Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

 

Nominace na  Jivínského Štefana  za rok 2017

 

 

Počin roku 2017

 

ART-TELLier Cerekvice n. Bystřicí

Za celoroční organizování výtvarných dílen pro veřejnost a výtvarných výstav s vernisážemi a hodnotným kulturním programem.

 

Balbineum, z. s.

Spolek se sídlem v Jičíně, který má v programu záchranu a obnovu areálu jičínské Jezuitské koleje a udržování tradičních řemesel a kulturních tradic. Za cyklus besed o jazyce, písmu, slovu a myšlení.

 

Bílek Karol a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce

Za organizaci cyklu vlastivědných přednášek a besed Modrá krev Sobotecka. Za uspořádání výstavy Kroniky Sobotecka a besed z historie Sobotky a okolí.

 

Bílek Karol a spolupracovníci

Za cyklus vlastivědných přednášek Modrá krev Sobotecka a za další osvětovou činnost.

 

Blažejová Lada

Vedoucí Recitačního studia Šrámkova domu. Za pořady pro veřejnost a za 2. ročník festivalu recitace v Sobotce.

 

Divadelní soubor LOS (Libošovický ochotnický spolek)

Za uvedení hry Dokonalá svatba v režii Jiřího Pošepného.

 

Církev československá husitská v Hořicích

Za celoroční program spojený s židovskou i křesťanskou tradicí: Noc kostelů, Evropský den židovské kultury, zájezd na Chrudimsko, přednáška o Martinu Lutherovi, divadlo V. Marčíka a hlavně za pietní připomenutí 75. výročí odsunu Židů z Hořic a okolí formou divadla (Chudí v Lodži), přednášky Leo Pavláta a happeningu v den výročí (Cesta bez návratu).

 

Černý Vít

Za obnovení tradice pouti ke kapli sv. Isidora na bradské Vinici. Už podruhé tu v rámci programu vystoupil Michael Pospíšil s jičínskými Literáky. O usedlost i tuto významnou barokní památku se Vít Černý stará řadu let. V r. 2016 založil spolek Isidor, který má v plánu rozsáhlejší rekonstrukci stavby.

 

Čížek Miroslav

Za výrazný podíl na organizaci sjezdu rodáků a přátel Únětic, za uspořádání výstavy fotografií a dokumentů o historii a současnosti obce.

 

Divadelní soubor J. K. Tyl Hořice

Za velmi zdařilé nastudování a několikeré provedení hry Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert, ve které v režii Zdenky Vaškovové opět dostaly příležitost známé herecké osobnosti jako Milada Kadová, Jan Nosek, Markéta Soukupová a další.

 

Faměrová Dagmar (2x)

Kastelánka zámku Humprecht. Za zdařilou výstavu k výročí cyklistiky a důstojné připomenutí 80. výročí zpřístupnění zámku sérií kulturních a vzdělávacích programů.

 

Faměrová Dagmar

Za iniciativu na opravu kapličky v poli u Lavic, za shánění peněz a řemeslníků, za jednání s vlastníkem přilehlého pole atd. Kaplička je opravena, snad bude i vysvěcena.

 

Friedrich Stanislav a rada spolku DS Erben Miletín

Za vydání publikace 190 let Českého ochotnického divadla v Miletíně.

 

Galerie plastik Hořice

 Za uspořádání výjimečné výstavy Max Švabinský – Nic mimo umění, která připomněla první samostatnou výstavu grafického umění tohoto umělce, jež proběhla před 100 lety právě v Hořicích. Výstava byla spojena s řadou doprovodných akcí, např. komentovanými prohlídkami, přednáškou a workshopem pro děti i dospělé, při které si téměř tři stovky dětí a řada dospělých vyzkoušely techniku suché jehly.

 

Havlová Pavlína

Vedoucí městského kulturního centra Sobotka. Za pečlivě připravované akce, za její krásné příspěvky do Zpravodaje Šrámkovy Sobotky.

 

Hlavatý Jan (2x)

Za připomínání historie městečka Miletína, za vydání knížky Kostel Zvěstování Panny Marie v Miletíně 1267 –2017 při příležitosti 750. výročí první zmínky o tomto kostele.

 

Holubová Renata

Vedoucí Kulturně vzdělávacího centra v Kopidlně. Za výbornou organizaci kulturních a společenských akcí, Kopidlenských slavností, festivalu bluegrassové hudby Banjo Jamboree aj., za vedení redakce Kopidlenských listů. Nad rámec svých povinností napomáhá a rozvíjí kulturní aktivity ve městě.

 

Hořičtí skauti

Za to, že opět přivezli do Hořic betlémské světlo, pro které si již tradičně přišlo před zdejší radnici několik stovek lidí a společně si zazpívali koledy. Vloni poprvé donesli betlémské světlo také obyvatelům domova důchodců a ústavu sociální péče. Vzali si s sebou i kytary a zahráli a zazpívali koledy.

 

Hovorka Libor, Hvězda Petr, Spolek stezka Češov – Vysoké Veselí

Za obnovu hrobu významné operní zpěvačky Aloisie Věkoslavy Blažkové ve Velešicích.

 

Hrabalová Simona, Novotná Aranka

Pracovnice muzea v Železnici. Za rozšíření programu dvou už tradičních muzejních akcí Muzejní den a Advent v muzeu, které si získávají čím dál větší oblibu u návštěvníků.

 

Chodějovská Eva a přátelé

Za vytvoření a realizaci pásma z archivních dokumentů o osobnosti Heřmana Černína z Chudenic. Pořad byl předveden v zámku Humprechtu a na dalších místech.

 

Chodějovská Eva

Za podíl na přednáškovém cyklu o barokní krajině, který připravilo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově. Z deseti přednášek proběhly dvě v Jičíně a jedna v Kopidlně.

 

Janoušková Kateřina

Za pořádání Velikonoční a Vánoční dílny pro děti i dospělé s kavárničkou a výměnným bazarem v Lukavci.

 

Kettner Josef

Za nastudování pásma veršů Fráni Šrámka a Josefa Brože při Přátelském letním setkání na návsi ve Vesci u Sobotky. Jeho práce byla obtížná, pracoval s ryzími amatéry. Odměnou mu byla veliká účast a dobrá úroveň poetického odpoledne.

 

KLaN (Kacákova Lhota, Náchodsko) a „Divadlo za sloupem“

Za představení Blázinec v prvním poschodí, které bylo v Kacákově Lhotě 5. a 6. srpna 2017 uvedeno celkem třikrát při oslavách pouti. Šlo o „veselohru se zpěvy“ od Františka Ferdinanda Šamberka z roku 1867. Pro KLaN ji upravil Josef Lédl, autorem písní a jejich melodií byl Jaromír Gottlieb, který byl i hlavním iniciátorem. Kulisy vznikly svépomocí pod vedením Dagmar Gottliebové. Režisérem byl legendární Martin Zajíček. Představení se povedlo, užili si ho diváci i herci.

 

Klazar Josef

Za zorganizování úžasné Noci kostelů v Miletíně, při níž bylo připomenuto 750. výročí první písemné zmínky o tomto kostele. V celovečerním komponovaném programu zazněly nejen 400 let staré skladby z Miletínského kancionálu v podání několika hudebních i pěveckých souborů pod vedením Michaela Pospíšila, ale také fundované přednášky o historii, stavebním vývoji a výzdobě kostela.

 

Komárková Jaroslava

Ředitelka ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně. Za provedení Rybovy mše v kostele sv. Jakuba.

 

Kořínková Jana

Za sepsání knihy Zvony Jičínska: Proč už neslyšíme klekání. Kniha, kterou vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně za finanční podpory Vladimíra Turka, obsahuje přehled zvonů v jednotlivých obcích a zachycuje jejich osudy. Autorka se výzkumu a studiu archivních pramenů a literatury věnovala řadu let.

 

Koukolová Veronika

Studentka Hořického gymnázia. Za autorskou výstavu fotografií, která proběhla v červenci na hořické radnici.

 

Kunst Jaroslav

Za významný podíl na knize Pověst o Malechovicích. Nápad na sepsání pověsti o vzniku názvu rodné obce Malechovice se zrodil v hlavě Aleny Anny Kyselo. Petr Pešek z Tatobit zapsal její námět do literární podoby a Jaroslav Kunst ji přenesl do podoby komiksu. Vydání se ujal majitel jilemnického vydavatelství Gentiana Leoš Erben. O finanční zabezpečení se postarala Obec Libošovice v čele se starostou Vítem Svobodou.

 

Kverek Pavel

Za uspořádání výstavy v Galerii Na Schodech v sobotecké knihovně. Nesla název 35 let s králem ptačích zpěváků.

 

Kyselo Alena Anna

Za nápad a realizaci vydání knihy Pověst o Malechovicích. Libreto napsal Petr Pešek, autorem komiksových kreseb a obálky je Jaroslav Kunst, který provedl i grafickou úpravu. Pro obec Libošovice a Občanský spolek Malechovice vydala Gentiana Jilemnice.

