Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

 

Nominace na Jivínského Štefana za rok 2014

 

Počin roku 2014

 

1. oddíl (= roveři) skautského střediska Brána Jičín

Za uspořádání koncertu v jičínském parku. Výnos věnovali charitě na výstavbu školy pro děti v Africe.

 

Antikvariát Abnormalizace, Hořice

Nejen za pestrou nabídku starých i nových knih, ale také za pořádání zajímavých akcí, např. přednášky Tajemná paměť Podkrkonoší nebo besedy o síle kamenů, za obohacování kulturního života ve městě.

 

Apropo Jičín, obecně prospěšná společnost, Stacionář Kamarád a Péče o duševní zdraví, středisko Jičín

Za uspořádání 1. ročníku komunitní konference Jít si naproti. V prostorách Seco Group představily organizace své projekty péče o postižené. Někteří klienti měli graficky zpracované své vyprávění a přiblížili svůj život.

 

Baševi, obecně prospěšná společnost, Jičín

Za podíl na rekonstrukci budovy Židovská 100, o niž se společnost po dokončení prací od poloviny roku 2014 začala starat, a za programy tam pořádané.

 

Benešová Jana

Za programy, které pod jejím vedením Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně už po tři roky vytváří pro seniory a mládež. Program AKSE (Aktivní senioři) umožňuje setkávání lidí nejrůznějšího zaměření s velkým zájmem o kulturu a vzdělávání. Program Klubu pro náctileté Free Time je veden stejně profesionálně a zároveň neformálně.

 

Beranová Dana

Za knihu pro děti Eva a Kniha poznání a za činnost ve Sdružení regionálních autorů DIV.

 

Bičiště Pavel

Za svá vyprávění o Podkarpatské Rusi. Krajina bohatá na přírodu a milé lidi vyzývá jeho zásluhou k návštěvě.

 

Bičišťová Olga

Za sepsání školní učebnice Vlastivěda Sobotecka a okolí. Spojuje krajinnou, historickou, uměleckou i osobnostní stránku regionu a vytváří základy k jeho hlubšímu poznání a pochopení. Text doprovázejí kvalitní fotografie, kresby i notové záznamy.

 

Blažejová Lada

Za zorganizování skupiny ochotníků, nacvičení a sehrání divadla v Sobotce po 50 letech.

 

Burešová Marcela

Za to, jak ve svém Montessori klubu v Jičíně předvádí alternativní školství. Na konci prázdnin oslavila roční výročí a předvedla ukázky své práce.

 

Církev československá husitská v Hořicích, Českobratrská církev evangelická v Hořicích v Podkrkonoší, Římskokatolická farnost – děkanství Hořice v Podkrkonoší

Za uspořádání Noci kostelů.

 

Císař Michal a skauti ze Skautského střediska Brána, Jičín

Za vedení dílen a organizaci skautských aktivit v zámeckém parku v rámci festivalu Jičín – město pohádky.

 

Coganová Daniela

Za knihu Dějiny městečka Pecka 1848–1990, která je kvalitní odbornou historickou publikací a výrazným příspěvkem k poznání regionálních dějin.

 

Čermák Karel

Za propagaci a zájem o Jičín a okolí. Pan architekt, historik a sběratel pohlednic žijící v Praze. V Porotním sále zámku uvedl v rámci cyklu přednášek pořádaných Jičínskou besedou za podpory města Jičína svou knihu Kronika života. Na drobných příbězích z malých obcí ilustruje naše národní dějiny.

 

Dědečková Lenka

Za výrazný podíl na vzniku a realizaci programů pro starší generaci AKSE, organizovaných Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně.

 

Dobré zprávy z Jičína a okolí, zpravodajský web, a Baševi, obecně prospěšná společnost, Jičín

Za uspořádání předvánoční – chanukové benefice ve prospěch Dětského domova v Nechanicích, celodenního programu v Jičíně složeného z vystoupení hudebních skupin, koncertu Jitky a Ondřeje Koláčných, dílen, divadelního představení Věžníků, čtení z pohádkové knihy Vladimíra Šoltyse aj.

 

Fajstauerová Hana

Za přípravu dokumentárních výstav v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Jedna byla věnována 1. světové válce v Jičíně, druhá plovárnám na Jičínsku. K první připojila přednášku, k druhé publikaci.

 

Faměrová Dagmar

Kastelánka na Humprechtě. Za úsilí vedoucí k záchraně kapličky u Lavic nad Staňkovou Lhotou, za přípravná jednání a projektové práce směřující ke zvelebení Hadí studánky v parku pod Humprechtem. Za pořádání a organizaci koncertů na zámku Humprecht.

 

Francová Eva

Za knihu Kuchařka ze Svatojánu. Autorka, ze Svatojánského Újezdu, prezentuje nejen zajímavé recepty, ale také ukazuje lásku a návrat k přírodě.

 

Gilbo Igor

Za to, že vystavil v Jičíně své snímky z Majdanu. Skvělé bylo nejen dílo tohoto ukrajinského fotografa, ale i sugestivní vyprávění o životě na Ukrajině.

 

Gláserová Lebedová Zdenka (2x)

Za velmi aktivní přístup k vedení kroniky obce Drahoraz. Za zpřístupňování historie obce odbornou formou na stránkách Kopidlenských listů či v knize Kopidlno – Drahoraz, Ledkov, Mlýnec, Pševes, vydané v roce 2014. Za přínos ke kulturnímu dění v obci.

 

Gottlieb Jaromír

Za výrazný podíl na publikaci Mariánská zahrada, kterou vydal svazek obcí Mariánská zahrada k 10. výročí svého založení. Zaznamenává význam i souvislosti vzniku a trvání svazku obcí, které se při zlepšování podmínek života zavázaly pečovat také o kulturní dědictví, a přináší i přehled prací věnovaných Mariánské zahradě a komponované krajině.

 

Grossman František (2x)

Principál loutkového divadla Martínek Libáň. Za to, že vytvořil tým nadšených divadelníků napříč generacemi, kteří pokračují v libáňské loutkářské tradici, že se zasloužil o modernizaci technického vybavení scény a zkulturnění celého prostoru divadla včetně klubu. Za organizaci oslav stého výroční loutkového divadla v Libáni a za úspěšné nastudování pohádky Skákavá princezna.

 

Hančar Pavel

Za uspořádání výstavy Válečné fotografie Jendy Rajmana v Městském muzeu v Hořicích. Za udržování historické paměti a odkazu svého dědečka Jendy Rajmana, knihaře v Rožďalovicích, za provozování tamního soukromého muzea klasického knihařství a knihařské dílny Jendy Rajmana.

 

Hofman Vilém

Za články o programech a různých akcích uveřejňované v Nových novinách. Jsou psány poutavě, pěknou češtinou a přinášejí informace získané při osobní návštěvě i při rozhovoru s pořadateli.

 

Holata Tomáš

Za vytvoření dalšího betlému s jičínským motivem (po Valdické bráně s Koštofrankem zvolil Valdštejnovo náměstí).

