Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

 

Nominace na Jivínského Štefana za rok 2013

 

Počin roku 2013

 

Baševi – občanské sdružení, Jičín

Organizace, která se stará o jičínskou synagogu a pořádá přednášky, besedy, koncerty, které souvisejí s židovskou tematikou. Nominace je za to, jak reagovali na výtržnost DSSS v Jičíně. Otevřeli synagogu a s lidmi besedovali o Romech i Židech.

 

Bičiště Pavel

Za velmi profesionální a přátelský přístup k návštěvníkům Městského informačního centra Hořice, za organizaci Noci kostelů v Hořicích, za četné přednášky ze svých cest po Evropě, za propagaci města. Je též velmi oblíbeným průvodcem po městě i při různých zájezdech.

 

Bihelerová Blanka a Pavlová Klára – učitelky Základní umělecké školy Hořice

Za přípravu a vedení dílny pro šikovné ruce malých i velkých při Noci kostelů v hořické synagoze, při níž si zájemci vyrobili papírové jarmulky, a za vkusné pamětní záložky do knih.

 

Bittnerová Zdenka

Za akce v knihovně v Ostružně – dílny pro děti, dětský den a prohlížení dětských knížek. Je příjemné, že se při jejich pořádání připojuje místnímu sboru dobrovolných hasičů, klubu seniorů a obecnímu úřadu.

 

Bona Vita – pěvecký sbor, Hořice

Za obohacování kulturního života ve městě, například za velmi pěkné vystoupení v hořické synagoze v rámci Noci kostelů.

 

Bosáková Jana a realizační tým (2x)

Za nově vytvořenou alternativu v předškolním vzdělávání – založení a zřízení ostruženské Lesní školky Ostružinky, kde děti mohou trávit převážnou většinu času v přírodě a na čerstvém vzduchu, školky s prvky intuitivní pedagogiky, výchovou skrze umění a individuálním přístupem k dětem.

 

Církev československá husitská v Hořicích (2x)

Za uspořádání besed s pamětnicí holokaustu paní Michaelou Vidlákovou pro žáky 8. a 9. tříd hořických základních škol, za umožnění předávat paměť mladé generaci.

 

Církev československá husitská v Hořicích

Za zorganizování petice na opětovnou nominaci Sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru.

 

Církev československá husitská v Hořicích

Za oživování hořické synagogy a její otvírání veřejnosti, za oslavy Evropského dne židovské kultury, za pietní připomenutí odchodu hořických Židů, za Noc kostelů, za výlet za židovskými památkami Českého ráje, za organizování ekumenických setkání v Hořicích a mnohé jiné.

 

Czech Clarinet Art – občanské sdružení

Za uspořádání prvního ročníku mezinárodní klarinetové soutěže Czech Clarinet Art, který se uskutečnil 17.–20. dubna v Hořicích. Soutěž je první a zároveň jedinou soutěží na mezinárodní úrovni v České republice zaměřenou výhradně na hru na klarinet.

 

Časostroj - toulání historickou Novou Pakou – organizátoři

Novopacká městská knihovna, Dům dětí a mládeže Stonožka, Střední odborná škola pedagogická, Základní škola Komenského, Základní škola Husitská, základní umělecká škola, hasiči a další šikovní lidé přiblížili zajímavou formou historické události Nové Paky.

 

Čermáková Martina

Za uspořádání jedné z největších přehlídek břišních tanců v republice – Extravaganza show. Do Nové Paky sezvala nejlepší tanečnice republiky i zahraničí, a dokonce tanečníka z Egypta. Sama předvádí tance s různými předměty a krásnými šaty.

 

Český svaz žen Hořice

Za uspořádání jarní a vánoční výstavy, za zájezdy pro členy i nečleny, za akce pro hořické děti.

 

Divadelní soubor J. K. Tyl Hořice

Za pořad Divotvorný hrnec – procházka písněmi a melodiemi známého muzikálu v podání populárních hořických herců Jana Noska, Oldřicha Kady, Jana Müllera, Milady Kadové, Markéty Soukupové a dalších, s hudebním doprovodem Miroslava Vobořila.

 

Dubinová Terezie (2x)

Za vydání knihy Kořeny ženské spirituality a za popularizaci této knihy a tematiky při četných přednáškách.

 

Franc Václav

Za uspořádání celodenního setkání básníků a prozaiků z okolí i vzdálených míst v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

 

Gláserová Lebedová Zdenka

Za pečlivé vedení kroniky obce Drahoraz. Zaznamenává současné dění a nahlíží do minulosti na základě studia archivních materiálů a literatury, všímá si památek a osobností.

 

Hamanová Naděžda

Má hlavní zásluhu na zařazení městečka Pecky do Pohádkového království Zdeňka Trošky. Založila Pohádkové infocentrum v Pecce. Zřídila pohádkovou expozici v infocentru, zorganizovala Pohádkový karneval pro děti v klubu Disco Phoenix Pecka, uspořádala Peckobraní – Peckohraní a dále se angažuje a pomáhá při mnoha kulturních a společenských akcích a aktivitách v Pecce.

 

Hanáčková Martina

V roce 2013 propojila činnost jičínského Studia šťastných dětí s organizací Brána k dětem. Tím umožnila mladým rodinám inspiraci k ohleduplnému životnímu stylu k přírodě i k mnoha dalším alternativám v laskavé výchově a vzdělávání svých ratolestí v podobě kurzů a seminářů.

 

HC Žraloci Pševes a Osadní výbor Pševes

Za akci Zatoulaný dětský den a sousedské posezení v Pševsi.

 

Heršálková Jitka a ostatní Vitiněveští

Za skvělou práci pro všechny spoluobčany, za pořádání různých akcí „na Husankách“, na obecním úřadě a na návsi a za pořádání obecních výletů. Za velikonoční a vánoční výstavu a za nádherný betlém v životní velikosti na návsi ve Vitiněvsi.

 

Holý Marek

Nominace vlastně nepatří jen jemu, ale i muzikantům, které dovede shromáždit vždycky, je-li potřeba. Hráli například v jičínském Domově pro seniory, když Apropo otvíralo vzorový byt. Také s Gottliebovými zpíval v Lodžii. Je to český muzikant v mladém provedení.

 

Horák Tomáš

Oblíbený učitel hořického gymnázia si zaslouží nominaci např. za grafickou přípravu vlastivědného časopisu Pod Zvičinou, za obětavou práci pro Klub českých turistů v Ostroměři, za odpovědné vedení turistických zájezdů a další.

 

Horolezecký oddíl Hořice

Za pořádání kulturních akcí v klubu U opilé kočky na Doubravě, za uspořádání filmového festivalu zaměřeného na horolezectví i dětského dne.

 

Hörstová Věra

V září měla u Vlastimila Mužíčka v galerii Damara v Nové Pace hezkou výstavu. Obrázky na pomezí reality a abstrakce. „Malování považuji za dar a příležitost, jak oslavit harmonii a krásu,“ řekla Věra.

 

Hospicové občanské sdružení Duha, Hořice

Za pomoc a lidský přístup k těžce nemocným a jejich rodinám, za propagaci myšlenky hospicového hnutí, za pořádání akcí pro veřejnost: kurzy první pomoci, dobročinné bazary, Den pro rodinu, drakiádu atd. Letos převzali Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje.

 

Hospicové občanské sdružení Duha, Hořice a Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Hořice

Za předvedení živého betlému a přivezení betlémského světla, za to, že se lidé v předvánočním chvatu sejdou a společně si zazpívají koledy.

 

Hrnčíř Vlastimil

Za významný podíl na zavěšení nového zvonku do kapličky v Lánech a na odhalení pamětní desky padlým v první světové válce. Byl iniciátorem, pomáhal při realizaci i sestavování programu, na základě studia v archivech připravil dokumentární výstavky, zajistil propagaci.

 

Jičínská beseda a další

Mají hlavní zásluhu na tom, že byly opraveny malby Jindřicha Procházky na nádraží v Jičíně. Nejen tím, že vedli jednání, pomáhali se sháněním prostředků, ale také se při čištění i prakticky podíleli.

 

Jirků Josef

Za přínos k poznávání historie Markvartic i okolí a za získávání zájemců o ni pomocí fotografické dokumentace a vyprávění. Začal bádáním po svých předcích, na základě studia archivních dokumentů postupně vytváří přehled o obci a jejích obyvatelích v minulosti.

 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Hořice

Za organizování smysluplného trávení volného času dětí, za to, že vedou své členy k samostatnosti, kamarádství a čestnosti, za pořádání táborů, výprav a her, za akce pro veřejnost (Skautskou stopou, Hurá na Tahiti, Betlémské světlo atd.).