Ludvík Michal

Za benefiční výstavu fotoobrazů Momentky z Hořic, která byla vystavena nejprve v hořické synagoze a poté na radnici, obrazy pak byly vydraženy a výtěžek věnován na obnovu schodiště v synagoze.

 

Loutkový soubor Rolnička Nová Paka

Za znovuobjevení tradice novopackého loutkového divadla, každoroční premiéru a pravidelná představení pro děti nejen v Nové Pace, ale i v okolí (Jilemnice, Rokytnice, Bohuslavice, Martinice, Jičín, Hořice, Miletín, Libáň aj.).

 

Malík Milan

Za záchranu původní sobotecké roubenky (Horynova statku) na plácku u sv. Anny. Dům měl ojedinělé stavební prvky a stojí ve výjimečném prostoru spolu s dalšími krásnými dřevěnými domy. Stavba se po letech, kdy už hrozilo její zřícení, stala chloubou města. Přestože dům neslouží veřejnosti, jeho obnova, tak ohleduplná a viditelná, může inspirovat i další majitele chátrajících historických objektů, a proto si zaslouží ocenění.

 

Menclová Ilona

Za celoroční práci s dětmi v obci Lukavec (dětský karneval, zájezd do zábavního parku, Mikulášská nadílka se soutěžemi, předsilvestr pro děti) a za pořádání kulturních akcí (vzpomínka u pomníku padlých v 1. světové válce, rozsvěcení obecního vánočního stromu, Předsilvestrovské posezení v Lukavci, velikonoční a vánoční dílny pro děti i dospělé aj.).

 

Městečko Mlázovice a rodina Šimůnkova

Za uspořádání vánoční výstavy v čase adventu, kde byly k vidění betlémy, výrobky obyvatel domova důchodců a dětí ze včelařského kroužku.

 

Městská knihovna Hořice

Za autorské čtení Richarda Pachmana z jeho knihy Tylda, které bylo součástí vzpomínkových akcí k 75. výročí odchodu hořických Židů.

 

Městská knihovna a městské muzeum Hořice

Za vytvoření questu Zmizelí sousedé aneb po stopách hořických Židů, určeného nejen pro školy, při kterém si účastníci projdou trasu po nejznámějších hořických židovských památkách a dozví se mnoho zajímavého.

 

Městské muzeum Hořice (2x)

Za uspořádání výstavy Anne Franková – nechte mě být, jaká jsem. Výstava byla spojená se zajímavým projektem, při kterém studenti hořického státního gymnázia prováděli po výstavě své vrstevníky a vyprávěli jim příběh Anne. Návštěvníci se dozvěděli i mnohé z historie hořické židovské komunity. Zájem projevily školy z Hořic i širokého okolí.

 

Miletínská pivovarská zahrádka – spolek (3x)

Za produkci filmu Vázání Kytice, jehož námětem je K. J. Erben a jeho sbírka básní. Po několikaletém reprízování divadelní hry Štěpána Haka Vázání Kytice se tomuto spolku, který se na filmu výraznou měrou podílel produkčně i herecky, podařilo hru pozvednout o další stupínek. Premiéra byla v hořickém kině Na Špici.

 

Občanský spolek Malechovice

Za uspořádání Cimrmanovákování k 100. výročí úmrtí rodáka z Malechovic Josefa Nováka, studenta jičínského učitelského ústavu, pedagoga, ředitele učitelského ústavu v Hradci Králové, botanika, divadelního ochotníka.

 

Obec Bukvice

Za rekonstrukci sousoší a drobných barokních památek i pomníku padlým v 1. světové válce. Obec ukazuje, že jí není lhostejné kulturní dědictví.

 

Obec Bukvice

Za rekonstrukci půdních prostor bývalého Škaloudova statku. Byla tak dokončena druhá etapa opravy objektu, který je od r. 2015 sídlem bukvického obecního úřadu, Informačního centra a kanceláře svazku obcí Mariánská zahrada. Součástí programu při slavnostním otevření nových prostor, umožňujících pořádání výstav, přednášek a dalších akcí, byl i křest Průvodce Bukvicí a Křelinou, publikace, navazující na knihu O Bukvici a Křelině, kterou obec vydala před dvěma lety.

 

Obec Cerekvice nad Bystřicí, P. Marian Benko, Eliška Zapletalová, Vojtěch Jonáš a Hastrman Band z Třebovětic

Za oživení poutního místa sv. Vavřince – Setkání u Vavřinečku.

 

Obec Dětenice

Za uspořádání slavnostního večera předávání ceny Jivínský Štefan za rok 2016. Byly zajištěny vhodné podmínky, program byl velice dobře připraven, účastníci si pochvalovali příjemné prostředí.

 

Obec Dětenice

Za velmi vstřícné přijetí účastníků mezinárodní odborné konference věnované dětenickému rodáku, historiku Václavu Chaloupeckému. Byl zajištěn program i pohoštění, obec přispěla k příznivému hodnocení celé akce, pořádané v Jičíně Pekařovou společností Českého ráje ve spolupráci s několika institucemi pod záštitou Česko-slovenské komise historiků, slovenského velvyslance P. Weisse a hejtmana Královéhradeckého kraje J. Štěpána.

 

Obec Dětenice

Za uspořádání Srazu rodáků a přátel zdejších škol, který se konal u příležitosti 965. výročí od první písemné zmínky o obci Dětenice a 665. výročí od první písemné zmínky o obci Osenice. Součástí programu byla i přehlídka pěveckých sborů – festival Foersterovy Osenice, který se konal už posedmnácté. Jako obvykle při podobné příležitosti bylo dbáno na pohledy do minulosti obce a školy a byly připomenuty významné osobnosti.

 

Pár přátel, z. s., Hořice

Za uspořádání již třetího ročníku Hořického benefičního galavečera, který byl tentokrát pojat jako tepláková party. Jeho výtěžek – téměř 60 000 Kč byl losem určen na dětská hřiště v majetku města.

 

Pekařova společnost Českého ráje

Spolek v čele s předsedkyní Evou Bílkovou. Za uspořádání konference o historiku Václavu Chaloupeckém. V dubnu se v Jičíně při této příležitosti sešli historikové a archiváři z celé republiky i ze Slovenska. Kromě odborného jednání se účastníci podívali i do Chaloupeckého rodných Dětenic, kde obec připravila další program.

 

Petrová Gabriela a spolupracovníci

Za výběr materiálu, jeho uspořádání a realizaci výstavy „Architekt Čeněk Musil“ v galerii Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Náročná výstava byla připravena k sedmdesátému výročí jeho úmrtí a dala možnost zájemcům o jičínskou architekturu uvědomit si charakteristický rukopis Čeňka Musila na mnoha budovách.

 

Pěvecké sbory Ratibor a Vesna, Novobydžovský chrámový sbor a Hořický komorní orchestr

Za velmi zdařilé nastudování a provedení Rybovy České mše vánoční v Hořicích a v Novém Bydžově.

 

Plachý Jiří

Za poutavou přednášku o minulosti Slavhostic a okolí, kterou doplnil výstavkou ze své velké dokumentární sbírky. Zaujala kronikářky a kronikáře obcí okresu Jičín na semináři uspořádaném Státním okresním archivem Jičín.

 

Polman Daniel (2x)

Novinář, šéfredaktor novopackého městského měsíčníku Achát a časopisu Lidé&hory, sportovec z Nové Paky. Za knihu pro děti Nezmaři nic nezmaří, která je pokračováním prvního úspěšného dílu. Spojuje v ní fantazii, napětí, kamarádství, sport, fair play a pomoc druhým – vše, co mu je vlastní.

 

Pospíšil Michael, pěvecké sbory Ratibor a Vesna, Calidus fons a Literácy Jitčín (2x)

Za provedení výjimečného koncertu Písně času májového v hořickém kostele, jehož program byl sestaven z tzv. Miletínského kancionálu. Zazněly skladby staré 400 let. Program připravil a nastudoval Michael Pospíšil.

 

Pour Martin, Obec Šárovcova Lhota a Lhotecké maminy

Za uspořádání další Strašidelně pohádkové cihelny v Šárovcově Lhotě se strašidly ve staré cihelně a dalším programem pro malé i velké, nechyběla hudba a občerstvení.

 

Ratibor a Vesna – pěvecké spolky (2x)

Za velmi pěkný vánoční koncert v Hořicích, na kterém spoluúčinkovaly i dětské sbory a kytarový soubor ZUŠ Hořice a recitovala herečka Milena Steinmasslová.

 

Rejmanová Dana

Vedoucí Hřbitovní správy Technických služeb v Jičíně. Za organizaci pořadu koled Kůsovic koledníků ve smuteční obřadní síni v Jičíně, který doplnila svou recitací veršů vybraných českých básníků na vánoční téma. Lze považovat za odvážný, avšak krásný počin na tomto místě, spojeném spíše se smutkem, uspořádání takovéto kulturní akce, která dala poměrně početnému obecenstvu krásnou vánoční náladu, navíc spojenou s rozdáváním jmelí a drobným pohoštěním. Snad jde o založení nové tradice.

