Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

 

Nominace na  Jivínského Štefana  za rok 2019

 

 

Počin roku 2019

 

Balbineum, z. s.
Za iniciativní přístup směřující k záchraně a odpovídajícímu využití bývalé jezuitské koleje v Jičíně. Za snahy o udržování národního kulturního dědictví (tradice, slovesnost, řemesla, divadlo, hudba, tanec aj.).

 

Bičiště Pavel
Pracovník Městského muzea a galerie Hořice. Za cyklus setkání v muzeu, který moderoval a při nichž představoval veřejnosti zajímavé osobnosti Hořic.

 

Bílek Karol, Šrůtová Magdalena (3x)
Za výrazný podíl na přípravě a organizaci úspěšného cyklu přednášek Lidová kultura Českého ráje a severovýchodních Čech, uspořádaném Městským kulturním střediskem a Městskou knihovnou Fráni Šrámka v Sobotce ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou sdruženou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí.

 

Bílková Eva
Nejen za procházky po jičínském hřbitově.

 

Blažejová Lada, Velebná Ivana
Za působivý komponovaný pořad Studenti studentům, který připravily k 30. výročí svobody se Studiem Šrámkova domu a se žáky sobotecké pobočky Základní umělecké školy J. B. Foerstera v Jičíně.

 

Čermák Karel (3x)
Za sestavení obsáhlé Příručky vlastivědného pracovníka pro oblast Jičínska a Českého ráje, kterou vydal vlastním nákladem. Na 1291 stranách lze najít výpisy z regionálních novin z let 1850–1949. Bude nepostradatelnou pomůckou každého, kdo se zabývá tímto územím.

 

Čermák Karel (2x)
Za výstavu uspořádanou v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. K pohlednicím a dokumentům vztahujícím se k Jičínu, které na výstavu zapůjčil, vytvořil scénář a připojil i podrobné popisky. Výstavu pak doplnil zajímavým výkladem o pohlednicích obecně i těch zde vystavených.

 

Černý Vít
Za obnovení tradice poutí ke kapli sv. Isidora na Vinici na Bradech. Za péči o tuto barokní památku i usedlost, k níž patří a která je přes své dřívější majitele – rodiny Rostových, Šírových a Lepařových – spojena s historií Jičína.

 

Dobrovodští kohouti, z. s. – divadelní ochotnický spolek
Za nastudování a provedení komedie Habaďůra aneb nájemníci pana Swana.

 

Dufková Iva
Amatérská fotografka, vychovatelka v domově mládeže v Jičíně. Za zajímavé fotografie s různými náměty, především zvířaty. Mimořádné ocenění získala ve velké konkurenci, a to 2. a 3. místo v soutěži Czech Nature Photo 2019 v kategorii Bezobratlí.

 

Dům kultury Koruna Hořice
Za uspořádání již 4. spolkového galavečera Sejdeme se u Koruny, na kterém účinkovaly všechny hořické hudební, pěvecké a divadelní spolky. Jeho účelem je nejen předvést své umění veřejnosti, ale také se vzájemně lépe poznat, pobavit se a třeba si i zatančit.

 

Fajstauerová Hana
Za výstavu Listopad 89 v Jičíně a komentované prohlídky pro školy.

 

Faltová Monika

Za vzornou práci vedoucí referentky kulturní komise obce Lukavec u Hořic. Zařizuje hostování místních divadelních souborů, vytváří příjemné zázemí při kulturních akcích, na jejichž přípravě se podílí a mnohdy i sama v nich účinkuje. Za starost o kulturní památky (křížek v Lukavci, socha sv. Jana Nepomuckého, zvonička, křížek v Dobši) a za prezentaci jejich obnovy v tisku.

 

Faměrová Dagmar (2x)
Kastelánka zámku Humprecht. Za pořádání různorodých pořadů a koncertů na zámku Humprecht v upravených a květinami vyzdobených interiérech. Za originální kostýmované prohlídky na téma Památka zesnulých v historických souvislostech, připravené na závěr sezóny.

 

Franc Václav
Za literárně-dramatické vystoupení Děda Václav vypravuje. Uskutečnilo se v rámci Výročního jarmarku v jičínské knihovně v programu Bejvávalo v Řehči.

 

Franc Václav
Za propagaci jičínské umělecké tvorby a vystoupení v rámci literárního festivalu Mělnický Pegas.

 

Havelková Michaela
Nová vedoucí Kulturního a vzdělávacího centra a knihovny v Kopidlně. Za uspořádání Retro výstavy k výročí 17. listopadu 1989. Většina vystavených předmětů byla zapůjčena obyvateli Kopidlna. I vernisáž byla v retro stylu a přešla v posezení hloučků návštěvníků, kteří vzpomínali na mládí.

 

Heršálková Jitka
Za uspořádání letošního kloboukového posvícení ve Vitiněvsi. Sešlo se celkem 156 registrovaných pokrývek hlavy. Na vitiněvské návsi bylo zorganizováno mnoho akcí a atrakcí pro děti i dospělé po celý den i večer.

 

Heršálková Jitka
Za uspořádání velmi vkusné a přehledné retro-výstavy v listopadu 2019 s velkým množstvím vystavených exponátů, které ochotně donesli nadšení vitiněvští spoluobčané.

 

Chodějovská Eva
Za pečlivou a vytrvalou osvětu a badatelskou činnost o historii našeho kraje, v roce 2019 reprezentovanou pořadem Překrásná lovkyně Diana, který byl uveden na zámku Humprecht.

 

Janák Filip a děti z římskokatolické farnosti v Hořicích
Za nastudování a dvojnásobné provedení živého betléma v čase Vánoc.

 

Janoušková Kateřina
Za pořádání Velikonoční a Vánoční dílny pro děti i dospělé s kavárničkou a výměnným bazarem v Lukavci.

 

Junák – český skaut, středisko Hořice
Za celoroční oslavy 100 let skautingu v Hořicích, především za velkolepou výstavu v hořickém muzeu, v jejímž rámci proběhla i celá řada doprovodných akcí, např. Veřejné kytarohraní, skautská muzejní noc, setkání pamětníků, projekce nových filmů o skautingu a mnohé další.

 

Kavárna Café terasy Železnice
Za obohacení kulturního života nejen Železnice. Za pořádání výstav, přednášek, kulturních vystoupení, spolupořádání festivalu Železnické hudební léto (v roce 2019 se konal 3. ročník, výtěžek z akce byl opět věnován na opravu zdejšího kostela) a masopustu.

 

Kettner Josef
Za pásmo z veršů Josefa Jindry, které vytvořil a s přáteli nastudoval. S programem vystoupili k 85. narozeninám soboteckého básníka, který dosáhl svými verši značného úspěchu.

 

Klazar Josef
Za velmi obšírné a podrobné bádání věnované životu a dílu chotečského rodáka Jaroslava Pantaleona Majora, které nachází příznivou odezvu mezi známými kunsthistoriky a památkáři a jehož zatím posledním výsledkem je další odborná studie, publikovaná tentokrát v časopise Staletá Praha.

 

Klazar Josef
Za uspořádání akce k výročí narození Jaroslava Pantaleona Majora z Chotče. Konala se v Lázních Bělohradě, na programu byla slavnostní mše a přednáška o životě a díle výtvarníka, přednesená Josefem Klazarem, za přítomnosti předních odborníků na beuronské umění, oceňujících, že Josef Klazar objevuje výraznou osobnost nejen pro region, ale i dějiny umění.

 

Klazar Josef
Za organizaci další Noci kostelů na Bělohradsku, tentokrát v kostele sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Na programu byla prohlídka kostela, podrobné připomenutí jeho historie i péče o stavbu, výtvarná dílnička pro děti, krátká hudební vystoupení i koncert, a také přednáška týkající se okolní krajiny.

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (2x)
Za uspořádání Výročního jarmarku, na kterém se prezentovala řada umělců a vystavovatelů.

 

Komárková Jaroslava

Ředitelka Základní umělecké školy J. B. Foerstera v Jičíně. Za koncerty symfonického orchestru.

 

Kopidlenské žížalky, z. s., Kopidlno

Za akci Po stopách do pohádkového parku aneb Podzimní odpoledne pro děti a dospělé, která se konala na konci září a do Kopidlna přivedla mnoho rodin s dětmi.

 

Kracíková Jindřiška

Za vydání knihy Králova třetí žena.