 

Kalita Pavel a spolupracovníci

Za uspořádání Alfa kurzů v Nové Pace, kterými tento kněz se svými spolupracovníky přibližuje formou přednášek a setkání při společném pohoštění základní poznání křesťanství.

 

Kandrdas Hořice

Studentský divadelní spolek působí v Hořicích sice jen dva roky, přesto zanechal v kulturním životě města velmi výraznou stopu. Připravil další dvě představení (Jak je důležité míti Filipa, Ať žije Bouchon), zorganizoval 1. ročník studentského divadelního festivalu DiF a dětský den. Podílel se na programu Slavností hořických trubiček atd.

 

Klub Maják Hořice – občanské sdružení

Za pomoc a organizování akcí pro postižené děti a jejich rodiny i pro veřejnost (výlety, víkendové pobyty, lampionový průvod, rozloučení se školním rokem atd.).

 

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

Oživuje kulturní dění v Libošovicích a okolních obcích. Například začátkem června sezvala Alena Pospíšilová své knihovnické kolegyně na řadu přednášek a besed. Historik Jaroslav Šedivý řekl svou památnou větu: „Knihy mám rád. Dámy mám taky rád.“

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Za dubnovou výstavu o holocaustu. Za setkání na téma Wintonovy děti, které knihovna uspořádala. Za besedy s pamětníky pro dospělé i žáky, pro které byla setkání podnětná a překvapivá.

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Už deset let pořádají přehlídku dětských vypravěčů. Je příjemné sledovat, jak se za těch deset let úroveň vyprávění zlepšila. Děti, které soutěží projdou, přijdou příští rok daleko lépe připraveny.

 

Koláčná Jitka, Koláčný Ondřej (2x)

Za 4. ročník Cyklu klasické hudby uspořádaný ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Jičína, Římskokatolickou farností Jičín a Městem Jičín za hostování dalších umělců, např. Davida Kříže, Veroniky Vildmanové, Jakuba Kazdy, Zdeňky Nečesané. Koncerty jsou promyšleně připravovány, konají se na různých místech v Jičíně i okolí a zaslouženě si získaly široký okruh stálých návštěvníků neustále se rozrůstající o nové příznivce.

 

Korbelářová Bohuslava

Paní knihkupka v Karmelitánském knihkupectví v Jičíně. S láskou prodává knihy a zve do Jičína zajímavé osobnosti k přednáškám a besedám. Např. Miloše Doležala, který mluvil o faráři Toufarovi, nebo Marka Orka Váchu.

 

Kordík Josef

Za vystoupení při 14. výročí vztyčení Smírčího kříže na Velišském hřbetu. Při kázání doporučil tento oblíbený železnický farář lidem, jaké knížky si mají přečíst. Jeden z mnoha příkladů, jak propojit svět církevní se světským.

 

Košťák Martin, Starý Miloš, Volf Jaroslav pod záštitou Jiřího Lišky

Za iniciativu směřující k tomu, aby v Jičíně na Čeřovce byla opět busta J. B. Foerstera. Poděkování patří všem, kteří se připojili.

 

Kotrbáček Jaroslav

Za sepsání a vydání další knihy věnované motocyklovému sportu, tentokrát nazvané Hořických nejen 300 zatáček.

 

Koulová Zuzana

Je redaktorkou internetových novin Moje Jičínsko. Patří k těm novinářům, kteří si jdou důkladně za myšlenkou. Všechno si ověřuje, připravuje věcné a pravdivé argumenty. Často tím přivádí politiky do úzkých.

 

Kozel František

Za to, že předloni dal v Hořicích dohromady spolek divadelních ochotníků nazvaný Skleróza a působí jako principál tohoto spolku. Napsal pro něj hru Dlouhý, připravil kulisy, rekvizity. Hra byla šestnáctkrát reprízována. Nyní již František Kozel se svým spolkem chystá pokračování hry pod názvem Široký.

 

Kracík Pavel a Bílková Jitka, Chodějovská Eva, Krupka Jiří

Za pečlivě připravenou procházku Prachovskými skalami pro účastníky mezinárodní konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo i pro další zájemce.

 

Kubín Lukáš – student Technické univerzity Liberec

Za roli mlynáře u mlýna na Valdštejnově náměstí během festivalu Jičín – město pohádky.

 

Kůsová Petra

Za výtvarnou podobu festivalu Jičín – město pohádky 2013 (kulisy, tiskové materiály atd.).

 

 

Kvapil Oldřich, Vostřez Aleš a Vostřezová Martina (2x)

Za uspořádání výstavy Perníkářství na Hořicku v hořickém muzeu, za velmi úspěšnou perníkářskou dílnu, za udržování tradičních řemesel.

 

Labaštová Iva, Pěstitelská pálenice a ovocný lihovar Češov (3x)

Za to, že v Češově pořádá koncerty, divadla, promítání foto a video snímků z cestovatelských výprav po celém světě. Obstarává nejen zpracování ovoce, ale ve spolupráci s dalšími lidmi vnáší do Češova živou kulturu. Využívá sál jinak zavřené hospody a zve divadelní soubory, kapely, připravuje rozličná setkání, kde si lidé popovídají a společně zazpívají.

 

LOS – Libošovický ochotnický spolek

Z iniciativy divadelníka Jiřího Pošepného v roli režiséra byla po třiceti letech obnovena ochotnická tradice v Libošovicích. Hercům se podařilo nastudovat divadelní hru Laurenta Ruquiera Uděláte mně to znova? K nastudování mají již připravenou další divadelní hru.

 

Loutkový soubor Rolnička při Městském kulturním středisku Nová Paka

Nominaci zaslouží za čtyřletou činnost, uvádí hezky zpracované divadelní pohádky pro děti. Svá představení hrají nejen na domácí scéně, ale i na Pecce, na festivalu Jičín – město pohádky, na loutkové přehlídce v Hořicích a na jarmarku v Miletíně.

 

Mates Tomáš a spol.

Za grafickou přípravu monografie o sochaři Quido Kociánovi z pera zesnulého Petra Holého, za prezentaci a křest této krásné knihy na hořické radnici.

 

Město Hořice

Za zrekonstruování a slavnostní odhalení obnoveného lesního pramene Kalíšek na Dachovech u Hořic, při němž byla připomenuta historie tohoto památného místa a zazněly písničky z Hořicka v podání žáků Základní umělecké školy Hořice.

 

Město Hořice

Za zorganizování slavnostního převzetí 47 soch, vytvořených v letech 2002–2012 v rámci mezinárodních sochařských sympozií. Večerní koncert Komorní filharmonie Pardubice u Riegrova obelisku byl nezapomenutelným zážitkem.

 

Město Hořice a městské informační centrum

Za zorganizování 2. ročníku Slavností hořických trubiček s bohatým programem, za založení nové tradice, která připomíná a propaguje zdejší sladkou specialitu.

 

Město Hořice, městské muzeum, městské informační centrum, Klub českých turistů a Církev československá husitská v Hořicích (2x)

Za zorganizování Husitského dne k 590. výročí bitvy u Hořic s rekonstrukcí bitvy, výstavou v Galerii plastik, husitskou bohoslužbou a dalšími doprovodnými akcemi.

 

Město Nová Paka

Za uspořádání oslav ke 100. výročí narození plukovníka Otakara Hrubého. Na akci se sjeli nejvýznamnější generálové a plukovníci českého letectva, byl zajištěn slavnostní přelet gripenů nad městem, uspořádány výstavy pamětních fotografií z pozůstalostí a konference s historiky.

 

Městská knihovna v Hořicích

Za pořádání cestopisných přednášek, autorských čtení, za popularizaci četby mezi nejmladšími čtenáři, za zajímavé akce pro děti a rodiče: Čtení sluší každému, Vánoční čtení pro děti i rodiče, při kterém dětem četli a zpívali starosta města Ivan Doležal a jeho zástupce Aleš Svoboda.

 

Městské muzeum a galerie Hořice

Za připomenutí 130. výročí narození Karla Vika uspořádáním výstavy a workshopu, při němž si zájemci mohli vyzkoušet práci s tiskařským lisem.

 

Městské muzeum a galerie Hořice

Za realizaci výstavy Perníkářství na Hořicku.

 

Městské muzeum a galerie Hořice a Eva Ulrychová

Za realizaci výstavy Hledání ztraceného času – židovské město + doprovodné akce.

 

Mikysková Lenka

Za znovuobnovení novopackého ochotnického souboru Tři na tři a za režírování velmi úspěšné pohádky Kterak Kačenka Honzu zachránila.

