Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

 

Medailonky nominovaných

na Jivínského Štefana za rok 2012

 

Převzato a upraveno z Prochorovin.

 

Nominace za kulturní počin roku

 

Anička

Anička je samozřejmě pseudonym, nechce povědět své jméno. Se svým literárním dílem se veřejnosti poprvé představila na výstavě organizace Péče o duševní zdraví v Knihovně Václava Čtvrtka. Tam byla koláž jejích příběhů. Jednotlivé kapitoly a k tomu změť obrázků vystříhaných a nalepených. Drsné čtení – drsný život duševně nemocné dívky. Pak vyšlo ve Francově literárním časopise Čaj.

 

Apropo Jičín

Asociace pro postižené má sídlo v Soudné. Ale jeden cvičný byt, ve kterém se klienti učí běžným domácím zvyklostem, nestačí. Tak otevřeli další – na Novém Městě. S plnou parádou. S exkurzí, s výkladem, a také při tom na ukázku otevřeli kavárnu, kterou chtějí provozovat. Zatím jen jednou za 14 dní. Předvedli zajímavý nápojový lístek. Druhá nominace je za jejich výroční zprávu za rok 2011, vydanou v roce 2012. V celostátní soutěži za ni dostali 1. cenu. Zajímavá literatura. Výročka jako příběh. Jednotlivé aktivity pro klienty vyprávěné na příběhu jedné dívky. Od tábora až ke všednímu dni.  K tomu samozřejmě spousta fotografií z pestré činnosti. A příjemné kresby Kačky Lhotákové.

 

Bažantová Marcela, Víchová Jitka

Učitelky z 1. ZŠ v Jičíně. Připravily projekt týkající se generála Stanislava Krause. Záměrem bylo, aby žáci sami z různých zdrojů získávali a zpracovávali informace o absolventu jejich školy. Výsledkem byla dokumentární výstava a prezentace se zajímavým programem. Příklad projektového vyučování.

 

Beranovi Dana a Hynek

Neboli hudební formace Ze šuplíku za to, že píší a zpívají krásné písničky, které dokážou rozesmát i rozplakat. Za vystoupení při akcích v hořickém muzeu a v galerii i v knihovně. Manželé se chvilku muzikantsky hledali, až přišli na to, že jim je nejlépe spolu. Přidal se houslista J. Kejval. Písničky i melodie si píší  sami. A jejich vystoupení už je pěkná řádka.

 

Beranovi Dana a Hynek a Burešová Irena

Za krásnou písničku „Legenda o hořické trubičce“ a Irena Burešová za vytvoření půvabného komiksu, aby písnička mohla být předváděna po vzoru kramářských písní. Zadání vzniklo tím, že v Hořicích slavili 200 let výroby Hořických trubiček a Dana a Hynek písničky umí.

 

Bernardová Barbora

Za aktivní cvičitelskou činnost s dětmi i dospělými a za organizaci dalších akcí pro děti (výlety, karnevaly, besídky aj.) V roce 2012 jsme jich napočítali přes třicet. Jumping Basic a Advanced znamenají vlastně kondiční skákání na trampolíně, Fitbox je cvičení s hudbou s boxerskými výpady, ale jen do vzduchu. To vše učí děti.

 

Bílek Karol, Jindra Josef

Autoři knížky „Sobotecký hřbitov“, kterou křtili v prosinci. Karol text, Josef fotografie. Dobrý příklad toho, jak je hřbitov i výtvarnou galerií, i historickým muzeem. Křest připravili jako společenskou kulturní událost, kde zněla hudba, zpěv a samozřejmě Šrámkovy verše. Vlastenectví v praxi a bez pathosu a formalit.

 

Bílková Eva

Jičínská kronikářka, která nechybí u žádné důležité kulturní události ve městě. Ne jako divák, ale jako spolutvůrce. Dobrým příkladem byla beseda k osmdesátinám profesora Kvačka, kterou moderovala tak, že řeč nebyla jen o jubilantovi, ale o době a lidech, kteří v ní žijí. Záslužná je i její činnost ediční.

 

Bílková Eva, Benešová Jana

Pracovnice Státního okresního archivu Jičín a ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Nominovány jsou za zorganizování konference o Václavu Čtvrtkovi a jejich další aktivity. Eva se podílí na mnoha akcích, které knihovna pořádá. Příkladem je knižní edice Jičínsko.

 

Bohuňovská Blažena

Vyznamenala se jako vůdčí osobnost pořádání oslav 150 let Sokola (včetně přípravy na slet, shánění financí a přímé účasti v  regionu a  Praze). Podílela se na výstavě ke 150 letům, kterou připravilo Regionální muzeum a galerie Jičín. Je neopomenutelnou pracovnicí festivalu Jičín – město pohádky, podobně jako organizátorkou sokolských šibřinek.

 

Bosáková Jana

Nominace je za její vedení Literáků Jitčín a organizování všech literáckých akcí (v letošním roce např. ostruženský a jičínský masopust, nebo Veliká Noce). Za její neutuchající snahu a kroky vedené k záchraně historických varhan v kostele ve Veliši a v Ostružně. Podílí se i na programech v Lodžii.

 

Bukač Václav

Bývalý ředitel hořického muzea i v důchodu pracuje pro hořickou kulturu. Kupříkladu zdařile textově i graficky připravil publikaci „Příběh hořických trubiček“ k 200. výročí jejich výroby. Byl to příspěvek k oslavám, které k začátku výroby trubiček v Hořicích proběhly.

 

Bystřice – Obecní úřad

Vybudované letní společenské centrum na návsi náležitě využívají. Pořádali mnoho úspěšných akcí. Sjezd rodáků a přátel školy, Drakiáda, Paraplíčková zábava. Slavnostní otevření a vysvěcení kostela, koncerty klasické i populární hudby. Bystřice je jednou z aktivních obcí Svazku obcí Mariánská zahrada.

 

Čermák Karel

Vzděláním architekt, ale založením badatel a autor rozličných knih a kalendářů. Vychází ze starých dokumentů, zejména pohlednic. Mezi skvělé přednášky patří "Les Řáholec" - 25. května 2012, nebo vydání kalendáře nazvaného Český ráj - střípky z historie na rok 2013. Karel dovede ke každé pohlednici vypátrat zajímavý příběh.

 

Domov důchodců Mlázovice

Mnozí senioři jsou uzavřeni ve svém domově, zdravotní stav jim nedovolí moc dostat se ven. A tak si hledají zábavu uvnitř – kupříkladu hrají divadlo. Jedno představení sehráli v rámci vánoční výstavy 7. až 9. prosince. Šlo o hru Vánoční příběh. Do vyprávění hezky zakomponovali nejznámější koledy, které si s nimi diváci s chutí zazpívali. I scénu si vyrobili svépomocí.

 

Dramaťáček K-klubu Jičín

Celý rok se členové divadelního kroužku učí základům divadla. A pak v červnu měli skvělé vystoupení, na kterém předvedli, co se už naučili. Hravé, veselé, ale ne laciné. Na jednoaktovkách, které předvedli, byla zřejmá radost z toho, jak hrají. Většina z nich bude postupovat do dramaťáku a tam už bude velké divadlo.

 

Dubinová Tereza

Hebraistka, která šíří vědomí o historii Židů. Například v Knihovně Václava Čtvrtka měla skvělou přednášku o holocaustu. A nemluvila jen o něm, ve všech přednáškách mají její slova širší dopad. Na toto téma vydala i na internetu užitečnou knihu. Je zajímavě udělaná. Učitelé si mohou připravit jednotlivé její části pro výuku.

 

Erben Antonín     

Už tři roky pořádá v Běcharech Léčení hudbou, které se těší velké oblibě, také proto, jak se tu propagují národní písně. Největší radost z příjemných večerů mají starší a invalidní občané, kteří jsou v dnešní době nejvíce postiženi rostoucí inflací a zvyšováním cen. Má zásluhu na zřízení Bradáčovy síně. Pracuje s dětmi ve včelařském kroužku.

 

Exit Jičín

Nízkoprahový klub pro volný čas na Novém Městě v Jičíně má i herecký soubor. 5. května měl premiéru jejich muzikál Popelka. Nevadí, že některé písně byly reprodukované. Herecké umění i tance byly pravé. Dovedou si poradit i při nedostatku herců. Pozvou rodiče i sourozence. Představení předvedli i pro školy.

 

Filsak Mirek

Uspořádal v roce 2012 několik hudebních vystoupení, včetně posledního Adventního koncertu v objektu domova seniorů v ul. Přátelství v Jičíně, čímž přispěl ke zlepšení mysli obyvatel tohoto zařízení. Písničkář Filsak nahrává si své skladby a rozesílá přes internet svým přátelům.

 

Foerster – smíšený pěvecký sbor Jičín

Jejich velkým muzikantským úspěchem bylo organizačně odvážné a zároveň nádherné provedení Vánoční kantáty v kostele sv. Jakuba 15. prosince 2012. Pro provedení Fišerovy skladby se spojil se semilským sborem Jizerka, semilským Jizeranem, sborem Hlas z Nové Paky, Podkrkonošským symfonickým orchestrem a sólisty.

 

Gardianová Pavlína

Paní malířka připravila ve Staré Pace výstavu svých posledních obrazů. Abstrakce i portréty reálné. I prvky kubismu. Na vernisáži zahrál skvělý Jaroslav Krček. Právě tato vernisáž byla nejen otevřením výstavy, ale společenským setkáním. Pan Krček pěkně promluvil o umělkyni i hudbě.

 

Gregorová Jarmila

Spolupodílela se na projektu k výročí 200 let hořických trubiček, včetně výstavy v hořickém muzeu. Součástí oslav byly výtvarné a reklamní soutěže. Skupina Ze šuplíku zazpívala na vernisáži novou píseň Legenda o hořické trubičce. Před Vánocemi byla v muzeu výstava betlémů a přednáška o betlémech severovýchodních Čech.

 

Hamanová Naďa, Pavel Petr

Naďa Hamanová z Pecky vydala knížku pohádek z Peckovska „Peckovské pohádky dědečka Aloise“. Je to překrásná knížka s regionálními motivy vhodná nejen pro děti. Podařilo se v ní zachytit zvyky a život na malém městečku, zároveň je doplněná postavičkami z Pecky a okolí. Ilustroval Petr Pavel.

 

Hanáčková Martina

Nominace je za uspořádání přednášky doktorky Jiřiny Prekopové v Jičíně. Byla pod názvem „Aby láska v rodinách proudila“ a měla vysokou účast. Ale aktivita Martiny je širší. Otevřela ve Fügnerově ulici Studio šťastných dětí, kde je poradna i specializovaný obchod, pořádá další vzdělávací akce.

 

Havlíčková Markéta

Dlouholetá pěstounka dospívajících dětí, členka hořického občanského sdružení Děti patří domů. Nominována za přednášku Pěstounská péče - mýty a skutečnost, kterou přednesla v Nové Pace. Vyjádřila se k novele zákona o sociální ochraně dětí. Neskončí děti na ulici? I to bylo téma přednášky.

