Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

Z DOŠLÝCH OHLASŮ

11.02.2012 21:30

Po odeslání pozvánek se organizátorům vrací ohlasy na nominace. Jednu z nich nám poslal pan Jiří VALENTA a my z ní s jeho souhlasem zveřejňujeme: 

 

Vážení a milí organizátoři bohulibého setkání,
celý dnešní den jsem věnoval čtení Vašeho seznamu nominací na Jivínského
Štefana. Putoval jsem mapou, známými silnicemi, listoval jsem v
internetových stránkách obcí a různých zařízení a najednou se mi začal
obraz našeho světa - Vaší zásluhou - měnit před očima. Procházel jsem
jednu nominaci za druhou ne proto, abych hledal, proč jsem pozván na to
neobvyklé setkání, ale proto, že jste mi připravili tím soupisem
"zásluh" kulturních pracovníků v okrese životní injekci. Uprostřed
náporu mordů, korupcí, zlodějin, dokladů o vládě peněz, o katastrofách,
přívalu hrůz, pomluv, plynoucích ze sdělovacích prostředků naší země -
najednou monumentální výčet neuvěřitelného množství zajímavých
kulturních aktivit.