 

Rychnová Lucie

Za poutavou přednášku František Josef Šlik a krajina šlikovského panství z cyklu přednášek o barokní krajině, který připravilo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově.

 

Řehounek Jan

Za vydání knihy Tajemné stezky – Svatojiřským lesem mezi Labem a Jizerou. Je věnována kraji na hranicích Nymburska, Mladoboleslavska a Jičínska, jehož společným jmenovatelem je rozsáhlý komplex Svatojiřského lesa.

 

S-divadlo – divadelní soubor při jičínském K-klubu

Za nastudování hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti za režijního vedení Martina Zajíčka a Radima Kalvody a v produkci Hany Krásenské. Představení bylo pro velký zájem několikrát reprízováno.

 

Samšiňák Jan

Za uspořádání autorského čtení Ireny Douskové a za křest a uvedení knihy Přemysla Dolenského Historky veselé i smutné a za výstavu jeho díla.

 

SebeRevolta Hořice

Skupina mladých, kteří nabízejí svým vrstevníkům jiné smysluplné trávení volného času nejen sportovními aktivitami, ale snaží se je motivovat ke snaze o zlepšení sama sebe, společnosti, místa, kde žijí. Za pořádání motivačních přednášek nejen v Hořicích, cvičení pro děti Happy Fit Kids a pro dospělé Run of Clean, drakiády pro rodiny s dětmi apod.

 

Sedláčková Anna

Studentka Lepařova gymnázia Jičín. Za přednášku věnovanou židovskému školství 18. – 19. století na příkladu židovských škol v Jičíně, Hořicích, Novém Bydžově, Turnově a Mladé Boleslavi, pronesenou v Jičíně. Mluvené slovo a dobře připravená prezentace ukázaly hluboký zájem Anny Sedláčkové o židovskou tematiku. Nestačily však již představit šíři jejích znalostí získaných z odborné literatury a pilným studiem v archivech, které se mj. projevily ve dvou pracích, oceněných odbornou porotou ve středoškolských soutěžích, a ve výsledku soutěže mladých vědců Česká hlavička 2017.

 

Strozzi – spolek přátel hořického zámku (3x)

Za snahu o oživení hořického zámku a jeho důstojné využití pro kulturní potřeby města. Členové spolku a všichni příznivci zorganizovali řadu akcí – Masopust, Zámek žije, Velikonoční dílničky, Hallowen, Česko zpívá koledy s Českým rozhlasem, komentovanou prohlídku zámku, besedy, přednášky, výstavy, aj. Díky těmto aktivitám oživují ve městě i staré tradice a zvyky. Zároveň se zámek stává dalším společenským prostorem pro setkávání lidí.

 

Spolky Bona Vita, Ratibor, Vesna, Dalibor, Hořický komorní orchestr, divadelní soubor J. K. Tyl a Loutkářský soubor Zvonek a Dům kultury Koruna

Za společné uspořádání již třetího Spolkového večera.

 

Studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Za to, že v budovách školy v Riegrově ulici zorganizovali při dnech otevřených dveří Charity Day s vánoční dílnou, divadelním představením, kavárnou, bleším trhem atd. a výtěžek pak věnovali dennímu stacionáři Klokan, o. p. s.

 

Studenti gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Za zorganizování tradičního Pestrého zábavného večera, tentokrát na téma: Včera, dnes a zítra. Na programu této předvánoční akademie se podílí všechny třídy gymnázia a výtěžek je určen na maturitní ples.

 

Studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Voňková Veronika, Starsyová Sabina, Šťovíček Filip, Zachar Erik, Hradilová Anna, Němcová Tereza, Loukotová Adéla a Válková Adéla. Za účast na projektu, při kterém provedli na 500 svých vrstevníků výstavou o Anne Frankové a vyprávěli jim její příběh.

 

Studenti Hořického gymnázia

Za veřejnou prezentaci výsledků expediční práce z Litoměřicka na hořické radnici a za dílčí kulturní počiny spjaté s danou oblastí a realizované jako expediční výstupy, např. hraný dokument o K. H. Máchovi, hudební autorský videoklip, interaktivní poznávací hra pro rodiče a děti na téma 2. světová válka, filmové umělecké zachycení putování krajinou apod.

 

Studenti a učitelé Hořického gymnázia

Za přípravu a realizaci Anglického divadla pro místní základní školy.

 

Studenti a učitelé Hořického gymnázia

Za organizaci veřejného promítání Příběhů bezpráví a následné besedy v rámci festivalu Měsíc filmu na školách organizace Člověk v tísni.

 

Studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Tereza Němcová a spol. za vydávání školního časopisu Tempus, ve kterém píší o aktuálním dění ve škole i ve společnosti, zpovídají profesory a zveřejňují zajímavé studentské práce. Časopis má již sice dlouhou tradici, ale jeho redakce se neustále obměňuje tak, jak studenti odrůstají a odcházejí.

 

Symfonický orchestr ZUŠ J. B. Foerstera Jičín

Za předadventní koncert, na kterém vystoupili žáci jičínské ZUŠ pod vedením ředitelky Jaroslavy Komárkové spolu s Bárou Basikovou. Profesionálně provedený koncert byl výjimečným zážitkem a obzvláště výkony dětí ve spolupráci se stálicí naší populární scény byly obdivuhodné.

 

Šedivá Věra

Za organizování pravidelných schůzek žen z Dětenic, Osenic a Brodku. Už po tři roky se jednou měsíčně schází na 20 žen důchodového věku, které mají jedno společné: pomáhají připravovat pohoštění pro dětenické akce v podobě koláčků (upečou jich na 4000 ks). Záměrem je vzájemné popovídání, ale je připraven i program – přednášky a besedy o historii místa i širšího okolí, osobnostech, o bylinkách, vaření, cizích krajích apod.

 

Ščigol Michail, Ščigolová Olga

Za otevření muzea ukrajinské sochařky Inny Kolomijec v Železnici.

 

Šimůnek Petr

Za to, že ještě jako student Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice vytvořil virtuální hru Racing 300, při které si mohou zájemci projet hořický závodní okruh 300 zatáček Gustava Havla. Hra je velmi populární nejen mezi příznivci motocyklového sportu. Veřejně si ji zájemci mohli vyzkoušet např. při akci Zámek žije. U malého závodního motocyklu s počítačovou technikou byla neustále fronta.

 

Školní kapela Hořického gymnázia

Za koncert pod vedením Kristýny Šolcové uspořádaný pro veřejnost na hořické radnici a za další veřejná vystoupení.

 

Šrůtová Magdalena (2x)

Knihovnice Městské knihovny Fráni Šrámka v Sobotce. Za zorganizování Virtuální univerzity třetího věku.

 

Tomíček Jan

Za záslužnou činnost týkající se hořického zámku. Zakladatel a předseda spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku vymýšlí a organizuje se svou ženou a celým výborem různé aktivity v prostorách objektu, který tak slouží ke společenským a kulturním účelům.

 

Trio Talia

Veronika Vildmanová – zpěv, Jitka Břízová Koláčná – housle, Monika Chmelařová – klavír.
Za sérii koncertů v Českém ráji.

 

Truncová Hana, Ryšavá Marta

Obě ze spolku Dcery. Za předávání paměti o životě a bezpráví v období komunismu, především svých osobních negativních zkušeností z 50. let 20. století, nejmladší generaci, např. žákům ZŠ Na Habru nebo studentům Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice.

 

Velartová Jaroslava (2x)

Za napsání a ilustrování knihy Bylo nebylo aneb jak to bylo za starých časů, když krávy chodily bez ocasů, ke které jsou rovněž vytvořené omalovánky. Za besedu s autogramiádou a autorským čtením ke knize. Vyšla v jilemnickém vydavatelství Gentiana, které má zásluhu na její pěkné grafické úpravě.

 

Vildmanová Veronika

Za pomoc prokazovanou opomíjeným historickým památkám našeho regionu (kostelu v Osenicích, Libošovicích, Valdštejnské lodžii) pořádáním vlastních koncertů i vystoupení s přáteli.

 

Vitina Josef nejml. s rodinou

Za osobní iniciativu a práci věnovanou úklidu a údržbě kapličky V lavičkách na cestě z parkoviště u soboteckého hřbitova k Nepřívěci.

 

Volák Jan a spolek Dětenický betlém, z. s.

Za projekt, jehož cílem je záchrana rozsáhlého, pohyblivého a ozvučeného betlému, vytvořeného v 19. století Vincencem Novotným z Dětenic.

 

Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce Hořice

Za předvánoční vystoupení v hořickém kostele, které se už pomalu stává tradicí.

Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce Hořice

Za projekt Kdy – když ne teď? Kdo – když ne my? Aneb den za svobodu a demokracii (16. 11. 2017), při kterém si děti prožily „sametovou revoluci" na vlastní kůži, mnohé se o této době dozvěděly, vyzdobily si školu vlastnoručně zhotovenými transparenty, žáci 8. a 9. tříd předvedli demonstraci s papírovými pendreky, a nakonec všichni zapálili svíčky.

