně zaplněn a díky Městskému úřadu Hořice stoly nabízely příjemné občerstvení v podobě hořických trubiček, vázaných koláčů a chlebů se sádlem a cibulí. Moderování celého odpoledne se ujal 1. místostarosta Ivan Doležal, představil starostu města a nominovaným a nominátorům, jejich fandům a přátelům postupně přiblížil účinkující v programu připraveném a vybraném Hořickými. Zazněly zde písně složené manželi Beranovými (vystupujícími pod názvem Ze šuplíku), podkrkonošské povídky s prvky nářečí přednesené členy divadelního souboru J. K. Tyl Oldřichem Kadou a Markétou Soukupovou, „pekelné představení“ sehrál Zvonek – loutkový soubor s mnohaletou tradicí a představili se i velmi mladí a úspěšní Hořičáci – Filip Šťovíček zpěvem upravených hořických písní za doprovodu klavíru a mažoretky Sultánky, které získaly titul Mistři světa.

     Uprostřed programu s velmi zdařilými ukázkami nastalo losování nového držitele sošky Jivínského Štefana v kategorii „kulturní počin roku 2017“. Losy se jmény nebo názvy všech nominovaných byly vloženy do tradičního (letos nového) klobouku, z něhož jeden los vytáhla na požádání Štefanské komise Draga Zlatníková z Jičína, majitelka sošky z roku 2015. A novým laureátem ceny se stala Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce Hořice (návrh viz seznam nominovaných na webových stránkách). Vrcholem celého setkání lidí, kteří věnují svůj čas, energii a často i materiální podporu bez nároku na honorář mnoha zajímavým aktivitám, sloužícím druhým lidem, bylo vyhlášení nového majitele sošky v kategorii „dlouhodobé zásluhy“. Tohoto úkolu se chopila paní Renata Holubová z Kopidlna, předsedkyně letošní poroty, jejímiž členy byli dále starosta Hořic Aleš Svoboda, Olga Končická z Vysokého Veselí, Marie Sekerová ze Sobotky a Jaroslav Veselý z Jičína. Po tónech znělky, kterou složil pro Jivínského Štefana před několika lety ostroměřský rodák, hudební skladatel Miroslav Vobořil a která opakovaně v programu zazněla, byly vyzvány k převzetí Jivínského Štefana tentokráte netradičně 2 osoby – manželé Oldřiška a Jan Tomíčkovi z Hořic. Rozsah jejich práce pro ostatní veřejnost je obrovský a mnohaletý (viz návrhy na webových stránkách). Sošky v obou kategoriích předával starosta města Hořice, pan Aleš Svoboda, a byl to také on, kdo poté odměnil kyticemi osoby navržené Štefanskou komisí – pány Josefa Jirků z Markvartic, Josefa Kordíka, kněze ze Železnice, a dámu Dagmar Faměrovou ze Sobotky, kastelánku zámku Humprecht. Při ukončení oficiální části vyzval starosta přítomné k volné diskusi a přátelským rozhovorům, což je každoročním přáním a cílem i celé Štefanské komise.

    Hostitelům letošního 22. ročníku Jivínského Štefana patří dík za pomoc při přípravných pracích a za hladký průběh celého setkání, které je mnohdy jedinou viditelnou odměnou pro lidi, kteří se věnují široké škále činností pro druhé v rámci jičínského okresu (i za jeho pomyslnými hranicemi) a už sama nominace na Jivínského Štefana pro ně znamená povzbuzení a velké zadostiučinění.                                                                                                                                                                                                          Draga Zlatníková