 

Kytarový orchestr ZUŠ Jaroměř pod vedením Miloše Dvořáčka

Za úžasný adventní koncert s názvem Kytarový betlém Matyáše Brauna v hořickém muzeu, které při této akci doslova praskalo ve švech.

 

Lambert Stefan

Student Hořického gymnázia. Za vytvoření autorského filmečku Natoč svoji školu, který byl v soutěži vyhlášené Královéhradeckým krajem porotou oceněn jako nejlepší.

 

Libošovický ochotnický spolek Libošovice

Za nastudování hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti v režii Jiřího Pošepného. Premiéra a následující 4 reprízy se setkaly tradičně s velkým zájmem diváků. Bez velké propagace byl sál libošovického hotelu Český ráj vždy do posledního místa zaplněn. Dvacet dva herců s plným nasazením hrálo a zpívalo. Vysoké hodnocení zaslouží i kulisy klasické divadelní hry. Tradičně je nakreslil Vít Svoboda ml., jeden z herců. Vtipně výtvarně pojatá libošovická náves s dominantním kostelem dokreslovala příznivý dojem z celého vydařeného představení.

 

Menclová Ilona

Za podíl na pořádání dětského karnevalu se soutěžemi pro děti, zorganizování zájezdu do zábavního parku pro děti a mikulášské nadílky se soutěžemi, na pořádání Velikonoční a Vánoční dílny pro děti i dospělé s kavárničkou a výměnným bazarem v Lukavci.

 

Miškovský Michal

Vedoucí Biografu Český ráj v Jičíně. Za vlídné chování k seniorům, pro které jsou minimálně 1x v měsíci promítány filmy se zasvěceným a příjemným úvodním slovem pana „kinárníka“.

 

Mladějovská formanka

Za pomoc při organizování tanečních pro pokročilé pod vedením Přemysla Rajdla. Kurzy obohatily kulturní život v obci.

 

Najman František

Za výuku v tanečních pro starší v Markvarticích. I když není profesionál, důležité je, že jeho zaujetí pro tanec se přenáší na účastníky kurzů.

 

Najman František

Za podíl na organizaci hasičské slavnosti ve Vesci. Šlo o velice zdařilou akci.

 

Obec Choteč

Za cyklus tří adventních koncertů v místním kostele sv. Mikuláše.

 

Osada Zápolí a šerif Jaromír Raba-Jarin

Nadšený pokračovatel trampských tradic. Za perfektně zorganizované Trampské hry v bývalé hospodě Na Písku v Malechovicích. Jedná se o klasické staré hry, kterými se bavili již dávní trampové.

 

Peckórum – pěvecký sbor

Za obohacování hudebního života v Pecce a okolí. Za vystupování v kostelích a při Harantovských slavnostech, za setkávání nadšenců pro sborový zpěv.

 

Písničkáři Ze Šuplíku

Hudební skupina z Řehče. Za vystoupení v kostele sv. Václava v Kozojedech v rámci Noci kostelů.

 

Pluhařová Ilona

Učitelka na Základní škole v Kopidlně. Za vydání knihy Žabolo a vešák Nefeš. Froscholo und Unfesch, která vyšla v nakladatelství Silenka ve spolupráci s librix.eu. Jedná se o česko-německou knížku (spoluautory jsou Xaver Metzger a Martin Metzger). Ilustracemi ji doplnil Jan Pluhař junior.

 

Pohádkové noviny – redakce

Tým studentů gymnázia Nová Paka a vysokoškolák Adam Špiroch. Za zpravodajství z festivalu Jičín – město pohádky v novinách, které vycházejí v každém festivalovém dnu (celkem 5x).

 

Pospíšilová Alena

Knihovnice v Libošovicích. Za literárně vlastivědné výlety.

 

Pospíšil Michael a Literácy Jitčín, z.s.

Za velmi pěkný koncert Hudby barokních Hořic z díla barokní hudebnice, zpěvačky, hudební skladatelky a básnířky Barbary Strozziové. Zazněl v autentickém prostředí hořického zámku, který patřil v téže době příbuzné větvi rodu Strozziů.

 

Pour Martin

Za dokumentaci a popularizaci historie motocyklového sportu v Hořicích, za výstavu Od laurinky po superbike v Museu Czech road racing v hořickém zámku, za besedy s pamětníky.

 

Procházka Bohumír (2x)

Za pořad Jak jsem je poznal uvedený v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, do něhož zapojil i rodinné příslušníky. Představil pětici autorů: Ivan Martin Jirous, Pavel Kohout, Bohuslav Reynek, Ludvík Vaculík a Josef Váchal.

 

Přátelé Markvarticka, z. s.

Za rekonstrukci historických věžních hodin kostela sv. Jiljí. Za společenskou akci k požehnání hodin diecézním litoměřickým biskupem Mons. Mgr Janem Baxou a za přednášku restaurátora Petra Skály, orlojníka Staroměstského orloje v Praze.

 

Ratibor a Vesna – pěvecké spolky, Hořice (2x)

Za všechny kulturní akce v Hořicích a okolí, především za adventní koncert Brána do adventu a za tradiční Tříkrálový koncert. Za to, že před Vánoci přicházejí zazpívat pacientům hořické LDNky.

 

Ratibor a Vesna – pěvecké spolky, Hořice, Novobydžovský chrámový sbor, Hořický komorní orchestr pod vedením Olhy Kolodiy

Za Tříkrálový koncert v kostele v Hořicích.

 

Reichlová Iva

Za aktivní přístup, obětavou práci a zvýšení kvality miletínského čtvrtletníku Sousedské listy, který je v současné době vydáván barevně, s pečlivě vybíranými náměty článků v rozsahu až 40 stran.

 

Rodinné centrum Konvička Hořice

Za mnohé akce pro rodiny s dětmi, například za Knihadýlko, besedy s odborníky (např. s klinickou logopedkou), zájmové kroužky pro předškolní děti a tvůrčí dílničky.

 

Řehečské kvarteto

Za vystoupení na Literárních Františkových Lázních (jízda literárního vlaku do Hoffu v Německu a zpět).

 

Řehečské kvarteto

Za vystoupení na křtu knihy Literáti na trati na Hlavním nádraží v Praze.

 

Řehečské kvarteto

Za vystupování v rámci festivalu Jičín – město pohádky.

 

Skupina Louskáček, Lukavec u Hořic

Monika Faltová, Dagmar Šťovíčková, Eva Baranová, Blanka Janoušková, Jaroslav Janoušek, Martin Dítě, Marek Drahonínský, Ivo Šťovíček, Marie Nosková, Zdena Zuzana Bednářová. Za významné zapojení se do kulturního života v Lukavci. Za nacvičení České besedy a vystupování s ní v Lukavci i v okolí, ale i na Sněžce, kde byl překonán výškový rekord, a následovalo zapsání do České knihy rekordů. Za nacvičení skečů, scének, hudebních a tanečních čísel pro akce kulturní komise i za účinkování v komparsu filmového spotu Lékařské fakulty Hradec Králové pro získávání kvalitních studentů medicíny.

 

Smír, krajina a my – pořadatelé

Nadační fond Jičín město pohádky, Organum Cantate, z.s., Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Římskokatolická farnost – Arciděkanství Jičín. Za trojí setkání k 20. výročí Jičínského apelu ke smíření a vztyčení smírčího kříže na hřbetu Veliše. Při Setkání u kulatého stolu je třeba vyzdvihnout iniciativu studentů Lepařova gymnázia v Jičíně, kteří text, sepsaný ke slavnosti v roce 1999 a dodnes aktuální, dokázali vhodně doplnit o pohled současných mladých lidí.

 

Spolek Stezka Češov – Vysoké Veselí

Za spolupráci s dalšími organizacemi a spolky během tradičního Putování po stezce. V roce 2019 se podařilo navázat spolupráci s SDH Vysoké Veselí (ukázka techniky, první pomoci a soutěže pro děti na stanovišti Kákovice), dílničku dovedných rukou pro děti i dospělé zorganizovala ZŠ a MŠ Vysoké Veselí, občerstvení po celý den si ve Volanicích vzala na starost obec.

 

Strozzi – spolek přátel hořického zámku (2x)

Za všechny akce v průběhu roku (Zámecký masopust, Velikonoční dílny, Zámek žije!, Zámecký Halloween, Česko zpívá koledy, koncert z díla Barbary Strozzi).

