Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

Proč Štefan ano

17.01.2012 21:24

 

Probírám se nominacemi na Jivínského Štefana – ocenění za pozoruhodný kulturní počin. Tabulka má 157 + 105 = 262 řádků. Pravda, někteří jsou navržení od několika lidí, takže skutečně nominovaných jednotlivců bude méně. Ale je to povzbudivé čtení o tom, co všechno se na okrese děje.

Velmi těší například věta „… za svůj nesmírně lidský úřednický přístup“. Máme tu „umělkyni v oboru cukrářství“. Knihovnice a knihovníky, kteří hrají s dětmi šipkovanou. Kronikářku, která začala psát kroniku nedávno, ale dohledává a dopisuje to, co chybí z minula. Mnoho zpráv je o tom, co všechno umí malá vesnická škola a co znamená pro obec. Škoda, že si to nepřečte pan školský ministr. On vydává tabulky o počtech žáků a penězích, ale rubriku o tom, co škola dělá pro vesnici tam nemá.

V nominačních dopisech se píše: „ … Jakoby se jejím příchodem naše město probouzelo ze zimního spánku.“ Nebo: „ … všestranný a obětavý člověk s mnoha zájmy, které předává dalším.“ A tak dále.  Inu, není Štefan jen o tom, co všechno se okolo nás děje. Ale i  ukazuje, že lidé to vnímají. Tu práci velmi často neplacenou. Tu chuť dát lidi dohromady, udělat si ve vsi pěkně … .

Občanská společnost, člověčí iniciativa je veliké bohatství. Važme si ho, vytvořme pro něj podmínky.

 

Výčet všech navržených na Jivínského Štefana bude po zpracování uveřejněn v našich novinách.

Veřejné udílení Štefanů spojené s kulturním programem se koná v sobotu 25. února v hostinci ve Slatinách.

 

proChor

Bohumír Procházka