 

Hochman Vladimír, Žemličková Jana

V dubnu měli koncert v kostele (někdo říká kaple) v Bukvici. Příjemné zpívání, ke kterému se přidávali i návštěvníci. Evergreeny doby minulé. Zpočátku kytary, pak Vladimír i housle a foukací harmoniku. Jana zase pozvala ke zpívání dceru. Vladimír, protože je malíř (a protože hůř vidí), má krásně ilustrované noty. Výtvarné dílo.

 

Holovouští  a Chodovičtí

Dvě spojené obce. V prosinci uspořádali ne jeden, ale čtyři adventní koncerty. Program sestavují z vlastních zdrojů – z orchestrů a sborů z nejbližšího okolí. Výtěžek ze vstupného jde hořickému Klokánku. Kulturní život v obci běží po celý rok. Patří k němu i zářijové Slavnosti holovouských malináčů.

 

Horáček Zdeněk

Pan malíř ze Semil vystavoval v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích. Mistr několika žánrů, ale nejskvělejší jsou jeho „figury“, zejména náměty sociální. Jeho Cikánská rodina je nejenom krásný obraz, ale i sociologická studie. Hráči karet s kibici, či pán s kloboukem v kostele – to je nádhera.

 

Horák  Tomáš  

Výtvarný redaktor vlastivědné čítanky Pod Zvičinou tráví dlouhé večery při grafické přípravě tohoto časopisu, fotografuje, stále vylepšuje a vymýšlí něco nového. V Ostroměři se každoročně podílí na organizaci turistického pochodu Krajem Eduarda Štorcha. Je oblíbeným průvodcem při turistických zájezdech.

 

Hořické krajkářky

Naďa Marešová, Hana Žabokrtská a přibližně další dvě desítky žen, které se ve volném čase věnují paličkování krajek. Uskutečnily krásnou výstavu svých prací v hořickém muzeu na jaře 2012. Výstava paličkované krajky je oslavou tvoření, sdílení a předávání. To dnes, v době převládající uspěchané komerce, znamená velmi mnoho.

 

Hospicové občanské sdružení Duha Hořice

Nominace je nejen za kvalitní službu těžce nemocným pacientům a pomoc jejich rodinám, ale i za další akce pro popularizaci hospiců i pro obohacení kulturního života ve městě. Od ministerstva zdravotnictví byli oceněni cenou Makropulos. Dobrovolníci Hospicového občanského sdružení uspořádali před vánocemi Živý betlém.

 

Hospicové občanské sdružení Duha Hořice a hořičtí skauti

Zaslouží poděkování za přivezení betlémského světla a nastudování a předvedení živého betlému. U hořického kostela se sešlo velké množství lidí, kteří si odnesli betlémský plamínek a jako každoročně si spolu se skauty zazpívali vánoční koledy. Jeden z příkladů dobré spolupráce.

 

Hrnčíř Vlastimil

I když zvelebuje svůj domek a včelaří v Lánech, patří k lidem, kteří by bez práce vlastivědné nemohli žít. A tak sepsal historii obce Lány. Při tom vycházel z pečlivého studia archivních pramenů a odborné literatury. O tom svědčí jeho návštěvy ve Státním okresním archivu Jičín. Dílo vyšlo jako příloha Bělohradských listů. 

 

Hykyšovi - rodina

Chalupáři, posléze obyvatelé Velešic. Při úklidu usedlosti našli spoustu všelijakého nářadí i dalších předmětů potřebných v hospodářství. Materiál vydal na malé muzeum a tak ho v chlévě udělali. Při letní Stezce tak vzniklo další zastavení a lidi si tu rádi zavzpomínali na časy minulé. Pan Hykyš tu vystavil i své betlémy.

 

Chodějovská Eva

Eva rozená Bílková je geneticky historička po své matce taky Evě. A tak je logické, že pořádá i rozličné přednášky, kde uplatní své znalosti. V březnu 2012 hovořila o životních osudech Diany Marie Hippollity da Gazoldo. Přednáška se konala ve Šrámkově domě v Sobotce pro občanské sdružení Humprecht.

 

Islová Denisa

Je studentkou gymnázia, bydlí v Tatobitech a své obrazy vystavovala v Galerii Radosti v jičínské Knihovně Václava Čtvrtka. Ani se nechtělo věřit, že jde o sedmnáctiletou studentku. Její obrazy, většinou figury, jsou zobrazením jejího nitra. Ukazují myšlenkové zrání dívky. Výtvarně je tu realismus, ale dotýká se i surreálna. 

 

Janoušek Jan

Dobrý nápad, Noc kostelů. Každý může si vybrat. Slovo, hudba, nebo jen tak být sám se sebou a samozřejmě s Bohem. Nebo tohle všechno dohromady. V Jičíně u Ignáce i u Jakuba. V ten den přišlo do kostela i mnoho těch, kteří to ještě s církvemi nemají srovnané. Chvála těm, kteří tohle všechno zorganizovali a připravili. Jedním byl i Ing. Janoušek.

 

Jičínská beseda, Jičínská farnost římskokatolická, pracovníci památkové péče

Museli se spojit všichni vyjmenovaní, ale i drobní dárci. Muselo se mnoho jednat, aby se sehnalo něco peněz na opravu střechy. Na Den otevřených dveří odborníci vysvětlili. Střecha kostela Všech svatých pod Zebínem se opravuje. Ale kostel žije i uvnitř. Byl tu koncert, recitoval se Erbenův Poklad. Začala tady i živá Křížová cesta na vrch Zebín.

 

Jičínský masopust - organizátoři

Pořádaly OS Lodžie a OS Literácy Jitčín, ale ke spolupráci přizvaly mnoho jičínských institucí a sdružení. Podílela se ZUŠ, K-klub, Literácy, Fidle, Řehečské kvarteto i další sbory. Jičínský zámek žil. Z nebe padaly jitrnice, z patra teklo víno, tancovalo se a zpívalo, i když počasí nepřálo. Nakonec Smrtka utancovala Masopusta a začal Půst. Tahle sláva by nebyla, kdyby se všichni nespojili.

 

Jirásková Kateřina, Badová Zdeňka

Za zorganizování tanečních pro dospělé v Libošovicích a za všechnu snahu po společných kulturních zážitcích občanů soboteckých. Paní učitelka Badová založila Mateřské centrum Ťapík a organizuje volnočasové aktivity pro mládež. Kateřina Jirásková se podílí na Zpravodaji Šrámkovy Sobotky a dalších aktivitách.

 

Kandrdas – studentský soubor Hořice

Skupina hořických studentů rozhodla se hrát divadlo. Nastudovali Moliérova Lakomce. Skvělé herecké výkony. Studenti se rozhodli, že se budou režírovat sami. Vybrali si poměrně náročný kus, ale vše zvládli na jedničku s mnoha hvězdičkami. Hráli v Hořicích, ale s představením jezdili i po okolí.

 

Kandrdas – studentský soubor Hořice

Divadelní úspěch způsobil hořickému studentskému souboru Kandrdas takové sebevědomí, že se pustili i do natáčení televizního. A tak v rámci oslav trubiček natočili videospot k 200. výročí výroby hořických trubiček a k 650. výročí Hořic. Vyrobili si krásné kostýmy a sehráli vtipnou a přitom milou scénku.

 

Kaprasová Pavlína

Je starostkou spojených obcí. Byla duší toho, že byl zorganizován sjezd rodáků obcí Bačalky a Lično. Na programu bylo vítání občánků, pokřtění mladé lípy, jmenování čestných občanů, výstava o historii obcí, hudba a taneční zábava. Na Bačalkách, vesnici na okraji okresu, žijí bohatým životem. Sem patří i pěší výlety.

 

Katalpa OS - Hořice

Mají velkou nabídku workshopů, kde si zájemci mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky a vyrobit něco pro radost. Bylo možné seznámit se ale i s obřadem vaření a pití čaje. V září 2012 pořádali výstavu prací svých členů v hořické Galerii plastik. Záběr sdružení je velký. Od malování na hedvábí přes grafiku až po keramiku.

 

Kavan Petr a agentura Nahoru dolů

V květnu otevřeli na Valdické bráně v Jičíně výstavu Kavanových loutek. Vernisáž byla spojena i s programem, při němž se diváci něco dozvěděli o Indii. Mistr sochař Kavan dovede nejen neobvyklé a nápadité plastiky z různých materiálů (dřevo, kámen, kov), ale je poznamenán i východní filosofií, která se v jeho dílech odráží.

 

Kazda Miroslav, Kazda Jakub

Otec a syn hrají a zpívají spolu. Podílejí se na různých beneficích, vystoupeních, všude. Třeba při Svátku hudby v Jičíně  -  21. června 2012. To se hrálo a zpívalo celkem na 14 místech v Jičíně. Kytara, harmonika otce a příjemný hlas syna Jakuba tam nechyběly. Další příklad z mnoha jičínských rodinných skupin.

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Kromě různých besed je pro Knihovnu Václava Čtvrtka důležitá i vydavatelská činnost a právě za počin vydání knihy Vladimíra Úlehly „Procházka jičínským hřbitovem“ je knihovna nominována. Knížku o hřbitově připravila dvojice V. Úlehka (text) a P. Kracík (foto). Vycházeli ale z rukopisu gymnaziálního profesora Františka Kasky. V edici Jičínsko je to 7. svazek.

 

Koláční Jitka a Ondřej

Manželé Koláční v tomto roce (a nejen v tomto) uspořádali cyklus klasické hudby v Jičíně a okolí. Na hudebních večerech vždy vytvořili mimořádně příjemnou atmosféru. Koláční si zvou i hosty a nechyběli ani na významných událostech v Jičíně, jako byl Masopust, nebo Noc kostelů. Své koncerty si i vtipně moderují.

 

Komárková Ivana, proChor

Za rozhodující podíl na uspořádání dokumentární výstavy 1. května na nádvoří jičínského zámku, která přiblížila činnost spolků a sdružení. Je to už tradice, že se jičínské spolky takto představují. Letos měly za úkol připravit si něco k jídlu. A tak pochoutkou 1. května byly bramborové Lodžie. Rozmanitost jičínských spolků je velká.

 

Komárková Romana

Knihovnice v Kopidlně. Je několik let po sobě hlavní organizátorkou Kopidlenských slavností. V knihovně pořádá besedy, spravuje elektronické stránky knihovny a on-line katalog knih, pořádá řadu akcí v rámci Týdne knihoven. Významně se zasloužila o rozvoj kultury ve městě.                                                                                      

 

Kopecká Věra

Sice z Křinic u Broumova, ale v jičínské Knihovně Václava Čtvrtka měla pěknou výstavu fotografií a večer pak zajímavé autorské čtení. Věra spojuje své básně s citlivě pořízenými záběry z přírody. Pokud si vydá svoji sbírku, používá k jejímu doplnění i své fotografie. Věra je také organizátor. Pořádá i básnická setkání, její zásluhou vznikl kontakt s polskými autory.