 

Mrkáček Zdeněk a Marhanová Líba

V rámci velikonočního jarmarku předvedli v Libuni skvělý pořad o Chodsku. Promítali fotografie, hovořili o kraji a lidech, zpívali místní písničky. Vystupovali v pravých chodských krojích. Nebylo divu, že je posluchači nechtěli pustit a měli spoustu dotazů i vlastních připomínek.

 

Mužíček Vlastimil

Za to, že ve své galerii Damara v Nové Pace uspřádal jedinečnou výstavu obrazů Vladimíra Komárka, kterou zahájil Michail Ščigol.

 

Myslivecké sdružení Libošovice

Za úspěšný netradiční Myslivecký den pro celou rodinu, pořádaný u příležitosti Dne dětí a Měsíce myslivosti s řadou zajímavých soutěžních disciplín zaměřených na bližší poznání přírody.

 

Noc kostelů v Hořicích – organizátoři

Programy připravila Církev československá husitská, Římskokatolická církev a Českobratrská církev evangelická v Hořicích. Na programu byly koncerty, komentované prohlídky i workshop pro šikovné ruce malých i velkých.

 

Nýdrlová Eliška

Studentka Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka, několikanásobná zlatá olympionička v oboru uměleckého cukrářství, patří mezi světové špičky. Na světové olympiádě kuchařů a cukrářů IKA Erfurt 2012 získala dvojnásobné zlato. Svým uměním ukazuje zručnost lidí zdejšího kraje.

 

Občanské sdružení Lodžie Jičín

Za odvahu a průkopnický počin, kterým zajistilo více než dvouleté, skvělé provozování Valdštejnské lodžie prostřednictvím kastelána Jiřího Vydry. Také za nadějně vyhlížející budoucí spolupráci s nově vzniklou o.p.s. Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium.

 

Obec Libošovice

Za uspořádání oslav 660. výročí založení obce, 120. výročí zahájení činnosti Sboru dobrovolných hasičů a 2. sjezdu rodáků a přátel Libošovic.

 

Obec Libošovice

Za setkání libošovických rodáků 2013.

 

Obec Ostroměř

Za otevření nové naučné stezky Cesta do pravěku aneb po stopách Eduarda Štorcha a Karla Zemana, připomínající zdejší významné rodáky.

 

Obecní knihovna Eduarda Štorcha v Ostroměři a další

Za pasování prvňáčků na čtenáře, které kvůli starostem s velkou vodou uspořádali až v červnu. Opožděná, ale pěkná „maturita“ prvňáčků. Uspěli. Každý uměl přečíst svůj vylosovaný kousek pohádky.

 

Obecní úřad Veliš – starostka Naďa Bíšková (2x)

Za realizaci a odhalení pamětní desky významnému velišskému rodákovi architektu Karlu Paříkovi. Programu, který byl nejen příjemným zpestřením posvícenských oslav ve Veliši, ale též důležitým exkurzem do historie obce, se na pozvání obecního úřadu zúčastnili iniciátoři uznání práce Karla Paříka architekt a herec David Vávra (autor návrhu pamětní desky), režisér Šumných stop našich architektů ve světě Radovan Lipus a dlouholetý velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině Jiří Kuděla.

 

Pěvecké sbory Ratibor a Vesna a hudební spolek Dalibor, Hořice

Za nastudování společného vánočního programu a jeho provedení v Hořicích, Chodovicích a v Hradci Králové. Ratibor a Vesna nezapomínají v předvánočním čase ani na seniory z domova důchodců v Oboře a pacienty hořické LDNky.

Pifferaios – flétnový soubor Lázně Bělohrad

Za nahrání a vydání krásného vánočního CD A na zemi upokojení.

 

Pluhařová Ilona (3x)

Za vydání románu Země bledulek ve svém nakladatelství Silenka. Je to její čtvrtá kniha. Velice citlivě a zajímavě vypráví příběhy nemocných dětí, sestřiček, lékařů i rodičů na hematologickém oddělení nemocnice.

 

Prchal Zdeněk

Za vydání knihy o historii Lukavce Mezi Krušinou a Chlumy.

 

Prodloužené víkendy v Jičíně – pořadatelé

Od čtvrtka do neděle v červenci a srpnu se v Jičíně konala řada různých kulturních vystoupení, např. ve Valdické bráně, na nádvoří zámku i jinde. Kostely byly otevřeny s možností komentované prohlídky. Správné pomezí improvizace a pečlivé přípravy. Umění v ulicích.

 

proChor, Komárková Ivana

Za výrazný podíl na uspořádání dokumentární výstavy o činnosti spolků a sdružení, která proběhla 1. května na nádvoří jičínského zámku.

 

ProVize – občanské sdružení (2x)

Za uspořádání výtvarně-diskusního workshopu Rozmluvy s krajinou ve Valdštejnské lodžii a v Jičíně, týdenního setkání s přednáškami, besedami a výtvarnou tvorbou. Za hledání vize pro město Jičín. Za to, že připomíná Jezuitskou kolej i jiné kulturní hodnoty.

 

Rejmanová Dana

Za podíl na činnosti Jičínské besedy, za přípravu a propagaci koncertů v jičínských kostelích, za vzbuzování zájmu o církevní památky, za recitační pořady.

 

Rybařík Václav

Předseda spolku Jičín v Praze věnuje Jičínu sochu Valdštejna, která bude umístěna v zámeckém nádvoří. Město uspořádalo dvě schůzky, při kterých bylo diskutováno, kde bude vévoda umístěn. Teprve po delším jednání je jasno. Kolaudace se uskuteční v květnu 2014.

 

Římskokatolická farnost Jičín

Za uspořádání Královského bálu ve Valdicích, který byl nejen skvělou kulturní událostí, ale hlavně svým výtěžkem pomohl hospicovému hnutí v Hořicích.

 

Sál Radovan, Marksová Věra, Chalupová Marcela, Malý Dominik

Za organizační přípravu, zpracování tiskových materiálů a následnou realizaci výletů S krajánkem za mlýny Jičínska. Probíhaly v období duben – srpen 2013 a byly určeny školám ve dnech všedních, rodinám a ostatním o sobotách.

 

Sál Radovan

Za navržené mlynářské téma 2013 a celkovou dramaturgii festivalu Jičín – město pohádky a koncepci Valdštejnova náměstí.

 

Sdružení regionálních autorů DIV a hudební skupina Ze šuplíku z Řehče (3x)

Za hudebně-literární pořady Smlouva s ďáblem a Cestička k domovu uvedené v knihovnách Jičínska.

 

Skautské středisko Sopka Nová Paka

Za promítání zajímavých filmů z oblasti skautům blízkých a uspořádání 2. skautského filmového festivalu.

 

Slavík Bohuslav a jeho kolektiv z Technických služeb Jičín

Za reálnou podobu mlýna na Valdštejnově náměstí a jeho „dotažení“ po stránce technické (mlýnské kolo, atd.) při festivalu Jičín – město pohádky.

 

Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín

Za vynikající vystoupení v rámci mezinárodní konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Program koncertu přiblížil vztah významného historika a archiváře k hudbě. Některé skladby musel sbor znovu nacvičit, jiné nově nastudovat.

Spolek podkrkonošských výtvarníků Nová Paka (2x)

Za kolektivní výstavu Spolku v Nové Pace – 32 výtvarníků ukázalo své práce v oblasti malby různými technikami na plátna, sololit, kartony, hedvábí, kresby, keramiky, papírových modelů architektury, dekorativní vazby. Prozraďme, že nejstarší z nich, jičínský Karel Šoltys, bude mít příštím rokem devadesátku.

 

Spolek podkrkonošských výtvarníků Nová Paka

Za 7. ročník mezinárodního malířského plenéru Novopacké veduty a poplenérovou výstavu.

 

Spolek rodáků a přátel Hořic v Praze

Za zajímavé akce a stmelování krajanů v hlavním městě, za udržování kontaktů s Hořicemi, za propagaci činnosti spolku na webových stránkách města.

 

Stezka Češov - Veselí – občanské sdružení

V srpnu připomněli 150 let češovské zvoničky. Uspořádali setkání téměř stovky lidí, kde vysvětlili, jak se zvoní, a vzpomínali. Nechybělo přátelské popovídání sousedů.

 

Studentské divadlo, K-klub Jičín

Za představení Mort, které mělo premiéru 1. února. Prachettovo dílo z oboru fantasy si herečky a herci užívali. Jen převleků bylo mnoho a rychle následovaly… V Káčku nepustí nekvalitní představení na veřejnost.