 

Studenti Hořického gymnázia

Za natočení dvou dokumentárních filmů, příběhů pamětníků, a přípravu panelů putovní výstavy ve spolupráci s organizací Paměť národa - Příběhy našich sousedů. V jednom z filmů studenti představili bývalou atletku Jaroslavu Jehličkovou, ve druhém Iva Chocholáče, člena Jazzové sekce. Oba filmy byly promítnuty na veřejné projekci na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a v divadelním sále hořické radnice. Zároveň je převzala a odvysílala Východočeská televize.

 

Studenti Hořického gymnázia

Za vytvoření komponovaného programu pro žáky školy i veřejnost k uctění památky Jana Palacha. Program byl zahrnut do vzpomínkových akcí v rámci města Hořice.

 

Studenti Hořického gymnázia

Za společensko-kulturní program při předání čestného občanství Hořic bývalé politické vězeňkyni a bojovnici za svobodu paní Haně Truncové a při ocenění osobnosti města Hořic paní Jany Sieberové, zakladatelky hořického domácího hospicu. Studenti vytvořili také medailonky obou oceněných žen.

 

Studenti Hořického gymnázia

Za kulturně vzdělávací program pro veřejnost, v němž návštěvníky seznamovali s výsledky své expediční činnosti ve Svojanově. Při tomto komponovaném programu v divadelním sále hořické radnice byly zároveň promítnuty dva autorské studentské filmy, jeden z nich animovaný, a v budově gymnázia probíhala výstava fotografií Tváře Svojanova a dalších expedičních výstupů.

 

Studenti Hořického gymnázia

Za výtvarný projekt Street Art na vrchu Gothard, v němž studenti realizovali své návrhy drobných graffiti, jejichž podoba byla předem schválena městem Hořice.

 

Studenti a učitelé Hořického gymnázia

Za pořádání vzdělávacích a kulturních akcí pro žáky základních škol i pro veřejnost (např. Zahradní slavnost, veřejné promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět na školách, besedy se zajímavými osobnostmi aj.)

 

Studenti gymnázia a sociálního oboru Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice

Za uspořádání Pestrého zábavného večera, tradiční předvánoční akademie, do jejíhož programu přispěli žáci všech tříd. Dopolední představení bylo určeno žákům hořických škol, večerní bylo nejen pro rodiče, ale pro širokou veřejnost.

 

Studenti oboru gymnázium Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice

Za vydávání studentského časopisu Tempus. Časopis přináší aktuální informace o škole, studentské práce, rozhovory s učiteli a jiné, vše okořeněné správnou dávkou studentského humoru.

 

Studenti Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice, Hořického gymnázia a Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice (2x)

Za natočení pamětnického dokumentu k uchování vzpomínek nejen na listopadové události roku 1989, ale i dobu před nimi. Snímek se stal součástí většího díla. Studenti pod patronací organizace Paměť národa natáčeli rozhovory s dobovými aktéry a připravili podklady k výstavním panelům. Film byl promítán nejen při oslavách Sametové revoluce, ale následně také v průběhu výstavy v hořickém muzeu. Celou akci zaštítilo město Hořice.

 

Studenti a učitelé Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice

Za komponovaný pořad Tenkrát na gymplu. Byl určený pro veřejnost, spojený s besedou se studentskými vůdci Sametové revoluce, písničkami a scénkami a soutěží HUSa na sametu.

 

Svazek obcí Mariánská zahrada a obec Střevač

Za přípravu a realizaci programu slavnostního setkání při příležitosti 15. výročí založení Svazku obcí Mariánská zahrada, sdružujícího 30 obcí, nacházejících se na území barokně komponované krajiny bývalého panství rodu Schliků, které mají v programu zajištění dobrých podmínek pro své obyvatele, ale také péči o významné kulturní dědictví a přírodní bohatství.

 

Svoboda Vít ml.

Za vystupování v představeních Libošovického ochotnického spolku, za vytváření divadelních kulis, novoročenek Obecního úřadu Libošovice, plakátů (např. na Tříkrálový koncert Tria Talia v Libošovicích). Za péči o kostel sv. Prokopa v Libošovicích.

 

Špicar Stašková Barbora

Za Slavnost a besedu k oslavě 30 let svobody – literárně hudební pásmo spojené s besedou s bývalým ministrem obrany Jiřím Šedivým a ředitelkou společnosti Gogole pro Česko. Do programu byl zapojen Smíšený pěvecký sbor Bendl - Stojmír ze Sobotky a Dolního Bousova i návštěvníci slavnosti.

 

Špicar Stašková Barbora a kol.

Za organizaci Třešňového jarmarku v závěru festivalu Šrámkova Sobotka.

 

Šrůtová Magdalena

Knihovnice Městské knihovny Fráni Šrámka v Sobotce. Za organizování virtuální univerzity třetího věku.

 

Šťovíček Filip

Student Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice. Za sólový zpěv na mnoha kulturních i duchovních akcích v Hořicích a v okolí, za hraní na varhany při mších. Filip studuje sólový zpěv a hru na varhany, je účastníkem a vítězem řady soutěží. Je členem pěveckých spolků Ratibor a Vesna i chrámového sboru. Za to, že svým uměním ochotně obohacuje kulturní život v Hořicích.

 

Teslík Václav (2x)

Za vydání své třetí sbírky poezie Raději obětovat ráj. Vyšla v nakladatelství Svítání v Hradci Králové. Graficky sbírku doplnil kresbami Miroslav Hořínek.

 

Trybenekrová Věra

Za profesionálně s empatií a vztahem k dětem vedené vypravěčské soutěže pro žáky škol v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

 

Vališka David, Heršálek Jaroslav, Šviha Bob a spol.

Za den otevřených dveří Prachárna aneb 53 let jičínské hvězdárny, věnovaný vzpomínce na vynikajícího astronoma Josefa Kabeláče, který se o tuto hvězdárnu a její vybavení zasloužil. Pro zájemce byla připravena dokumentární výstava o historii i současnosti objektu, přednášky o jičínské krajině, zdejších astronomických výzkumech, rotaci Země.

 

Velešovský Pavel (2x)

Učitel na Střední průmyslové škole v Jičíně. Za autorské čtení své prózy v jičínské Knihovně Václava Čtvrtka.

 

Víchová Jitka

Za výstavu k 30. výročí Sametové revoluce. Do příprav i průběhu výstavy konané v budově základní školy v ulici 17. listopadu v Jičíně zapojila žáky i své kolegy. Využila svých zkušeností z řady projektů, které už v minulosti úspěšně se svými žáky řešila.

 

Vildmanová Veronika

Za stoupající úroveň koncertních vystoupení, Za schopnost obohatit hudební život o návštěvy významných umělců – adventní koncert Tria Talia s Miroslavem Kejmarem v Porotním sále zámku v Jičíně.

 

Volák Jan a spolek Dětenický betlém, z. s.

Za záchranu pohyblivého a ozvučeného betléma, jehož autorem je Vincenc Novotný z Dětenic. Zázemí pro opravený betlém poskytla koncem roku 2018 obec Dětenice v Památníku Foerstrova rodu v Osenicích, pokračuje snaha o vybudování expozice.

 

Základní organizace Českého svazu zahrádkářů, Vysoké Veselí

Za uspořádání tří zájezdů se zahrádkářskou tematikou. Jsou určeny nejen členům, ale také široké veřejnosti, dobře naplánovány i organizovány.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky

Za uspořádání masopustního průvodu ve Veliši. Průvod žáků a učitelů v maskách prošel vsí za zpěvu veselých písniček.

 

Základní škola Na Daliborce Hořice

Za charitativní projekt Daruj knihu, daruj radost a jeho úspěšnou prezentaci v Senátu ČR, kde jim v soutěži škol pouze o jediný hlas uteklo 1. místo!

 

Mateřská škola Na Daliborce Hořice

Za Plastopůst aneb Týden bez plastů.

 

Základní škola Na Daliborce, Základní škola Na Habru a Základní škola Komenského Hořice

Za společný projekt k 30. výročí Sametové revoluce, nazvaný Svoboda. Jeho součástí byly retrohrátky, retrokvíz, besedy a také výstava v kině. Společný projekt přispěl nejen k seznámení s historií nepříliš vzdálenou a přitom důležitou, ale také ke vzájemnému poznání učitelů a žáků zmíněných škol.

 

Zamykání koupaliště na Dachovech – organizátoři

Skupiny Artrosa a Vem si prášek, hudební spolek Dalibor a další příznivci oblíbené akce. Za uspořádání oblíbené akce spojené se soutěžemi, vodními hrátkami, sportovní stezkou pro děti, opékáním vuřtů a zábavou.