 

Kopidlenské slavnosti 2012 – organizátoři

Největší společenská a kulturní akce v Kopidlně. Doprovodila ji výstava dokumentů z historie města v přízemí městského úřadu, kde byla instalována prezentace místních spolků a organizací, výstava výrobků keramického kroužku při ZŠ. V městě proběhl pestrý kulturní program.

                                                                                                             

Korálka Dětenice

Děteničtí uspořádali 1. Divadlování – přehlídku divadelních souborů. Byla založena nová tradice, která nese spoustu práce. Zúčastnilo se jí 100 účinkujících a konalo se dva dny v areálu v Osenicích i v sokolovně. Odpoledne byla dětská představení, večer pak pro dospělé. Velký úspěch měla Lakomá Barka v podání dětenické Korálky.

 

Kořínková Jana a rodina Krausova

Historička jičínského muzea J. Kořínková, její kolegyně z muzea a rodina pana generála S. Krause připravili v Regionálním muzeu a galerii výstavu o životě hrdiny od Tobruku S. Krause a jeho přátel. Velmi pěkná byla i vernisáž. Hodně se vzpomínalo, hovořila rodina, ale i ti, kdož Stanislava Krause znali. Deníky generála Krause byly zajímavým čtením.

 

Koulová Zuzana a www.mojejicinsko.cz

Ve svých internetových novinách se úspěšně snaží podávat rozličné informace bez ohledu na to, jestli se to někomu líbí, nebo ne. Tak vypadá nezávislá novinařina. Paní redaktorka má vždy své dotazy připravené, s problémy se předem seznamuje. A tak ne vždycky sklidí oblibu u politiků. Z prosincové statistiky vyplývá, že denně otevře stránky víc než 2000 čtenářů.

 

Kozderkovi Dagmar a František                                      

Příkladné zapojení chalupářů z Malechovic do venkovské komunity. Z iniciativy jazzmena Františka Kozderky a jeho přátel byl 7. prosince 2012 uspořádán v Libošovicích poetický večer „Od Máchy k jazzu“. Poutavé vyprávění máchologa Miroslava Koloce bylo doplněné jazzovou hudbou. František Kozderka je rovněž zvoníkem pro případ úmrtí některého z občanů.

 

Kracík Pavel

Organizuje činnost Jičínské besedy, ale i sám přednáší. Například "Tajemství petroglyfů v prachovské Fortně" - 13. ledna 2012. Podílel se i na Noci kostelů. Přednášky Jičínské besedy jsou vždycky připraveny a vzorně organizovány. Účast na některých přednáškách i v roce 2012 překročila 100 osob.

 

Krupka Jiří

Krajinný ekolog, předseda ZO ČSOP Prachovské skály. Připravil další cyklus víkendových vlastivědných výletů po Českém ráji (např. Hamštejnský hřeben, Suché skály, Prachovské skály...). Účastníci se s místy nejen seznámili, ale vyslechli spoustu zajímavých informací. Organizuje i tematické přednášky.

 

Kvaček Robert

Je držitelem ocenění Cena města Jičína. Kromě mnoha publikací a výchovy řady studentů na Karlově univerzitě nezapomíná na své město. Nejde jen o jeho přednášky předem dohodnuté. Účastní se mnoha akcí Jičínské besedy a dění v knihovně, kde věcně vystupuje v diskusi a přispívá k objasnění problémů.

 

Kvaček Robert a Bílková Eva

Oslavu osmdesátin pana profesora nazvali Diskuse s minulostí. Eva se promyšleně ptala, Robert Kvaček moudře odpovídal. Žádné předvádění, životní zkušenost jako zdroj poučení. Když byla řeč o univerzitě, pěkně vysvětlil vztah studentů ke škole a kantorům. Moudře vysvětlil i postavení a úkoly historiků.

 

Lodžie team

Zvláštní uskupení převážně studentů, matek na mateřské a jednoho starce, které dal dohromady Jiří Vydra, kastelán Valdštejnské lodžie v Sedličkách u Jičína. Bez nich by pestré dění v Lodžii nebylo. Před každou akcí schůzují, vymýšlejí, pak obstarávají materiál a lidi specialisty. Tanečnice, muzikanty, zpěváky nebo herce. Pracují v létě i v zimě.

 

Lojdová Ludmila + rodina + Knihovna Václava Čtvrtka

Výstava obrazů v knihovně, spojená s úžasným vyprávěním o životě i době. Paní výtvarnice nejen krásně maluje a píše, ale je i dobrou scénografkou. Při vernisáži připravila knihovna v Jičíně příjemné posezení, kde byla ukázka z díla paní Lojdové a pak příjemné povídání, které vedlo až ke vzpomínce na lidického faráře Štemberku, ten patřil do rodiny paní Lojdové.

 

Mlázovičtí

Pokračují v tradici a připravili vánoční výstavu, kde bylo vše, co k adventu patří. Betlémy, divadlo, tvůrčí dílna, květinové aranžmá, ale i sochy Libora Šimůnka i obrazy Gabriely Čapounové. Největší zásluhy na výstavě má rodina Šimůnkova. Všichni její členové strávili na její přípravě nepředstavitelné množství času.

 

MŠ Valdice - paní učitelky

Jsou nominovány za uspořádání hravého maškarního bálu v kulturním domě ve Valdicích. Paní učitelky nejen bál uspořádaly, ale pro děti měly zábavný program a hlavně jim nekazily hudební vkus, něčím tak odporným, jako je "hudba" třech tlustých podivných chlápků. Valdická školka koná kulturně po celý rok. Čertovský den, Dýňování a další.

 

Muzeum Železnice

V roce 2012 udělalo několik výstav z různých oborů. Malíři, krajkářka, dřevořezbář. Na konci roku pohlednice J. Škopka. Vernisáž je vždycky společenská událost, kde se sejdou Železničtí i k popovídání. Potěšitelné je, že kulturní program i hudba jsou vždycky z vlastních zdrojů od místních umělců. Podobně jako nezapomenutelné zákusky. 

 

Mužíček Vlastimil

Novopacký malíř – krajinář. Jeho výstava ve Vokšicích v galerii J.B. Spektrum měla úspěch. Mistr nemusí chodit daleko. Své náměty nachází v nejbližším okolí bydliště. Maluje ve všech ročních obdobích, úžasné jsou zasněžené krajiny. V Pace zřídil galerii Damara, kde vystavuje nejen své obrazy, ale i dalších výtvarníků z regionu.

 

Najmanová Jaroslava

V sobotu 11. srpna 2012 uspořádala paní Jaroslava Najmanová, kronikářka z Rovně, již po čtvrté velmi pěknou výstavu kronik a dalších zajímavých dokumentů. Kronika obce Roveň je po dlouhá léta pečlivě vedená, její nedílnou součástí je bohatá, kvalitní fotodokumentace událostí historických a současných. Byla tu vystavena i historie školy v Rovni.

 

Najmanová Stanislava a hořické knihovnice

Ředitelka hořické knihovny. Pomáhala s přípravou a organizací akce Hořice - město mlsounů - projekt k výročí 200 let výroby trubiček. Byly to soutěže v kategorii výtvarné a reklamní, soutěžní práce byly vyhodnoceny v rámci slavnostního večera a vystaveny v září ve foyeru radnice.

 

Noc kostelů v Hořicích – organizátoři

Byla 1. června 2012 v římskokatolickém kostele Narození Panny Marie (vystoupení místních hudebních a pěveckých souborů) a v bývalé synagoze, která slouží Církvi československé husitské (prezentace o historii synagogy, pásmo židovských písní a humoru, workshop pro děti). Potěší spolupráce obou církví.

 

Obec Markvartice a OS Labská stezka

Obec (Markvartice, Příchvoj) + OS Labská stezka z Nymburka připravily příjemný víkend „Slavnosti Mrliny“ s bohatým programem, ale i s výstavou o říčce a jejím okolí. Konáno 28. až 30. září v Příchvoji. Výstavní panely ukázaly, co všechno je podél Mrliny. Mlýny, zámky, chovy hospodářských zvířat a další.

 

Foerstrovy dny, hudební festival, o.p.s. + cukrárna Karolínka

V Libáni pořádají poetické večery s významnými osobnostmi (J. Krček, V. Harapes, E. Hudečková, A. Strejček, M. Retková, E. Fučíková, F. Novotný). I dnes jsou mezi námi lidé, kteří nemyslí jen na svůj prospěch, ale snaží se povznést náš národ. Na pořádání sešla se tu obecně prospěšná společnost a vyhlášená cukrárna.

 

OS Malechovice a Regionální muzeum a galerie Jičín

Malíř Václav Ševčík měl výstavu v Regionálním muzeu a galerii Jičín. Po vernisáži výstavy uspořádalo muzeum spolu s OS Malechovice  besedu o výtvarném kumštu, i o tom, jak sousedské vztahy dovedou oživit genius loci krásného místa v Českém ráji. Pan malíř je i autorem obálky knižní řady Jičínsko, kterou vydává Knihovna Václava Čtvrtka.

 

OS Péče o duševní zdraví Jičín

V týdnu Péče o duševní zdraví v říjnu uspořádala jičínská pobočka v Knihovně Václava Čtvrtka výstavu, kde informovala o své činnosti, o práci s klienty. Velký úspěch měly i texty klientů. Příběh Aničky a i její poezie. Dále tu byl Strom přání a vystoupení harmonikáře. Následoval výklad o práci střediska a Den otevřených dveří.

 

Pluhařová Ilona

Je učitelkou na ZŠ v Kopidlně. Vede na škole seminář, kde se žáky mapuje historii města Kopidlna a učí je aktivně psát různé literární žánry. Je aktivní členkou Literárního spolku LIS Jičín, reprezentuje okres i Královéhradecký kraj v soutěžích a na kulturních festivalech. Ve spolupráci s Jičínskou besedou přednesla přednášku - Rodina Kraftova a Jičín. 

 

Pod Zvičinou – redakce časopisu na hořickém gymnáziu

Za další ročník oblíbeného vlastivědného čtení, za to, že je neopouštějí dobré nápady a chuť věnovat této činnosti mnoho hodin svého volného času, za to, že připomínají místním i krajanům bohatou historii a tradice tohoto kraje. Časopis je pěkně výtvarně upraven, na tom se podílejí i malíři z Hořic a okolí.

 

Pomoc Emoc aneb Tři pohledy moře – autorky výstavy

Výstava Elli Alžběty Militké, Martiny Kekule a Marie Smolej, absolventek  hořické ZUŠky, pro kterou čerpaly inspiraci při jarním plenéru v Itálii, zahřála návštěvníky foyeru hořické radnice v čase adventu. Cílem skupiny Pomoc Emoc bylo, je a bude společné sdílení některých emocí a dále společná tvorba.

