Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

 

Nominace na Jivínského Štefana za rok 2016

 

Počin roku 2016

 

Balbineum, z. s. (2x)

Za první akce v jezuitské koleji v Jičíně, jejíž oživení a plány na její postupnou rekonstrukci a využití má spolek ve svém programu. O Valdštejnských slavnostech připravil hudební vystoupení a divadlo pro malé i velké, tvůrčí dílny a ukázky starých řemesel, s nimiž souviselo i slavnostní dokončení opravy kapličky na Velišském hřbetu doprovázené hudbou a zpěvem jičínských Literáků pod vedením Michaela Pospíšila. Program festivalu Jičín – město pohádky doplnil spolek Balbineum knihtiskařskou dílnou spojenou s uvedením knihy manželů Lhotákových, Roberta Smolíka a Martina Vosáhla Jezdítko po všem.

 

Balbineum, z. s., městys Podhradí a město Jičín

Za opravu výklenkové kaple na hřbetu Veliše. Ještě v dubnu byla kaplička v havarijním stavu. V rámci řemeslných dílen uspořádaných v jezuitské koleji za Valdštejnských slavností v květnu ale kameník zhotovil kameny na její střechu, kovář mříž, řezbář desku, měditepec nádobu, textilní výtvarnice drapérii, truhlář lavičku, místní upravili její okolí a pod znovu opravenou a nabílenou kaplí vysázeli květiny. Tedy příkladná spolupráce spolku, městyse a města, zhruba 30 lidí, a jestli má být někdo po zásluze jmenován, pak předně Robert Smolík, který s tímhle nápadem přišel a uvedl také věci do pohybu.

 

Bitnarová Romana

Knihovnice v Kopidlně a Mlýnci. Za významný podíl na rozvoji kultury ve městě a okolí. Pořádá besedy pro mladé čtenáře v knihovně, pro dospělé četné programy v knihovně i v Kulturně vzdělávacím centru v Kopidlně, spravuje elektronické stránky knihovny a on-line katalog knih, připravuje řadu akcí v rámci Týdne knihoven.

 

Brabec Petr, Tomášů Romana

Místopředseda a pokladní Spolku přátel Markvarticka. Za založení veřejné sbírky na opravu věžních hodin markvartického kostela, v níž je nyní více než 150 tisíc korun. Za podporu opravy nejstaršího domu v Markvarticích, prohlášeného za kulturní památku.

 

Březinová Erna

Za to, že do tvůrčího týmu muzikálu Eliška Kateřina Smiřická přivedla pro jičínské publikum nový tvůrčí přístup, který byl znatelný v průběhu celého představení. Její baletní vzdělání a praxe se prolínaly celým představením a dodaly dílu skutečné profesionality.

 

Cermanová Jana

Pracovnice hořického muzea, za zorganizování vzpomínkových akcí k 50. výročí založení Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích (1966), za přípravu výstavy, katalogu symposia a doprovodných přednášek.

 

Cermanová Jana

Pracovnice hořického muzea, za zorganizování Setkání na atolu, tvůrčího setkání mladých hořických sochařů, kteří v Galerii plastik společně vytvořili sochu. Akce se těšila velkému zájmu škol, jejichž žáci měli možnost vidět na vlastní oči, jak vzniká socha, a vyzkoušet si některé interaktivní prvky. Součástí projektu byla i přednáška a veřejná diskuse s umělci.

 

Čermák Josef

Za organizování fotosoutěže pro amatéry v rámci Muzejního dne 9.7.2016. O tuto soutěž se stará již po několik roků.

 

Čermák Karel

Za pečlivě připravenou knihu Opomenutá místa Českého ráje.

 

Černý Vít

Za obnovení tradice poutí ke kapli sv. Isidora na bradské Vinici, která je významnou barokní památkou. O usedlost i kapli, patřící postupně rodinám Rostových, Šírových a Lepařových, které zanechaly významnou stopu v historii Jičína, se stará už řadu let. V roce 2016 založil spolek Isidor a v květnu uspořádal po letech první pouť za účasti Michaela Pospíšila a jičínských Literáků, při níž byla připomenuta historie stavby, která vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci, a představeny plány na ni.