 

Špirochová Eva a Kůsová Petra

Za obsahové a organizační zajištění velké festivalové hry Kolo se nám polámalo, včetně vytipování, přípravy a realizace tvůrčích festivalových dílen, za obstarání historického zemědělského nářadí a uspořádání festivalové výstavy spojené s kvízem a zpracování informací do programové brožury.

 

Štráfeldová Milena a Sovová Marta

Paní režisérka a herečka přivezly do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně divadlo jednoho herce – Osamělé večery Dory N. Zajisté při tvorbě scénáře se paní Štráfeldová inspirovala i knížkou Vladimíra Úlehly o Doře, dceři Boženy Němcové.

 

Šubrt Miroslav a Ungrádová Marie

Za dřevěný mlýn a jeho provoz v kašně na velkém nádvoří jičínského zámku v průběhu festivalu Jičín – město pohádky a za zapojení sousedů z Holína (p. Duczynského a p. Kroupové) do každodenního programu u mlýna na nádvoří.

 

Terlecká - Hofmanová Jana Betty

V červnu otevřela u Qida (v Galerii Na Špejcharu v Bukvici) svou výstavu obrazů postav, zátiší i krajin. Jana umí.

A Qido (= neziskový galerista Jiří Valter) je dobrý organizátor i muzikant při vernisážích.

 

Tomíček Jan

Za práci šéfredaktora vlastivědného časopisu Pod Zvičinou i autora zajímavých článků v tomto časopise, za pěstování vzájemných vztahů Gymnázia Hořice a lužickosrbského Gymnázia Chotěbuz, za řadu akcí s tím spojených, za vynikající práci zapáleného učitele na gymnáziu.

 

Tomíčková Oldřiška

Za vysoce fundované odborné články ve vlastivědném regionálním časopise Pod Zvičinou, za vynikající práci v jeho redakční radě.

 

Typlt Jaromír a Polák Ondřej

Za rozsáhlou monografii Ladislav Zívr, ve které přinášejí jedinečný soubor barevných snímků Zívrových plastik z veřejných i soukromých sbírek a neopomíjejí ani nedochované práce. Kapitoly o jednotlivých tvůrčích údobích jsou oživeny množstvím citací z povětšinou dosud nezveřejněných umělcových deníků.

 

Ulrychová Eva

Za zpřístupnění výsledků archeologického výzkumu v Karlově ulici v Hořicích formou výstavy ve zdejším městském muzeu a za přednášky jako doprovodné akce k této výstavě.

 

Ulrychová Eva

Za spolupráci při oslavách 590. výročí Žižkova vítězství u Hořic v roce 1423, za přednášku, archeologickou vycházku a pomoc při přípravě výstavy.

 

Vagon Art Chodovce – organizátoři

Za první ročník sympozia, které proběhlo pod názvem Návrat ke kořenům. Zastoupeny byly všechny druhy výtvarného umění, bohatý byl doprovodný program s přednáškami, workshopy, koncerty a archeologickou vycházkou.

 

Vaněk Miroslav

Za úspěšné uspořádání dalšího ročníku turnaje v karetní hře Prší v penzionu DoNi v Libošovicích a zorganizování 3. ročníku Pozorování noční oblohy s profesionálním hvězdářem Pavlem Bromem.

 

Vavřinec - Hofman Marek

V září měl v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně výstavu svých barevných dřevorytů. Jeho ilustrace Fausta či Zuřivého Rolanda připomínají Váchala a to je velké vyznamenání. Marek, který žije ve Křelině, touto půvabnou, ale i pracnou technikou dokazuje, co pro něj umění znamená. I když to není komerčně výhodné.

 

Veselý Jaroslav

Za zorganizování vzpomínkových oslav 100. výročí narození svého strýce, letce RAF Vlastimila Veselého, v Hořicích a v Jičíně.

 

Veselý Jaroslav

Za významný podíl na přípravě výstavy i slavnostního večera v jičínské knihovně, které byly připomínkou 100. výročí narození plukovníka Vlastimila Veselého.

 

Veselý Jaroslav

Za zorganizování koncertu anglického pěveckého sboru The Royal School of Church Music's Millennium Youth Choir v srpnu v kostele sv. Ignáce.

 

Vitvar René

Má blízko k divadlu i pohádkám. Ujal se pedagogické práce v Lesní školce Ostružince. Pracuje s dětmi dva dny v týdnu a je úplně báječný. Takovou míru empatie, jakou má on přirozeně v sobě, bychom těžko hledali. Po půl roce jeho působení děti nepotřebují k zábavě žádné hračky. Prostě si umějí hrát samy se sebou, s imaginací a příběhy se odvíjejí samy.

 

Vlačiha Stanislav

V prostorách obchodu s čajem a drahými kameny v Nové Pace uspořádal velmi hezkou výstavu šperků Libora Knoblocha. Ukázal tak krásu kamene a kovu.

 

Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků pro Sobotku a okolí

Za uspořádání výstavy národních krojů v době konání festivalu Šrámkova Sobotka, za účast na kulturních akcích v Sobotce a okolí (např. uložení nové sošky v kostelíku v Nepřívěci, kladení základního kamene k přístavbě Domu pokojného stáří v Libošovicích) nebo při vítání občánků.

 

Vobořil Miroslav

Za zorganizování benefičního koncertu na pomoc malé Vanesce, trpící nemocí motýlích křídel, který se konal v hořickém kostele.

 

Volf Jaroslav

Spolu s realizačním týmem (Michail Ščigol, Miloš Starý) vybudoval v Jičíně na Čeřovce galerietu z malířských děl otce Jaroslava Volfa. Obrazy z cest i okolí Jičína roztřídili do sekcí. Galerieta otce Volfa má po jeho odchodu důstojné pokračování.

 

Volšička Vít a Tobolková Alena

Za uspořádání velmi pěkné výstavy (fotografie, umělecká práce se dřevem) v prostorách hořické radnice. Oba jsou absolventi výtvarného oboru Základní umělecké školy Hořice.

 

Vydra Jiří

Kastelán v Lodžii připravuje skvělé programy. Podařilo se mu zde vytvořit kulturní imaginárium. Pečlivě mixuje věci z vlastní dílny a pozvané hosty. Přivádí na Jičínsko trochu jiný druh umění. Např. dětský den, Slavnost stromů, Divovánoce…

 

Základní škola a Mateřská škola Jičíněves

Za oživování tradic a zvyků v obci Jičíněves a Kostelec. Za tříkrálovou obchůzku, grilování na ledu, vynášení Morany, za putování za Bajajou do Českého ráje, za jarmark, staročeské žně, drakiádu, vyřezávání dýní spojené s lampionovým průvodem a prohlídkou kostela v Kostelci, draní peří, rozsvěcení vánočního stromku, k němuž patřilo vystoupení dětí, za Mikuláše, čerty a anděla ve škole.

 

Základní škola Na Daliborce v Hořicích

Za zorganizování oslav k 110. výročí postavení školní budovy. Součástí programu bylo slavnostní shromáždění žáků v hořickém kostele, průvod městem, znovuodhalení pamětních desek, setkání bývalých i současných žáků a učitelů.

 

Základní škola Sobotka – ředitelka Jana Knapová

Za využití tématu Mlýny pro celoroční školní projekt, za účast na výstavě trojrozměrných prací v obřadní síni jičínského zámku v rámci festivalu Jičín – město pohádky.

 

Základní umělecká škola Hořice – hudební a literárně-dramatický obor

Za nastudování a předvedení pásma Z pokladnice židovské moudrosti při Noci kostelů v hořické synagoze.

 

Základní umělecká škola Hořice

Za velmi pěkný letošní první adventní koncert v hořickém kostele, při kterém vystoupili učitelé a žáci školy i zajímaví hosté, za další adventní akce, např. Zpívání u betlému, koncert v synagoze, vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu atd.

 

Základní umělecká škola Hořice

Za zorganizování Evropského dne hudby v Hořicích, dvoudenní akce, při níž se zpívalo a muzicírovalo v hořickém kostele, v synagoze i v kulturním domě.

 

Základní umělecká škola Hořice a Eva Jónová

Za úspěšné předvedení pásma Od adventu do Tří králů a za jeho reprízu.

 

Základní umělecká škola Melodie Hořice – taneční obor

Za taneční představení Hračky, které předvedli žáci tanečního oboru pro hořickou veřejnost i základní a mateřské školy. V patnácti skladbičkách se vystřídalo 80 tanečníků a tanečnic ve věku od 4 do 16 let.