 

Horák Tomáš

Za obětavou práci v redakci časopisu Pod Zvičinou a za grafickou přípravu této vlastivědné čítanky, za perfektní vedení turistických zájezdů i za akce pro KČT Ostroměř.

 

Hospicové občanské sdružení Duha, Hořice

Za péči o nevyléčitelně nemocné i za pořádání akcí pro rodiny, kurzy první pomoci, přednášky. Za zavedení tradičního setkávání při Zpěvech z Taizé.

 

Hospicové občanské sdružení Duha, Hořice a Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Hořice

Za nastudování a provedení živého betléma a přivezení betlémského světla, za to, že dokážou v předvečer Štědrého dne vytáhnout lidi ven, aby si připomněli betlémský příběh, zazpívali společně koledy a popřáli si krásné Vánoce.

 

Chodějovská-Bílková Eva (3x)

Za spoluautorství obdivuhodné dvoudílné monografie Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, jež popisuje kavalírskou cestu českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska a týká se i bývalého panství Kosteckého se zámkem Humprecht.

 

Chodějovská-Bílková Eva

Za jedinečnou kulturní akci uspořádanou s kolegyněmi a kolegy 27. září na zámku Humprecht při křtu knihy Hojda Zdeněk, Chodějovská Eva a kol.: Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje.

 

Javorka – dechový orchestr, Lázně Bělohrad

Za to, že tento orchestr vedený Josefem Záveským rozdává radost a dobrou náladu. V roce 2014 měl jen v Lázních Bělohradě pět koncertů a na všech získal aplaus a pochvalu svých posluchačů.

 

Jindra Josef

Za vydání dvou svých knížek koncem roku. V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně představil sobotecký básník svou sbírku Verše o lásce. Recenzent k tomu si poznamenal: Verše mají rytmus, mají myšlenku, jsou Josefovy.

 

Jirků Josef

Za přínos k poznávání historie a současnosti Markvartic i okolí a získávání zájemců o ně. Na základě studia v archivech, shromažďování fotografií a dalších dokumentů od pamětníků a vytváření nové fotodokumentace vzniká důležitý přehled o obci a jejích obyvatelích.

 

Jung Čestmír

Za organizaci mimořádného koncertu v Železnici u příležitosti ukončení generální opravy zdejších varhan, na kterém byla hlavním účinkujícím čerstvá vítězka mezinárodní soutěže ve Stuttgartu, lomnická rodačka Marie Zahrádková. Za významné zapojení do organizování poutních koncertů v minulých letech, díky nimž byly získány prostředky na spolufinancování v rámci dotace, na jejíž přípravě se také spolupodílel.

 

Kačabová Adéla

Studentka Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice. Za vytvoření sochy na téma Cesta ke smíření, která byla vybrána pro město Kostnici k 600. výročí Husova upálení. Socha vznikla v rámci stejnojmenného studentského symposia.

 

Kindermann Jan (2x)

Ředitel obecně prospěšné společnosti Baševi. Za to, že se jako koordinátor projektu Revitalizace židovských památek v České republice zasloužil o opravu a zpřístupnění budovy bývalé židovské školy v Jičíně. Město je tak obohaceno o unikátní a nádherný prostor s bohatým programem, který doplňuje mozaiku zdejších rozrůstajících se různorodých kulturních aktivit.

 

K-klub Jičín

Za zapojení do programu festivalu Jičín – město pohádky 2014.

 

K-klub Jičín a ostatní

Za promítání zajímavých filmů spojené s besedou, které se konalo na konci května. Název: Žít změnou. Tedy, co všechno lze, pokud se lidé dají dohromady.

 

Knihovna Libošovice

Za vzpomínkový program na libošovického pana řídícího Antonína Bocha 12. dubna. O školství v historii pověděl Karol Bílek. Na výstavce byly dopisy z války, které dokreslily atmosféru.

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Za uspořádání dvou kol dětské soutěže ve vyprávění. Je zřejmé, že tato přehlídka vedla ke zkvalitnění vyprávění děti a motivovala je k napsání a interpretaci vlastních textů. Většinou přicházejí se svými díly a dlouhé vyprávění umí zpaměti.

 

Kociánová Věra

Kastelánka na hradě Pecka. Za zajímavé a důstojné připomenutí 450. výročí narození nejvýznamnějšího majitele hradu, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, pána na Pecce.

 

Koláčná Jitka, Koláčný Ondřej

Za další cyklus koncertů vážné hudby. Jsou různě tematicky zaměřené, konají se na různých místech v Jičíně i okolí, mají své stálé návštěvníky a získávají si i nové příznivce.

 

Kořínková Jana

Za přípravu výstavy Šlápněte do pedálů! v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

 

Koulová Zuzana

Za čtyřicetistránkové Jičínské sametové noviny, které připravila k 25. výročí Listopadu 1989 a které se s podporou města dostaly do všech jičínských domácností. Podklady sbírala v jičínském muzeu, archivu, v kronice, dobovém tisku, u pamětníků…

 

Krčmárik Pavel, Nožička Pavel

Za to, jak první úžasně rozezvučel klavír a druhý skvěle moderoval udílení Ceny města Jičína v Porotním sále zámku dne 9. 12. 2014.

 

Křížková Blanka

Za výstavu maleb a paličkovaných obrazů v bělohradském Památníku K. V. Raise a za ukázky svého díla na velikonoční výstavě a výstavě betlémů v Lázních Bělohradě. Dlouhodobě tvoří a vystavuje na mnoha místech a těší návštěvníky svými pracemi.

 

Kubín Lukáš

Za to, že v kostýmu skřítka Pelíška byl stále přítomný a komunikoval s dětmi u Pelíškovy sluje na Valdštejnově náměstí, ve které po celou dobu festivalu Jičín – město pohádky pobýval, a to dokonce i přes noc.

 

Kubínová Eva a Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Za výstavu obrazů a grafiky. Za program na vernisáži, v němž vystoupilo několik generací rozvětvené rodiny. Za to, jak prostřednictvím umění propaguje svůj kraj.

 

Kůsová Petra

Za výtvarnou podobu skřítka Pelíška, za ilustraci programové brožury festivalu Jičín – město pohádky, za výtvarné návrhy a následnou realizaci kulis a Pelíškovy jeskyně na náměstí.

 

Lebedinets Peter, hoteliér Gabriel, Seco Group Jičín

Za dubnovou výstavu obrazů v Seco Group. Nefigurativní díla do prostoru dílny docela zapadla. Podstatné byly i rozhovory o situaci na Ukrajině.

 

Literární spolek při knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

Za to, že pro své samostatně píšící členy zastává nepřehlédnutelnou jednotící funkci. Ta se v roce 2014 projevila tím spíše, že nebylo žádné společné vystoupení, spolek se vyjadřoval činností svých „dělných částí“.

 

Lochovský Martin (2x)

Za výstavu Prof. MUDr. Jan Levit (1884-1944), připravenou k životním výročím významného českého chirurga a hořického rodáka. Byla představena návštěvníkům Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, poté v prostorách hořické radnice. Za články o této osobnosti v periodiku Pod Zvičinou.