 

Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce Hořice

Za znovuotevření včelařského kroužku, do kterého se mohou přihlásit děti ze všech hořických škol.

 

Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce Hořice

Za zapojení do akce Ukliďme Česko, při kterém děti uklidily své město a sebraly 350 kg nepořádku.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky

Za uspořádání akcí určených i pro veřejnost. Např. tradiční masopustní průvod v Robousích, dětský karneval ve Veliši a pokračování besed o „inspirativních metodách ve vzdělávání“ v Mateřském centru Kapička. Na jaře proběhl v Robousích tzv. Rorýsí jarmark – žáci 7. ročníku připravili prezentaci o životě rorýsů, vyrábění rorýsovníků a prodej výrobků s rorýsí tematikou (výtěžek byl použit na tisk informačního panelu a na zapůjčení plošiny pro instalaci budek). Žáci 6. a 8. ročníku zorganizovali poznávací soutěž „Robouský motýl“ pro 1. stupně ZŠ z okolí. Konalo se i tradiční Vánoční zpívání v kostele v Robousích a ve Veliši.

 

Základní umělecká škola Hořice

Za celoroční obohacování kulturního života ve městě a okolí, především za připomínku Evropského dne hudby a adventní koncerty, kde se uplatňují vedle žáků školy i zajímaví hosté.

 

Základní umělecká škola Melodie Hořice

Za přínos pro kulturní dění ve městě a okolí, za reprezentaci města v partnerském městě Strzegom, za účinkování při akci Zámek žije! i za adventní koncert v hořickém kostele.

 

 

Dlouhodobé zásluhy

 

Achát redakce časopisu

Za vydávání měsíčníku pro Novou Paku a okolí. Za široký popis aktivit a zájmů občanů Novopacka a pečlivé dokumentování běžného i svátečního života města, lidí, sportu a historie, za zajímavou tvář časopisu, který prozrazuje zájem místních o společné nápady a úspěchy.

 

Apropo, o. p. s., Jičín

Za snahu usnadnit život postiženým dětem i jejich rodičům, za práci spojenou s kulturní činností, která přináší radost tvůrcům i návštěvníkům akcí.

 

ARTrosa

Populární taneční uskupení hořických mužoretů. Za vystoupení, kterými zpestřují nejrůznější akce nejen v Hořicích, ale po celé naší vlasti. Oblečeni ve svých slušivých pruhovaných plavkách např. pravidelně organizují zavírání sezóny na Dachovech.

 

Bartoňová Jaroslava

Za dlouholeté systematické mapování historie obcí Bystřice a Važice. Shromažďuje písemné doklady, fotografie, tisky a další materiály, studuje v archivech a muzeích, pročítá zapsané vzpomínky, vede rozhovory s pamětníky. Ochotně předává informace odborníkům i zájemcům o historii, kterým umí také poradit.

 

Baševi, o. p. s.

Za péči o židovské památky v Jičíně, za jejich zpřístupnění zájemcům i jejich propagaci. Za výstavy, přednášky, besedy, koncerty a další akce, které společnost pořádá v jičínské synagoze a v Židovské 100.

 

Bělohradské listy – redakce

Za vydávání časopisu, který v pěkné grafické úpravě informuje o dění v Lázních Bělohradě v minulosti i současnosti, přináší zajímavé články o významných osobnostech.

 

Benešová Stanislava

Knihovnice v Nové Pace. Za významný podíl na rozvoji kultury ve městě. Kromě jiného se zaměřuje na práci se seniory a dospělými. Pravidelně chodí číst seniorům do Domova seniorů v Nové Pace, již několik let úspěšně organizuje virtuální Univerzitu třetího věku a pravidelně kurzy trénování paměti.

 

Bílek Jan

Za celoživotní kulturní činnost v Hořicích. Je dlouholetým vedoucím hořického hudebního soubor Dalibor, který pod jeho vedením výrazně pozvedl svou úroveň, dále působí v Hořické dechovce, je členem mužského tanečního uskupení ARTrosa a mnoho let působil v divadelním souboru J. K. Tyl.

 

Bílková Eva

Za neutuchající zdroj podnětů a informací, které poskytuje badatelům, kronikářům a všem, kteří ji osloví.

 

Bitnarová Romana

Knihovnice Městské knihovny v Kopidlně. Za významný přínos k rozvoji kultury ve městě. Podílí se na organizaci Kopidlenských slavností, které se staly kulturní tradicí. Pořádá besedy pro mladé čtenáře v knihovně, organizuje pro dospělé čtenáře programy, spravuje elektronické stránky knihovny a on-line katalog knih, pořádá řadu akcí v rámci Týdne knihoven, spolupracuje se školami v místě a vede navíc obecní knihovnu ve Mlýnci.

 

Bohuňovská Blažena

Za výrazný podíl na přípravě festivalu Jičín – město pohádky, za práci, kterou vykonává zodpovědně a s nadšením, podobně jako tomu bylo v její dlouholeté činnosti v TJ Sokol Jičín.

 

Bona vita – hořický pěvecký sbor

Za koncerty a vystoupení, kterými výrazně přispívá ke kulturnímu dění nejen v Hořicích, ale i v širokém regionu. Soubor byl založen v roce 1991 a jeho současnou uměleckou vedoucí je Ivana Václavů.

 

Burkert Zdeněk

Za pečlivé dokumentování minulosti a současnosti Nové Paky slovem i obrazem.

 

Čeliš Jan Křtitel

Za výrazný podíl na vystoupeních skupiny Fidle. Za fotografické mapování kulturních akcí v Jičíně a okolí, za podrobné a poučené komentáře k nim na webových stránkách Jan-k-celis webnode.cz.

 

Čermák Karel

Za vytváření rozsáhlé sbírky pohlednic, různých tisků, knih, fotografií a dokumentů týkajících se minulosti Jičína, Jičínska a Českého ráje. Její dokumentární hodnotu podtrhuje popisem a tematickým i časovým roztříděním obsahu. Na jejím podkladě a na základě studia v archivech i muzeích a pročítání dobového tisku píše články do novin, připravuje přednášky, sestavuje tematicky zaměřené kalendáře, vydává sešitky s názvem Vlastivědný poutník. Zájemcům o regionální historii ochotně poskytuje informace i zapůjčuje ke kopírování pohlednice a fotografie ze své sbírky.

 

Čtvrtečková Jana (2x)

Za pečlivé vedení kroniky obce Pševes. Za spolupráci s redakcí Kopidlenských listů.

 

Dalibor

Hořický hudební spolek. Za trvalé obohacování kulturního života ve městě i v širokém regionu. Byl založen v r. 1881 a v minulosti se podílel např. na založení Smetanových sadů a postavení pomníků B. Smetany a A. Dvořáka. Současnou oblíbenou tradicí se staly koncerty u obelisku spojené s vítáním slunovratu.

 

Dědečková Lenka

Za přípravu besed, přednášek, procházek po městě a dalších akcí pro Klub aktivních seniorů v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

 

Divadelní ochotnický spolek Dobrovodští kohouti, z. s.

Za udržování tradice ochotnického divadla v Dobré Vodě u Hořic, která se píše od roku 1895. Skvělá parta nadšených ochotníků představila v roce 2017 v premiéře situační komedii Gangster v nesnázích, s kterou sklízeli úspěchy nejen na své domovské scéně, ale i v širokém okolí.

 

Divadelní soubor Erben Miletín (2x)

Za udržování tradice ochotnického divadla v Miletíně od r. 1827. Patnáct let spolek pořádá Divadelní miletínské jaro, první postupovou přehlídku východočeských amatérských souborů. V r. 2006 se zasloužil o otevření první části expozice Národní divadlo českého Podkrkonoší. Už 22 let organizuje nesoutěžní přehlídku venkovských divadelních souborů – Divadelní Erbenův Miletín.

 

Doležal Vlastislav

Dlouholetý návrhář kapesníků v hořické Miletě si vždy s barvami velmi dobře rozuměl a výrobky s jeho motivy byly vyváženy více než 30 let do celého světa. Jeho celoživotním koníčkem se stalo malování. Náměty pro své obrazy hledá především v barevné přírodě rodného Podkrkonoší. Své dílo představil veřejnosti na celé řadě výstav. Jeho citlivě sladěné barvy se dobře vyjímají v každém interiéru a o svých dílech dokáže velmi poutavě vyprávět. Své zkušenosti ochotně předával i mladé generaci jako vedoucí výtvarného kroužku nebo učitel kreslení.

 

Dubinová Terezie

Za přednášky věnované židovské tematice, pronášené srozumitelnou formou na základě hlubokých znalostí a s velkým zaujetím.

 

Erben Leoš

Majitel vydavatelství Gentiana Jilemnice. Za vydávání publikací, které mapují historii a přírodu Českého ráje.

 

Faměrová Dagmar (4x)

Kastelánka zámku Humprecht. Za trvale laskavý přístup k návštěvníkům, průvodcům a účinkujícím. Za krásné pořady na zámku, připravované s láskou a citem. Za starost o drobné památky Sobotecka. Za pomoc při vytváření seznamu nominovaných na cenu Jivínský Štefan.