 

Pospíšil Michael se skupinou Literácy Jitčín

Jejich hudební i jiná činnost je rozmanitá: koncert ke sv. Cecílii, Pastorale - půlnoční mše svatá v ostruženském kostele,
hudební doprovod - Masopust Jičín, Masopust Ostružno, Pouť k Panně Marii Rušánské, Veliké Noce (kostel sv. Petra a Pavla v Konecchlumí).  Michael o barokní muzice umí i pěkně vyprávět. 

 

Pospíšilová Alena, Pantlíková Eva

Knihovnice z Libošovic. Rozšířily nabídky knih, vzorně aktualizují webové stránky knihovny, pořádají přednášky a besedy se zajímavými lidmi i s institucemi. Využívají chalupářů z okolí k příjemnému a poučnému posezení. Výrazně se zapříčinily o kulturní rozkvět obce, což dokazují návštěvnosti v knihovně a na pořádaných akcích.

 

Pour Martin

Pan architekt vlastní bývalou cihelnu v Šárovcově Lhotě. Zasloužil se o její zpřístupnění veřejnosti a oživení netradičními akcemi (Den evropského kulturního dědictví, Strašidelně pohádková cihelna). Návštěvníkům předvede starou cihlářskou technologii a všechno, co k ní patří. O svých aktivitách přednášel i v Lodžii.

 

Prodloužený víkend, Umění v ulicích – organizátoři

V letním čase si zorganizovali v Jičíně sérii vystoupení všeho druhu i dalších konání. Skvělé nápady: dokonale výtvarně a informačně přehledně zpracované do snadno dostupného „Zápisníčku“. Poděkování za důmyslné a vtipné propagování města Jičína patří MěÚ, KZMJ, RMaG v Jičíně, kastelánovi v Lodžii a OS Lodžie.

 

Ratibor, Vesna – sbory Hořice

Letošní nominace je za další rok jejich úspěšné činnosti, za jubilejní koncert k 150. výročí založení Ratibora, za úspěšný pěvecký zájezd do Frohburgu v Německu, za účinkování při oslavách 650 let města Hořice i za několik zdařilých koncertů v čase adventu. Slavná historie Ratibora začala už v roce 1862, Vesny o osm let později.

 

Rejmanová Dana

Nadšená spoluorganizátorka řady kulturních akcí a především nesmírně talentovaná recitátorka. Připravila u příležitosti 70. výročí vypálení obce Lidice působivou vzpomínku na  peckovského rodáka a lidického faráře P. Josefa Štemberku a mnoho dalších recitací. Je spolupracovnicí Jičínské besedy, podílí se na propagaci mnoha dalších akcí.

 

Rozmluvy s krajinou – organizátoři

Parta mladých (P. Pekárková, B. Tmějová, S. Synek) připravila v Lodžii pro studenty týdenní workshop. Přednášky, malování, sochání. Putování krajinou s hledáním pozitivního a negativního. Na závěr dražba výtvarných děl. Přijeli účastníci i lektoři z celé republiky, dozvěděli se mnoho zajímavého a přispěli k oživení stavby.

 

Řehečské kvarteto

Kvarteto vystupuje na různých akcích tu i v okolí. Například na Prodlouženém víkendu v Jičíně. Ale nominace je zejména za propagaci české písničky až v Izraeli a za vydání druhého CD. Řehečské kvarteto tvoří Liboslav Kučera, Oldřich Němec, Zdeněk Němec a Kateřina Kučerová.

 

Samšiňák Jan

Majitel Šolcova statku v Sobotce. Uspořádal tu řadu hudebních vystoupení a vyprávění. Pořádá výstavy výtvarných umělců. Finančně zajistil generální opravu statku a přestavbu maštale na galerii. Galerie byla založena v roce 1974 otcem Karlem Samšiňákem. Od té doby proběhlo více než 230 výstav. V roce 2009 se k výstavní síni přidružilo lapidárium v rekonstruované maštali.

 

Sběř – Obecní úřad a občané

Nominace je za akci „Rozsvícení vánočního stromu“. 1. prosince nejprve v kostele hrála a zpívala Schola. Pak sešel průvod od kostela dolů s lampionky, tady rozsvícení, svařák, pohoda. 70 roků se nic obdobného nekonalo. I vesnice na okraji okresu může žít bohatým kulturním životem. Přispívá k tomu i malé muzeum Hykyšových.

 

Sbor dobrovolných hasičů a občané Psinic

Za již sedmý ročník Loučení s prázdninami, letos na téma „Vzhůru na palubu“. Celé odpoledne bylo věnováno 160 dětem, které odcházely velmi spokojené. Kromě rozličných vystoupení byly tu i různé soutěže, malování, korálky, lanovka, hudba, tanec a samozřejmě občerstvení. Na organizaci podíleli se i chalupáři.

 

Sekerová Marie

Předsedkyně kulturní komise v Sobotce, organizátorka Šrámkových Sobotek. V letošním roce se jako šéfredaktorka zasloužila o vydání knihy ruské bohemistky Ludmily Budagovové (Název: O literatuře a  kultuře), kde byly shrnuty příspěvky jmenované moskevské profesorky z jejích téměř pravidelných přednášek na Šrámkově Sobotce.

 

Skautské středisko Brána Jičín

Za skvělý tábor v Netolicích. Bez elektriky, ale všechno si zařídili svépomocí. Píšou zajímavou kroniku. I společenský tanec byl mezi stany. Hudba když není elektřina? Skauti umí na kytaru, umí zpívat. Jičínští skauti se aktivně účastní mnohého kulturního dění v Jičíně, kupříkladu festivalu Jičín – město pohádky. Letos oslavili sto roků skautingu v Jičíně.

 

Sobotecká obec baráčnická

V letošním roce uskutečnila řadu vystoupení, zvláště v letním období na zámku Humprecht vždy s patřičným výkladem o krajovém smyslu krojů. Další aktivity byly například k výročí 20 let trvání Charity, krojovaná účast na soboteckých jarmarcích, při stavění vánočního stromu a zdramatizované vystoupení u jesliček pod vánočním stromem.

 

Stezka Češov – Veselí, o. s.

Za mnoho aktivit i v tomto roce: workcamp a podobně. Hlavně ale za vysázení aleje dubů u Velešic. Lidé si mohli strom „adoptovat“, dát mu jméno a pečovat o něj. I letos uspořádali putování po naučné stezce a rozšířili ho i na Hradišťko, kde byl varhanní koncert. Přidali i hřiště v MŠ Volanice, takže i děti si přišly na své.

 

Stillerová Lucie

To tu ještě nebylo – Štefan a dětské plínky. Lucie se spolupracovníky uspořádala netradiční módní přehlídku Módes Róbes Plenkovec v K-Klubu v Jičíně, kde se mohly setkat nejen maminky, jejichž děti používají látkové plenky. Ekologický pohled předvedený s prvky humoru. Bavili se všichni.

 

Strejček Alfred, Rak Štěpán, Rak Jan-Matěj

V červenci byl Hudebně-literární festival v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích jako každý rok. Slovo, kytara, druhá kytara. Pořady o J. J. Rouseaovi, Karlu IV., Tomáši Baťovi, kytarové recitály. Skvělé. Hudba doplňuje, posiluje poselství řeči. A to vše v malinké obci s velkou účastí posluchačů. Dík patří i  galeristovi Josefovi Buckovi, který umožnil pokračování starohradské akce. Odtud umělci jeli vystupovat do valdické věznice.

 

Studenti hořického gymnázia

Za udržování dobrých tradic školy - Pestrého zábavného večera, Zobáckého bálu i za vydávání studentského časopisu Tempus. Posledním tématem bálu byla 60. léta. To znamená, že všichni zúčastnění přišli oblečeni v tomto stylu a také soutěže a hudba byly v tomto duchu. Tempus otevře mnohým cestu ke psaní.

 

Subito

Pražský sbor, který jezdí do Lodžie. Udělá si soustředění a pak se za něj odmění koncertem. Tak bylo v březnu, ale i na Divovánocích, kde přispěl sbor do programu. Osm dívek, tři muži. Zpěv několika žánrů (i baroko, i polské písně), někdy s flétnou. Kvalitní muzika.

 

Suk Jan

Měl hlavní roli v masopustním veselí v Jičíně 19. 2. 2012, kde ztvárnil postavu Masopusta. Podílel se na mnoha dalších aktivitách v Lodžii. Jeden z mnoha přátel Lodžie, kteří přijedou, aby pomohli. Vedle něj Renda (René Tuček) a další. Ta společnost jmenuje se Divozemí a jičínská parta je Lodžie team. Bez nich by v Lodžii bylo chudě.

 

Šafler Milan

Po celý svůj život projevuje talent k řadě činností. Zvlášť úspěšný je jako vedoucí leteckého modelářského kroužku v Kopidlně. Vychoval v něm mnoho přeborníků republiky v této zájmové činnosti. Navázal na činnost svého otce, vedoucího letního tábora TJ Sokol Kopidlno pro děti v Ledcích. Blíže na webu:  https://www.ledce-kopidlno.wz.cz/.


Šinkmanová Eva

Novopacká malířka, v roce 2012 uskutečnila  3 výstavy. V Lomnici n. Popelkou, v Železnici  společně s Vladimírem Janatou a ve Vítkově na Moravě. Organizuje mezinárodní plenér "Novopacké veduty". Maluje olejem i akvarelem. Hlavní témata: krajiny, květiny, zátiší. Pouští se i do abstrakce.

 

Šrámkova Sobotka – pořadatelé

Mnohogenerační skupina pořadatelů stále drží vysokou úroveň festivalu, i když setkání generací není bez problémů. Užitečným novým bodem programu posledního ročníku bylo setkání při hodnocení programu, kde si to starší s mladšími trochu prodiskutovali. Prvně vyšel v roce 2012 i časopis Svrab, ke kterému se nikdo nehlásí.

 

Štefek Karel

Historik, vysokoškolský učitel. Jako důchodce se aktivně zapojil do publikační činnosti pro Kopidlenské listy, kde se věnuje zpracování textů o významných místních rodácích. V roce 2012 napsal články o malíři a hudebníku Václavu Kořínkovi, archiváři Jaroslavu Hammerbauerovi, o místních trzích v Kopidlně, o Jiříkovi Kopidlanském a dalších.

 

Šulc Jiří

Je předseda spolu rodáků a přátel města Hořice v Praze. Nominován je za obětavou práci pro tento spolek, za stmelování krajanů v hlavním městě a především za úžasnou přednášku „Co daly Hořice Praze a světu“, kterou přednesl nejen rodákům v Praze, ale i zájemcům v Hořicích.

 

TJ Sokol Jičín

Jejich Šibřinky nejsou jen tancovačka, ale i společenská událost plná dobré legrace.  Příklad, jak tělovýchovná organizace vstupuje do kulturního dění ve městě. Skvělá byla i výstava, uspořádaná spolu s muzeem ke 150 letům činnosti Sokola v Jičíně  a následně tělovýchovná akademie.