 

Mates Tomáš

Za zorganizování prvního ročníku Mezinárodního festivalu krásných umění v Galerii plastik v Hořicích. Festival představil současné japonské umění formou výstavy (grafika, keramika), přednášky, koncertu a čajového obřadu – vše za účasti japonských umělců a specialistů.

 

Mečířová Jitka

Za oblíbené besedy nejen pro pacienty v Lázních Bělohradě na téma Hodinka s K. V. Raisem, Hodinka s K. Moorem nebo Hodinka s L. Mašínovou, za to, že lázeňským hostům přibližuje velmi kultivovaným způsobem historii a zajímavé osobnosti našeho kraje.

 

Menclová Ilona

Za pořádání dětských akcí s bohatým programem (drakiáda, karneval, víkendový tábor pro děti, mikulášská nadílka), za organizaci vzpomínky u pomníku padlých v 1. světové válce, rozsvěcení vánočního stromu, za podporu při setkání seniorů, za pomoc při vítání občánků, Předsilvestrovského posezení v Lukavci, za občasné vydání Lukaveckého zpravodaje.

 

Menclová Ilona, Janoušková Kateřina a spol.

Za organizování velikonoční a vánoční dílny v Lukavci u Hořic (tvoření tradičních i netradičních dekorací + výměnný bazar oblečení s charitativním výsledkem – poslání věcí do Diakonie Broumov, kavárnička).

 

Město Hořice, Městské muzeum a galerie Hořice, Církev československá husitská v Hořicích

Za oslavy 100. výročí postavení pomníku Mistra Jana Husa. Program tvořila výstava Ladislav Šaloun a Hořice, setkání u pomníku s koncertem a ekumenická bohoslužba.

 

Město Jičín, všichni, kdo pomohli

Za zajímavé naplnění projektu Mezi námi přáteli. Za všechny akce v Jičíně i Swidnici. Například za vyvezení Valdštejna do Polska.

 

Městské muzeum a galerie Hořice

Za zdařilé výstavy v roce 2014 (např. Duše v obrazech, Sochařský portrét Václava Havla, Ladislav Šaloun a Hořice, Hořické hračky, Šlápněte do pedálů) a další zajímavé akce (archeologická vycházka, přednášky atd.).

 

Militká Alžběta

Za nápad, zprostředkování pozvání a hlavní organizaci udílení Jivínského Štefana v Nové Pace v roce 2014.

 

Musica – dětský pěvecký sbor při ZUŠ Hořice

Za pravidelná vystoupení pod vedením zkušené sbormistryně Ivany Václavů nejen v Hořicích, ale i v dalších městech včetně Prahy. Letos sbor zazpíval při pietním aktu v obcích Lidice a Ležáky za účasti prezidenta republiky.

 

Němcová Ludmila a Galerie Na Špejcharu Bukvice

Za květnovou výstavu Od kraslic přes drátkování až po zdobené perníčky. I patchwork. Ale nejpůvabnější byly drátěné věci.

 

Nosková Marie, Nosek Jan

Za uskutečnění 3 divadelních pohádkových představení v lukavecké Lucerně. Nacvičovali s dětmi od 2 do 11 let. Práce obsahovala zkoušky, kostýmy, kulisy, rekvizity, hudbu reprodukovanou i živou, osvětlení, přípravu hlediště atd. Záslužné bylo zapojení maminek, které přicházely na zkoušky, pomáhaly s kostýmy svých ratolestí a fandily.

 

Obec Veliš a Římskokatolická farnost – Arciděkanství Jičín

Za příkladnou spolupráci při památkové obnově bývalého hřbitovního areálu kolem kostela sv. Václava v obci Veliš.

 

Pěvecké sbory Ratibor a Vesna, Hořice

Za přínos hořické kultuře, především za provedení cyklu Carmina Burana při jarním koncertě.

 

Pifferaios – flétnový soubor, Lázně Bělohrad

Za sérii vynikajících vystoupení v roce 2014 v Lukavci, Pecce, Konecchlumí, Lázních Bělohradě, Lužanech a za úspěšné vystoupení v národním Bienále flétnových souborů v Boskovicích. Soubor má dvě složky: mužskou Toni dei signori a ženskou Pifferaios, celkem 14 účinkujících pod vedením Ivany Václavů.

 

Pluhařová Ilona

Za přínosnou činnost spisovatelskou, ale i za mimoškolní činnost organizační v kultuře a ve Sdružení regionálních autorů DIV.

 

Polman Daniel, Soběslavová Jana

Za knihu Prapodivné cesty nezmarů. Šéfredaktor časopisu Lidé & Hory je z Nové Paky a napsal pohádky pro malé i velké sportovce. Pohádky zajímavě doplňují ilustrace Jany Soběslavové.

 

Prodloužené víkendy v Jičíně – pořadatelé

Od června do srpna jsou u Valdické brány či v zámku zajímavá hudební i jiná vystoupení. Jsou otevřené kostely s výkladem. Od pohádek po koncert. Po Jičíně i v Lodžii.

 

Procházka Bohumír

Za činnost literární a organizační v kulturních akcích Jičína.

 

Procházka Bohumír, Komárková Ivana

Za výrazný podíl na uspořádání prvomájové dokumentární výstavy na nádvoří jičínského zámku představující činnost zdejších spolků a sdružení.

 

Prove – občanské sdružení, Hořice

Nejen za pořádání každoročního festivalu Cultural Reggae Vibez, ale za další netradiční akce, kterými obohacuje kulturní nabídku v Hořicích především v prázdninových měsících, např. koncert tradiční indické hudby nebo Latino-karibský víkend ve Smetanových sadech v Hořicích.

 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Za poutavé přednášky na konci roku, jako například o smírčích křížích nebo cyklus mladé kunsthistoričky Lenky Patkové o výtvarném umění.

 

Rejmanová Dana

Za přípravu a propagaci koncertů v kostelích v Jičíně a okolí, za vzbuzování zájmu o církevní památky, za recitační pořady, za to, jak svědomitě se připravuje na všechna svá vystoupení.

 

Rejmanová Dana (2x)

Za ztvárnění imaginace vojáka z 1. světové války v pořadu Neokázalá akce, který byl součástí programu připraveného k výročí vypuknutí války spolkem Paměť a svědomí, jičínským arciděkanstvím, knihovnou, nadačním fondem Jičín – město pohádky, Kulturními zařízeními města Jičína a městem Jičín.

 

Rychtera Milan, Rychterová Zdena

Za práci se soubory Hořeňák a Hořeňáček. V roce 2014 připravili v rámci oslav 65 let trvání Hořeňáku a 40 let trvání Mezinárodního folklorního festivalu Pod Zvičinou nový program. Spolu s dalšími dali festivalu novou dynamiku a zvýšili jeho diváckou zajímavost. Připravili folklorní soubor na náročné vystoupení v Jižní Koreji, kde rozdávali radost a dobře reprezentovali naši zemi.