 

Zapletalová Eliška a Tomíčková Oldřiška – Městské muzeum Hořice

Za akce v hořické synagoze, za připomínání židovských i křesťanských tradic – Evropský den židovské kultury, pietní akce Tichem proti zapomnění, výlet nejen za židovskými památkami Českého ráje, Noc kostelů v synagoze, koncert Evy Henychové.

 

Zlatník Hynek

Za iniciativní činnost související s ochranou přírody a památek v Jičíně a okolí, za výraznou pomoc Občanskému sdružení Lodžie.

 

Zvoneček a Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín

Sbor dětí z Mateřské školy Valdice a známý smíšený sbor jičínský uspořádaly o adventu v kostele sv. Jiljí v Železnici společný koncert. Zájem poslouchat skvělé zpívání mělo tolik lidí, že se do kostela téměř nevešli.

 

 

Dlouhodobé zásluhy    

 

Adolfová Jarmila

V knihovně v Radimi pořádá pravidelné pasování prvňáčků na čtenáře, besedy pro děti z mateřské a základní školy, organizuje kulturní život v obci. Se svými dětskými čtenáři se zúčastnila výtvarné soutěže Namaluj svoji babičku.

Agentura Nahoru dolů, Jičín

Sídlí na Valdické bráně v Jičíně a je propojena se Závěsným divadlem, protože „to jsou stále stejní lidé“. Tradičně připravují divadelní festival, adventní program a výstavy. Každoroční premiéra „Závěsných“ je vždy po zásluze očekávána.

 

Apropo Jičín – občanské sdružení

Za náročnou práci, kterou dokáží spojit s kulturní činností. Za příkladně zpracované výroční zprávy.

 

Bartoň Miroslav

Za přínos k poznávání regionální historie, a to zejména Markvartic, Ostružna a Jičína. V edici Jičínsko Knihovny Václava Čtvrtka byla po publikaci Jičín – příspěvek k dějinám hospodářského vývoje Jičína od konce 19. století do současnosti vydána v roce 2013 také kniha Jičínské zdravotnictví, lázně a sociální péče napříč staletími.

 

Bělohradské listy – redakce (2x)

Tento městský zpravodaj je dlouhá léta důležitým zdrojem informací pro občany a přispívá ke kulturně historickému vzdělávání pro široký region. Informuje o historii a současnosti. Jsou zde zajímavé články s krásnými fotografiemi. Těší se velké oblibě jak pro zajímavý obsah, tak pro špičkové grafické ztvárnění. Je rozesílán do mnoha míst v celé České republice, je žádaný a čtený i mimo Lázně Bělohrad.

 

Bílek Jan

Za dlouhodobou činnost kapelníka, muzikanta, ochotníka, který vede již mnoho let hudební spolek Dalibor v Hořicích. Je jeho aktivním členem a dirigentem. Dále tvoří skvělé hudební aranže a v poslední době naprosto omladil repertoár.

 

Bílek Karol

Za celoživotní obětavou práci pro Sobotecko, za vydání knihy Malé dějiny Sobotecka 2. díl a zásadní podíl na vydání knihy Cestička k domovu známě se vine k 2. sjezdu rodáků a přátel Libošovicka.

 

Bílková Eva

Za nepřetržitou starost o regionální historické bádání, za pomoc badatelům – odborníkům i zájemcům, za pečlivou, vstřícnou podporu kronikářů a za veškeré činění v oblasti kultury na Jičínsku. A také za její neochvějné trvání na kvalitě a poctivosti závěrů.

 

Bílková Jitka a Chodějovská Eva

Za jejich vytrvalé sepětí s rodným krajem a přínos pro regionální historické bádání. Např. v roce 2013 pomáhaly při organizaci konference o Karlu Kazbundovi.

 

Bohuňovská Blažena

Za činnost sokolskou, za podporu tvůrčích festivalových dílen a komunikaci s dílnami chráněnými.

 

Bretová Milena

Za dlouholetou obětavou práci s dětmi v dětenické škole a významný přínos pro kulturní činnost v obci.

 

Brožová Marie

Kreslířka a spisovatelka pohádek pro dospělé. Její knížky se jmenují Duše stromů, Duše kamenů. Je autorkou všestrannou, knížky si sama ilustruje.

 

Burkert Zdeněk

Vlastivědný pracovník, který objevuje zajímavosti v Nové Pace a skvěle je zpracovává. Například ke své sbírce dobře zdokumentovaných starých fotografií připojuje snímky stejných míst v současnosti.

 

Čapounová Gábina

Malířka z Mlázovic, která propojuje své obrazy se svými dalšími aktivitami, kupříkladu ochranou přírody. Snové obrazy, zejména žen a rostlin zaujmou i barevným tónováním. Pozoruhodná byla její výstava v galerii Aurum v Nové Pace.

 

Čeliš Jan Křtitel

Za výrazný podíl na úspěšných vystoupeních souboru Fidle a za fotografickou dokumentaci kulturního dění v Jičíně a okolí.

 

Čermák Karel

Za významný přínos k poznávání minulosti Jičína, Jičínska a Českého ráje. Podklady pro své knihy, kalendáře a přednášky čerpá ze své po léta vytvářené rozsáhlé sbírky pohlednic, tisků, knih a různých dokumentů, k níž má nashromážděny informace získané z archivních materiálů, odborné literatury, novinových článků i dalších zdrojů.

 

Dalibor – hudební spolek, Hořice

Za dlouholetou činnost. Spolek pořádá několik koncertů do roka v Hořicích, ale i v jiných městech. Rozvíjí tedy svoji tvorbou kulturu a přináší tak radost z muzicírování.

 

Divadelní spolek Exit, Jičín

Už možná je to 7 inscenací, které připravilo divadlo v Nízkoprahovém klubu Exit v Jičíně. Pan režisér Kříž nejdříve stavěl na playbacku a herci mluvili pouze text. V roce 2013 už zkusili i zpívat. Scénu a kostýmy připravili si sami.

 

Dubinová Terezie

Hebraistka Terezie zabývá se nejen židovskou tematikou. Ale otázka holocaustu a její dějinné souvislosti patří k hlavní náplni. Publikuje, přednáší, jezdí do Izraele a opět publikuje. Přednáška Co s těmi židy pořád máte v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně v únoru je jeden příklad.

 

Erben Antonín

Za dlouholetou dobrovolnou činnost nejen v Českém svazu včelařů, ale i v kulturní oblasti na Jičínsku.

 

Fajstauerová Hana, Hakenová Jarmila, Holá Jiřína, Kořínková Jana, Macháčková Hana

Za všechny skvělé výstavy a diskusní posezení v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Z posledních výstav připomeňme tu o hospodách a měšťanských Vánocích. Pozoruhodné byly např. výstavy starých fotografií a povídání k nim.

 

Faměrová Dagmar

Za dlouholeté působení na zámku Humprecht, který v ní má starostlivou kastelánku a organizátorku kulturních akcí. Za dlouhodobou výraznou pomoc při zpracování nominací na Jivínského Štefana.

 

Faruzelová Marie

Za vstřícný, iniciativní i tvůrčí přístup k nápadům, návrhům a k různým činnostem, které ze svého postavení vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně posuzuje a řeší.

 

Filsak Miroslav

Za pomoci internetu šíří z Jičína po světě dobrou muziku. Vlastní i reprodukovanou. Občas posílá i další věci, kupříkladu snímky Jičína z bezpilotního zdola řízeného letadélka. Příklad člověka, který využívá internet pro šíření kultury.

 

Formanová Eliška

Za příkladnou práci starostky obce Bukvice i předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Svým zaujetím umí získávat spolupracovníky pro řešení úkolů směřujících ke zlepšení života na malé vesnici i pro plnění záměrů týkajících se 30 obcí na bývalém schlikovském panství.

 

Fotoklub při Městském kulturním středisku Nová Paka

Za dlouhodobou činnost (klub oslavil 80 let trvání), za zdokumentování významných událostí a dění v Nové Pace. Za organizování fotosoutěží pro veřejnost a soutěže fotoklubů ČR.

 

Franc Václav

Spisovatel, organizátor, vydavatel z Nové Paky. Nominace je za vydávání kulturního občasníku regionálních autorů Kobra a časopisu autorů Jičínska Čaj. Názvy už neplatí, protože redaktor dávno přesáhl obzor Jičínska, ale seznamuje se zajímavými autory a jejich dílem i z ciziny.

 

Hlas – smíšený pěvecký sbor při Městském kulturním středisku Nová Paka

Sbor dlouhodobě obohacuje kulturu nejen v Nové Pace. Z mezinárodní přehlídky pěveckých sborů z polsko-českého pohraničí v Pieszycích si odvezl zaslouženou Cenu publika.