 

Faměrová Dagmar, Pospíšilová Alena

Za krásné celoroční akce na zámku Humprecht.

 

Faruzelová Marie

Vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně. Za vstřícný přístup ke všem, kteří se chtějí podílet na kulturním dění a přicházejí se zajímavými nápady a návrhy. Dovede jim poradit a podpoří je.

 

Folklorní soubor Hořeňák a Hořeňáček, o. s., Lázně Bělohrad

Za dlouhodobé udržování místní lidové kultury v oblasti Podkrkonoší a za dlouhodobou vysoce kvalitní prezentaci folklorních tradic regionu.

 

Formanová Eliška

Starostka obce Bukvice a předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Za obětavou práci, sloužící jako příklad pro všechny, kteří chtějí přispět k řešení záležitostí Bukvice a Křeliny i dalších 30 obcí, které spojují nejen současné potřeby i problémy, ale také starost o kulturní dědictví, tradice a přírodu.

 

Franc Václav

Básník, prozaik a lékař. Za založení a organizování literární soutěže humoru Řehečská slepice. Za autorská čtení, která pořádá po celém Královéhradeckém kraji. Jeho tvorba vychází z tradic našeho kraje, je to autor vpravdě regionální, ale s mimořádným přesahem teritoriálním i obsahovým.

 

Gláserová Zdenka (2x)

Za výbornou práci kronikářky obce Drahoraz. Nezapisuje pouze současné dění, ale na základě studia archivních dokumentů, článků v tisku, odborné literatury, vzpomínek pamětníků zaznamenává i minulost, všímá si památek, osobností, událostí a života obyvatel v dřívější době. Nominaci si zaslouží také za spolupráci s redakcí Kopidlenských listů a s Kulturně vzdělávacím centrem v Kopidlně.

 

Gottlieb Jaromír

Za dlouholetý zájem o Jičín a Jičínsko. Podílí se na odborném výzkumu a prezentaci území, iniciuje různé akce a zapojuje se do jejich organizování, aktivně se zajímá o rekonstrukci zdejších památek (Valdštejnská lodžie, Jezuitská kolej, kostely, kaple, sochy), dal podnět k založení svazku obcí Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada s programem rozvíjet infrastrukturu obcí a pečovat o kulturní dědictví, podněcuje zájem o území a jeho hodnoty u žáků základních škol a studentů prostřednictvím různých projektů. Jeho přičiněním byla vytvořena oceňovaná expozice jičínského muzea.

 

Havránek Josef

Patří mezi nejmladší starosty v republice, funkci vykonává již druhé volební období. Za to, jak dobře řeší problémy spoluobčanů, pomáhá jim s vyřizováním žádostí a snaží se o zvelebení Vitiněvsi. Díky jemu nastal příliv mladých lidí do vesnice. Sám jim jde v práci příkladem. Výrazně se podílí na organizaci zájezdů, hromadných odběrů krve, sportovních a hasičských soutěží, kosobraní, vítání občánků a mnoha dalších akcí, na nichž bývá vždy hojná účast. Pomocí pracovní party udržuje i vzorný pořádek v obci.

 

Helinger Jiří

Za velký přínos pro hořickou kulturu. Je věkově i služebně nejstarším členem hudebního spolku Dalibor, je členem hořické dechovky, byl dlouholetým zpěvákem pěveckých spolků Ratibor a Vesna, dlouholetým varhaníkem hořického kostela a mnoho let vedl pěvecký kroužek v hořickém domově důchodců. Je velkým znalcem hořické historie.

 

Heršálková Jitka

Za příkladnou pracovitost a dlouholetou organizaci kultury v obci Vitiněves. Zasloužila se o stmelení občanů, má citlivý přístup k seniorům i dětem. Během roku pravidelně organizuje velikonoční aranžování, velikonoční výstavu, dětský den, pálení čarodějnic a stavění máje, drakiádu, dětský karneval, svátek matek, rozloučení s létem, dýňobraní, posezení seniorů, vánoční aranžování, vánoční výstavu, Mikuláše, vítání občánků, rozloučení s rokem – betlém, zpívání u stromečku. Složila vitiněvskou hymnu, sestavuje vitiněvský zpravodaj (vyšlo už 30 čísel).

 

Hlavatý Jan

Za propagaci města Miletína a okolí a popularizaci jeho historie prostřednictvím soukromých webových stránek: www.hlavati.cz, přednášek a článků v regionálním tisku.

 

Hofman Vilém

Za články o různých kulturních akcích. Při jejich psaní vychází z ověřených informací a dbá na dobrou jazykovou úroveň sdělení.

 

Holan Svatopluk

Za dlouholeté velmi pečlivé vedení kroniky obce Křelina. Nezaznamenává jen současné dění, ale na základě studia archivních materiálů, pročítání literatury a vzpomínek pamětníků se obrací i do minulosti.

 

Horák Tomáš (2x)

Za práci pro časopis Pod Zvičinou a pro Klub českých turistů v Ostroměři, za grafickou pomoc obcím (např. Ostroměři nebo Lukavci) při vydávání místních zpravodajů či jiných tiskovin. Za obětavost, kterou projevuje jako učitel Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice.

 

Hořické noviny – redakce

Za to, že už více než čtvrt století informují o tom, co je ve městě nového, i o tom, co se chystá, připomínají také výročí významných osobností i událostí. Po celou tuto dobu provádí redakci, grafickou a předtiskovou přípravu Václav Bukač.

 

Hořický komorní orchestr

Za trvalé obohacování kulturního života v Hořicích i v širokém regionu. Vznikl v r. 1986 a jeho vedoucím je Jan Sezima.

 

Jičínská beseda

Za dlouhodobé osvětové úsilí v regionu. Za přednášky přinášející nové zajímavé pohledy a poznatky. Za péči o památky a exkurze do Prachovských skal a na další místa.

 

Jirků Josef

Za mapování historie Markvartic a okolí a její prezentaci. Na základě pečlivého studia v archivech a muzeích, vyprávění pamětníků, shromažďování různých dokumentů i starých fotografií vytváří bohatý archiv a dbá i na novou fotodokumentaci. Svými přednáškami získává další zájemce o poznávání minulosti a současnosti.

 

Jónová Eva

Za výraznou práci pro hořickou kulturu. Hrála již v Pelikánově jednotě divadelních ochotníků, později v jednotě divadelních ochotníků J. K. Tyl. Řadu let je členkou a funkcionářkou ženského pěveckého spolku Vesna. Navštěvuje téměř všechny kulturní akce v Hořicích, je stále elegantní a plná elánu.

 

Kaprasová Pavlína (3x)

Za příkladnou práci starostky obce Bačalky, kde svým nadšením získává spolupracovníky pro řešení úkolů vedoucích ke zlepšení života na malé vesnici. Za organizaci kulturních akcí v Libáni (Foersterovy dny – Libáňský hudební máj, Křeslo pro hosta).

 

Kazdová Jaroslava

Za organizování řady setkání a zájezdů seniorů obce Lukavec, za podnět k založení Klubu seniorů Lukavec, Černín, Dobeš, za péči o důstojné stáří občanů Lukavce (jako zástupce obecního úřadu navštěvuje a předává dárky při osobních jubileích a o Vánocích).

 

Kettner Josef

Herec a režisér. Za to, že věnuje svoje životní znalosti a umění ve prospěch povznesení kulturního života na celém Sobotecku. Účinkuje na vernisážích, v literárních pořadech, spolupracuje s Městským kulturním střediskem v Sobotce a Knihovnou Antonína Bocha v Libošovicích.

 

Kindermann Jan

Ředitel obecně prospěšné společnosti Baševi. Za připomínání židovských osobností a přibližování židovské kultury v Jičíně. Za péči o zdejší židovské památky (úprava hřbitova, rekonstrukce synagogy a budovy Židovská 100).

 

Klazar Josef

Za organizaci programu Noci kostelů (v r. 2013 v Hřídelci, v r. 2014 v Chotči, v r. 2015 v Mlázovicích, v r. 2016 v Svatojanském Újezdě, v r. 2017 v Miletíně). Za pečlivé a velice přínosné bádání o malíři Jaroslavu Majorovi, který se podílel na výzdobě kostelů a dalších staveb u nás i v zahraničí.

 

Klub přátel K. J. Erbena Miletín

Za udržování památky slavného miletínského rodáka K. J. Erbena, za besedy, výlety a další akce pro veřejnost.

 

Kočí v Chotči – pořadatelé

Za organizování tradičního mnohožánrového festivalu (v r. 2017 proběhl už 22. ročník).

Kofránková Hana, Strejček Alfred

Za přínos kulturnímu dění v Sobotce, ve Starých Hradech, Vokšicích i v Jičíně. Za pořady, které mají oblibu u zájemců o umělecký přednes a hudbu (a k tomu patří poznámka, že jednání s organizátory se často obešlo bez dotazů na výši honoráře). Za náměty a rady pořadatelům.