 

Ryška Adam

Mladý autor původem z Holovous. Za vydání knihy Kdo chodí úvozem mrtvých, v níž zpracoval v 19 povídkách pověsti z různých míst Podkrkonoší. Náměty byly nasbírány během dialektologického výzkumu a následně upraveny do zábavné formy přístupné dnešnímu čtenáři. Nevelký náklad byl okamžitě rozebrán.

 

Řehounek Jan a město Kopidlno

Za vydání knihy Kopidlno – Drahoraz, Ledkov, Mlýnec, Pševes.

 

Sál Radovan

Za roli „lesního strýce Václava". V ní při výletech škol do Prachovských skal seznamoval děti s pověstí Pelíška a organizoval pro jednotlivé třídy hru Hledání zlaté šišky. Sklízel úspěch, děti byly nadšené, propagace regionu dokonalá, včetně inspirace učitelů.

 

Sdružení regionálních autorů DIV

Za soustavnou činnost v obcích jičínského regionu i za příkladnou reprezentaci v krajském městě.

 

Sdružení regionálních autorů DIV a hudební skupina Ze šuplíku z Řehče, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Za to, že v rámci Dnů poezie předvedli v jičínské knihovně pásmo o válce. Poutavá kompozice slova a hudby. Hodně čtení a písniček bylo z vlastní tvorby.

 

Sehnal Jiří

Za knihu povídek Chvála věcí obyčejných aneb Nedokončená kniha, která přesahuje rozměry regionální literatury. Bělohradský grafik, sochař, spisovatel a redaktor ji vydal v Design studiu 90.

 

Skleróza – divadelní soubor, Hořice

Za nastudování hudební politické pohádky Široký. Autor: František Kozel. Režisér: František Kozel. Hra byla úspěšně hrána v Hořicích i na mnoha dalších místech v širokém okolí.

 

Spolek rodáků a přátel Hořic v Praze

Za zajímavé akce a stmelování krajanů v hlavním městě, za udržování kontaktů s Hořicemi, za propagaci činnosti spolku na webových stránkách města.

 

Starý Miloš, Šindelář Petr

Za organizaci večera věnovaného 100. výročí jičínské atletiky. Setkání sportovců různých generací provázelo čtení důkladně zpracovaného přehledu historie oddílu, promítání fotografií, filmových dokumentů a grafických děl Emanuela Bosáka, přednes příležitostných básní i hudební vystoupení mladých sportovců.

 

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Za zorganizování velkolepých oslav 130. výročí založení školy, na nichž se sešli nejen oficiální hosté, ale také stovky absolventů z celé republiky, kteří rádi vzpomínají na studentská léta a rádi se do své školy vracejí.

 

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Za zorganizování studentského symposia na téma Cesta ke smíření k 600. výročí upálení M. Jana Husa. Sochy byly vystaveny při oslavách 130. výročí založení školy. Jedna bude příští rok věnována městu Kostnice, další ozdobí areál Husova rodného domu v Husinci a další místa spjatá s husovskou tradicí.

 

Studeňanští a Radimští

Za vzpomínku na Josefa Váchala a Annu Mackovou. Sehráli divadlo o jejich životě, zorganizovali hezký program, včetně všelijakých pochoutek.

 

Studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Za organizaci Pestrého zábavného večera, tradičního estrádního studentského předvánočního představení pro školy i veřejnost, tentokrát poprvé v budově Biografu Na Špici.

 

Studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Za vydávání časopisu Tempus, který přináší pravidelně zajímavé čtení, rozhovory s učiteli a zprávy o školním dění. V letošním roce vychází s půvabnými ilustracemi Anny Ďoubalové.

 

Šatrová Valentýna a Oblastní charita Jičín

Za výstavu fotografií projektu My, kterou tato studentka jičínského gymnázia uspořádala ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín v bývalé židovské škole v Jičíně. Nasnímala zajímavé obrázky ze sociální sféry a hezky je na vernisáži uvedla.

 

Ščigol Michal

Za organizaci 3. ročníku Jičínského plenéru, akce při níž přijíždějí do Jičína výtvarníci z různých míst republiky i ze zahraničí a při níž vznikají díla zachycující město z různých pohledů.

 

Šoltys Vladimír (2x)

Za knihu Proč má kos žlutý nos? O Vlaďčiných ptačích kamarádech a Rákosníčkově daleké cestě do Afriky. Pan zvířecí lékař z Jičína zde uplatnil znalosti ornitologa i svou lásku ke krajině Českého ráje. Kniha je doplněna CD, na kterém pohádky načetl Arnošt Goldflam.

 

Špirochová Eva a kol.

(Kol. = Slezáková Zuzana, Suchardová Radka, Dousková Iva, Hylmarová Ilona, Hajná Tereza, Hřibová Lenka, Bohuňovská Blažena). Za vytipování a přípravu tvůrčích dílen a zábavných míst vztahujících se k tématu 24. ročníku festivalu Jičín – město pohádky (Pelíšek, pelíšky a pelášení).

 

Šulcová Lenka

Profesorka českého jazyka obou hořických gymnázií. Za pořádání besed a přednášek se zajímavými hosty nejen ze světa literatury. Tyto hosty si pak odváží domů, do Nové Paky, kde zprostředkovává další zajímavá setkání na půdě Novopackých sklepů.

 

Tomášů Romana

Za podíl na otevření kostnice v rekonstruované bývalé márnici u kostela sv. Jiljí v Markvarticích.

 

Tomíčková Oldřiška, Tomíček Jan, Zapletalová Eliška

Za uspořádání zájezdu Krajem zapadlých vlastenců. 

 

Tomíčková Oldřiška, Zapletalová Eliška (3x)

Za oživování židovské kultury a tradic v hořické synagoze – za zorganizování Evropského dne židovské kultury s koncertem Jany Lewitové, přípravu Chanukového koncertu, uvedení divadelního představení Moravské pašije i představení Oskar a růžová paní.

 

Tomíčková Oldřiška, Zapletalová Eliška

Za komentované prohlídky židovských památek pro školy.

 

Úlehla Vladimír

Za druhé, doplněné vydání knihy Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora, kterou zařadila Knihovna Václava Čtvrtka do své edice Jičínsko.

 

Veselka Jiří, Šobková Petra

Za přípravu, organizaci a realizaci exkurze cestujících z parního vlaku ve Sklopísku Střeleč, výstavu starých fotografií lomu na železniční zastávce Hrdoňovice a na trase pěší túry připravené zastavení s občerstvením na Lovči v rámci festivalu Jičín – město pohádky. Vše v souvislosti s pětasedmdesátým výročím zahájení těžby.

 

Veselý Jaroslav

Za podstatný podíl na scénáři a organizaci programu připomínajícího začátek 1. světové války. Zahrnoval koncerty, mše, pietní akty u pomníků, čtení z deníku vojáka, přednášku prof. Roberta Kvačka i promítání filmu Dobrý voják Švejk. 24. – 28. 7. uspořádaly spolek Paměť a svědomí, jičínské arciděkanství, knihovna, nadační fond Jičín – město pohádky, Kulturní zařízení města Jičína a město Jičín.