 

Den architektury v Hořicích – organizátoři (2x)

Jana Kubíčková, Martin Pour, Oldřiška Tomíčková, František Tomášek, Blanka Bihelerová, Kateřina Nováková-Kašparová a další. Za perfektní přípravu prvního ročníku Dne architektury v Hořicích, za prohlídku pěti zajímavých hořických vil a další doprovodné programy a workshopy pro děti. Za program, který přilákal více než dvě stě zájemců.

 

Dobrovodští kohouti – divadelní spolek z Dobré Vody

Za nastudování a několikanásobné provedení oblíbené komedie Charleyova teta.

 

Domov pro seniory Obora

Za uspořádání Toulek po Chomuticích 16. srpna 2016. Nejdřív si 53 výletníků - cestujících z větší části na vozíčcích a s doprovodem pečovatelek nebo rodinných příslušníků - prohlédlo místní kostel, pak si dali zmrzlinu a nakonec byli pozvání na zahradu Marie Horáčkové. Občerstvení už bylo připravené, a protože paní Horáčková je jedna ze sestřiček Domova a protože umí skvěle hrát na tahací harmoniku, stalo se z toho krásné posezení v širokém rodinném kruhu a se společným zpíváním řízných lidovek. Uznání patří ale i celému týmu pracovníků domova vedenému ředitelkou Dagmar Noskovou a tamější sociální pracovnici Petře Noskové, která nápadité kulturní a společenské akce pro klienty Domova připravuje.

 

Dům kultury Koruna a hořické spolky

Za zorganizování již druhého Spolkového galavečera, na kterém vystoupily pěvecké spolky Ratibor a Vesna a Bona Vita, hudební spolky Dalibor a Hořický komorní orchestr, Divadelní spolek J. K. Tyl a Loutkářský soubor Zvonek. Byla to opět jedinečná příležitost předvést své umění veřejnosti i poznat a pobavit se navzájem.

 

Evergreen Dixieland Band

Za koncert pořádaný 16. listopadu ve velkém sále v MKS Nová Paka k 30. výročí založení této novopacké kapely, který byl vyvrcholením její dlouhodobé činnosti na profesionální úrovni. Dlouhý potlesk vestoje byl největší odměnou vynikajícím muzikantům, kteří Novou Paku dlouhodobě reprezentují nejen v novopackém regionu, ale v celé ČR a zahraničí.

 

Fajstauerová Hana

Pracovnice Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za výstavu věnovanou bitvě u Jičína v roce 1866. Z jejího uspořádání byly patrné hluboké znalosti, zaujetí pro téma, snaha přiblížit událost co nejvíc přehledně a srozumitelně. Stejný přístup byl uplatňován v případě přednášky i komentovaných prohlídek.

 

Faměrová Dagmar (3x)

Kastelánka zámku Humprecht. Za důstojné připomenutí 350. výročí zahájení stavby zámku sérií kulturních a vzdělávacích pořadů během roku.

 

Formanová Eliška a Bukvičtí

Za rekonstrukci výklenkové kapličky u lesa v Bukvici. Je to další ukázka zájmu o památky v obci, který lze dokumentovat např. kaplí sv. Jana Nepomuckého nebo zachovanými architektonickými prvky na bývalém Škaloudově statku, kde je nyní po rozsáhlé opravě budovy otevřeno informační centrum, propagující obec a Mariánskou zahradu.

 

Gardianová Pavlína

Za výstavu v muzeu v Železnici. Maluje ženy. Chce se říct, že maluje sebe sama, což na výstavě potvrdila. Kdosi prohlásil, že maluje duši. Duši člověka. A má pravdu.

 

Gláser Petr a Jičínská beseda

Za záchranu barokního kříže na Vrchách v Jičíně. Podnět vyšel od Jičínské besedy, která získala podporu památkové péče, ministerstva kultury i sponzorský dar od lékáren Alphega. Vyjednala i restaurátora Petra Glásera, který se práce ujal s velkým nasazením a sám přispěl i nemalou finanční částkou. Postup prací přiblížil na přednášce organizované Jičínskou besedou a 4. června proběhlo slavnostní vysvěcení kříže.