 

Holanová Božena

Za přípravu vlastivědných zájezdů určených starší generaci, pořádaných místní organizací Českého červeného kříže v Jičíně. Za pomoc kulturnímu dění ve městě.

 

Hořeňák – folklorní soubor, Lázně Bělohrad

Za dlouhodobý kulturní přínos a zachování folklorních tradic Podkrkonoší.

 

Hylmar Stanislav

Za dlouholetou skautskou činnost, za péči o dokumenty a fotografie, které přispívají k poznání minulosti Jičína.

 

Jedlička Petr

Ku příležitosti 20 let působení u ochotnického divadelního spolku J. K. Tyl v Hořicích. Je ochotnickým hercem, ztvárnil několik hlavních rolí. Hrál a zpíval v muzikálech, jako např. Na tý louce zelený, C. k. polní maršálek a mnoha dalších. Je také aktivním zpěvákem Hudebního spolku Dalibor v Hořicích a působí v divadelním spolku Skleróza.

 

Jičínská beseda

Každý rok pořádá cyklus přednášek o historii a vlastivědě Jičínska i širší oblasti. Od antropologie přes jeskyňářství po rozhovor se zajímavými osobnostmi. Pavel Kracík se svým týmem vybírá zajímavá témata. Není neobvyklá i účast sta posluchačů.

 

Jirásko Jaroslav, st.

Za dlouhodobý hudební doprovod nejen ve staropackém kostele, ale také při smutečních rozloučeních a za organizování slavnostně provedených mší. Dokud mu to zdravotní stav dovolil, obětavě hrál a zpíval.

 

Kaprasová Pavlína

Za příkladnou práci starostky obce Bačalky. Dovede realizovat dobré nápady, zorganizovat řadu akcí, získávat občany pro činnosti k prospěchu malé vesničky. Stačí se podívat na obecní webové stránky, kde je možno nahlédnout i do místního časopisu Pramínek.

 

Katalpa – občanské sdružení, Hořice

Za organizování výtvarných workshopů, při nichž si zájemci mohou pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet různé výtvarné techniky a vyzdobit své domovy vlastními výrobky.

 

Killerpanda z Jičína – hudební skupina

Na jičínské hudební scéně se pohybuje bezmála 35 let. Kvalitativně ojedinělé hudební uskupení po dobu uplynulých pěti let reprezentovalo Jičín po celé ČR.

 

Klub žen Ostroměř

Za pomoc, kterou pod vedením Evy Soukupové poskytl při organizaci Ostroměřských slavností – zajištění stánkového prodeje, výborné kuchyně a napečení skvělých koláčů, které měli možnost ochutnat i účastníci letošního udílení cen Jivínského Štefana v Ostroměři.

 

Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán

Za stovky vynikajících vystoupení na Jičínsku, za Prvomájová odpoledne a Hudebně-literární festival ve Starých Hradech a ve Vokšicích, za výbornou spolupráci s Občanským sdružením SH i s pořadateli kulturních akcí v Sobotce.

 

Koldovský Rudolf

Za aktivní činnost v Tradiční historické jednotce c. k. 73. pěšího pluku Železnice.

 

Korbelářová Bohuslava

Za přednáškové duchovně zaměřené akce při Karmelitánském knihkupectví v Jičíně.

 

Kordík Josef

Kostel je pro něj jako faráře nejen místem setkávání s Bohem, ale i s kulturou v širším slova smyslu. V železnickém vybudoval klubovnu, kde se setkávají lidé. Vzadu v kostele probíhají výstavy malířů a fotografů. Naposledy se tu představil například litevský malíř A. Borodkin. Zve k přednáškám zajímavé lidi.

 

Kovářová Anna

Za dlouholetou aktivní činnost v jičínském skautském středisku, kde vedla dívčí oddíl, za dlouholetou práci s dětmi a mládeží, za organizaci letních táborů, víkendových akcí, sbírek, her, závodů, soutěží a kulturních programů, za vedení Misijního klubka.

 

Kracík Pavel

Za vynikající vedení Jičínské besedy, za organizaci přednášek a dalších akcí – např. probouzení zájmu o kostel Všech Svatých pod Zebínem, v posledních dvou letech restaurování nástěnných obrazů Jindřicha Procházky v hale jičínského nádraží, restaurování relikviáře sv. Secundiny.

 

Kracíková Ludmila

Třicet let usedá za klávesy varhan v kostele sv. Jiljí v Železnici, jako správný regenschori. Vede pěvecký a hudební soubor, který před sedmi lety založila. Česká mše vánoční J. J. Ryby, provedená už podruhé o půlnoční mši, se stala opravdovým kulturním zážitkem. Spolu s ostatními členy souboru se podílí i na akcích, které pořádá město nebo muzeum.

 

Kramář Jiří

Před 6 lety obnovil po 100 letech činnost ochotnického divadla v Bílsku. Hry sám píše, režíruje. K dnešnímu datu napsal 10 her.

 

Krausová Světla

Za příkladnou činnost knihovnice ve Valdicích, za práci s dětmi, za pasování prvňáčků na čtenáře, za vedení loutkového divadla Zebíňáček.

 

Kula, divadlo herců s postižením při K-klubu Jičín

Napočítali jsme už asi 6 – 7 jejich premiér. Poslední byla v Lodžii. Trochu jiná – interaktivní. Diváci nebyli jen pasivní, na dění se podíleli. Závěr byl ve sklepení s hostinou a tancem. Představení se jmenuje RE LAXIO.

 

Kuřík Ondřej

Za kulturní osvětu v oblasti vinařství formou přednášek a degustací v Nové Pace.

 

Kuželová Alena

Za příkladnou práci s dětmi v knihovně v Lázních Bělohrad, za akci Po stopách bělohradských pověstí. Pořádá besedy se zajímavými osobnostmi pro všechny věkové kategorie, výtvarné dílny, Noc s Andersenem. V letošním roce zorganizovala Bleší trh.

 

Kynčl František

Za neustálý zájem o ekologii, který probouzí také u svých žáků v jičínské 4. základní škole, kde vybudoval ekologické centrum Čtyřlístek a obsluhuje meteorologickou stanici. Za vzorné zpracování přehledů počasí pro jičínskou kroniku.

 

Kynčl František

Za dlouholetou práci na poli ekologie. Vztah k přírodě – veskrze kladný – to je jeho přínos do výchovy stovek mladých lidí, kteří prošli jeho areálem Čtyřlístek. Jeho více než dvacetiletá práce byla mnohokrát oceněna nejen v naší republice, ale je ceněna i v USA, kam je zasíláno meteorologické měření.

 

Kyzivátova kapela Libáň

Za to, že se snaží dělat vše pro dobré jméno dechové hudby a oblasti Jičínska.

 

Kulturní zařízení města Jičína

Nejsou jen nositelem tzv. oficiální kultury pro Jičínsko, jsou také organizací, která je nepostradatelným partnerem mnoha občanským aktivitám. Výsledkem tohoto partnerství a spolupráce je mimořádně bohatá kulturní nabídka po celý rok. KZMJ jsou např. nositelem projektu Jičínské léto, významnými partnery projektu Prodloužené víkendy, autory a realizátory projektu Jičín – brána do pohádky, spolupořadateli všech městských akcí atd. atd. Biograf Český ráj patří mezi nejnavštěvovanější kina v republice a městské informační centrum je mnoho let za sebou vyhodnocováno jako nejlepší v regionu.

 

Libuňští

Zaslouží připomenutí za to, jak obec kulturně žije. Nejde jen o velikonoční a vánoční jarmarky, ale i o akce pro děti a rozličnou jinou kulturu. Hezké je, jak využívají různé prostory – školu, kostel, ale i faru, kde se připomínají významné osoby, jako páter Marek a malíř Kaván.

 

Loutkové divadélko Matěj, Ostroměř

Pod vedením principálky Blanky Splítkové si získalo oblibu u dětí i dospělých nejen v Ostroměři.

 

Marek František

Za jeho dlouholetou svědomitou a pečlivou práci při vedení obecní kroniky v Cerekvici nad Bystřicí, kterou vykonával 22 let. Panu Markovi je již úctyhodných 82 let.

 

Matějka Ivan

Za péči o fotografie a další materiály dokumentující dění v Jičíně v minulosti, které na požádání ochotně zapůjčí k prezentaci při různých příležitostech a ještě připojí zasvěcené a poutavé vyprávění.