 

Zineckerová Anna, Rychtera Jan a Kuneš Vojtěch

Studenti Zemědělské akademie Gymnázia Hořice. Za úspěšné reprezentování své školy v Chebu, v krajském a celostátním (mezinárodním česko-slovenském) kole dějepisné soutěže Od společného probuzení k přelomu a rozdělení (1978 – 1992).

 

Žantovský Martin

Za redakční práci na knize Ilony Pluhařové Žabolo a fešák Nefeš/Froscholo und Unfesch.

 

 

Dlouhodobé zásluhy

 

Achát – redakce časopisu

Za vydávání měsíčníku zaměřeného na Novou Paku a okolí, který přináší informace o současném dění, pohledy do minulosti, upozorňuje na památky, přibližuje osobnosti.

 

Apropo Jičín, o. p. s.

Za veškerou práci věnovanou postiženým dětem a jejich rodičům i lidem v jejich okolí, kteří chtějí pomáhat. Za činnost i zábavné a velmi poučné akce.

 

ARTrosa

Taneční uskupení hořických mužoretů. Za zpestřování kulturních akcí nejen v Hořicích, ale prakticky po celé republice. Pánové pravidelně vystupují v černých oblecích a kloboucích s černými deštníky a v letním období v historických pruhovaných plavkách. Pravidelně tančí také při zakončení sezóny na dachovském koupališti.

 

ART-TELLier Cerekvice n. Bystřicí

Za pořádání výtvarných dílen pro veřejnost, výtvarných výstav i koncertů v místním kostele, za tvůrčí spolupráci se základní školou, základní uměleckou školou i místním obecním úřadem.

 

Baševi, o. p. s.

Za péči o židovské památky v Jičíně, jejich zpřístupnění i prezentaci. Za přednášky, besedy, koncerty, výstavy organizované v synagoze a v budově Židovská 100.

 

Bělohradské listy – redakce

Za vydávání časopisu, který informuje o současném dění v Lázních Bělohradě a okolí a obsahuje články o minulosti a zdejších významných osobnostech.

 

Benešová Jana (2x)

Za dlouholetou podporu a podíl na pořádání kulturních programů v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně nad rámec svých pracovních povinností – akce přispívají k propagaci jičínské knihovny a města Jičína vůbec. Za organizování pořadů v rámci činnosti Literárního spolku LiS (např. 3. Jičínské poetické jaro v roce 2019).

 

Benešová Stanislava

Za celoživotní podporu a spoluvytváření kulturních akcí v Městské knihovně v Nové Pace nad rámec svých pracovních povinností a za prezentaci knihovny (např. vystoupení na Výročním jarmarku v jičínské knihovně). Za organizování i dalších kulturně-společenských akcí přispívajících k propagaci packé knihovny a města Nová Paka.

 

Bílek Karol

Za nespočetné množství článků, řadu publikací, historických seminářů, přednášek, besed, nejen v Sobotce.

 

Bílková Eva

Za neutuchající podporu všech badatelů a zájemců o historii našeho kraje a kulturní dějiny a za laskavou metodologickou podporu všech hledajících. Podílí se také na organizační práci při sestavování přehledu nominací a realizacích ročníků Jivínského Štefana.

Bohuňovská Blažena

Za desetiletí organizační práce v Sokole Jičín. Za dlouholetou obětavou práci při organizaci, shánění materiálního zabezpečení a při přípravách a realizaci řady ročníků festivalu Jičín – město pohádky.

 

Bona Vita – komorní pěvecký sbor

Za trvalé obohacování kulturního života v Hořicích a v okolí.

 

Bukač Václav

Za to, že čtvrt století připravoval Hořické noviny s informacemi o aktuálním dění ve městě, s připomínkou významných výročí, pravidelně kořeněné jeho typickým humorem. V prosinci 2019 vyšlo poslední číslo těchto novin a jejich vydávání bylo po 25 letech ukončeno.

 

Burkert Zdeněk

Za dlouholeté vytváření dokumentace o současnosti i historii Nové Paky.

 

Církev československá husitská v Hořicích

Za všechny akce v synagoze (Noc kostelů, Evropský den židovské kultury, Pietní připomínka odchodu hořických židů, přednášky, koncerty a jiné). Za snahu vrátit hořické synagoze její původní krásu.

 

Čeliš Jan Křtitel

Za komentáře o kulturním dění na webových stránkách Jan-k-celis webnode.cz. Za výrazný podíl na koncertech skupiny Fidle.

 

Čermák Karel (2x)

Za sbírku pohlednic s regionálními motivy, tisků, knih, fotografií a dokumentů vztahujících se k Jičínu, jeho okolí a Českému ráji, kterou má pečlivě a promyšleně uspořádanou. Za vstřícný přístup k badatelům i zájemcům o historii, kterým tato sbírka výrazně pomáhá v ověřování a doplňování informací. Sám z ní vybírá při chystání knih, kalendářů, výstav. Za vytváření přehledů literatury týkající se Jičína a okolí.

 

Čtvrtečková Jana

Za pečlivé vedení kroniky obce Pševes. Za spolupráci s redakcí Kopidlenských listů.

 

Dědečková Lenka

Knihovnice v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Za činnost věnovanou seniorům – organizování univerzity třetího věku, přípravu přednášek, procházek po městě a dalších akcí pro Klub aktivních seniorů.

 

Dubinová Terezie

Za přednášky přibližující židovskou tematiku, připravované na základě znalostí a ve snaze, aby byly srozumitelné pro zájemce z řad široké veřejnosti. Za výrazný podíl na organizování programů v jičínské židovské synagoze a v Židovské 100.

 

Dubská Božena

Za organizaci zájezdů a odborný výklad při nich. Šestkrát ročně je tak umožněno handicapovaným občanům a seniorům z Jičína a okolí navštívit zajímavá místa ČR.

 

Erben Leoš

Majitel vydavatelství Gentiana v Jilemnici. Za propagaci území Českého ráje i Jičínska.

 

Faměrová Dagmar (3x)

Kastelánka zámku Humprecht. Za pořádání akcí, trvale laskavý přístup k návštěvníkům, průvodcům a účinkujícím. Za zájem o drobné památky na Sobotecku. Za výraznou pomoc při přípravě udílení ceny Jivínský Štefan.

 

Fišer Miloslav

Bývalý vikariátní asistent v Jičíně. Za dlouhodobou nezištnou péči o sakrální památky. U některých z nich šlo v podstatě o přímou záchranu (kostel Všech svatých pod Zebínem), u jiných o restaurování obrazů nebo odborné posouzení relikvií značné hodnoty. Není obvyklé být na místě, kde je právě třeba, a vytvořit zázemí, mnohdy přidat i zasvěcený výklad, tak jak to umí M. Fišer.

 

Folklorní soubor Hořeňák a Hořeňáček, z. s., Lázně Bělohrad

Za dlouholetou úspěšnou prezentaci regionálních kulturních tradic a za udržování lidové kultury.

 

Formanová Eliška

Starostka obce Bukvice a předsedkyně Svazku obcí Mariánská zahrada. Za práci ve vedení malé obce i ve výboru svazku sdružujícího 30 obcí, které spojuje nutnost řešení současných záležitostí i starost o významné kulturní dědictví a přírodu. Za zájem o historii, krajinu, prezentaci obcí Bukvice a Křelina i vytváření fotodokumentace.

 

Franc Václav

Za dlouhodobou literární a kulturní činnost a reprezentaci jičínské tvorby na celostátních i zahraničních kulturních akcích. Václav Franc vydává své měsíčníky Čaj a Kobra, organizuje literárně-kulturní festival Řehečská slepice, reprezentuje českou a regionální literaturu např. na literárních festivalech Mělnický Pegas, Martinská poetická jeseň aj. Zároveň je držitelem mnoha literárních ocenění a především autorem mnoha knih – prozaických i básnických. Z jeho posledních literárních počinů jmenujme např. Povídky z děravé kapsy (2018).

 

Gláser Petr

Za dlouhodobý zájem a péči zejména o kamenosochařské památky (nejen) na Jičínsku. Jeho práce restaurátora opravou památky nezačíná ani nekončí, ochotně se podílí na přípravách a na další údržbě památek, v té souvislosti prakticky řeší problémy technické, technologické i estetické. Dlouhodobě spolupracuje s institucemi i jednotlivci zabývajícími se ochranou a péčí o památky, má zásluhu na zviditelnění oborů restaurování a památkové péče prostřednictvím svých přednášek, popularizačních i odborných článků aj. Je např. spoluautorem knihy o mezioborovém průzkumu monumentálního kamenného sloupu v Poličce, za jehož příkladné restaurování získal v roce 2019 prestižní ocenění Národního památkového ústavu.