 

Kopidlenské listy – redakce

Čtvrtletník pro Kopidlno a okolí. Za to, že už více než 25 let informuje o historii a současnosti města a jeho připojených obcí, o práci společenských i zájmových organizací, o událostech, pamětihodnostech i zdejších osobnostech. Na jeho vydávání se podílí řada dobrovolných přispěvatelů a pamětníků, zástupců organizací a institucí.

 

Kordík Josef

Kněz ze Železnice. Za trvalou péči o kostel v Železnici, za osvětovou a duchovní činnost ve Valdicích, Železnici a jinde, za činnost literární a za vzor občanské statečnosti. Josef Kordík je v současné rozhárané době vzácným příkladem nezištného člověka úžasné mravní čistoty, který nikdy neustoupil ze svých ideálů a předsevzetí, ač byl perzekuován minulým režimem. Málo je známa i jeho aktivita poznávací a turistická.

 

Kovářová Anna, Rejlek Jiří, Janoušek Jan, jičínští skauti, děti a mládež z farnosti

Za přivážení Betlémského světla do Jičína a jeho rozdávání – nosí ho do nemocnice, mezi nemocné a seniory po městě, do domova důchodců a penzionu pro seniory, na hroby skautů. Předávají ho zájemcům v kostele sv. Ignáce, na Valdickou bránu, duchovním Církve československé husitské, lidem do okolních obcí. Udržují tradici, která tu byla založena v 90. letech.

 

Kozderka František, Kozderková Dagmar

Za pořádání Pozorování noční oblohy v Malechovicích na Novákově kopci s profesionálním hvězdářem.

 

Krausová Kateřina

Výtvarnice a pedagožka v Nové Pace. Za významné propojení pedagogického působení s veřejným životem. Již několik let vytváří se svými studenty vánoční dekorace na městský strom, pod jejím výtvarným vedením vznikla interiérová výzdoba dětského koutku Novopackého bazénu. Jeho logo pochází také z její dílny. Navrhla i výtvarnou výzdobu Městského parku U Žáby a se studenty ji zrealizovala.

 

Krejzlík Ivan

Za grafické práce pro obec Bukvice. Od r. 2003 ilustruje obecní kroniku, je autorem grafické úpravy publikace věnované obci, knihy O Bukvici a Křelině i Průvodce Bukvicí a Křelinou, navrhuje pozvánky na akce, pamětní listy aj.

 

Krupka Jiří

Za zájem o přírodu a krajinu kolem Jičína, o Prachovské skály. Za to, že získává spolupracovníky k jejich ochraně.

 

Kvaček Robert

Vynikající český historik, který si zaslouží nominaci za přednášky pronášené formou srozumitelnou i pro širokou veřejnost, přitom na vysoké odborné a jazykové úrovni, a také za rady a pomoc, které poskytuje zájemcům o regionální historii a autorům prací s historickou tematikou. Pomáhá učitelům a žákům při řešení různých projektů, zdůrazňuje význam práce obecních kronikářů, zapojuje se do akcí v Jičíně i v malých obcích (např. v Libošovicích).

 

Kynčl František

Za velmi aktivní zájem o přírodu a ekologii, za nadšení, které přenáší i na své žáky ve 4. základní škole v Jičíně. Tam vybudoval ekologické centrum Čtyřlístek a obsluhuje i meteorologickou stanici. Po řadu let vytváří i přehledy počasí pro jičínskou kroniku.

 

Lesní školka Ostružinka

Za to, že doprovází děti prožitkovou tvůrčí výchovou (pohybově, umělecky a ekologicky) k vnímání reálného dění v přírodě, na venkově a životě. Organizováním akcí na oživení tradic vede děti k vlastní aktivitě, zapojení do společného díla a pěstování vzájemných vztahů na hodnotách spolupráce, svépomoci a respektu. Pozornost si zaslouží např. akce Masopust a Vynášení Morany připravované na Bradech se spolkem Isidor, tvůrčí dílny u Lodžie atd.

 

Lhotáková Hana

Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Mlýnec.

 

Lhotákovi, Renata a Martin

Za obohacení kulturního života v Jičíně a za více než 20 let práce věnované oživení a snahám o rekonstrukci Valdštejnské lodžie. Zapojili se do činnosti Občanského sdružení Lodžie, Renata byla 11 let jeho předsedkyní. Jejich zásluhou se v objektu otevíraly dílny, podíleli se na organizaci různých akcí, byli u vytváření plánů týkajících se budoucnosti této významné barokní památky. Kromě svého projektu na využití Čestného dvora jako Centra pro hru, zábavu a poučení, vytvořili s několika spolupracovníky i další projekty. Martin se zabýval také stavebními záležitostmi. Výrazný je jejich přínos k řadě akcí ve městě. Mají velký podíl na podobě expozice regionálního muzea. Z jejich dílny pocházejí i sošky Jivínského Štefana.

 

Libošovický ochotnický spolek Libošovice (2x)

Za udržování tradice libošovického divadla. Obnovil ji v roce 2012 po 30 letech a od té doby zásluhou režiséra, herce a muzikanta Jiřího Pošepného nastudoval šest her. Premiéry i následné reprízy v místním sále pro 200 diváků jsou vždy zcela vyprodané, na představení přijíždějí diváci ze širokého okolí. Divadelní spolek hostuje úspěšně nejen v regionu Českého ráje, v Libošovicích zase hraje řada souborů z různých míst České republiky.

 

Loutkářský soubor Zvonek Hořice

Za dlouholetou činnost, přinášející radost hlavně nejmenším divákům. V letošním roce uvedli např. pohádky Jak pejsek s kočičkou chystali Vánoce, Čarovná podkova, Dlouhý, Široký a Bystrozraký nebo Závod zvířátek. Soubor má i svou dětskou sekci.

 

Loutkové divadlo Srdíčko Jičín

Za to, že všichni členové rozdávají zejména dětem, ale i dospělým radost a zábavu v podobě krásné imaginace, velmi dobře vedených loutek a dlouhodobě reprezentují naši republiku doma i v zahraničí. Principálem je Milan Smolík. V r. 2017 slavilo divadlo 65 let svého trvání.

 

Matějka Ivan

Za péči o fotografie, tisky a novinové články, dokumentující historii Jičína a také jičínského divadelního spolku J. K. Tyl. O jeho představeních umí poutavě vyprávět. Dokáže se i v současnosti aktivně zapojit do práce – důkazem je role dědečka Dubského v novém nastudování hry Naši furianti spolkem S-divadlo při K-klubu.

 

Matějovská Alena, Lelková Alena

Učitelky, hudebnice tělem i duší. Za to, že každoročně za podpory města organizují Mikulášskou besídku pro děti, s hudbou, tancem, pohádkami, Mikulášem, andělem a čerty, vše v provedení 60 studentek Střední odborné školy pedagogické pro 400 dětí z MŠ a 1. tříd ZŠ z Nové Paky a okolí.

 

Mateřské centrum Kapička

Za akce, které přinášejí radost i poučení dětem i jejich rodičům a prarodičům a zaujmou též jejich okolí.

 

Mečířová Jitka

Za pořádání přednášek o zajímavých osobnostech Lázní Bělohradu a okolí. Od r. 2009 měli zájemci možnost dozvědět se v areálu bělohradských lázní mnohé např. o K. V. Raisovi, K. J. Erbenovi, L. Mašínové, E. Štorchovi aj. Přednášky realizuje J. Mečířová zajímavou, originální formou – část je koncipována jako rozhovor s danou osobností u kulatého stolu. Nechybí ani fotokopie různých dokumentů.

 

Menclová Andrea

Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Kopidlno.

 

Mezera Martin

Vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně. Za zodpovědný a přitom ne zcela „úřednický“ přístup k majitelům památkově chráněných objektů i k péči o kulturní dědictví.

 

Městská knihovna Hořice

Za vše, co dělají pro zkulturnění hořické veřejnosti, např. cestopisné a literární besedy, autorská čtení, akce pro školy i pro rodiny s dětmi, za velmi pěkné a vtipné upoutávky v oknech knihovny, za skvělé nápady.

 

Müller Jan

Za dlouholetou kulturní činnost v Hořicích – v ochotnickém divadle, v pěveckém sboru Ratibor i v chrámovém sboru. V roce 2017 oslavil významné životní jubileum.

 

Myslivecký spolek Libošovice

Za udržování dlouholeté tradice spolku (byl založen v r. 1951), za zachovávání dávných zvyků – např. čestné stráže u rakve zemřelých členů, pořádání mysliveckých plesů, Mysliveckých dnů pro celou rodinu. Za ochranu přírody.

 

Nosková Marie

Za podíl na organizaci kulturních akcí v Lukavci. S dětmi nacvičuje divadelní představení – pro děti i dospělé, vymýšlí různé soutěže, podílí se na organizaci setkávání obyvatel obcí Lukavec a další. Výtvarné nadání uplatňuje v kresbách pro časopis Pod Zvičinou.