 

TJ Sokol Sobotka - věrná garda

Konkrétně Jana Sedmidubská, Milka Vránová, Marta Kunstová. Za udržování tradice tříkrálového gratulování v Sobotce. Dámy mají nádherné kostýmy, jakož i černého vzadu, která pak tři dny drhne z obličeje saze. Obejdou asi tři desítky soboteckých domácností, také krámků, aby popřály šťastný nový rok.

 

TJ Sokol Vysoké Veselí

V areálu sportovišť vybudovali dětské hřiště, aby se sportu mohly věnovat celé rodiny a tak být pohromadě. Stavěli za vlastní, nějaké prostředky dalo město, sehnali sponzory. Zásada - rodiče sportují, děti si hrají. Hřiště bylo postaveno za jeden víkend!!!, za aktivní pomoci rodičů a prarodičů a techniky z firmy IZOTRADE s.r.o. foukaná izolace.

 

Tomíček Jan, Rolfová Věra

Učí na hořickém gymnáziu. Úspěšně zrealizovali se žáky projekt „Máme rádi zvířata“ pro žáky hořického gymnázia a dolnolužického gymnázia v Chotěbuzi v rámci partnerství obou škol. V záři přijeli studenti z Chotěbuzi do Hořic, kde měli pestrý program, v roce 2013 pojedou hořičtí do Lužice.

 

Tomíčková Oldřiška

Za mnohé akce v Hořicích, na kterých se podílela: Jménem proti zapomnění (připomenuta historie hořické židovské obce a přínos Židů pro město), Evropské dny židovské kultury, Hořice - město mlsounů, Příběh hořických trubiček, Betlémy  - výstava, za články v časopisu Pod Zvičinou. I za zasvěcené výklady pro studenty v muzeu.

 

Úlehla Vladimír

Známý a respektovaný regionální historik, přirozená autorita a hluboký Člověk. Sepsal průvodce "Procházka jičínským hřbitovem", který by rozhodně neměl chybět v knihovničce žádného vážného zájemce o jičínskou historii a kulturu. Při jeho psaní vycházel z rukopisu profesora Františka Kasky, který doplnil. Skvělá je i jeho přednášková činnost. Například přednáška "JUDr. František Lohař, JUDr. Jaroslav Lohař“.

 

Úlehla Vladimír, Kracík Pavel, Žantovský Martin

Napsali a v prosinci pokřtili knížku „Procházka jičínským hřbitovem“. Sedmý svazek v edici Jičínsko. Prof. Úlehla napsal text. Vycházel z rukopisu Františka Kasky a ten doplnil. Mgr. Kracík citlivě udělal fotografie a M. Žantovský redakčně zpracoval. Pan profesor je nadaný vypravěč, a tak má knížka nejen odbornou úroveň, ale je zároveň i poutavým čtením.

 

Vališka Radomír a spol.

Nominován byl za zorganizování sjezdu rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku. V programu bylo vystoupení dětí, divadelní představení, pohledy do historie, tradiční přehlídka pěveckých sborů - Foersterovy Osenice, pořady pro děti, taneční zábava, hasičská soutěž, fotbalové utkání. Málokde mají starostu divadelním režisérem.

 

Vaněk Miroslav

Občanské sdružení Malechovice uspořádalo 2. ročník letního pozorování noční oblohy, kterého se zúčastnilo téměř padesát malých i velkých nadšenců. Vedoucí mladoboleslavské hvězdárny Mgr. Pavel Brom letos přivezl dokonce dva velké profesionální dalekohledy. To je vzpomínka na noc z 11. na 12. srpna 2012 pod nebeskou klenbou.

 

Vávrová Jana

Ředitelka ZŠ a MŠ v Běcharech u Kopidlna, která se se svým kolektivem pracovníků významně podílí na kulturním životě obce.  Na škole proběhlo druhý rok po sobě oblastní kolo soutěže Zlatá včela za účasti mladých včelařů celého kraje. Na škole probíhá celoročně výuka včelaření v rámci předmětu přírodověda.

 

Veselý Jaroslav

V září zorganizoval mezioborové kolokvium v rámci festivalu Jičín - město pohádky. Jeho název: Byli jsme a budeme zase loutkami? Jedním ze závažných témat bylo školství. V prosinci připravil s přáteli hudební doprovod vánočního zpívání v programu Nadačního fondu Jičín - město pohádky.

 

Vydra Jiří 

Byl navržen za svůj výrazný podíl na oživování Valdštejnské lodžie v Sedličkách u Jičína a organizování rozličných Divoakcí v areálu Lodžie v roce 2012. Za přepestré aktivity v Lodžii i jinde. I za zapojení Lodžie do festivalu Jičín – město pohádky. K tomu shromáždil dobrou skupinu spolupracovníků.

 

Wildovi Vlaďka a Jiří

Protagonisté Závěsného divadla. Připravují, organizují, ale i sami hrají divadlo na Valdické bráně. Letos dokonce dvě povedené premiéry Závěsných. Brána je součástí jičínské kultury. Pořádá výstavy, letní festival. Jičínský advent je tradičně zahajován pestrým víkendem na Valdické bráně.

 

Zahradnická škola Kopidlno

Hlavní organizátor akce Kopidlenský kvítek ve dnech 10. -14. října 2012.  Soutěž studentů v aranžování květin a žáků v poznávání rostlin. Slavnostní květinová výzdoba učeben, předvádění zahradnických činností, módní přehlídka… Škola pořádá řadu let i sportovní běh na počest 17. listopadu zámeckým parkem.                                                                                                                                               

 

Základní škola Slatiny

V jednom roce dokázali skvěle připravit slavnostní setkání při udělování Jivínského Štefana, udělat v Bukvici výstavu keramiky a před Vánocemi koncert v kostele. Malotřídní škola, která se podílí na společenském dění v obci. Od tříkrálové koledy až po prosincovou výstavu výtvarných prací dětí.

 

Zapletalová Eliška

Byla nominována za setkání „Jménem proti zapomnění“, které bylo připomenutím 70. výročí odchodu Židů z Hořic. Konalo se 16. prosince 2012 v synagoze a byla při něm připomenuta historie hořické židovské obce a přínos Židů pro město. Podílela se na Oslavě Evropského dne židovské kultury 2. září 2012 v synagoze v Hořicích, kde byla ekumenická bohoslužba a koncert skupiny Mišpacha.

 

Závěsné divadlo

Na své domovské scéně, tedy Valdické bráně v Jičíně, předvedlo i letos dokonce dvě premiéry: Čechovovy Námluvy a Zelenkové Retro.  Ani letos Závěsní diváky nezklamali. Jejich představení je vždy pečlivě připravené. Na malém prostoru ve věži rozehrají všechna místa, včetně schodů. Jejich hry vždy otvírají témata k zamyšlení.

 

Ze šuplíku – hudební skupina

Vznikla díky manželům Daně a Hynkovi Beranovým ze Řehče, přidal se Jaromír Kejval. Vystupuje na nejrůznějších akcích v rámci okresu, např.: zpívání pro důchodce, vítání občánků, na vernisážích výstav atp. Podstatné je, že mnoho jejich písní je autorských. Nespokojují se s kopírováním.

 

Zlatník Hynek

Za pomoci svého počítače a Jičínského diskusního fóra podává přímé informace z jednání zastupitelstva. Občané mohou sledovat, co se na jednání právě děje. Je to příklad občanské iniciativy a důkaz toho, co všechno zmůže obyčejný člověk z ulice. Někdy víc, než placený úředník.

 

Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce v Hořicích

Žáci s učiteli připravili a předvedli půvabné adventní pásmo v kostele Narození Panny Marie s písničkami a s oživením starých adventních a vánočních zvyků. Bylo to příjemné zastavení v čase předvánočního spěchu. Živý betlém obstarala MŠ, zpívání děti z 1. stupně ZŠ. Je to už třetí ročník. S pásmem byli i v Miletíně.

 

Základní škola Nemyčeves

Škola díky svým aktivitám postoupila až do finále televizní soutěže Nejlepší česká škola. Během roku pořádají různá vystoupení, chodí například do Domova důchodců. Škola si vytváří i své vlastní učebnice. Účastní se festivalu Jičín – město pohádky, jezdí do Ekologického centra v Sedmihorkách a další a další.

 

ZUŠ Hořice

Nominována za vzornou hudební výchovu dětí a mládeže, za úspěšné reprezentování v soutěžích a především za vše, čím obohacuje kulturní život ve městě i v okolí. Příkladem aktivit je podíl ZUŠ na výstavě betlémů v Lázních Bělohrad, nebo flétnistů na Svatocecilském koncertě v Nechanicích.

 

ZUŠ Hořice – literární a dramatické oddělení

Žáci si vybrali pro absolventské představení klasickou komedii Charleyova teta - a sehráli ji skvělým způsobem hned několikrát a svými výkony i nadšením zcela zastínili výkony profesionálů. Vše pod vedením učitelky Štěpánky Fléglové. Děti se svým představením zúčastnily i festivalu Divadlování v Dětenicích.

 

ZUŠ Jičín

Aktivit školy je mnoho po celý rok. Od festivalu Jičín – město pohádky po Masopust. Tato nominace je za skvělý Mikulášský koncert, který škola uspořádala 5. prosince. Byl Mikuláš, čerti, anděl, spousta dobré rozličné muziky a docela legrace. Nejvíc ji způsobil čert, který se tam jaksi objevil mimo program a byl podobný paní ředitelce Komárkové.  

 

ZUŠ Melodie Hořice

Nominace je za půvabnou a veselou výstavu prací žáků výtvarného oboru ve foyeru hořické radnice v květnu 2012. Výtvarníci z Melodie jsou žáci od pěti do sedmnácti let. Zkoušejí mnohé techniky, například kresbu převedenou na linoryt, jakož i drobné plastiky z hlíny či papíru. Produkty celoroční práce se líbily.

 

Žantovský Martin

Člen Literárního spolku Jičín, literát, básník, redaktor, korektor, IT odborník. Spolupracovník redakce Kopidlenských listů, který se významnou měrou zasloužil o jejich grafickou podobu a novou tvář, která přispěla k popularitě této místní tiskoviny v posledních letech. Podobnou pochvalu zaslouží i za knížku Procházka jičínským hřbitovem.

 

Nominace za dlouhodobé zásluhy

 

Bělohradské listy – redakce

Už třináct roků přispívá tento kvalitní časopis k oživení literárního a kulturního dění v Lázních Bělohrad. Jsou tu nejen zajímavé aktuální zprávy, ale i články vlastivědné a historické.

 

Bílek Jan

Je dlouholetým aktivním hráčem a dirigentem hořického orchestrálního sdružení Dalibor i velmi vtipným a pohotovým konferenciérem při všech jeho vystoupeních. Totéž lze říci i o jeho působení v Hořické dechovce. Je též aktivním členem tanečního souboru ArtRosa.

 

Bílek Karol

Ač Pražák, tak po léta vytváří svými články základní pilíře obsahu Zpravodaje Šrámkovy Sobotky. Společně s Josefem Jindrou připravili v roce 2012 k vydání potřebnou publikaci „Sobotecký hřbitov“. Pro Libošovice zase připravil zajímavou přednášku ke 140. výročí narození historika J. B. Nováka a finančně přispěl na činnost místní knihovny.