 

Matějovská Alena a Matějovský Pavel

Za uspořádání již 18 ročníků Novopackého slavíčka – celorepublikové soutěže v šesti kategoriích sólového zpěvu, ve třech kategoriích pěveckých duet a trií a v kategorii volných seskupení ve zpěvu. Vloni se zúčastnilo rekordních 300 účinkujících z české republiky a 8 z Polska. Vítěze lze vždy slyšet na slavnostním koncertu slavíčků a v českém rozhlase Vltava.

 

Mateřské centrum Kapička, Jičín

Za všechny akce, které přinášejí poučení i zábavu dětem, maminkám (i tatínkům).

 

Mezera Martin

Za zodpovědný a zároveň „lidský“ přístup k péči o památky. Jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně dovede hledat cesty, které neodradí majitele chráněných objektů a zájemce o kulturní dědictví, kteří chtějí pomoci.

 

Místní vlastivědné muzeum v Železnici

Léta vykazují úžasné konání – výstavy, rozsvícení stromku a další. Důležité je, že každá akce je společným setkáním. Zvou hlavně místní umělce z okolí.

 

Nečesaná Zdeňka

Za uspořádání dalšího ročníku Varhanního festivalu v Sobotce a jednotlivé varhanní koncerty v průběhu roku v mnoha kostelích.

 

Němečková Hana

Za pomoc při rozvíjení kultury v Ostroměři a práci v knihovně s dětmi ve smyslu volnočasových aktivit (organizace příměstského tábora, výlety s dětmi apod.).

 

Nosek Jan

Oblíbený vychovatel na hořické sochařsko-kamenické škole, dlouholetý herec Divadelního souboru J. K. Tyl, s nímž ztvárnil nespočet nezapomenutelných rolí, člen flétnového souboru Pifferaios, folklórního souboru Hořeňák a country kapely Kabanos, organizátor kulturního života v Lukavci, sjezdů rodáků, silvestrovských programů, akcí pro děti atd.

 

Nosková Marie

Bývalá dlouholetá oblíbená profesorka hořického gymnázia, na němž mnoho let vedla redakci studentského časopisu Tempus, obětavá organizátorka kulturního života v Lukavci a ilustrátorka a přispěvatelka časopisu Pod Zvičinou, vydávaného hořickým gymnáziem.

 

Nožička Pavel

Za výsledky, které pod jeho vedením dosáhla Kulturní zařízení města Jičína. A také za noblesní a vždy perfektně připravené uvádění slavnostních městských akcí, v roce 2013 především 95. výročí republiky a Ceny města.

 

 

Nožičková Růžena

Za obětavou práci kronikářky obcí Lukavec u Hořic, Dobeš a Černín. Kroniku vedla 23 let až do svých 88 let. Pečlivě shromažďovala informace o dění v obci. Její zápisy jsou nejen bohaté faktograficky, ale také psané s citem a láskou a se snahou vyzvednout všechno pěkné, co se v obci událo. Pořádala také večery nad kronikou, výstavy dokumentů a kronik při sjezdech rodáků, kdy se ujímala role zasvěcené průvodkyně dějinami obcí. Podle svých možností distribuovala vlastivědný časopis Pod Zvičinou a také do něj několikrát přispěla svými vzpomínkami.

 

Občanské sdružení Malechovice

Za popularizaci Malechovic a okolí pořádáním kulturních a společenských akcí.

 

Obec Markvartice, Tomášů Romana, Brabec Petr a další Markvartičtí a firma Planta naturalis (3x)

Za dlouhodobé zásluhy o záchranu markvartického kostela, shánění peněz z dotačních fondů, pořádání různých akcí – koncerty v létě, při příležitosti Dne otevřených dveří v bylinkářské firmě Planta naturalis nebo v době adventu i na Štědrý den – andělské a pastýřské zpívání, kdy vybrané vstupné jde na opravu kostela, který je vždy nádherně vyzdoben – v létě lučním kvítím, v zimě zimním aranžmá. Za snahu sjednotit a obohatit život ve vesnici.

 

Pavel Petr

Za pětačtyřicetiletou dobrovolnou činnost knihovníka v Bělé u Pecky, za tříletou práci profesionálního knihovníka v Pecce. Po celou dobu zodpovědně pracuje, organizuje kulturní akce (čtení z kroniky, cestopisné, literární přednášky apod.), spolupracuje na vydávání historických publikací o Pecce, ilustroval knihu Nadi Hamanové Peckovské pohádky dědečka Aloise.

 

Pifferaios – flétnový soubor, Lázně Bělohrad (2x)

Za dlouholetou bohatou koncertní činnost. Soubor se neustále vyvíjí, rozšiřuje svůj repertoár (i kostýmy) a rozdává radost a energii nejen v našem regionu.

 

Plachý Jiří (2x)

Dlouhodobě se zajímá o historii rodné obce a širokého okolí. Velice aktivně přistupuje k vedení kroniky. Fotograficky zdokumentoval jednotlivé domy a obyvatele v nich žijící. Pořádá vlastivědné vycházky, do historicky památných míst – Češovské valy, zaniklá osada Blížkov aj. Ve Slavhosticích uspořádal několik výstav týkajících se historie s bohatou dokumentací včetně řezbářských prací, což je jeho další záliba.

 

Pod Zvičinou – redakce časopisu

Oblíbený vlastivědný časopis, zaměřený na jižní Podzvičinsko, vydává Gymnázium Hořice už od r. 1995. Nominace je za stále dobré nápady, kterými se daří udržovat stálou čtenářskou základnu i lidovou cenu. Vše dělají nezištně a ve volném čase.

 

Pokorný Karel

Karel Pokorný, který v loňském roce oslavil 80. narozeniny, dlouhodobě ve své filmové tvorbě zachycuje významná místa i události nejen regionální, za svoji tvorbu získal řadu ocenění. Promítáním filmů rozvíjí kulturu Nové Paky.

 

Pospíšil Milan

Za 25 let vedení Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace, 44 let vyučování studentů. Založil Vánoční trhy školy, velice oblíbené veřejností, a po 13 ročníků stále zvyšoval jejich úroveň. Získal spoustu ocenění za vedení školy a jeho žáci se umísťovali na nejvyšších příčkách v odborných soutěžích celostátních i mezinárodních a olympiádách.

 

Pospíšilová Alena a Pantíková Eva (4x)

Za vše, co dělají v knihovně v Libošovicích pro malé i velké čtenáře. Za výbornou knihovnickou práci a za pořádání kulturních a vzdělávacích akcí (besed, setkání se zajímavými lidmi, výstav, tvůrčích dílen, předčítání knih klientům Domova pokojného stáří Charity v Libošovicích, slavnostní pojmenování knihovny po oblíbeném libošovickém učiteli, podíl na úspěšném setkání libošovických rodáků 2013). Za radost z práce, kterou dokáží přenášet na všechny okolo.

 

Prchal Zdeněk

Za dlouholetou práci v knihovně v Lukavci u Hořic, publikační přínos k poznávání historie Lázní Bělohradu a okolí či Lukavce u Hořic i za dlouhodobé vedení Bělohradského ženského sboru.

 

proChor

Za tiskovou a kulturní osvětu.

 

Přátelé Šolcova statku – občanské sdružení

Za pořádání výstav, besed a dalších akcí na Šolcově statku v Sobotce. Sdružení lidí spojených zájmem o kulturní tradici Sobotecka dokázalo úspěšně navázat na činnost Karla Samšiňáka v místě, o jehož uchování se začalo starat spolu s Janem Samšiňákem.

 

Rejmanová Dana

Za dlouholetou obětavou organizaci koncertů, besed, přednášek, duchovních akcí, akcí pro děti i dospělé a v neposlední řadě za neobyčejně kvalitní články do regionálního tisku, zvláště za ty, které vyjadřují její naprosté ztotožnění s cíli našeho odboje.

 

Richterová Zdenka

Za přínos k rozvoji obce a společenského dění v Ostružně.

 

Řehečská slepice – pořadatelé

Literární soutěž, dnes už známá po celém Česku. V dubnu už byl 12. ročník. Soutěž pořádá s několika přáteli spisovatel Václav Franc a celá jeho rodina. Nepředstavuje jen vyhodnocení, ale i kvalitní kulturní program.

 

Řehečské kvarteto (2x)

Hudební kapela vystupuje na různých vernisážích, jarmarcích, masopustech a dalších kulturních událostech s lidovými písněmi a s vlastními texty na známé lidové nápěvy. Působí zejména na Jičínsku při festivalu Jičín – město pohádky, během Prodloužených víkendů ve Valdické bráně, ale i po světě. Reprezentovali českou muziku i v Izraeli a také o tom pěkně vyprávějí. Svými písněmi rozdávají mezi lidi radost a příjemnou pohodu.