 

Nosková Marie, Nosek Jan

Za dlouhodobý přínos kulturnímu životu v obci Lukavec, kde se podílejí na organizaci sjezdů rodáků, pořádají akce pro děti, setkání seniorů, kulturní akce v adventu i předsilvestrovská posezení. Jejich kulturní působení se však přenáší i za hranice Lukavce, Marie ilustruje vlastivědný časopis Pod Zvičinou a Jan hraje v Hořicích divadlo, zpívá se souborem Toni dei signori z Lázní Bělohradu a rád si zahraje s kamarády trampské písničky.

 

Nožička Pavel

Ředitel Kulturních zařízení města Jičína. Za dlouhodobý přínos jičínské kultuře. Za pomoc neziskovému sektoru, za to, že s plným nasazením věnuje svůj čas přípravě benefičního představení jičínskému Apropu.

 

Olejarčíková Barbora

Za nadšené vedení tanečně pohybového kroužku při ZŠ Kopidlno, který se zúčastňuje všech společenských akcí ve městě a za svá vystoupení sklízí nadšené ovace.

 

Pacholíková Tereza

Chalupářka v Soběrazi, která se podílí na organizaci zdejšího kulturního dění. Za pořádání akce Loučení s prázdninami, která se v roce 2017 konala už pošesté. (Nejde jen o večerní stezku odvahy pro děti, ale o hraný příběh, kde na závěr zvítězí dobro. Oblečení a rekvizity jsou půjčené z fundusu, každý dostane svoji roli napsanou a děti plní na stanovištích různé úkoly.) Nominace je také za zpívání s kapelou Soběrazská pecka i za fotodokumentaci všech domů v Soběrazi se současnými obyvateli a další činnost.

 

Pifferaios a Toni dei signory

Flétnový soubor a pěvecký soubor z Lázní Bělohradu. Za to, že už více než 20 let trvale obohacuje kulturní život v regionu. V repertoáru má skladby renesanční a barokní, ale i hudbu současnou, lidovou a nechybí ani spirituály. Např. v r. 2017 v adventu soubory zahrály a zazpívaly v Miletíně, v Lanžově, v Milovicích a v Lázních Bělohradě. Uměleckou vedoucí je od r. 2004 Ivana Václavů.

 

Plachý Jiří

Mistr řezbář ze Slavhostic, znalec místní historie. Za shromažďování dokumentů, za výstavy a besedy, na nichž prezentuje výsledky svého bádání a sbírkotvorné činnosti.

 

Pluhařová Ilona

Učitelka na ZŠ v Kopidlně. Za vedení literárního kroužku a za literární činnost. Svou tvorbu představuje na festivalu Jičín město pohádky a při dalších příležitostech, např. na akci Rozloučení s prázdninami v Psinicích, na Kopidlenských slavnostech. Je aktivní členka Literárního spolku působícího při jičínské knihovně, účastní se jeho akcí, reprezentuje okres i Královéhradecký kraj v soutěžích a na kulturních festivalech.

 

Pod Zvičinou – redakce časopisu

Za vydávání vlastivědného časopisu přinášejícího už více než 20 let články a zprávy o současnosti a minulosti Hořic i obcí bývalého hořického okresu.

 

Pospíšil Michael a skupina Literácy Jitčín

Za koncerty a vystoupení v Jičíně a na území Mariánské zahrady.

 

Pospíšilová Alena (4x)

Knihovnice v Libošovicích. Za neutuchající kulturní přínos pro Libošovice, Sobotku, Jičín a celý Český ráj. Za nabídku kulturních pořadů, které realizuje ve svém okolí a přitahuje pro ně široký okruh zájemců. Organizuje koncerty, besedy, přednášky, výstavy, výlety a sama se zúčastňuje celého spektra kulturních akcí, k čemuž vede i své děti, kterým je dobrým příkladem. Je dokladem toho, že i v malých obcích lze organizovat kulturně-osvětovou činnost na vysoké úrovni, s humorem, vtipem a ohromnou energií.

 

Pospíšilová Alena, Pantlíková Eva (3x)

Za vzorné vedení knihovny v Libošovicích, organizování kulturních akcí – besed, přednášek, výstav a dalších kulturních akcí a také za čtení pro seniory v Domově pokojného stáří i dětem z mateřské školky.

 

Pošepný Jiří

Za vedení Libošovického ochotnického spolku (LOS), za to, že vrátil divadlo do Libošovic.

 

Procházka Bohumír (Prochor)

Za neutuchající energii, s níž glosuje ve svých Prochorovinách kulturní život ve svém okolí.

 

Přátelé Markvarticka, z. s. (2x)

Za velkou starostlivost o kulturní památky v Markvarticích (kostel sv. Jiljí, vzácné hodiny na jeho věži, varhany, nejstarší pavlačový domek v Markvarticích). V celorepublikové soutěži veřejných sbírek (hlasování přes internet) se spolek Přátelé Markvarticka umístil na 3. místě. Pořádá různé akce (besedy, ples, koncerty, výstavy) a veškeré výtěžky z akcí jdou do veřejné sbírky. Stav sbírkového účtu je 297 000 Kč.

 

Ratibor a Vesna – pěvecké spolky

Za to, že každoročně v čase Vánoc navštěvují se svým zpíváním klienty Domova důchodců v Oboře a v hořické LDNce.

 

Rychterová Věra

Za dlouholetou práci věnovanou organizaci festivalu Jičín – město pohádky.

 

Samšiňák Jan (2x)

Hospodář na Šolcově statku v Sobotce. Za letní setkávání při pořadech na zahradě statku. Za výstavy předních českých i zahraničních výtvarných umělců pořádané v jeho interiérech – v galerii Karla Samšiňáka a lapidáriu. Vernisáže patří pravidelně ke svátkům a ozdobám letní sezóny v Sobotce.

 

Sádlo Miloslav

Za velmi pečlivé vedení kroniky obce Keteň, Zaznamenává současné dění a obrací se i do minulosti. K tomu získává podklady v archivních materiálech, literatuře a v rozhovorech s pamětníky. Už několik let je vzhledem k desítkám návštěv během roku nejpilnějším badatelem v jičínském okresním archivu.

 

Sieberová Jana

Propagátorka domácí hospicové péče a zakladatelka Domácího hospice Duha, o.p.s. v Hořicích. Za péči o nevyléčitelně nemocné i jejich rodiny, za nespočet přednášek a propagaci hospicové péče, za sepsání knihy Hospic Příběh naplněné naděje.

 

Smíšený pěvecký sbor Smetana Jičín

Za trvalé obohacování kulturního života nejen v Jičíně. Vystoupení sboru patří již tradičně do programu Kopidlenského adventního času. Každoročně také pořádají letní a adventní koncerty v Jičíně, na nichž jako hosté vystupují známí umělci. Sbor se neustále rozrůstá a to platí také o repertoáru.

 

Smolík Robert

Za více než 20 let práce spojené s Valdštejnskou lodžií. Za činnost v Občanském sdružení Lodžie, dílny a různé akce, podíl na projektech, zabývajících se rekonstrukcí a využitím významné barokní památky. Za zapojení se do kulturní činnosti v Jičíně (Valdštejnské slavnosti, Pohádky Pod Koštofránkem aj.)

 

Spolek dobrovolných hasičů Libošovice

Za udržování dlouholeté tradice spolku (založeného v roce 1892), za práci s dětmi a mládeží, zachovávání dávných zvyků, např. čestné stráže u rakve zemřelých členů, pořádání hasičských plesů, dětského dne, zájezdy s dětmi na hory, Mikulášské nadílky.

 

Spolek dobrovolných hasičů Vesec

Za udržování soudržnosti občanů a chalupářů této památkově chráněné obce, za dobrovolné brigády při jejím zkrášlování, za pořádání sousedských setkání.

 

Spolek stezka Češov – Vysoké Veselí

Za tradiční Putování po stezce spojené se zpřístupněním jinak zavřených kostelů v Kozojedech, ve Velešicích, Vysokém Veselí a ve Žlunicích a s koncerty, s hledáním zvířátek v lese, s hrami pro děti, luštěním křížovky, přehlídkou dovednosti hasičů.

 

Strašidelná Bažantnice – pořadatelé

Za bělohradskou akci, která rozdává od roku 2007 radost dětem i zúčastněným strašidlům. Koná se vždy nejbližší sobotu ke svátku Petra a Pavla a doprovází ji nedělní pouť na Byšičkách. Její obliba překročila hranice regionu a například v roce 2017 se na ni přijelo podívat 7 500 návštěvníků.

 

Střední zahradnická škola Kopidlno

Za zorganizování dalšího ročníku výstavy Kopidlenský kvítek. Proběhla soutěž studentů v aranžování květin a žáků v poznávání rostlin, soutěž pro členy rybářských kroužků. Součástí výstavy bývá prodejní akce za účasti stovek prodejců, slavnostní květinová výzdoba učeben, předvádění zahradnických činností, módní přehlídka. Také za uspořádání tradičního sportovního běhu zámeckým parkem na počest 17. listopadu.

 

Suchoradský Oldřich

Za spolupráci s městem Kopidlno při tvorbě čtvrtletníku Kopidlenské listy, které jsou díky jeho článkům obohaceny o témata z historie školství, obce Mlýnec a další.