 

Gottlieb Jaromír (2x)

Za knihu Jičín – Valdštejnovo pole neválečné, do níž shrnul své pohledy na město i okolní krajinu. Valdštejn je představen především jako stavitel, důraz je kladen na 1. polovinu 17. století, ale nechybí současnost. Kniha vychází z dlouholetého studia a promýšlení tématu z různých stran, přináší řadu otázek i nových podnětů k úvahám, odbornému studiu a také k hledání řešení, jak se postarat o kulturní dědictví.

Křest knihy v muzeu byl setkáním lidí, kteří si mají co říci a spolu si dovedou i zazpívat.

 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Za zorganizování tradičního Pestrého zábavného večera, tentokrát na téma Vánoční snění. Na přípravě programu se podíleli všichni studenti školy a byl předveden jak žákům ostatních hořických škol (dopoledne), tak i veřejnosti (večer).

 

Holubová Renata

Za kreativitu a příkladnou pracovitost, s nimiž naplňuje nejen činnost Kulturně vzdělávacího centra v Kopidlně, ale také se podílí na veškerém kulturním dění ve městě. Je vedoucí redaktorkou místního čtvrtletníku Kopidlenské listy, které si v uplynulém roce získaly další nové čtenáře nejen bohatým obsahem, ale též novou grafickou podobou a obsahem. Je zodpovědná za pokračování tradice pořádání Kopidlenských slavností koncem června a obnovení festivalu bluegrassové hudby v Kopidlně o letních prázdninách.

 

Horský Jakub

Za výstavu grafik v Café Loggie. Loutky sestavené ze špalíčků nebyly trojrozměrné, ale nakreslené. Jakub se zúčastnil i festivalu Jičín – město pohádky. Děti si podle jeho polotovarů vyráběly mořskou pannu.

 

Hořické gymnázium (soukromé)

Nejen za odvahu nabídnout v malém městě jinou formu vzdělávání a za řadu zajímavých školních projektů, ale i za akce, kterými přispělo k obohacení kulturního života ve městě (Pohádky přes pohádky, Terezínské noviny, Zahradní slavnost, vánoční koncert školní kapely, Festival na podporu lidských práv atd.) 

 

Jančík David

Za uspořádání výstavy Slunce za obzorem v hořickém muzeu. David rád fotografuje hlavně v noci a jeho krásné snímky ukázaly návštěvníkům známá i neznámá místa trochu netradičně.

 

Janoušková Kateřina

Za pořádání Velikonoční a Vánoční dílny pro děti i dospělé s kavárničkou a výměnným bazarem v Lukavci.

 

Jenček Lubor, Janatka Jan

Starosta a místostarosta Sobotky, za zajištění obnovy skulptury Dům pod půlměsícem italského sochaře Parmiggianiho, postavené před 25 lety. Vlivem počasí a nevhodného materiálu se drolila a rozpadala. Po sehnání speciálních cihel byla znovu postavena a patří k turistickým atrakcím města.

 

Jezdítko po všem – autoři

Manželé Lhotákovi – návody, loutky, Robert Smolík - ilustrace, Martin Vosáhlo – fotografie. Kniha se prodává v pytlíku, každý si ji podle návodu sám sváže. A vyrobí si podle ní různé přátelské věci.

 

Jičínští Kanci - hudební skupina

Za účinkování a vytvoření výborné atmosféry na Country večeru na nádvoří železnického muzea v srpnu 2016.

 

Jinčí čin - pořadatelky

Za přípravu části programu festivalu Jičín – město pohádky. Pod mottem „Trochu jinak“ ožívaly zásluhou dívek místa, kam se ještě festival nedostal. Hodnotné byly i přednášky či dílny.

 

Jít si naproti – konference – organizátoři

Uspořádaly ji APROPO a Péče o duševní zdraví, tj. organizace, které poskytují sociální služby. Hostitelem byl Seco Group. Tématem tohoto třetího ročníku byla svéprávnost. Zájem velký, plánované 3 hodiny nestačily.