 

Veselý Jaroslav

Za návrh na téma festivalu Jičín – město pohádky: Pelíšek, pelíšky a pelášení.

 

Vildmanová Veronika

Za kultivaci koncertů a hudebních vystoupení v celé oblasti Jičínska, za spojení profesionálních interpretů s laiky a začínajícími hudebníky.

 

Vobořil Miroslav a další

Za uspořádání celkem 6 koncertů ve prospěch léčby dívky Vanesy, která trpí nemocí motýlích křídel. Na jičínském okrese proběhly v Sobčicích, Mlázovicích a Hořicích.

 

Volf Petr

Za to, že ve dvoře svého domu v Jičíně připravil výstavu krajinářských fotografií. Netají se tím, že fotografie upravuje, hlásí se k českým malířům, krajinářům, jako je František Kaván a Otakar Lebeda.

 

Vydra Jiří

Ředitel obecně prospěšné společnosti Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium a zároveň kastelán. Disponuje neutuchající invencí, kterou prokazuje už tři roky v Lodžii, kde vytvořil kulturní prostor s programy výjimečné kvality. Akce nejsou pouhou reprodukcí umění. V Lodžii se k vlastnímu dílu umělce přidává koncept kastelána, čímž se vytváří zvláštní ucelené dílo velmi ojedinělé až svérázné podoby.

 

Waldorfská iniciativa Jičín, Stillerová Lucie a spol.

Za to, že 28. září uspořádali na Zebíně svatomichalskou slavnost s pestrým programem pro děti. Jsou příkladem propagace alternativního způsobu výchovy a výuky.

 

Wildová Vlaďka

Za Dobré zprávy z Českého ráje a okolí – regionální zpravodajský web. Informuje zasvěceně, s důrazem na důležité události i fakta a jejich souvislosti, poutavou formou a pěknou češtinou.

 

Základní umělecká škola Hořice

Za uspořádání 2. ročníku Evropského dne hudby v Hořicích. Mladí umělci hráli v Domě kultury Koruna i v hořickém kostele a hudební spolek Dalibor přivítal u Riegrova obelisku slunovrat.

 

Zapletalová Eliška, Klásková Františka, Kocman Michal

Za songové bohoslužby v hořické synagoze.

 

Zapletalová Eliška, Vidláková Michaela

Za besedy o holocaustu pro žáky hořických škol.

 

Zíková Petra

Pracovnice Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za projekt na festivalu Jičín – město pohádky Kde zvířátka bydlí? Za dílnu, kvíz o přírodě Čí je to pelíšek?, doplnění výletů na Prachov informacemi o fauně a flóře s konkrétními ukázkami.

 

ZUŠ Hořice a Jónová Eva

Za nastudování a uvedení pásma Od adventu do Tří králů.

 

ZUŠ Melodie, s. r. o. Hořice, oddělení chlapců tanečního oboru

Za úspěšná vystoupení v tanečních soutěžích v Hronově a v Jičíně a za vítězství v soutěži ve Rtyni v Podkrkonoší. Učitelka Petra Mašková dokázala své žáky dobře připravit.

 

 

Dlouhodobé zásluhy    

 

Apropo Jičín, obecně prospěšná společnost

Za práci usnadňující život postiženým dětem a jejich rodičům, spojovanou s kulturní činností, jak dokládají i výborně zpracované výroční zprávy.

 

Artrosa Hořice

Originální taneční soubor zralých mužů - mužoretů. Za to, že nezkazí žádnou legraci a svým vystoupením zpestřují mnohé kulturní akce nejen v Hořicích, ale po celé republice.

 

Baševi, obecně prospěšná společnost, Jičín

Za starost o jičínskou synagogu, za organizaci přednášek, besed, koncertů, které souvisejí s židovskou tematikou.

 

Bělohradské listy – redakce

Za to, že se tento časopis založený před 15 lety vyznačuje od samého začátku vysokou obsahovou i grafickou úrovní, že mapuje kulturní a sportovní dění ve městě a okolí a přináší zajímavé články z historie Bělohradska, rozhovory s význačnými lidmi, ale i fejetony a další zajímavosti. V dubnu 2015 vyjde jubilejní 100. číslo listů.

 

Bílek Jan

Je dlouholetým aktivním hráčem a dirigentem hořického orchestrálního sdružení Dalibor i velmi vtipným a pohotovým konferenciérem při všech jeho vystoupeních. Totéž lze říci i o jeho působení v Hořické dechovce. Je též aktivním členem tanečního souboru Artrosa a kdo ho zná, ví, že nezkazí žádnou legraci. Rádi na jeho pedagogické působení vzpomínají i jeho žáci.

 

Bílková Eva

Za trpělivou a pečlivou práci v oblasti kronikářství, kulturního, historického a společenského života Jičína a okolí.

 

BIOS, oddíl mladých ochránců přírody ČSOP při ZŠ a ZvŠ Komenského Nová Paka

Za více než 30letou činnost pod vedením Milana Kaplana, který pro organizování akcí získal spolupracovnici v DDM Stonožka Alenu Končickou. Účastní se soutěže Zlatý list, projektů Kyselé deště, Společná oblaka, akcí Otvírání studánek, Den Země, získali Zlatého Brontosaura, vybudovali naučnou stezku v parku Sýkornice, podporují Stanici handicapovaných živočichů v Libštátě u Semil, připravují Kvílení na Pecce aj.

 

Bohuňovská Blažena

Za dlouholetou obětavou práci v jičínském Sokole, za starost o budovu sokolovny, organizaci různých akcí, za propagaci sokolských myšlenek.

Bretová Milena

Za příkladnou práci s dětmi ve škole v Dětenicích, za divadelní činnost a významný přínos pro kulturní dění v obci.

 

Čeliš Jan Křtitel

Za výrazný podíl na úspěšných vystoupeních souboru Fidle. Za vytváření fotografické dokumentace kulturního dění v Jičíně a okolí, za webové stránky (Jan-k-celis webnode.cz) o něm informující.

 

Čermák Karel

Za významný přínos k poznávání minulosti Jičína, Jičínska a Českého ráje. Po léta vytváří rozsáhlou sbírku pohlednic, tisků, knih a různých dokumentů, věnuje se studiu archivních materiálů a odborné literatury, píše články do novin, připravuje přednášky, vydává kalendáře, knihy a tematicky zaměřené sešitky s názvem Vlastivědný poutník.

 

Drapák Martin

Za práci, která je důležitá k sepsání podrobné historie bitvy u Jičína v roce 1866 a vyžaduje čas strávený při studiu archivních dokumentů a četbě odborné literatury i návštěvu různých míst.

 

Dubinová Terezie

Za přednášky, besedy a další činnost věnovanou židovské tematice.

 

Erben Antonín

Za dlouholetou výchovu mladých včelařů v Kopidlně a okolí a za obětavé organizování pravidelných sobotních odpolední pro dříve narozené s názvem Léčení hudbou.