 

Gláserová Lebedová Zdenka

Za příkladné vedení kroniky obce Drahoraz. Zápisy o dění v současnosti doplňuje pohledy do minulosti, vytvořenými na základě studia archivních dokumentů, literatury, článků v tisku, vzpomínek pamětníků, upozorňuje na památky, osobnosti, přírodní zvláštnosti. Nominaci si zaslouží také za spolupráci s redakcí Kopidlenských listů a s Kulturně vzdělávacím centrem v Kopidlně.

 

Gottlieb Jaromír

Za dlouholetou práci věnovanou Jičínu a Jičínsku. Podílel se na odborném průzkumu i prezentaci území, na různých projektech zaměřených na záchranu i využití zdejších památek i na mnohých akcích přibližujících zdejší kulturní a přírodní bohatství široké veřejnosti. S jeho jménem je spojeno jičínské muzeum, Valdštejnská lodžie, Jezuitská kolej, Balbineum, svazky obcí Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada s programem postarat se o zlepšení života v obcích a pečovat o kulturní dědictví, publikace Jičín – město čtyř krajin, Jičín – Valdštejnovo pole neválečné, projekty pro školy Terra felix – terra desolata, Cestička do školy a Zpátky ni krok! atd.

 

Heršálková Jitka

Za dlouholetou neúnavnou práci v oblasti kultury v obci Vitiněves. Za optimismus a radost, kterou rozdává spoluobčanům po mnoho let. Autorka 37 čísel Zpravodaje obce Vitiněves i vitiněvské hymny. Iniciátorka 23 akcí v obci v roce 2019. Za vytrvalou a úspěšnou snahu o oživení a udržení tradic ve Vitiněvsi. Za to, že svou pracovitostí a příkladem dokáže vtáhnout do kulturního života téměř celou obec.

 

Hlaváčková Lucie

Za výbornou práci v libáňské knihovně. Za významný podíl na přípravě Libáňských novin a na organizaci festivalu Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny.

 

Hlavatý Jan

Za prezentaci města Miletína a jeho okolí a popularizaci jeho historie. Založil vlastní webové stránky www.hlavati.cz, výsledky svého dlouholetého bádání publikuje v regionálním tisku a připravuje přednášky na různá témata.

 

Hofman Vilém

Za velký zájem o historii Jičína a zdejší osobnosti. Za články o kulturním dění, psané na základě ověřených informací a ve snaze zachovat dobrou jazykovou úroveň sdělení.

 

Holan Svatopluk

Za vedení kroniky obce Křelina. Po řadu let zaznamenává podrobně nejen současné události, ale zajímá se i o dění v minulosti, pročítá archivní dokumenty, literaturu a hovoří s pamětníky.

 

Horák Tomáš

Za obětavou práci učitele na státním hořickém gymnáziu a SOŠ sociálně správní. Za výrazný podíl na vydávání časopisu Pod Zvičinou – má na starosti přípravu do tisku (grafická úprava, fotodokumentace aj.).

 

Hořický komorní orchestr

Za koncerty, kterými obohacuje kulturní život v Hořicích a okolí. Za spolupráci s hořickými pěveckými sbory.

 

Hudební spolek Dalibor Hořice

Za dlouhodobé obohacování kulturního života v Hořicích i v širokém okolí. Dlouholetým dirigentem je Jan Bílek.

 

Jičínská beseda, z. s.

Za organizování populárně naučných přednášek na nejrůznější zajímavá, především regionálně zaměřená témata.

 

Jindra Josef (2x)

Za celoživotní literární a kulturní působení na Jičínsku a Sobotecku. Za básnickou tvorbu a vydávání sbírek poezie (např. Střídavě oblačno, Bělení prádla, Střípky v zemi, Verše o lásce). Za dlouholetou redakční práci ve sborníku Od Ještěda k Troskám.

 

Jirků Josef

Za důkladné mapování minulosti i současnosti obce Markvartice a okolí i jejich prezentaci. Řadu let navštěvuje archivy, muzea, hovoří s pamětníky, shromažďuje různé dokumenty a staré fotografie, vytváří novou fotodokumentaci. Svými přednáškami a besedami získává další zájemce o oblast, její historii, současnost, osobnosti, památky, přírodu.

 

Junák – český skaut, středisko Hořice

Za dlouholetou činnost věnovanou dětem, za tradiční ples, za každoroční přivezení a rozdávání Betlémského světla, které za zpěvu koled přinášejí i do hořického Domova pro seniory a pacientům LDNky. V neposlední řadě i za zorganizování velkolepých celoročních oslav 100 let skautingu v Hořicích.

 

Kaprasová Pavlína (2x)

Za dobrou práci starostky obce Bačalky, kde si získala spolupracovníky, kteří podobně jako ona mají zájem o zlepšení života na malé vesnici. Za organizaci festivalu Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny, pořadu Křeslo pro hosta a dalších akcí v Libáni.

 

Kazdová Jaroslava

Dlouholetá starostka a místostarostka obce Lukavec. Za organizování akcí pro seniory (setkání, návštěvy a dárky při osobních jubileích, o Vánocích). Za podíl na pořádání kulturních akcí.

 

Kettner Josef

Za to, že věnuje své znalosti a umění ve prospěch povznesení kulturního života na celém Sobotecku. Účinkuje na vernisážích, v literárních pořadech, spolupracuje s Městským kulturním střediskem v Sobotce a Knihovnou Antonína Bocha v Libošovicích.

 

Kindermann Jan

Ředitel obecně prospěšné společnosti Baševi. Za prezentaci židovské kultury v Jičíně, připomínání osobností. Za starost o jičínské židovské památky (hřbitov, synagoga, budova Židovská 100).

 

Klazar Josef (2x)

Za pravidelné organizování velice kvalitních kulturních programů v rámci Noci kostelů (v r. 2013 v Hřídelci, 2014 v Chotči, 2015 v Mlázovicích, 2016 ve Svatojanském Újezdě, 2017 v Miletíně, 2018 v Červené Třemešné, 2019 Na Byšičkách). Za velice přínosné bádání o životě a díle Jaroslava Majora, rodáka z Chotče, malíře a autora fresek, který se podílel na výzdobě řady kostelů u nás i v zahraničí. Dvě studie už byly publikovány v recenzovaných periodikách a odborníkům významně pomohou při posuzování tvorby tohoto umělce.

 

Klub přátel K. J. Erbena v Miletíně

Za udržování tradic a obohacování kulturního života ve městě, pořádání besed a sousedských setkání, výletů, akcí k významným výročím. Za připomínání památky K. J. Erbena a péči o jeho hrob na Olšanských hřbitovech v Praze.

 

Kočí v Chotči – pořadatelé

Za uspořádání 24. ročníku festivalu, Na programu byly dvě desítky projektů divadelních, hudebních o scénografických.

 

Kolodiy Olha

Dirigentka a zpěvačka. Za dlouholetý přínos nejen hořické kultuře, za vedení dětských pěveckých sborů ZUŠ Hořice, pěveckých spolků Ratibor a Vesna, Hořického komorního orchestru, za spolupráci s hořickým chrámovým sborem.

 

Kopidlenské listy – redakce

Za vydávání časopisu, který informuje o současnosti i minulosti, památkách, osobnostech a přírodě Kopidlna a okolí a vychází v pěkné grafické úpravě.

 

Kovářová Anna, Rejlek Jiří, Janoušek Jan, jičínští skauti, děti a mládež z farnosti

Za dodržování tradice založené v 90. letech 20. století – za přinášení Betlémského světla do Jičína a jeho rozdávání. Nosí ho nemocným, seniorům, na hroby skautů, předávají ho do kostela sv. Ignáce, na Valdickou bránu, duchovním Církve československé husitské, lidem do okolí.

 

Kozderka František, Kozderková Dagmar

Za podíl na pořádání Pozorování noční oblohy v Malechovicích na Novákově kopci s profesionálním hvězdářem.

 

Krupka Jiří

Za dlouholetý zájem o krajinu kolem Jičína, o Prachovské skály. Snaží se o odbornou prezentaci i o popularizaci přírody a svým zaujetím získává další spolupracovníky.