 

Bílková Eva

Pracovnice okresního archivu v Jičíně, kronikářka města Jičína. Propagátorka vědecké práce v kontaktu se žáky a studenty škol, praktikanty v archivu, učiteli i knihovníky z praxe. Své nadání korektorky a redaktorky osvědčuje při jazykových korekturách regionálních časopisů a publikací z Jičínska a Sobotecka.  Je významnou osobností Jičínska, působící v nejrůznějších oborech.           

 

Bohuňovská Blažena

Za její úžasné úsilí  při organizaci všech jičínských akcí sokolských v průběhu minulých let i za údržbu a opravu jejich sokolovny na Husově ulici. Za věrnost a propagaci sokolských myšlenek. Za její práci pro festival Jičín – město pohádky. V minulém roce se velmi přičinila o oslavy 150 let Sokola v Jičíně.

 

Bretová Milena

Za úspěšné vedení divadelního souboru v Dětenicích, za řadu zajímavých akcí připravených se žáky dětenické základní školy. Hrají nejen doma, ale se souborem jezdí po okolí a šíří potěšení z fenomenu zvaného divadlo. V neposlední řadě i za její roli Barky ve Werichově hře, kterou sehrála v souboru dospělých.

 

Bucek Josef

Josef už není. Odešel koncem roku 2012. Ale tady jsme se dohodli porušit pravidla a do seznamu ho zapsat. Až se ve Vokšicích v jeho galerii otevře první výstava, tak tam bude. Nominace je za celoživotní kulturní aktivity, za jeho umělecký tvůrčí postoj i podporu druhých. Ve své galerii také umožnil pokračování starohradských pořadů Hany Kofránkové, Alfreda Strejčka a Štěpána Raka.

 

Bukvické Dračice

Společensko-taneční spolek místních žen, které se daly dohromady a pod choreografickým vedením místostarostky Marie Sytné veřejně vystupují při různých příležitostech nejen v Bukvici, ale i v okolních obcích. Na internetu je krásné video, jak holky v šátcích, zástěrách a s hráběmi vystoupily v Bystřici na slavnosti.

 

Císař Michal

Neúnavný vedoucí jičínských skautů. Učí je hodnotám a velmi často zastupuje buď zaneprázdněné tatínky, nebo tam, kde je tatínek nulový. S dobrou partou vedoucích zapojili skauty do kulturního dění v Jičíně (Jičín - město pohádky, Rumcajs a další). Skvělé jsou jejich tábory v Netolici i různé výpravy o víkendech. Loni oslavili 100 let od založení.

 

Čejková Věra

Paní učitelka ze ZUŠ v Jičíně dostala medaili za to, jak to umí s dětmi. Zámecké myšky jsou dnes snad největším sborem v Jičíně. Pěkný pohled je na to, jak ty malé holky paní učitelku respektují. Skvěle se předvedly třeba na Mikulášském koncertu. V zušce učí klavír a vede ještě soubor Chobotnice a Chobotničky.

 

Čeliš Jan Křtitel

Je spoluzakladatelem souboru Fidle, který prvně vystoupil na udílení Štefana. Je muzikantem tělem i duší – hraje i v Podkrkonošském symfonickém orchestru a všude, kde je třeba. Nominován je i za vzorné dokumentování kulturního dění v Jičíně a okolí na webových stránkách a za podporu kultury v Jičíně. 

 

Čtvrtečková Jana

Kronikářka v Pševsi. Po převzetí kroniky v roce 2007 se snaží doplnit ji o chybějící části. Shání mezi lidmi chybějící informace, bádá v archivních materiálech. Zároveń popisuje současné dění v obci. I když je svým povoláním zdravotní sestra, pustila se do této záslužné a užitečné práce.

 

Divadélko Matěj v Ostroměři

Jmenuje se tak po Matěji Kopeckém, který se v Ostroměři při štaci narodil. Však je na budově pamětní deska. Ostroměřští pokračují v jeho odkazu pod vedením principálky Blanky Splítkové.  Hrají ve svém čerstvě rekonstruovaném divadle, jezdí po kraji za dětmi i dospělými. Jejich pohádky vždy pohladí.

 

Dvořáková Jana

Je již desítky let lektorkou jógy. Je příkladem toho, že jóga není cvičení, ale životní styl. To nejen hlásá, ale i koná. Vychází ze systému Jógy v denním životě. Své žáky stále motivuje ke studiu nejen duchovní literatury. Pořádá každoroční jarní úklid přírody a výlety za kulturou (např. do galerie Zdeňka Hajného), a to nejen pro své žáky.

 

Erben Antonín

Organizuje již tři roky v Běcharech společenská setkání Léčení hudbou. Jako předseda včelařů Kopidlna se aktivně podílel na přípravě řady akcí. Zajistil 8. včelařský ples v únoru 2012 v Kopidlně, po osmé proběhl za jeho dohledu Okresní včelařský den v Židovicích. Je pilným dopisovatelem Kopidlenských listů,  Běcharských novin a Jičínského deníku.

 

Faměrová Dagmar

Za dlouholeté působení na zámku Humprecht, za starost o objekt i za kulturní akce, za pomoc při zpracování nominací na Jivínského Štefana. Jeden rok moderovala štefanské udílení a dobře. Dája je součástí kulturního dění v Sobotce. Vydala i publikaci Barokní písemnictví v Českém ráji.

 

Faruzelová Marie

Za to, že jako vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně dovede podpořit nápady, nadchnout se pro jejich realizaci, doporučit, usměrnit, pochopit a tak pomáhat všem, kteří se na kulturním dění ve městě podílejí. Paní Marie je příkladem úředníka, kterému pracovní doba nekončí podle předpisu. Účastní se mnohého kulturního dění.

 

Filsak Miroslav

Jičínský písničkář. Nepatří k „hlučným“, k těm, kteří na sebe musí upozornit. Ale když třeba zahraje na vernisáži v Galerii Na Špejcharu v Bukvici či jinde, je to příjemné. Nebo když vám  e-mailem přistane jeho písnička. Zkuste si některou  pustit na https://mirek-filsak.freemusic.cz/.

 

Foerster – smíšený pěvecký sbor, Jičín

Za úspěšné zdolávání dobrovolně stanovených  uměleckých výzev, které skvěle naplňují. Za náročnou dramaturgii, kterou realizují bez náznaku podbízivosti či osobního upřednostňování. A také za profesionální ukázněnost při provedení každého koncertu. Předvedli na Fišerově mši v prosinci. Sbormistři: Ivana Hanzlová, Karel Chutný.

 

Formanová Eliška

Předvádí  příkladnou práci starostky Bukvice i předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Umí nejen zorganizovat řadu akcí, ale také je pečlivě dokumentovat. V roce 2010 se dostala  v celostátní soutěži mezi pětici nejlepších starostů. V roce 2008 byla její obec vítězkou krajského kola celostátní soutěže Vesnice roku.

 

Formanová Eliška, Sytná Marie

Starostka  a místostarostka Bukvice. Obec pokročila jak v údržbě a zlepšování společných prostranství, tak i v přetváření obecního „Škaloudova statku“. Starostka mj. zastává i funkci předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Marie vede úspěšnou skupinu Bukvické dračice.

 

Franc Václav

Působí v Nové Pace. Ocenění zaslouží za všechny Kobry a Čaje (noviny a časopis), které vydal. Popisuje tu kulturní dění a seznamuje s méně známými autory. Nejdříve regionálními, teď už z celé republiky. Už deset let pořádá literární soutěž Řehečská slepice, která se už dokonce stala mezinárodní. Vede Literární spolek při Knihovně Václava Čtvrtka. Počet knih, které vydal, přesáhl už desítku.

 

Hak Bedřich

je dlouholetým kronikářem města Miletín, zakladatelem Zelené stopy, Mladého hasiče. Pro veřejnost pořádá v Miletíně   mnoho akcí. Naposledy to byla výstava betlémů. Dále uspořádal Pohádkovou stezku, Oslavu dne stromů. Organizuje poznávací soutěže, přednášky, dokumentuje život v obci nejen písmem, ale i fotografiemi.

 

Helinger Jiří

Je mnohaletým aktivním členem pěveckého spolku Ratibor a hráčem hudebního sdružení Dalibor, hraje v Hořické dechovce a mnoho let obětavě působí jako varhaník při hořickém chrámu Narození Panny Marie. V domově důchodců vede  pěvecký kroužek. Je hořickým patriotem, velkým znalcem historie, pamětníkem a vypravěčem starých příběhů.

 

Hylmar Stanislav

Za dlouholetou skautskou činnost, za stálý zájem o kulturní a společenské dění v  Jičíně, za péči o dokumenty a fotografie, které přispívají k poznání minulosti Jičína. Kupříkladu na výstavě Neztratit víru v člověka bylo vystaveno album jedné rodiny, které Standa po odchodu rodiny opatroval. Podílel se i na oslavách 100 let jičínských skautů. 

 

Jičínská beseda – OS

Za přístup k nabídnutým či jinak naskytnuvším se odborným i společenským  tématům týkajících se Jičína a Jičínska. Za důkladnost, s jakou jsou zpracovávána a zpřístupňována veřejnosti. Přednášky jsou jednou měsíčně a bývá i sto lidí.  I dalších aktivit je více – kostel na Zebíně, či hledání sochy Neptuna na Čeřovce.

 

Jónová Eva

Dlouholetá členka pěveckého sboru Ratibor a Vesna z Hořic, aktivní organizátorka a hybná síla všech spolkových akcí, mnohaletá vynikající ochotnická herečka, starostka hořického Sokola a aktivní příslušnice Českobratrské církve evangelické v Hořicích získala v letošním roce Cenu města Hořice.

 

Mateřské centrum Kapička, Jičín

Za vytvoření prostoru pro setkávání maminek, dětí a dalších. Pořádání výletů, přednášek, setkání na Velikonoce, sv. Martina, sv. Mikuláše, na Vánoce a mnoho dalšího. Každý den v týdnu je v sídle centra nějaký program. Zapojují se i do festivalu Jičín - město pohádky, či jiných akcí, kde mají svůj stánek. Vše na www.mckapicka.cz.

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Za velmi hezký přístup ke čtenářům, organizaci celé řady literárních a kulturních akcí, za podporu literatury a vzdělávání. Programy v knihovně jsou pestré, od předškoláků až po důchodce. O tom svědčí i aktivity AKSE – aktivní senioři a FREE TIME – klub pro mládež. Výstavy každý měsíc v Galerii radosti představují nejen regionální umělce.

 

Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán

Za stovky vynikajících vystoupení na Jičínsku, za Prvomájová odpoledne a Hudebně-literární festival ve Starých Hradech a od r. 2008 ve Vokšicích, za výbornou spolupráci s Občanským sdružením SH i s pořadateli Šrámkovy Sobotky. V poslední době přidává se i Jan Matěj Rak. Muzika kytarová i flétnová a hlavně krásná mluvená čeština.