 

Faměrová Dagmar

Za obětavou práci kastelánky na zámku Humprecht, za činnost v občanském sdružení Humprecht pečujícím o drobné památky Sobotecka. Za dlouhodobou výraznou pomoc při zpracování nominací na Jivínského Štefana.

 

Faruzelová Marie

Za to, že si jako vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně zachovává vstřícný, iniciativní, tvůrčí i chápavý přístup ke všem, kteří přicházejí s nápady, návrhy a vyvíjejí různou kulturní činnost.

 

Fišer Miloslav

Za péči o církevní památky Jičínska, jejich propagaci a za ochotu pomáhat při vzniku odborných prací věnovaných jejich historii. 

 

Formanová Eliška

Za příkladnou práci starostky obce Bukvice i předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Vykonává ji se zaujetím, kterým získává spolupracovníky pro řešení úkolů týkajících se Bukvice a Křeliny i dalších 30 obcí na bývalém panství Schliků.

 

Franc Václav (2x)

Novopacký zubní lékař. Za spisovatelskou a vydavatelskou činnost, za úspěšné řízení Literárního spolku při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, organizaci literární soutěže Řehečská slepice a působení ve Skupině regionálních autorů DIV. Je autorem více než deseti knížek, vydavatelem časopisu Kobra, řídí časopis celostátního rozsahu Čaj, pomocí kterého už léta přitahuje ke spolupráci literáty z jičínského regionu a z jiných oblastí Česka i Slovenska a rozšiřuje znalost tvorby zdejších autorů.

 

Hanzlová Ivana

Za práci s pěveckými sbory. Paní sbormistryně více než 40 let stojí zády k divákům, ale čelem ke zpěvákům. Dlouhá léta je to jičínský sbor Foerster, kterému dala neopakovatelný zvuk.

 

Helinger Jiří

Je mnohaletým hráčem hudebního sdružení Dalibor, hraje v Hořické dechovce a mnoho let také obětavě působí jako varhaník při hořickém chrámu Narození Panny Marie. Každý týden dochází za klienty hořického domova důchodců a vede zde pěvecký kroužek. Je hořickým patriotem, velkým znalcem historie, pamětníkem a vypravěčem starých příběhů.

 

Holanová Božena

Za přípravu a realizaci vlastivědných zájezdů pro starší generaci, pořádaných místní organizací Českého červeného kříže v Jičíně. Za pomoc kulturnímu dění ve městě.

 

Hudební spolek Dalibor Hořice

Za dlouholeté obohacování kulturního života v regionu.

 

Hylmar Stanislav

Za dlouholetou skautskou činnost, za péči o dokumenty a fotografie, které jsou důležité pro poznávání minulosti Jičína.

 

Jičínský apel ke smíření – organizátoři připomínky

Už patnáct roků scházejí se lidé na Velišském hřbetě, aby si připomněli motiv smíření. Modlitba, zpěv, ale třeba i doporučení co číst.

 

Jiterský Jan a Základní škola Bodláka a Pampelišky

Za již 12. ročník Vánočního zpívání, při kterém si zpěv koled může, často v krásném prostředí kostela, užít i publikum – za doprovodu školního orchestru a podporované dětmi, které texty písní znají zdaleka nejlépe díky pečlivé přípravě ve škole. Tentokrát v Bystřici, v Robousích a ve Veliši.

 

Jónová Eva

Je dlouholetá členka pěveckého sboru Ratibor a Vesna z Hořic, aktivní organizátorka a hybná síla všech spolkových akcí, mnohaletá vynikající ochotnická herečka a starostka hořického Sokola. V r. 2012 jí byla udělena cena Osobnost města Hořice za její dlouholetou veřejnou činnost. I přes to, že je to dáma zralého věku, má stále energie na rozdávání a její vitalitu jí mohou závidět i mladíci.

 

Kaprasová Pavlína

Za příkladnou práci starostky obce Bačalky. Za realizaci dobrých nápadů, organizaci různých akcí, za zapojování občanů do činností vedoucích k prospěchu malé vesničky.

 

Kazda Jakub, Kazda Miroslav

Za společná hudební vystoupení na koncertech a při různých příležitostech.

 

Knihkupectví U sv. Ignáce, Jičín

Za to, že paní knihkupka Bohunka nejen se skvělým šarmem prodává knížky, ale zve do Jičína mnoho zajímavých lidí na přednášky a besedy. Například v listopadu s jezuitou Józefem Augustynem.

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Za přípravu a realizaci Literárních soutěží, včetně vyhodnocení prací a slavnostního vyhlášení vítězů v rámci programu minulých ročníků festivalu Jičín – město pohádky.

 

Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán

Za mnohá vynikající vystoupení na Jičínsku, za Prvomájová odpoledne a Hudebně-literární festival ve Starých Hradech, ve Vokšicích i v Jičíně, za dlouhodobou obětavou spolupráci s Občanským sdružením SH i s pořadateli kulturních akcí v Sobotce.

 

Koldovský Rudolf

Za činnost v Tradiční historické jednotce c. k. 73. pěšího pluku Železnice, která dbá na připomínání bitvy u Jičína v roce 1866 a pečuje o hroby padlých.

 

Korálka starší – divadelní soubor, Dětenice

Za záslužnou několikaletou divadelní činnost, při níž si vychovávají pokračovatele v souboru Korálka mladší. Pořádají Dětenické divadlování, což je přehlídka dětských i dospělých divadelních souborů. V roce 2014 se ho zúčastnilo 12 hostujících souborů, pomáhali i hasiči z Brodku, připravovalo se občerstvení.

 

Kovářová Anna

Za dlouholetou aktivní činnost v jičínském skautském středisku. Její bohaté zkušenosti z vedení dívčího oddílu, organizace letních táborů, víkendových akcí, sbírek, her, závodů, soutěží a kulturních programů jsou dobrým základem pro její následovníky.

 

Kozel František

Autor mnoha skvělých originálních nápadů. Je duchovním otcem i hybnou silou hořického tanečního souboru Artrosa a divadelního souboru Skleróza, autorem a režisérem divadelních her – politických pohádek Dlouhý a Široký a mnohého dalšího.

 

Kracík Pavel (3x)

Za to, že se ve svém volném čase intenzivně zabývá regionální historií, terénní dokumentací památek a slovesnou folkloristikou, hlavně lidovými pověstmi Jičínska, že se významně podílí na obnově zapomenuté historie Jičínska a chrání kulturní dědictví. Za iniciativní činnost v občanském sdružení Jičínská beseda, které spoluzakládal a které vede, za to, že uvádí na pravou míru některé historické omyly.

 

Kracíková Ludmila

Za mnohaleté vedení chrámového sboru při kůru u sv. Jiljí v Železnici a za drobné i větší práce všedních dní, bez kterých by farnost i v této oblasti fungovala jen obtížně.

 

Krčmárik Pavel

Za šíření klavírního umění, hudební spolupráci s (nejen) jičínskými spolky a školami na různých kulturních akcích.