 

Kulturní sdružení Harant a Městys Pecka

Za pořádání festivalu pěveckých sborů Harantovské slavnosti historického zpěvu. Koncerty probíhají po celé Pecce kolem 21. června vždy po dvou letech. V roce 2019 se konal už 14. ročník.

Kvaček Robert

Za poutavé přednášky, v nichž tento vynikající český historik dovede široké veřejnosti přiblížit v souvislostech různé události i osobnosti při zachování vysoké odborné i jazykové úrovně. Za rady a pomoc učitelům, studentům a zájemcům o regionální historii. Za podporu obecních kronikářů, organizátorů výstav, přednášek, besed a dalších akcí i vydavatelů novin a publikací s historickou tematikou.

 

Kynčl František

Za hluboký zájem o přírodu a ekologii, který dokáže přenášet na své žáky, navštěvující 4. základní školu v Jičíně. Zde vybudoval ekologické centrum Čtyřlístek, obsluhuje zdejší meteorologickou stanici. Jeho pečlivě vypracované přehledy počasí v Jičíně v jednotlivých letech se staly součástí zápisů v jičínské kronice.

 

Lesní školka Ostružinka

Za tvůrčí prožitkovou výchovu dětí. Za podíl na oživování tradic, kde je výrazným výchovným prvkem spolupráce s pořadatelem.

 

Lhotáková Renata, Lhoták Martin

Za práci věnovanou Valdštejnské lodžii a s ní související činnost v Občanském sdružení Lodžie. Renata byla 11 let předsedkyní, Martin se věnoval i stavebním záležitostem. S nimi jsou spojeny dílny, různé kulturní akce a také plány na využití této barokní památky – kromě svého projektu Čestného dvora jako Centra pro hru, zábavu a poučení, předložili se svými spolupracovníky i jiné projekty. Výrazně se podíleli též na různých akcích ve městě, při festivalu Jičín město pohádky i v jičínském muzeu, o jehož expozici se významně zasloužili. Vytvořili také sošky Jivínského Štefana.

 

Libošovický ochotnický spolek Libošovice

Za udržování tradice libošovického ochotnického divadla, které v r. 2012 obnovil herec, režisér a muzikant Jiří Pošepný. Osm premiér i následné reprízy v místním sále pro 200 diváků byly vždy zcela vyprodané, na představení přijíždějí diváci ze širokého okolí. Divadelní spolek hostuje na řadě dalších míst, v Libošovicích naopak hraje řada souborů z různých míst České republiky.

 

Loutkářský soubor Zvonek Hořice

Za oblíbená představení pro malé diváky. V r. 2019 to byla např. představení Příběh o hořické trubičce, O pejskovi a kočičce, Kašpárkovo čarování apod. Za úsilí o vybudování stálé loutkové scény v Hořicích a důstojnější prostředí pro diváky i loutkoherce.

 

Loutkové divadlo Martínek Libáň, z. s.

Za udržování tradice českého venkovského loutkářství. Sobotní představení zůstávají velkou událostí pro děti z Libáně i okolí. Za pořádání přehlídky loutkových divadel Řezníčkova Libáň – v roce 2019 proběhl už 21. ročník.

 

Loutkové divadlo Srdíčko Jičín

Za radost a poučení, které předává dětem i dospělým desítky let, doma i na zájezdových představeních.

 

Martincová Romana

Za programy pořádané v Městském kulturním středisku v Nové Pace, jehož je ředitelkou – představení místního loutkohereckého souboru pro děti od tří let výše (v nichž také účinkuje), různé hravé soutěže a pořady pro školáky, divadelní, hudební a filmová představení pro dospělé, při nichž mnohdy kapacita sálu nestačí. O všech akcích je veřejnost dobře informována prostřednictvím médií, bulletinu, letáků i plakátů. Kromě těchto akci probíhajících ve vnitřních prostorách jsou pod patronací ředitelky pořádány akce další. V srpnu Hrubá pouť, příjezd sv. Martina, sv. Mikuláše, předvánoční trhy.

 

Matějka Ivan

Za péči o dokumenty a fotografie zaznamenávající historii Jičína a zdejšího divadelního spolku J. K. Tyl.

 

Mateřské centrum Kapička, Jičín

Za akce, které přinášejí radost a poučení dětem i jejich rodičům a prarodičům a všem zájemcům.

 

Městská knihovna Hořice

Za trvalé obohacování kulturního života, za cestopisné i jiné přednášky, literární besedy a autorská čtení, za mnohé akce pro malé čtenáře, za Knižní osvěžovnu na koupališti a jiné.

 

Městský úřad Jičín, odbor kultury a cestovního ruchu

Za projekt Prodloužené víkendy v Jičíně. V letním období jsou od pátku do pondělí připraveny komentované prohlídky, návštěvy památek, divadelní představení, hudební vystoupení, promítání filmů v zámeckém parku, programy v Lodžii i na koupališti.

 

Mezera Martin

Vedoucí oddělení památkové péče Městského úřadu v Jičíně. Za ne zcela „úřednický“ přístup v jednání s majiteli památkových objektů. Zodpovědným a poučeným výkladem jim objasňuje, jak by se ke kulturnímu dědictví měli chovat.

 

Mrkáček Zdeněk

Za dlouholetou prezentaci přírody Českého ráje. Věnuje se především ornitologii, je autorem řady populárně naučných knih, přednáší, účastní se besed, píše články, velkou pozornost poutají jeho kvalitní fotografie. Je oblíbeným průvodcem při ranní procházce, jejíž název Vítání ptačího zpěvu; napovídá o jejím zaměření. Už řadu let ji v květnu pořádá jičínské muzeum.

 

Myslivecký spolek Libošovice

Za udržování dlouholeté tradice spolku, za pečlivé vedení kroniky, ochranu a péči o zvěř a přírodu, zachovávání dávných zvyků např. čestné stráže u rakve zemřelých členů, pořádání mysliveckých plesů, Mysliveckých dnů pro celou rodinu, organizování soutěží ve střelbách apod.

 

Nadační fond festivalu Jičín – město pohádky

Za organizaci koncertů zahraničních sborů. Konají se o letních prázdninách, většinou v kostele sv. Ignáce a mají velký ohlas.

 

Němeček Jiří

Za články, reportáže a fotografie otiskované přes 20 let v Nových novinách, jejichž poslední číslo vyšlo na konci roku 2019.

 

Němečková Hana

Za to, že práce v knihovně v Ostroměři pro ni není jen zaměstnání. Je oblíbená hlavně dětskými čtenáři, pořádá pro ně řadu akcí – spaní v knihovně, vánoční a velikonoční tvoření, Noc s Andersenem, pasování nových čtenářů, soutěže, letní příměstský tábor. A za to, že se výrazně podílí na kulturním dění v Ostroměři – vydávání Ostroměřského zpravodaje, pořádání přednášek a besed, Ostroměřských slavností a Přátelských posezení se seniory, předvánočních koncertů, připravuje písemné gratulace pro starší občany a ty, kteří už oslavili 80 let, při příležitosti dalších narozenin navštěvuje.

 

Nosková Marie

Za dlouholetou kulturní činnost v obci Lukavec, za práci s dětmi seniory, za činnost směřující k vytváření dobrých sousedských vztahů mezi obyvateli. Za ilustrování vlastivědného časopisu Pod Zvičinou.

 

Nové noviny – redakce

Za vydávání nejprve měsíčníku (od r. 1997), pak čtrnáctideníku a od prosince 1998 týdeníku, který do konce roku 2019 informoval o současném dění na Jičínsku a přinášel i pohledy do minulosti.

 

Obec Bukvice

Za péči o památky, udržování tradic, pořádání koncertů, výstav a dalších akcí během roku. Za propagaci území Mariánské zahrady ve Škaloudově statku, na jehož rekonstrukci se obec výrazně podílela.

Obec Dětenice (2x)

Za pořádání přehlídky pěveckých sborů Foerstrovy Osenice. Ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů a Dobrovolným sdružením rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku se v roce 2019 konal už podevatenácté. Za osm ročníků přehlídky amatérské divadelní tvorby Dětenické divadlování. Do malé vesnice přijíždějí na tři dny soubory z celé republiky, mají tu zajištěno ubytován i stravování. Mohou si vzájemně vyměnit zkušenosti, porovnat své umění i přátelsky si popovídat. Obě tak rozsáhlé akce lze v malé obci zvládnout jen díky nezištné a obětavé práci obyvatel a příznivců.