 

Kopidlenské listy – redakce

Čtvrtletník pro Kopidlno a okolí, informující o historii a současnosti města a jeho připojených obcí,  o práci společenských i zájmových organizací, o událostech spojených se životem Kopidlna a jeho okolí. Na jeho tvorbě se podílí řada dobrovolných přispěvatelů a pamětníků, zástupců organizací města. Noviny vycházejí v místě již víc než 20 let.
 

Kovářová Anna

Za dlouholetou příkladnou činnost v jičínském skautském středisku a za vedení dívčího oddílu, za organizaci letních táborů, víkendových akcí, sbírek, her, závodů, soutěží a kulturních programů. Skauti se tradičně starají o Betlémské světlo. Vyzvednou si ho ráno u vlaku, šíří ho po městě, rozdávají na půlnoční mši.

 

Kracík Pavel

Zakladatel Jičínské besedy. Pomohl a pomáhá dalším projektům a památkám ve zdejší oblasti, jako je třeba záchrana a obnova kostelíka pod kopcem Zebín. Má zásluhu na objevení relikviáře sv. Sekundiny a zpětném umístění zrestaurovaných Škrétových obrazů v Jičíně. Publikuje výsledky svého historického bádání.

 

Kynčl František

Jičínský pan učitel má za sebou dvacetiletou velice kvalitní práci v oboru ekologie. Vychoval stovky mladých, kteří si váží přírody, ochraňují ji a pomáhají. Areál Čtyřlístek byl vyhlášen jako první jičínská zahrada, která získala titul Živá zahrada. Je nositelem i první ceny v 2. ročníku krajské konference Kapradí 2001. Také vytváří meteorologické přehledy pro jičínskou kroniku.

 

Literácy Jitčín

Jičínský barokní sbor, který nejen dělá barokní hudbu ve stylu někdejších literátských bratrstev v kostelích, ale obohacuje také rozličné kulturní akce. Často vystupuje s kapelou Ritttornello. Účastní se Masopustu  v Ostružně i v Jičíně, hudbou slaví svátek  svaté Cecilie. Koncertů s výkladem šéfa M. Pospíšila už bylo mnoho.

 

Literární spolek LIS

Působí při knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Nominace je za dlouhodobou společenskou činnost s pořádáním veřejných literárních produkcí. Vychovává mladé autory, kteří pak dobře reprezentují region. Spolek byl založen v roce 1990. Vydal už šest (nebo sedm?) společných almanachů. Kromě mnoha autorských čtení se pravidelně účastní celostátních Dnů poezie.

 

Marek František

Zastupitelstvo obce Cerekvice nad Bystřicí navrhuje na ocenění „Jivínský Štefan“ našeho kronikáře pana ing. Františka Marka za jeho dlouholetou práci při vedení obecní kroniky, kterou vykonává již dvacet jedna roků. Panu Markovi je úctyhodných osmdesát jedna let a kronice se věnuje velmi svědomitě a pečlivě.

 

Markvartičtí,  Planta naturalis a spol.

Všichni, kdož se přičiňují o pestrý kulturní život v obci. Dobročinné koncerty v kostele, plesy, vesnický masopust, slavnost Slunce, čarodějné Markvartice, promítání filmů spojené s autogramiádami hlavních hrdinů, besedy se zajímavými lidmi, vánoční posezení v knihovně atd. Ale také za starost o záchranu markvartického kostela (Hlavně R. Tomášů a P. Brabec). Planta naturalis za Dny otvřených dveří, které přispívají k životu obce.

 

Maškovi – rodina

Za dlouholeté pořádání vánočních koncertů každoročně  23. prosince pro všechny občany obce Brada – Rybníček, ale i přespolní. Ve flétnovém souboru hrají dcery, organizačně zajišťují rodiče. V kostele sv. Bartoloměje zní stará muzika i vtipné slovo. Nechybí ani vánoční cukroví z kuchyně Maškových.

 

Matějka Ivan

Jičínský herec a  přítel kultury. Je nominován za pečlivé vedení archivu fotografií a dalších materiálů dokumentujících dění v Jičíně v minulosti, za umění z něho při určitých příležitostech vybrat vhodné materiály a připojit k nim zasvěcené a poutavé vyprávění. Pamětník a živá kronika někdejšího Jičína.

 

Mezera Martin

Pracovník Městského úřadu v Jičíně, vede oddělení státní památkové péče, ale přesto nominován po zásluze. Za zodpovědný a zároveň „lidský“ přístup k péči o památky, při němž s jejich majiteli hledá cesty, jak památky zachránit. Umí podpořit a neodradit zájemce, kteří chtějí pomoci.

 

Městské informační centrum Jičín

Za starého (mateřská dovolená) i nového vedení vždy vlídně a s úsměvem. Všechny informace, které nevědí, ochotně vyhledají na internetu.  Třeba kam s raněným ptákem. Ocenění, která „Íčko“ dostalo, jsou zasloužená. Nese titul - Nejlepší informační centrum Královéhradeckého kraje a v certifikaci na léta 2012 a 2013 dosáhli v testu 100 %.

 

Müllerová Alenka

Od roku 1980 vede ochotnický divadelní spolek, který pod jejím vedení sehrál celou řadu jak divadelních, tak i estrádních představení. Od roku 1989 je kronikářkou obce Úbislavice. Kronika je vzorně vedena a jelikož je paní Müllerová velice zdatná malířka, je doplněna i různými obrázky. Pro spolky z obce kreslí plakáty a pozvánky.

 

Nečesaná Zdeňka

Varhanice kostela sv. Maří Magdaleny v Sobotce, učitelka ZUŠ Mladá Boleslav, korepetitorka. Nominace za již 11. ročník letního varhanního festivalu v Sobotce. Festival vznikl s cílem  zvelebit duchovní hudbu. Jde o cyklus tří prázdninových koncertů, které jsou vždy věnované určitému námětu.

 

Němečková Hana

Knihovnice v Ostroměři, podílí se například na Nočním čtení, táboru pro děti, kurzech vyšívání a paličkování, pořádání výstav, přednáškách, Ostroměřských slavnostech a dalším konání. Činnost knihovny je opravdu rozmanitá. Od sbírky použitého ošacení, přes besedu s autory a ilustrátory (J. Fixl) až třeba po Kulinářskou akademii.

 

Nosková Marie

Za její dlouholetou podporu a odborné usměrňování  studentského časopisu Tempus, za práci v redakci časopisu Pod Zvičinou. Velmi mnoho vykonala také pro kulturní život v Lukavci, připravovala prázdninové i jiné akce pro děti a mládež, podílí se na organizování sjezdů rodáků, vítání občánků a dalších kulturních akcí.

 

Penc Standa

Na svém statku v Milkovicích pořádá každoročně Kozí mejdany, tedy dny, kdy může přijet každý. Zahrát, zazpívat, přečíst své verše nebo povídky a nebo jen tak poslouchat. Když je třeba, vydává Standa Kozí noviny, kde reaguje na aktuální témata. Tak tomu bylo například při prodeji zámku ve Starých Hradech.

 

Pifferaios - Lázně Bělohrad

Flétnový soubor a pěvecké sdružení Pifferaios zaslouží ocenění za kulturní přínos v regionu a neutuchající entuziasmus členek. Od renesance po současné autory. Klasika i lidové písně. Soubor byl založen v roce 1966. V současné době má 12 aktivních členek, které hrají vesměs na zobcové flétny. Koncertují třeba v kostelech, ale i na hradě Pecka.

 

Pluhařová Ilona

Paní učitelka v kopidlenské ZŠ. Dovede i v dnešní době přivést své žáky k historii, literatuře – dokonce k poezii. Patří k českým kantorkám, které dovedou jet v neděli s dětmi na knižní veletrh a zprostředkovat jim setkání se živými spisovateli. Stvořila si pohádkové postavičky Stulíka a Silenku a napsala o nich knihy. Píše či přednáší i o historii.

 

Pokorný Karel

Novopacký oldskaut, nezávislý publicista, foto- a filmový amatér. Začal ještě v období starodávné osmičky, později  přešel na novou techniku. V roce 2012 získal druhé místo v celostátní soutěži amatérských videoprogramů s rodinnou tematikou. Ve své rozsáhlé filmografii dokumentuje historické události i zasloužilé občany z Paky a okolí.

 

Pospíšilová Alena

Za vytrvalou snahu přinášet do širší oblasti Jičínska, zvláště pak do Malechovic a Libošovic nová témata, odkrývat zapomenuté a spojovat osobnosti se zájmem o náš kraj. V obcích děje se mnoho od pozorování hvězd až po letní setkání s programem a muzikou. Například každý rok je v hospodě Na Písku trampský potlach. Podobným způsobem aktivně působila i v sobotecké a jičínské knihovně.

 

Prchal Zdeněk

Pan sbormistr z Černína. Je nominován za vedení Bělohradského ženského sboru a za nový přístup a pohled na název města Bělohrad. Sbor čítá zpravidla 16 dam a má široký repertoár. I klasiku, i vánoční koledy, či lidové písně. Pan Prchal napsal knížku Lázně Bělohrad: průvodce historií a významnými místy města.

 

Procházka Bohumír – proChor

Dlouholetý jičínský novinář, vydává od roku 1998 nezávislé noviny Prochoroviny a je dopisovatelem celonárodních deníků. Je organizátorem Jivínského Štefana, členem Literárního spolku při Knihovně Václava Čtvrtka. Úspěšně se účastní literárních soutěží.

 

Přátelé Šolcova statku

Za pořádání výstav a kulturních akcí na Šolcově statku v Sobotce, za to, že pokračuje tradice založená Karlem Samšiňákem, kterou podporuje jeho syn Jan. V roubeném domě jsou menší výstavy, spíše komorní, v bývalé maštali byla vytvořena výstavní síň pro plastiky. Vernisáže bývají doplněny kulturním vystoupením. 

 

Ratibor – pěvecký soubor z Hořic

Pěvecký sbor Ratibor z Hořic byl založen v r. 1862 a v r. 2012 oslavil 150 let své nepřetržité činnosti. Ve spolupráci s ženským spolkem Vesna obohacuje kulturní život ve městě a v okolí. Oba sbory mají velkou zásluhu na udržování uměleckých i vlasteneckých tradic.

 

Riegrová Maryška, Barcalová Kateřina

Učitelky MŠ Máj v Jičíně. Vždy několikrát do roka připravují vystoupení dětí pro babičky a dědečky z domova důchodců v Jičíně. Děti se učí dávat radost a dělat něco pro druhé. Jejich práce není lehká. Když se podaří dát sboreček dohromady, odzpívají pár vystoupení a děti postoupí do základní školy. Práce začíná znovu. Ale radostná a záslužná práce.

