Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

Sošky Štefana za rok 2018 rozdány

25.03.2019 20:05

     Místem 23. udílení dřevěných sošek Jivínského Štefana se stalo město Sobotka. Tradiční datum 25. únor vyšlo na pondělí a velký sál sokolovny, stolově uspořádaný pro nominované, nominátory, starosty obcí, ředitele institucí, škol a zájemce o kulturní dění i doprovody dětských účinkujících, byl téměř zaplněn. Vždyť nominovaných za pozoruhodný kulturní počin roku 2018 bylo 107 a za dlouhodobé kulturní zásluhy 127. Sobotečtí připravili velmi zajímavý program – od ukázek z repertoáru dvojích mažoretek, zpěvu žákyň šesté třídy zdejší školy, které si vybraly písně ze Sobotecka, hry na trubku a lesní roh dvou žáků ZUŠ, ukázku práce dětských členů Recitačního studia Šrámkova domu po vystoupení dospělých (Smíšený pěvecký sbor Bendl – Stojmír ze Sobotky a Dolního Bousova). Moderátorka Dagmar Faměrová uvedla dále a popsala sobotecké „zlato“ – kroje místních  baráčníků, které jsou velice krásné, mají za sebou i sto let od ušití a jsou pečlivě udržovány. Tetičky z Vlastenecko-dobročinné sdružené obce baráčníků pro Sobotku a okolí se také postaraly o občerstvení, zejména o napečení koláčků a preclíků. Přítomní si mohli prohlédnout panely, kde byly představeny i další sobotecké kulturní zajímavosti: zámek Humprecht, festival Šrámkova Sobotka, Šolcův statek, časopis Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. Celé setkání probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře.

     Každoročním vylosováním laureáta za kulturní počin roku byla pověřena loňská laureátka Oldřiška Tomíčková, které dokonce zavázali oči, aby do klobouku, v němž byly lístečky se jmény nominovaných, opravdu neviděla. A novou držitelkou Jivínského Štefana se stala téměř devadesátiletá Věra Šedivá z Osenic. Vrcholem setkání lidí, jejichž jedinou odměnou je často právě nominace a to, že si jejich činnosti pro druhé někdo všimne, bylo sdělení jména osoby vybrané porotou za dlouhodobé zásluhy. Držitelkou sošky Štefana se stala Alena Pospíšilová z Malechovic, jejíž rozsah kulturních aktivit je obdivuhodný (viz přehled nominací na webu). Porota také vybrala 3 nominované, které ocenila kyticemi, a to Marii Noskovou z Lukavce, spolek Přátelé Markvarticka a Jana Samšiňáka, hospodáře na Šolcově statku v Sobotce. Za velké překvapení lze považovat rozhodnutí poroty poděkovat dlouholetým upravovatelkám došlých nominací, u nichž je někdy třeba dohledávat fakta, zpřesňovat formulaci nebo text krátit. Pro květiny si na vyzvání předsedkyně poroty Renaty Holubové přišly Eva Bílková, Dagmar Faměrová, Eliška Neckařová, Oldřiška Tomíčková a Draga Zlatníková.

     Sobotečtí se organizace předávání Jivínského Štefana zhostili báječně, což jistě neušlo vzácným hostům, které doprovázel starosta Sobotky Ing. Lubor Jenček, a sice zástupkyni hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martině Berdychové a senátorovi Ing. Tomáši Czerninovi.

 

                                                           Draga Zlatníková