 

Sádlo Miloslav

Za dlouholeté pečlivé vedení kroniky obce Keteň. V ní zachycuje současné dění a ohlíží se i do minulosti a záznamy doplňuje informacemi, které získává trpělivým studiem archivních materiálů.

 

Samšiňák Jan a občanské sdružení Přátelé Šolcova statku

Udržují na Šolcově statku v Sobotce důstojně odkaz Karla Samšiňáka tím, že tu pořádají řadu výstav, kulturních vystoupení a besed se zajímavými lidmi. Příkladem je třeba výstava Olbrama Zoubka, hudba Zámeckého saxofonového kvarteta, beseda s Felixem Slováčkem.

 

Sbor dobrovolných hasičů Slatiny a organizátoři akce Pohádkový les - Slatiny a Milíčeves

Za pořádání plesů ve Slatinách, za společnou organizaci Pohádkového lesa v parku v Milíčevsi, za organizování hasičské soutěže a výletů pro veřejnost.

 

Sezima Jan

Za úspěšné dlouholeté vedení Domu kultury Koruna v Hořicích, za zásluhy o rozvoj hořické kultury, za založení jazzového festivalu Jazznights, za podporu amatérských souborů, za vlastní aktivní muzicírování.

 

Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín

Za pečlivě připravená a na vysoké úrovni provedená vystoupení. Sbor působící při Lepařově gymnáziu pod vedením Ivany Hanzlové, Karla Chutného a od roku 2013 též Boženy Maxiánové už dlouhodobě dovede zaujmout posluchače a ukázat krásu sborového zpěvu.

 

Spolek podkrkonošských výtvarníků Nová Paka

Za více než padesátiletou činnost – výstavy, společná malování na plenérech v Čechách a v Polsku, spolková činnost, organizování plenérů v soukromí i mezinárodní plenéry. Za organizování již sedmi ročníků plenéru Novopacké veduty v Nové Pace s mezinárodní účastí.

 

Strašidelná Bažantnice – organizátoři

Za počin, kterým obohacují nejen bělohradské děti o neobvyklé zážitky.

 

Suchoradská Jaroslava a Suchoradský Oldřich

Za dlouholeté vzorné psaní mlýnecké kroniky.

 

Suchoradský Oldřich

Za příkladnou práci v knihovně v Mlýnci, za zájem o obecní a školní kroniky, za výrazný podíl na dobré úrovni Kopidlenských listů, za spolupráci s regionálním tiskem, za vedení mladých šachistů a včelařů.

Suchoradský Oldřich

Za práci v redakci Kopidlenských listů.

 

Ščigol Michail

Malíř žijící v Železnici, ale i kulturní organizátor. Hlavně on má zásluhu na tradičním Jičínském plenéru se silnou mezinárodní účastí a následnými výstavami. Mezi intimní dílo patří jeho kafkovský cyklus. 24 černobílých obrázků inspirovaných Kafkovým deníkem.

 

Šidáková Jitka

Za skvělou práci v knihovně v Sobčicích, kde výborně pracuje s dětmi, pravidelně pořádá pasování dětí na čtenáře knihovny, spolupořádá všechny akce v obci, vede obecní kroniku.

 

Šinkmanová Eva

Za výstavy nejen v Nové Pace, kde pracovala jako kurátorka.

 

Šíro – divadelní soubor při Mateřské škole v Lázních Bělohrad

Za rozdávání radosti dětem.

 

Šoltys Vladimír

Fotograf, horolezec, cestovatel, odborník na ptačí svět, organizátor. Mnoho přednášek, výstav, besed. Příkladem budiž výstava jeho fotografií ptáků, kterou v březnu pod názvem Ave Aves otevřel v jičínském muzeu.

 

Šourek Jiří

Za práci, která dobře prezentuje zahradnickou školu v Kopidlně, a za to, že svým žákům nejen předává odborné znalosti a zkušenosti, ale vede je také k zájmu o regionální historii.

 

Turek Vladimír

Za hru na varhany v kostelích na Jičínsku, za starost o jejich opravy, hledání cest k opravě církevních památek, za vedení divadelního spolku v Běcharech i za podporu a propagaci kulturního dění na Jičínsku.

 

Úlehla Vladimír

Za zasvěcené pohledy do dějin Jičína 2. poloviny 19. století, podložené dlouholetým studiem pramenů a literatury, které dovede poutavě přiblížit široké veřejnosti. Za moudré rady i pomoc v kulturní činnosti v Jičíně.

 

Vackovo Vysoké Veselí – pořadatelé

Jde o koncert dechové hudby, v roce 2013 se konal 28. ročník. Byl uspořádán pod záštitou Městského úřadu Vysoké Veselí a za finančního přispění hudebního nakladatelství Karla Vacka. Podobně jako v předchozích letech vystoupila špičková dechová hudební tělesa a zpěváci.

 

Václavů Ivana

Za vedení dvou dětských pěveckých sborů v Základní umělecké škole Hořice, hořického komorního pěveckého sboru Bona Vita a bělohradského flétnového souboru Pifferaios, za vlastní aktivní muzicírování i zpívání.

 

Valentová Daniela

Za výrazný podíl na kulturním životě v Úhlejově, za zpracovávání písemných materiálů pro Úhlejovský zpravodaj a za příkladnou práci knihovnice.

 

Vališka Radomír a Vališková Iveta

Za výrazný podíl na organizaci festivalu Foersterovy Osenice, pořádaný Unií českých pěveckých sborů, obcí Dětenice a Dobrovolným sdružením rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku. Akce umožňuje setkávání pěveckých sborů z celé republiky i ze zahraničí.

 

Valter Jiří Qido a Valterová Eva

Za pořádání výstav ve svém rekreačním objektu v Bukvici, kde zřídili Galerii Na Špejcharu. Každá začíná slavnostní vernisáží se zajímavým programem. Lákají milovníky výtvarného umění nejen z Jičínska a přispívají k propagaci malé obce.

 

Vildmanová Veronika

Za obohacení koncertů – např. manželů Koláčných i charitativních programů. Její hlas je ozdobou při každé příležitosti, předvádí vrcholný pěvecký výkon a nedělá rozdíl mezi uměleckým vystoupením nebo menší příležitostnou akcí.

 

Vitvarová Jitka, Žemlička Zdeněk a Žemličková Jana

Za psaní a vydávání časopisu Fajn Farnost – občasníku jičínské římskokatolické farnosti.

 

Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků pro Sobotku a okolí (2x)

Byla ustavena v roce 1930, dnes má 143 členů a vyvíjí bohatou a pestrou činnost. Baráčníci pořádají vlastní besedy, přednášky, výlety, dbají na udržování lidových zvyků. Při různých příležitostech předvádějí lidové kroje z různých oblastí Čech i Moravy, ve svátečních dnech v červenci na Humprechtě i s výkladem. Zapojují se do veškeré činnosti ve městě – např. o posvícení prodávají koláče, vítají návštěvníky různých akcí chlebem a solí, spoluorganizují „živý Betlém“, účastní se vítání občánků atd. Dbají o aktivní způsob života svých členů (senzační senioři).

 

Vobořil Miroslav

Podporuje loutkoherectví v Ostroměři, převzal vydávání Ostroměřského zpravodaje, společně s ostatními členy městského kulturního střediska pomáhá vybírat zájezdy na divadelní představení. Po dvaceti letech, v roce 2008, jako místostarosta obnovil ve spolupráci se starostou sjezd rodáků. Založil tradici vánočních koncertů v kapli Nejsvětější Trojice.

 

Voda Miroslav – kapelník Příchvojanky a Klub přátel české písničky, Samšina

Za uspořádání již 8. ročníku oblíbených koncertů dechové hudby s tancem Setkání s českou písničkou Samšina 2013.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky, Veliš

Za to, že škola přispívá ke společenskému životu ve Veliši i v řadě obcí na Jičínsku: podílem na posvícení ve Veliši (letos i oslavou 10. výročí školy), lampionovým průvodem, mikulášskou nadílkou a plesem ve Veliši, cyklem vánočního zpívání a hraní koled a vánočních písní, které vždy přinese toho pravého ducha Vánoc.

 

Zlatníková Draga

Za podíl na organizaci festivalů Šrámkova Sobotka a Jičín – město pohádky i akcí na Šolcově statku v Sobotce, za pomoc při zpracování nominací na Jivínského Štefana, za působení v porotách soutěží, kde uplatní své zkušenosti autorky básnických sbírek a překladatelky.