 

Obec Libošovice

Za péči o stavbu a za oživování kostela – opravy hodin a koncerty. Za podporu všech kulturních akcí, které malou obec otevírají dalším podnětům a aktivitám.

 

Pifferaios – ženský flétnový soubor

Za dlouholetou činnost a obohacování kulturního života v Lázních Bělohradě a okolí. Za zdařilá koncertní vystoupení i na jiných místech.

 

Písničkáři Ze šuplíku (2x)

Hudební skupina z Řehče. Za dlouholeté vystupování na nejrůznějších regionálních akcích (vernisáže, pořady v rámci Nocí kostelů, literárně – hudební pásma). Za vydání vlastní tvorby na CD.

 

Plachý Jiří

Za mapování historie Slavhostic a okolí. Po řadu let shromažďuje různé dokumenty a fotografie, pořádá výstavy a podílí se na různých akcích.

 

Pod Zvičinou – redakce

Za vydávání vlastivědného časopisu, který téměř čtvrtstoletí přispívá k poznávání minulosti i současnosti Hořicka a Podzvičinska.

 

Pospíšil Michael a Literácy Jitčín

Za koncerty, vystoupení při různých příležitostech, za hudební doprovod při akcích v Jičíně i na území Mariánské zahrady.

 

Pospíšilová Alena (2x)

Knihovnice dříve v Sobotce a v Jičíně, nyní v Libošovicích. Za obdivuhodnou dlouholetou kulturní činnost pro Libošovice a celé Sobotecko, za věrnou práci knihovnickou, organizování besed, pořadů a krásných vycházek a podporu všech dalších kulturních aktivit.

 

Pospíšilová Alena, Pantlíková Eva

Za aktivity spojené nejen s Knihovnou Antonína Bocha v Libošovicích.

 

Pošepný Jiří

Za vedení Libošovického ochotnického spolku a navrácení divadla do Libošovic.

 

Pozorování noční oblohy v Malechovicích – organizátoři

Hvězdář Pavel Brom, vedoucí hvězdárny v Mladé Boleslavi, členové Občanského spolku Malechovice manželé Dagmar a František Kozderkovi a Miroslav Vaněk ve spolupráci se starostou Libošovic Vítem Svobodou za podpory Agrochovu Sobotka. Za nevšední zážitky při akci, která se konala už podeváté. Téma roku 2019 Harmonie světů bylo inspirováno 400. výročím vydání stejnojmenného díla astronoma Jana Keplera (Harmonices mundi, 1619 v Linci).

 

Přátelé Markvarticka, z. s. (2x)

Za péči o místní kostel sv. Jiljí, o varhany, věžní hodiny. Za obohacování kulturního života obce a širšího okolí – pořádáním koncertů, besed, divadelních představení, tanečních a dalších společenských akcí.

 

Ratibor a Vesna – pěvecké spolky, Hořice

Za trvalé obohacování kulturního života v Hořicích a okolí.

 

Rychterová Věra

Za dlouholetou práci věnovanou festivalu Jičín město pohádky.

 

Řehečské kvarteto

Za vydání několika vlastních CD a DVD a za dlouholeté vystupování na nejrůznějších akcích na Jičínsku (např. festival Jičín – město pohádky, Řehečská slepice, vernisáže výstav) i v zahraničí (Izrael, Německo, Slovinsko).

 

Rodina Stříbrných z Jičína

Za hudební činnost v Jičíně, Ostružně a dalších obcích Jičínska, která zahrnuje především zpěv a hru na varhany a jiné hudební nástroje či recitaci. Členové rodiny v různém složení doprovázejí mimo jiné mše svaté v kostelích, dále pohřební a další duchovní a společenské obřady či slavnosti, a citlivě tak propojují světskou každodennost člověka s duchovnějším světem hudby a církevního kultu.

 

Sádlo Miloslav

Za příkladné vedení kroniky obce Keteň. Zaznamenává současné dění, ale zároveň se prostřednictvím studia archivních dokumentů a rozhovorů s pamětníky obrací i do minulosti.

 

Samšiňák Jan (2x)

Za dlouholeté a nezištné organizování multikulturních aktivit na Šolcově statku v Sobotce, kde neobyčejně vtipně pokračuje v rodové tradici zejména při organizování výstav, vernisáží a koncertů, které sám moderuje nenapodobitelným způsobem.

 

Sdružení rodáků a přátel Řehče

Za uspořádání již 18. ročníku literární soutěže a zábavného odpoledne v jičínské knihovně na začátku dubna za účasti autorek a autorů z celé republiky. Za vydání sborníku a humoristických Řehečských novin.

 

Smíšený pěvecký sbor Bendl - Stojmír ze Sobotky a Dolního Bousova

Za koncerty na různých místech i vystoupení, kterými obohacují různé kulturní programy. Účinkují pod vedením sbormistryně Renaty Kárníkové, repertoár je široký, od lidových písní až po klasické skladby.

 

Smolík Robert

Za činnost věnovanou Valdštejnské lodžii a za práci v Občanském sdružení Lodžie – podíl na pořádání dílen a různých akcí, na projektech zaměřených na rekonstrukci a využití areálu. Za výrazný vliv na kulturní dění v Jičíně (Valdštejnské slavnosti, festival Jičín – město pohádky, Pohádky Pod Koštofránkem aj.) a za přínos k úvahám o rozvoji města a jeho prezentaci.

 

Sousedské listy – redakce

Za vydávání zpravodaje, který nyní vychází 4x ročně a má více než 50 stálých dopisovatelů. Přináší informace o současném dění v Miletíně a okolí, připomíná historii i osobnosti. V r. 2019 se zaměřil i na 895 let od první zmínky o rodišti K. J. Erbena.

 

Spolek dobrovolných hasičů Libošovice

Za udržování dlouholeté tradice spolku (1892), práci s dětmi a mládeží, zachovávání dávných zvyků, např. čestné stráže u rakve zemřelých členů, pořádání hasičských plesů, dětského dne, zájezdy s dětmi na hory, Mikulášské nadílky.

 

Spolek dobrovolných hasičů Rytířova Lhota

Za pořádání oblíbených sousedských zájezdů, hasičského plesu a dalších akcí pomáhajících udržovat dobré sousedské vztahy.

 

Spolek dobrovolných hasičů Vesec

Za udržování soudržnosti občanů a chalupářů této památkově chráněné obce, za dobrovolné brigády při jejím zkrášlování, za pořádání sousedských setkání.

 

Strašidelná Bažantnice – pořadatelé

Za uspořádání dalšího ročníku procházky bělohradskou Bažantnicí ke kostelíku na Byšičkách. Opět se putovalo za strašidly a pohádkovými postavami.

 

Střední škola zahradnická Kopidlno

Za uspořádání 26. ročníku mezinárodní soutěže středních zahradnických škol nazvané Kopidlenský kvítek. Akce je provázena prodejní výstavou, ukázkami dovedností mladých zahradníků a jsou do ní zapojeny i základní školy. Přispívá k propagaci školy, ale i města. Nominace je také za organizaci už 50. ročníku Běhu 17. listopadu, jehož trasa bývá vytyčena v zámeckém parku.

 

Stříbrná Marie

Za dlouholetou hudebně-pedagogickou a organizační činnost za nástrojem, ke kterému má nejblíže – za varhany. V neposlední řadě za významné příspěvky při organizování chrámových koncertů a účinkování zejména v kostelích v Jičíně.

 

Šedivá Věra

Za dlouholetou výraznou pomoc při organizaci dětenického kulturního dění. Za činnost spojenou s Památníkem Foerstrova rodu v budově bývalé školy v Osenicích.

 

Šimůnková Marie

Za pečlivě vedenou kroniku obce Vesec u Sobotky, za využívání starších kronik pro porovnávání událostí v minulosti a současnosti a publikování článků ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky. Za květinovou výzdobu nejen jejich krásného roubeného domu, ale i turisty hojně navštěvované obce, která byla vyhlášena Vesnickou památkovou rezervací.

 

Šourek Jiří

Učitel Střední školy zahradnické v Kopidlně. Za velký podíl na organizaci soutěže středních zahradnických škol Kopidlenský kvítek a dalších soutěží. Za to, že svůj hluboký zájem o kopidlenský zámek a rod Schliků dovede přenést na studenty a získává příznivce též u širší veřejnosti.

