Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

Jivínský Štefan se vrací do Jivína

21.11.2015 21:11

        Na Štefanské schůzi, která připravuje udílení Jivínského Štefana za rok 2015, sešlo se dne 5. 11. celkem 14 lidí. Ti lidé si říkají štefanská komise a prohlásili, že ta komise je samozvaná a otevřená. Sami se pozvali ti, kdož Štefana organizují. Přijít může kdokoli, kdo chce pomoci. Předávání za rok 2015 bude 25. února v Jičíně, protože se jedná už o dvacátý ročník a Štefan v Jičíně začal. Pro úplnost ještě třeba dodat, že dřevěné sošky udělují se dvě, jedna za pozoruhodný kulturní počin roku a druhá za kulturní zásluhy dlouhodobé.

        Komise se rozešla s potěšením nad tím, že v ní jsou zastoupena všechna větší města okresu a že se dohodla na dalším ročníku. V roce 2017 se bude udílet Štefan za rok 2016 a to slavnostní setkání bude v Dětenicích. Aby se tak prostřídaly všechny části okresu.

        Hlavním úkolem do konce roku je získat co nejvíce nominací. Aby žádné bohulibé konání nezůstalo bez povšimnutí. Celé štefanské konání nesměřuje jen k předání sošek, ale hlavně k setkání lidí, kteří si mají co povědět, a k poděkování. Navrhovat může každý, jen je třeba uvést kategorii, adresu nominovaného (jednotlivce, nebo skupiny) a stručně zdůvodnit jeho zásluhy. Nominovat možno elektronicky na adresu jivinskystefan@seznam.cz, či papírově na B. Procházka, Sokolovská 367, 506 01 Jičín. Telefon na pořadatele je 493 523 492 nebo 723 128 942. Uzávěra nominací je do konce roku 2015.

ProChor

B. Procházka