 

Řehečské kvarteto

Hudební skupina již po několik let (minimálně sedm let) rozdává radost svými písněmi na různých jarmarcích, festivalech, ale také v domech seniorů a svými vystoupeními pro důchodce. Jsou již nedílnou součástí amatérské hudební jarmareční a lidové scény nejen na Jičínsku. Byli třeba i ve Slovinsku a Izraeli.

 

Sádlo Miloslav

Od roku 1976 je nepřetržitě kronikářem obce Keteň. Bádá v její historii a materiály zveřejňuje v kronice. V kronice tvoří originální galerii kreseb stavení obce, doplněnou soupisem zde žijících osob. Pořizuje bohatou fotodokumentaci jako součást kroniky.

 

Sezima Jan

Dlouholetý ředitel Domu kultury Koruna v Hořicích. Za vše, co vykonal pro hořickou kulturu nejen z titulu své vedoucí funkce, ale i za podporu amatérských hudebních, pěveckých i divadelních souborů. Dále za vlastní aktivní činnost v Hořickém komorním orchestru a v tanečním souboru ArtRosa.

 

Sobotecká obec baráčnická

Udržují starodávné zvyky. Přispívají ke kulturnímu dění: na Zemědělském dnu, v Šolcově statku, při posvícení prodávají koláče. Setkávají se při výročích. Zapojují se při Tříkrálové sbírce, pomáhají Charitě. I na festivalu Jičín - město pohádky se předvedli. To ještě byl Karel Samšiňák v roli ponocného s halapartnou a lucernou.

 

Spolek podkrkonošských výtvarníků

Má sídlo v Nové Pace.  Pracuje od  padesátých let minulého století. Každé dva až tři  roky pořádá výstavy. Spolupracuje se skupinou  Košťál z Nového Města nad Metují i s polskými kolegy. Proběhlo již šest ročníků malování Čechů a Poláků pod názvem  "Novopacké veduty " za účasti  dvaceti i třiceti malířů.

 

Stezka Češov – Veselí, OS

Propojili obce v mikroregionu. organizují každoroční putování po stezce spojené s kulturními a pohybovými aktivitami - otevření kostelů, výstavy, varhanní koncerty, pohybové aktivity pro děti i dospělé, budování aleje, koncerty, výstavy, údržba stezky, workcampy. To znamená, že přijedou z ciziny návštěvníci, např. studenti a brigádničí tu zrovna tam, kde je třeba. Např. v roce 2012 uklidili kostel ve Velešicích.

 

Suchoradský Oldřich

Za výbornou knihovnickou práci v Mlýnci, za hluboký zájem o kroniky, za velký podíl na dobré úrovni Kopidlenských listů, za spolupráci s regionálním tiskem, za vedení mladých šachistů a včelařů. Olda je všude tam, kde se něco v kultuře děje. A to nejen na výstavách, ale kupříkladu i na festivalu Jičín - město pohádky (živé šachy) nebo na 1. máje v zámku s mladými včelaři.

 

Suchoradští Jaroslava a Oldřich

Manželský  pár kantorský. Tato nominace je za kroniku, kterou píší v Mlýnci. Oba učili, či učí v kopidlenské škole, bydlí v Mlýnci. Jejich tvůrčí rajón je daleko širší. Oldřich vytvořil mnoho článků o kulturním dění v regionu.

 

Svoboda Petr, Ticháček Jiří

Zastupitel a starosta. Za dlouholetou činnost při renovaci historických památek na Bradech (zřícenina hradu Brada, historická zvonice, oprava kostela). Spojenými silami pořídili si a instalovali lyžařský vlek. O dobrém sousedském duchu v obci svědčí i skutečnost, že si zorganizovali i obecní zabíjačku.

 

Šafler Milan

Po celý svůj život projevuje talent k řadě činností. Zvlášť úspěšný je jako vedoucí leteckého modelářského kroužku v Kopidlně. Vychoval v něm mnoho přeborníků republiky v této zájmové činnosti. Navázal na činnost svého otce, vedoucího letního tábora TJ Sokol Kopidlno pro děti v Ledcích, který se koná začátkem prázdnin a má již víc než šedesátiletou tradici.

 

Šíro – divadelní soubor při MŠ v Lázních Bělohrad

Není mnoho mateřských škol, které mají divadelní soubor  rodičů. Ale v Lázních Bělohrad můžeme nominovat za mnohaletou realizaci vystoupení pro děti. Zajímavý název vznikl spojením slov „šílení“ a „rodiče“. Všechno začalo v roce 1998. Původně jen pár představení … ale soubor hraje dodnes. Nejen pro „své“ děti. Jezdí i po kraji.

 

Šourek Jiří

Když se řekne kopidlenský skleník, je tu i jméno Jiří Šourek. Pan učitel zahradnické školy se stará nejen o květiny, ale vede své žáky i k zájmu o historii. Samozřejmě se podílí na významných událostech kopidlenských, jakými jsou - Vzhůru Kopidlno a Kopidlenský kvítek. I pro Jivínského Štefana obstarává krásné kytice.

 

Šviha Vladimír st.

Bukvický knihovník, který se po mnoho let stará o místní knihovnu ve svém volném čase a zajišťuje tak místním čtenářům možnost přístupu i ke knihám (výměnným fondem), které je možno si jinak zapůjčit jen v jičínské knihovně. Ve své knihovně má pan knihovník  357 knih a počítač, který je přístupný čtenářům.

 

TJ Sokol Vysoké Veselí

Připravují nejen sportovní, ale i kulturní akce pro veřejnost. Koncert, setkání Těšíme se na prázdniny, Čertovský rej, Maškarní bál, Dobývání Kákovic. Vybudováno hřiště s umělým povrchem. Uspořádáno několik turnajů. Vysokoveselští sokolové mají pěkně vedení webové stránky. 

 

Tomášů Romana, Brabec Petr a další

Nenápadní lidé, kteří svou neúnavnou a cílevědomou prací se velmi zasloužili o opravu kostela v Markvarticích. Práce byly započaty a jsou již "někde vidět" (márnice a obvodové zdi kostela). Jim však předcházelo plno věcí přípravných. Je to náročná práce, shánění dotací, firmy která uskuteční opravu atd.
 

Turek Vladimír

Pan inženýr je varhaník, hraje v celé řadě kostelů na Jičínsku. Varhanám rozumí i po technické stránce a hezky o tom umí vyprávět. Snaží se hledat možnosti oprav nejen varhan, ale i církevních památek. Vede divadelmí spolek v Běcharech. Ve svých článcích propaguje kulturní dění na Jičínsku.

 

Učitelky MŠ Na Daliborce v Hořicích

Za vše, co dělají pro své děti a jejich rodiny, za výlety i zajímavé projekty, při nichž se děti seznamují s adventními a vánočními zvyky. Za to, že děti při vyprávění o historii trubiček učily francouzsky a pak  zase učily o praotci Čechovi. Děti znají i Karla Jaromíra Erbena a jeho pohádky i Kytici, před Vánocemi vyrábějí přáníčka a spolu s učitelkami je roznášejí.

 

Úlehla Vladimír

Za zasvěcené pohledy do dějin Jičína (především v 2. polovině 19. století), za moudré rady a pomoc v kulturní činnosti. Pan profesor má bohatý archiv různých výpisků z historických materiálů, ale shromáždil i reprodukce výtvarných děl a využívá je k psaní rozličných článků i knih. Umí i odborná témata zpracovat poutavě a čtivě.

 

Ulrychová Eva

Za vytrvalou a pečlivou práci na poli archeologie v oblasti Jičínska a za její popularizaci mezi laickou veřejností. Její přednášky jsou vždy poutavě zpracovány a také bohatě dokumentovány. Nezůstává u teorie. Se zájemci vypravuje se do terénu, kde výsledky svých studií a bádání ukazuje lidem přímo v praxi.

 

Vališkovi Iveta a Radomír

Pan starosta a paní učitelka z Dětenic. Jsou nominováni za významný podíl na organizaci festivalu Foersterovy Osenice, který spolu s Unií českých pěveckých sborů pořádá obec Dětenice a který poskytuje příležitost prezentovat sborový zpěv. Do přírodního divadla v Osenicích úspěšně zvou naše i zahraniční pěvecké sbory.

 

Valterovi Eva a Jiří Qido

Vedou Galerii Na Špejcharu ve svém rekreačním objektu v Bukvici. V r. 2012 uspořádali  5 různých výstav, které vidělo přes 800 návštěvníků. Od otevření Galerie koncem roku 2004 ji navštívilo více než 4.700 milovníků kultury. Roubená chalupa, upravená zahrada, příjemná muzika, to jsou kulisy  zajímavých výstav.

 

Vackovo Vysoké Veselí

Parta nadšenců navázala v roce 2003 na několik let přerušenou tradici a pořádá poslední víkend v červnu koncert dechových těles Vackovo Vysoké Veselí. Koná se v přírodním areálu za sokolovnou. Účastní se i dcera Karla Vacka. Je to největší akce ve Veselí. Celkově spočítáno, konal se v roce 2012 už sedmadvacátý ročník.

 

Vobořil Miroslav

Místostarosta Ostroměře – muzikantská osobnost. Převzal Ostroměřský zpravodaj, připravuje Ostroměřské slavnosti, založil tradici vánočních koncertů v kapli, se starostou obnovili sjezd rodáků. S loutkáři zmodernizovali vnitřní vybavení divadla. Jeho hudba zahajuje každoročně udílení Štefana.

 

Zajíček Martin

Dlouholetý ředitel K-klubu v Jičíně. Z malého Káčka a několika málo lidí po boku Hanky Krásenské a dalších vytvořil krok za krokem místo pulzující životem. Hlavní je divadlo, ale i mnoho kroužků od výtvarného po hudební či taneční. Mnoho českých herců v různých divadlech jsou odchovanci Káčka.

 

Zíková Petra

Funkcionářka Českého svazu ochránců přírody Jičín, pracovnice Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za dlouhodobé úsilí při ochraně přírody, záchranu nejméně tisíce žab a pořádání přednášek o permakultuře. V rámci dobrovolnické činnosti se zabývá i ekoporadenstvím a zajištěním činnosti Stanice pro handicapované živočichy v Libštátě.

 

ZŠ Bodláka a Pampelišky Veliš

Za každoroční šňůru předvánočního školního zpívání po obcích Jičínska. Všechny děti to přirozeně přitáhne k muzicírování a atmosféra i pro "diváky" je skvělá. Avšak aktivita školy i samotného pana ředitele je širší. Například NETškola (Škola, která nemyslí jen na žáky, které má v lavicích), nebo Comenius.

 

Zlatníková Draga

Členka Literárního spolku LIS Jičín. Patřila k organizátorům festivalu Šrámkova Sobotka. Podílí se na přípravách festivalu Jičín – město pohádky, na kulturních akcích na Šolcově statku v Sobotce, na Jivínském Štefanovi. Je známa jako autorka básnických sbírek i jako překladatelka. V roce 2012 vyšel její překlad díla Stjepana Lice Dárek pro Ježíška: vánoční příběh.