 

Šrámkova Sobotka – pořadatelé

Za práci vedoucí k zachování jednoho z nejstarších festivalů věnovaných české řeči a literatuře. Důležité je i udržení tradice setkávání učitelů při této příležitosti.

 

Šulc Jiří

Za to, že jako předseda spolku rodáků a přátel města Hořice udržuje společenství Hořických v Praze. Na schůzky zve zajímavé hosty, sám připravuje besedy, v r. 2019 bylo připomenuto i 30. výročí Sametové revoluce. Za to, že se účastní i kulturního dění v Hořicích a o činnosti spolku informuje na webu města Hořice.

 

Taneční studio Jaroslavy a Petra Mertlíkových

Za celoživotní práci s mladými lidmi. Manželé Mertlíkovi, dnes společně s dcerou Petrou Josefovou a dalšími spolupracovníky a tanečními odchovanci, pomáhají patnáctiletým a šestnáctiletým při vstupu do společnosti. Nedílnou součástí tanečních je i živá doprovodná hudba pánů muzikantů Jaroslava Michla a Martina Kastla.

 

Tomíček Jan

Za velký přínos pro kulturní život v Hořicích a okolí. Je dlouholetým redaktorem časopisu Pod Zvičinou, kam přispívá i vlastními články. Dal podnět ke snahám o získání hořického zámku pro kulturní účely města, hlavně pro muzeum, a k založení spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku, jehož je předsedou. Spolupracuje s muzeem při pořádání akcí s regionální tematikou. Je dlouholetým členem pěveckého spolku Ratibor. U svých studentů na hořickém státním gymnáziu probouzí zájem o historii a regionální dějiny, zapojuje je do vydávání časopisu Pod Zvičinou. Organizuje spolupráci tohoto gymnázia s dolnolužickým gymnáziem v Chotěbuzi, přispívá do lužickosrbského tisku.

 

Tomíčková Oldřiška

Pracovnice hořického muzea. Za dlouholetou kulturní činnost. Jako průvodkyně v muzeu získává zájem o historii u žáků a studentů poutavými výklady. Je redaktorkou časopisu Pod Zvičinou, kde publikuje i své články o historii Hořic a okolí. Je dlouholetou členkou a předsedkyní hořického Ženského spolku Vesna, aktivní členkou spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku a pěveckých spolků Ratibor a Vesna, spolupracuje na organizaci kulturních akcí v židovské synagoze. Každý rok se výrazně podílí na přípravě udílení ceny Jivínský Štefan.

 

Turek Vladimír

Za zájem o církevní památky, kopidlenský zámek a o varhany, na které hraje v kostelích na Jičínsku. Za podporu a propagaci vydávaných publikací i kulturních akcí na území Mariánské zahrady. Za podíl na udržování divadelní tradice v Běcharech.

 

Ulrychová Eva

Za zajímavé přednášky a vycházky, přibližující archeologii široké veřejnosti. V r. 2019 se uskutečnila vycházka do Lískovic a okolí, dříve mohli zájemci poznat po stránce archeologické i jiné obce.

 

Vackovo Vysoké Veselí – pořadatelé (2x)

Za festival dechové hudby, pořádaný na počest Karla Vacka. Organizátoři připravují ve spolupráci s dcerou a vnukem významného hudebníka a skladatele program, ve kterém vystupují přední umělci a který obvykle navštěvuje několik stovek zájemců. V přírodním areálu proběhl v roce 2019 už 34. ročník.

 

Vágenknecht Martin

Za velký zájem o historii a za příkladné vedení kroniky Mlázovic a Sboru dobrovolných hasičů Mlázovice. Je autorem dvou knih Mlázovické domy a pohled do života v nich a Mlázovické živnosti, řemesla a povolání (první vyšla v roce 2016, druhá v roce 2019). Podklady k záznamům získává už 15 let studiem v archivech, při rozhovorech s pamětníky, při sousedských posezeních nebo setkáních, kterých se účastní jako zastupitel obce. Je znám svým vypravěčským uměním, výbornou pamětí i snahou pomáhat druhým.

 

Valenta Jaromír

Za záslužnou práci starosty a místostarosty obce Střevač. Za zájem o historii obcí Střevač, Štidla a Nadslav, péči o jejich památky, za podporu kulturních akcí.

 

Vališka Radomír, Vališková Iveta

Za výrazný podíl na organizaci Foerstrových Osenic – každoročního setkání pěveckých sborů z České republiky i ze zahraničí a Dětenického divadlování – přehlídky amatérské divadelní tvorby.

 

Valter Jiří Qido, Valterová Eva

Za výstavy pořádané ve vlastní galerii Na Špějcharu v Bukvici. Přispívají k prezentaci malé obce i okolí.

 

Vaněk Miroslav

Za propagaci Libošovic a Českého ráje na soukromém webu www.libosovice.cz, za organizování turnajů v karetní hře Prší, za podíl na organizaci prázdninového Pozorování oblohy v Malechovicích.

 

Víchová Dana

Za příkladnou práci vedoucí místní knihovny v Lukavci (nejen půjčován knih, zajištění meziknihovní výpůjční služby, ale i soutěžní akce pro děti na Vánoce a Velikonoce, čtenářské odpoledne pro děti, organizování tréninků paměti, soutěž o největšího čtenáře). Za zájem o seniory (zájezdy, kulturní programy na setkáních seniorů, návštěvy a dárky při osobních jubileích).

 

Víchová Jitka

Za projekty, v nichž zapojuje své žáky na 1. základní škole v Jičíně do výuky dějepisu. V mnohém pokračuje v práci, kterou vykonávala se svou kolegyní Marcelou Bažantovou, a využívá zkušeností získaných při řešení projektů připravovaných ve spolupráci škola-muzeum-archiv. Poděkování jí náleží také za vzorné vedení školní kroniky.

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčnická pro Sobotku a okolí

Za péči o kroje a jejich prezentaci při různých příležitostech. Za besedy, setkání a výlety, které členové pořádají.

 

Vydra Jiří

Kastelán Valdštejnské lodžie, ředitel o. p. s. Valdštejnské imaginárium. Za činnost v areálu, za iniciativu, nápady a výrazný osobní podíl na řadě akcí tam pořádaných.

 

Wildová Vlaďka, Wilda Jiří a spol.

Za krásné vánoční výstavy na jičínské bráně, divadla a další kulturní události tam a v Rumcajsově ševcovně.

 

Wildová Vlaďka

Za publicistickou činnost a propagaci Českého ráje, zejména v internetových Dobrých zprávách z Českého ráje.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky (2x)

Za zájem o obce a města, kde škola působí. Při řešení různých projektů se žáci a učitelé snaží zlepšovat okolí a připravují akce určené široké veřejnosti. Např. škola pořádá již téměř 10 let masopustní průvod. Vždy jednoho odpoledne v únoru nebo v březnu vyrazí průvod žáků a učitelů školy v maskách a se spoustou veselých písniček projdou vsí. V prvních letech to byly Kozojedy, poté Robousy a nyní Veliš. K účasti je vítán každý, kdo má chuť se připojit.

 

Zlatník Hynek

Za práci věnovanou ochraně přírody a péči o památky i za prezentaci Jičína a Jičínska. Za rady, které pomáhají v činnosti mnohým spolkům.

 

Zlatníková Draga

Za velký přínos kulturnímu dění v Jičíně a v Sobotce. Vedle organizátorské práce zasedala v porotách soutěží, věnuje se básnické tvorbě a překladům z cizí literatury. Dlouhá léta pomáhá s přípravou udílení ceny Jivínský Štefan.

 

Zobinová Zdena

Za skvělou práci sezónní průvodkyně v hořické Masarykově věži samostatnosti, kterou obětavě vykonává už více než 20 let. Významně přispívá k propagaci Hořic a okolí. Návštěvníci oceňují její milé vystupování.

 

Zpravodaj Šrámkovy Sobotky – redakce

Za vydávání čtvrtletníku, který po desetiletí přináší informace o současnosti i minulosti Sobotky a okolí, o osobnostech, památkách, tradicích, přírodě. Část obsahu tvoří informace o dění kolem festivalu Šrámkova Sobotka a mnohé příspěvky pocházejí od jeho účastníků.

 

Žantovský Martin

Za dlouhodobou redakční činnost ve čtvrtletníku Kopidlenské listy a další redakční práce, kterými pomohl na svět mnoha knihám regionálních i jiných autorů. Také za vytváření fotodokumentace k nejrůznějším kulturním akcím a za články o nich.