 

Kvaček Robert

Za přednášky, v nichž historická témata přibližuje veřejnosti na vysoké odborné úrovni a přitom srozumitelnou formou. V roce 2014 se zájemci mohli dozvědět o začátku první světové války, o legiích, o druhé světové válce.

 

Kynčl František (2x)

Za soustavnou dlouholetou práci v ekologické výchově na 4. základní škole Jičín, za zapojení do regionálních i celostátních ekologických projektů. Jeho zásluhou vzniklo u školy ekologické centrum Čtyřlístek, jež neustále vylepšuje. Obsluhuje tu také meteorologickou stanici a spolehlivě sestavuje vzorné přehledy počasí pro jičínskou kroniku.

 

Libuňští

Ochotníci v čele se starostkou Helenou Červovou a Josefem a Yvou Bártovými. Již mnoho let připravují nádherné kulturní a rodinné akce. Významné je tradiční představení živého betlému na první adventní sobotu – zprvu před základní školou, nyní již druhým rokem na farské zahradě.

 

Literární spolek při knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

Za svou skupinovou i individuální činnost literární i hudební. Za péči o kulturu pro nevidomé a slabozraké občany.

 

Loutkové divadlo Martínek Libáň (3x)

Za to, že přináší radost malým divákům, že je pořadatelem tradičních přehlídek loutkových divadel Řezníčkova Libáň a reprezentantem loutkové scény na akcích, pořádaných po celé republice, že rekonstruovalo divadelní prostory. Je držitelem ceny Matěje Kopeckého. V roce 2014 oslavilo 100 let nepřetržité činnosti, připravilo výstavu loutek a další pořady.

 

Markvartičtí

Za každoroční příjemné setkání v Keltské svatyni. Historie, muzika i dobré jídlo. Taky trochu tajemna. Za další markvartické kulturní konání, které je velmi pestré – přednášky, koncerty a další.

 

Matějka Ivan

Za péči o fotografie a další materiály dokumentující činnost jičínského divadelního ochotnického spolku J. K Tyl a dění v Jičíně v minulosti.

 

Mateřské centrum Kapička

Za všechny akce, které přinášejí poučení i zábavu dětem, maminkám i tatínkům.

 

Městská knihovna Hořice

Za všechny akce pro děti, dospěláky i seniory, za cestopisné i literární besedy, soutěže, Noc s Andersenem, pro kterou vždy vymýšlejí návštěvu zajímavých míst, za to, že knihovna je vždy oázou klidu a pohody v uspěchaném světě.

 

Mezera Martin

Za zodpovědný a zároveň „lidský“ přístup k péči o památky. Jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně se snaží poradit a pomoci majitelům chráněných objektů a neodradit zájemce o kulturní dědictví, kteří chtějí pomoci. 

 

Nosek Jan

Oblíbený vychovatel na hořické kamenické a sochařské škole, dlouholetý herec Divadelního souboru J. K. Tyl, s nímž ztvárnil nespočet nezapomenutelných rolí, člen flétnového souboru Pifferaios, folklórního souboru Hořeňák a country kapely Kabanos, organizátor kulturního života v Lukavci, sjezdů rodáků, silvestrovských programů, akcí pro děti atd.

 

Nosková Marie

Bývalá dlouholetá oblíbená profesorka hořického gymnázia, kde mnoho let vedla redakci studentského časopisu Tempus, obětavá organizátorka kulturního života v Lukavci a ilustrátorka a přispěvatelka časopisu Pod Zvičinou, vydávaného hořickým gymnáziem.

 

Organum Cantate – občanské sdružení, Jičín a ostatní ze Železnice

Za opravu varhan v kostele sv. Jiljí v Železnici. 7. prosince oslavili to všichni parádním koncertem.

 

Plachý Jiří

Za výrazný podíl na poznávání historie Slavhostic a okolí. Za velice aktivní přístup k vedení obecní kroniky, shromažďování dokumentů, pořádání výstav a dalších akcí.

 

Pod Zvičinou – redakce časopisu

Za dlouholeté připomínání historie a přírodních krás kraje pod Zvičinou a upozorňování na aktuální kulturní dění.

 

Pospíšil Michael a skupina Literácy Jitčín

Za vystoupení, koncerty a hudební doprovod při různých programech v Jičíně a na území Mariánské zahrady.

 

Pospíšilová Alena

Za neúnavnou osvětovou a lidskou činnost v knihovně Antonína Bocha v Libošovicích a stálou péči o všechny generace čtenářů v širokém okolí.

 

Pospíšilová Alena, Pantlíková Eva

Za vzorné vedení knihovny, pořádání besed, výstav, tvořivých dílniček a za předčítání knih klientům Domova pokojného stáří v Libošovicích.

 

Procházka Bohumír

Prochor je, a navždy zůstane, symbolickou postavou Jivínského Štefana bez ohledu na podíl práce všech ostatních. Neformálnost, organizovaná neorganizovanost celé akce, nadšení až starosvětský zápal pro věc, spontánnost, přehled o veškerém kulturním dění na okrese, to je prochor.

 

Rejmanová Dana

Knihovnice z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Za úžasnou obětavost a zcela neziskové úsilí při organizování a spoluorganizování pořadů a událostí mimořádné duchovní kvality. Skromnost ji zdobila při práci pro Občanské fórum a táž vlastnost ji zdobí při styku s čtenáři i dospělými vděčnými posluchači.

 

Rozsévačová Hana

Za vzornou práci starostky obce Bílsko u Hořic, za dlouholetou činnost ve zdejším sboru dobrovolných hasičů a působení v ochotnickém divadelním spolku Bílsko, za vedení nejen hasičské, ale i divadelní kroniky.

 

Rybařík Václav (2x)

Za úspěšné vedení a činnost ve spolku Jičín v Praze, za propagaci Jičínska a Jičína, jemuž věnoval sochu a bustu Albrechta z Valdštejna, umístěné na zámku, a sochu Pelíška, umístěnou v Prachovských skalách.

 

Řehečské kvarteto (3x)

Za svá vystoupení při různých příležitostech. Vzniklo jako součást literární soutěže, dnes je svébytným souborem, který hraje a zpívá nejen u nás, ale i v cizině. Například v Izraeli. Jičíňáci ho znají např. z festivalu Jičín – město pohádky.

 

Sádlo Miloslav

Za dlouholeté pečlivé vedení kroniky obce Keteň. Zaznamenává současné dění a zachycuje minulost na základě poznatků získávaných studiem archivních materiálů.

 

Sezima Jan

Ředitel Domu kultury Koruna. Za dlouholeté zásluhy o rozvoj hořické kultury, za založení jazzového festivalu Jazznights, za podporu amatérských souborů, za vlastní aktivní muzicírování. Byl oceněn titulem Osobnost Města Hořice za rok 2014.

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Jičín

Jičínští nevidomí žijí pestrým kulturním životem. Na své schůze zvou si jičínské i jiné zajímavé osobnosti. Od hudby, přes autorské čtení k zajímavému vyprávění. Za rok pěkný přehled kulturního dění.