 

Šafler Milan

Za dlouholeté vedení Letního tábora TJ Sokol Kopidlno pro děti v Ledcích, který má již více než šedesátiletou tradici. Za vedení Leteckého modelářského kroužku v Kopidlně. Vychoval mnoho přeborníků republiky v této zájmové činnosti, sám se stal v r. 2017 Mistrem republiky v jedné z kategorií.

 

Šedivá Věra

Za dlouholetou péči o Památník Foerstrova rodu v Osenicích, který byl otevřen v budově bývalé osenické školy. Za výraznou pomoc při organizaci kulturních akcí v obci Dětenice.

 

Šimůnková Marie

Kronikářka obce Vesec u Sobotky. Za pečlivě vedenou kroniku, za využívání starších kronik pro porovnávání událostí v minulosti a současnosti a publikování článků ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky. Za květinovou výzdobu nejen jejich krásného roubeného domu, ale i celé turisty hojně navštěvované obce, která byla vyhlášena Vesnickou památkovou rezervací.

 

Šimůnek Libor, Šimůnková Dagmar

Za dlouholetou kulturní činnost v Mlázovicích. Jejich hlavním počinem je Vánoční výstava, kde jsou např. ke zhlédnutí nejrůznější betlémy. V roce 2017 se konala již potřinácté. Během roku se manželé Šimůnkovi podílejí na řadě dalších akcí – různé dílničky (velikonoční, adventní, pečení perníčků), dětský den, pálení čarodějnic, lampionový průvod a podobně. Vše dělají ve svém volném čase a svým nadšením pro věc strhávají další. I díky nim se v Mlázovicích hezky žije.

 

Šourek Jiří

Učitel Střední zahradnické školy v Kopidlně. Za velký přínos k prezentaci školy na Kopidlenském kvítku a dalších soutěžích v ČR. Za to, že svůj hluboký zájem o historii kopidlenského zámku a rodiny Schliků přenáší na studenty ve škole a získává příznivce i u dalších občanů.

 

Šulc Jiří

Předseda Spolku rodáků a přátel města Hořice v Podkrkonoší v Praze. Za obětavou práci pro spolek, přípravu programů a besed se zajímavými hosty, za udržování vzájemných vazeb s městem Hořice. Sám připravil několik zajímavých přednášek z oblasti genealogie a historie Hořic.

 

Šulcová Lenka

Za pravidelné pořádání Literárních večerů v Novopackých sklepích. Nabízí se nejen čtení, ale i možnost setkání s významnými osobnostmi naší literatury a kultury.

 

Tomíček Jan (2x)

Za výrazný podíl na kulturním dění v Hořicích a okolí. Je oblíbeným profesorem dějepisu na zdejším státním gymnáziu, kde získává i zájemce o regionální historii a také se už víc než 10 let stará o udržování dobrých vzájemných vztahů s lužicko-srbským gymnáziem v Chotěbuzi. Podílí se na regionálně historicky zaměřených akcích hořického muzea. Přes 20 let je šéfredaktorem vlastivědného časopisu Pod Zvičinou, do něhož přispívá zajímavými články. Inicioval založení a stal se předsedou spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku. Je také členem pěveckého spolku Ratibor.

 

Tomíčková Oldřiška (3x)

Za výrazný podíl na kulturním životě v Hořicích. Jako pracovnice muzea zajišťuje činnost instituce i za nových podmínek při jeho rekonstrukci. Spoluorganizuje výstavy a besedy v různých kulturních zařízeních města. Jako členka spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku se svým manželem připravuje besedy, výstavy a kulturní akce (Masopust, Česko zpívá koledy aj.) na zámku v Hořicích. Je předsedkyní Ženského spolku Vesna, podílí se na organizaci kulturních akcí v židovské synagoze. Přispívá do vlastivědného časopisu Pod Zvičinou. Každoročně se aktivně zapojuje do příprav udílení ceny Jivínský Štefan.

Turek Vladimír

Za zájem o církevní památky i hru na varhany v kostelích na Jičínsku. Za podporu a propagaci kulturních akcí na území Mariánské zahrady i vydávání publikací. Za snahu o zachování divadelní tradice v Běcharech.

 

Ulrychová Eva

Za dlouholetou popularizaci archeologie, za každoroční přednášky a archeologické vycházky, které pořádá v obcích okresu Jičín i za jeho hranicemi. Za pravidelné příspěvky do časopisu Pod Zvičinou.

 

Valenta Jaromír

Za práci starosty a místostarosty obce Střevač. Pozornost si zaslouží jeho zájem o historii vesnic Střevač, Štidla a Nadslav, o jejich památky a také jeho podpora zdejšího kulturního dění.

 

Vališka Radomír, Vališková Iveta

Za udržování tradic dětenického divadla. Za výrazný podíl na organizaci každoročního setkání pěveckých sborů z celé republiky i ze zahraničí – Foersterovy Osenice, pořádaného Unií českých pěveckých sborů, obcí Dětenice a Dobrovolným sdružením rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku.

 

Valter Jiří Qido

Za provozování Galerie Na Špejcharu v Bukvici. Od r. 2006 ji navštívilo 6 700 lidí, proběhlo 52 výstav různých výtvarných oborů.

 

Valter Jiří Qido, Valterová Eva

Za pořádání výstav ve vlastní Galerii Na Špejcharu v Bukvici. Lákají návštěvníky z okolí i vzdálenějších míst a přispívají také k propagaci malé obce i území Mariánské zahrady.

 

Vaněk Miroslav

Za propagaci Libošovic a Českého ráje na soukromém webu www.libosovice.cz , za organizování turnajů v karetní hře Prší i za to, že společně s manželi Kozderkovými organizuje Prázdninové pozorování oblohy v Malechovicích.

 

Víchová Dana

Za příkladnou práci vedoucí místní knihovny v Lukavci (nejen půjčován knih, zajištění meziknihovní výpůjční služby, ale i soutěžní akce pro děti na Vánoce a Velikonoce, čtenářské odpoledne pro děti, organizování tréninků paměti, soutěž o největšího čtenáře, fotografická soutěž Nejkrásnější záběr Lukavce a okolí). Za zájem o seniory v Lukavci (podíl na kulturním programu při jejich setkávání, návštěvy a dárky při osobních jubileích, o Vánocích).

 

Víchová Jitka

Učitelka 1. základní školy v Jičíně. Za projekty, kterými zapojuje žáky aktivně do výuky dějepisu a vzbuzuje u nich zájem o minulost a osobnosti. Za vzorné vedení školní kroniky.

 

Vobořil Miroslav

Za benefiční koncerty, které spolu s kolegy v kapele a s dívčím sborem pořádá už 10 let v období adventu a Vánoc. Celkově se už vybralo přes 250 000 korun. Tentokrát se koncerty konaly v Konecchlumí, Sobčicích, Mlázovicích a Hořicích a jejich výtěžek více než 48 000 Kč byl určen dětem s kombinovanými vadami při speciální třídě Sluníčko v Mateřské škole Husova v Hořicích.

 

Vydra Jiří

Za osobitou a svébytnou přípravu a realizaci kulturních akcí v Lodžii, za jejich trvalou propagaci. Svou činností povyšuje prostor významné jičínské památky v intencích jeho zakladatele.

 

Vydra Jiří a spolupracovníci

Za řadu celodenních tradičních akcí s bohatým programem (např. Divovánoce, Slavnost stromů, Masopust), za večerní koncerty a další pořady, za výstavy v kavárně spojené s vernisážemi. Jednou z mnoha zásluh Jiřího Vydry je to, že se umí domluvit s jednotlivci a organizacemi v Jičíně (např. Apropo, K-klub, ZUŠ) a zapojuje je do pořádaných akcí.

 

Wildovi, Vlaďka a Jiří

Za akce pořádané na Valdické bráně v Jičíně. Za výstavy, divadelní představení, festival Mezi patry, Vánoce na Bráně, besedy, za činnost v Agentuře Nahoru-dolů a v Závěsném divadle.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky

Za to, že se škola už řadu let věnuje obcím a městům, kde působí. Žáci se svými učiteli připravují akce, které navštěvují nejen jejich rodiče a prarodiče, ale i veřejnost.

 

Zlatník Hynek

Za dlouholetý hluboký zájem o přírodu a památky v Jičíně a okolí. Za všechny aktivity směřující k jejich ochraně.

 

Zlatníková Draga

Za přínos kulturnímu dění v Jičíně a v Sobotce. Za práci překladatelky. Za dlouholetou pomoc při vytváření přehledu nominací na cenu Jivínský Štefan a její propagaci.

 

Zpravodaj Šrámkovy Sobotky – redakce

Za vydávání časopisu, který už více než 50 let informuje o současnosti i minulosti Sobotky a okolí, o památkách, přírodě, osobnostech, o festivalu Šrámkova Sobotka atd.

 

Žantovský Martin (2x)

Básník, redaktor, fotograf, korektor, IT odborník. Za grafickou podobu a novou tvář Kopidlenských listů, která v posledních letech přispěla k většímu zájmu o tento místní zpravodaj.