 

Smetana – smíšený pěvecký sbor, Jičín

Za všechna zdařilá vystoupení. Sbor má pěkné internetové stránky, ze kterých se dovídáme, že členové žijí zajímavým společenským životem (viz výlet do Velkých Karlovic). Kromě parádních koncertů, jako byl ten u Jakuba s M. Malátným, jezdí zpívat i třeba do Domova seniorů v Jičíně.

 

Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín (2x)

Za pečlivě připravená a na vysoké úrovni provedená vystoupení. Sbor působící pod vedením Ivany Hanzlové, Karla Chutného a od podzimu roku 2014 Boženy Maxiánové dovede už po dvě desetiletí zaujmout posluchače a ukázat krásu sborového zpěvu. A paní Ivana Hanzlová? Je u rozličných sborů více než 40 roků.

 

Soukupová Věra a kol., Slatiny

Za více než 10 let organizování tanečních kurzů, které ve Slatinách mají už padesátiletou tradici a prošly jimi stovky tanečníků, kteří si osvojili také základy společenského chování. Ženy tuto činnost vykonávají ve svém volném čase a zcela zdarma.

 

Starý Miloš

Za připomínání historie jičínského sportu a představování jeho osobností v tisku. Za podporu kulturního dění v Jičíně.

 

Stezka Češov-Veselí – občanské sdružení

Za to, že každoročně pořádají Stezku, tj. putování po zajímavých místech v okolí. Na těch místech připravují program pro děti i dospělé. Skvělé jsou například koncerty v kostelích.

 

Strouhalová Libuše

Za čtyřicetileté vedení knihovny v obci Skuřina, za práci zdejší kronikářky a za aktivní účast na kulturním dění v obci. Loni dostala v Hradci Králové titul Knihovnice roku 2014.

 

Suchoradský Oldřich

Za práci v redakční radě Kopidlenských listů.

 

Šourek Jiří

Za práci dobře prezentující zahradnickou školu v Kopidlně a za to, že svým žákům nejen předává odborné znalosti a zkušenosti, ale vede je také k zájmu o regionální historii.

 

Šverma Petr, Mazuch Jiří a jimi vedená firma Durango s. r. o. Liberec

Za záchranu památných roubenek v Sobotce. Tím přispěli k pokračování v kulturních aktivitách na Šolcově statku.

 

Tomášů Romana, Brabec Petr

Za záchranu a opravu kostela sv. Jiljí v Markvarticích, hřbitovní zdi a márnice. Za trpělivou a neúnavnou práci se sháněním peněz, odborníků a lidí, kteří se podílejí na opravě. Z márnice se jim zdařilo vytvořit kostnici, která byla slavnostně vysvěcena 30. 8. 2014.

 

Tomíček Jan

Za práci šéfredaktora vlastivědného časopisu Pod Zvičinou, do něhož píše zajímavé články, udržuje jeho vysokou úroveň i existenci. Za pěstování vzájemných vztahů Gymnázia Hořice a lužickosrbského Gymnázia Chotěbuz. Za to, že u svých žáků na hořickém gymnáziu probouzí zájem o regionální dějiny a historii. Za spolupráci s Městským muzeem Hořice při organizování akcí s tématy z historie Hořic a okolí.

 

Turek Vladimír (3x)

Za provozování varhanní hudby v kostelích na Jičínsku (mše, poutě), organizování a podporu hudebních akcí na Kopidlensku, za vedení divadelního spolku v Běcharech i za podporu a propagaci kulturního dění v Mariánské zahradě.

 

Úlehla Vladimír

Za poučené a poutavé představování Jičína 2. poloviny 19. století, při němž využívá poznatků získaných dlouholetým studiem archivních pramenů a literatury. Za moudré rady i pomoc v kulturní činnosti v Jičíně.

 

Ulrychová Eva

Za dlouholetou přednáškovou a publikační činnost, za archeologické vycházky a neúnavnou popularizaci archeologie.

 

Václavů Ivana

Učitelka ZUŠ Hořice. Za vedení dvou dětských pěveckých sborů v této škole, hořického komorního pěveckého sboru Bona Vita a bělohradského flétnového souboru Pifferaios, za vlastní aktivní muzicírování i zpívání.

 

Valenta Jaromír

Za dlouholetou příkladnou práci starosty obce Střevač, za péči o památky, aktivní zájem o historii vesnic Střevač, Štidla a Nadslav a za výraznou podporu zdejší kulturní činnosti.

 

Vališka Radomír, Vališková Iveta

Za výrazný podíl na organizaci festivalu Foersterovy Osenice, který pořádá Unie českých pěveckých sborů, obec Dětenice a Dobrovolné sdružení rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku a kterého se účastní pěvecké sbory z celé republiky i ze zahraničí.

 

Valter Jiří Qido

Za dlouholetou kulturní činnost v obci Bukvice. Každoročně je v jeho Galerii Na Špejcharu uspořádáno nejméně 5 výstav s doprovodným hudebním či pěveckým vystoupením v krásné a milé atmosféře.

 

Valter Jiří Qido, Valterová Eva

Za pořádání výstav ve vlastní Galerii Na Špejcharu v Bukvici. Každá začíná slavnostní vernisáží se zajímavým programem. Lákají milovníky výtvarného umění nejen z Jičínska a přispívají k propagaci malé obce.

 

Vokurka Zdeněk

Muzikolog, hudební publicista, spoluzakladatel a dramaturg hudebního festivalu Libáňský hudební máj – Foerstrovy dny (v roce 2014 proběhl již 14. ročník), zakladatel, dramaturg a komentátor Křesel pro hosta v libáňské cukrárně Karolínka, pravidelný dopisovatel Jičínského deníku a Libáňských novin.

 

Vokurka Zdeněk, Kaprasová Pavlína

Za organizování Poetických podvečerů s křeslem pro hosta v cukrárně Karolínka v Libáni za účasti významných osobností našeho uměleckého i společenského života. V roce 2014 to byli Josef Vejvoda, MUDr. Zdeněk Schwarz, Marie Hakenová, Beno Blachut ml., Kamila Moučková a Jan Čenský.

 

Ze šuplíku – hudební skupina, Řeheč

Za všechna vystoupení. Manželé Dana (zpěv) a Hynek (kytara, foukací harmonika) Beranovi a houslista Jaromír Kejval. Mnohé z písniček jsou jejich autorské. Ale zpívají a hrají i lidové.

 

Zlatník Hynek

Za dlouholetou činnost věnovanou ochraně přírody a památek v Jičíně a okolí.

 

Zlatníková Draga

Za podíl na organizaci festivalů Šrámkova Sobotka a Jičín – město pohádky i akcí na Šolcově statku v Sobotce. Za pomoc při zpracování nominací na Jivínského Štefana. Za účast v porotách soutěží, v nichž může využívat zkušenosti autorky básnických sbírek a překladatelky.

 

Železničtí

Za to, že si zařídili, aby obec žila pestrým kulturním životem. Nejde jen o sadu výstav v muzeu, ale i aktivity, zejména hudební, v kostele.