 

Junák–český skaut, středisko Hořice

Především za to, co dělají pro děti a mládež, ale také za vydařený skautský ples, za to, že každoročně přinášejí do Hořic betlémské světlo a že prostřednictvím výstavy fotografií pozvali veřejnost na světové skautské setkání Jamboree v Japonsku v r. 2015.

 

Kafka Ivan, Klub přátel města Sobotky

Za slavnostní program a výstavu fotografií k 90. výročí spolku Kruh rodáků a přátel města Sobotky, který od roku 1988 nese název Klub přátel města Sobotky.

 

Kalvodová Katarína

Učitelka ZUŠ, Jičín. Za myšlenku a organizaci Jičínského klavírního maratonu s cílem překonat stávající rekord z roku 2009. Dvacet hodin a sedm minut nepřetržitého hraní na klavír znamenalo nový český rekord.

 

Kamarád Jičín, z. s.

Za výstavu v Knihovně Václava Čtvrtka. Kamarádi chodili po Jičíně a okolí, fotografovali. Ke každému snímku napsali obšírnou popisku. Přidali ještě rukodělné práce, aby bylo zřejmé, jak je jejich společný život pestrý.

 

Kašparovský Kamil a spolek Pár přátel

Za zorganizování již 2. benefičního galavečera aneb Hořičáci dětem, jehož výtěžek 72 000 Kč podpořil tentokrát Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice.

Kazdová Jaroslava

Za práci v přípravném výboru 8. setkání 4 Lukavců, za podíl na přípravě soutěže při této akci.

 

Klazar Josef

Za organizaci programu Noci kostelů ve Svatojánském Újezdě. Již počtvrté (v r. 2013 v Hřídelci, v r. 2014 v Chotči, v r. 2015 v Mlázovicích) tak ukázal svůj zájem o církevní památky. Za přednášku pronesenou v rámci cyklu přednášek organizovaných Jičínskou besedou. Představil v ní výsledky svého pečlivého a objevného bádání o dnes již téměř neznámém malíři Jaroslavu Majorovi, který se podílel na výzdobě řady kostelů a dalších staveb po celé republice i v cizině.

 

Komárková Jaroslava

Ředitelka ZUŠ v Jičíně. Za nastudování a provedení muzikálu Kateřina Eliška Smiřická. Tímto jedinečným a profesionálně odvedeným dílem zpropagovala Jičín a jeho školství v celé republice. Poskytla tisícům diváků nevídanou podívanou a dokázala stmelit obrovskou skupinu svých žáků a učitelů v jeden umělecky kompaktní celek s možným dopadem na jejich celoživotní umělecký i osobnostní vývoj.

 

Komárková Jaroslava a tvůrčí tým

Za muzikál Eliška Kateřina Smiřická.

 

Komárková Jaroslava, ředitelka ZUŠ Jičín, s ansámblem muzikantů a zpěváků

Za nacvičení a uvedení Rybovy mše v kostele sv. Jakuba. 

 

Komárková Martina

Spisovatelka a scénáristka. Za to, že svým nepodbízivým, tichým a velmi tvůrčím přístupem dala vyniknout hudebně dramatickému dílu Eliška Kateřina Smiřická. Zpracovala scénář, hudební texty a podílela se na celkovém tvaru díla, které na Jičínsku nemá obdoby.

 

Kordík Josef, Dubinová Tereza

Za „Knihu, která může být“. Katolický farář rozmlouvá s hebraistkou o bibli i o světě, ve kterém žijeme. Názory, se kterými nemusíme vždy souhlasit, ale které provokují k zamyšlení.

 

Kotrbáček Jaroslav

Za přípravu a realizaci výstavy V Hořicích závodíme už 90 let, uspořádanou v hořickém muzeu k několika letošním významným výročím zdejšího motocyklového sportu.

 

Kovář Otakar

Hudební skladatel. Za hudební složku muzikálu Eliška Kateřina Smiřická. Byl zároveň spolutvůrcem a spolurealizátorem celého velkého díla.

 

Kozderkovi Dagmar a František

Za pořádání Pozorování noční oblohy v Malechovicích na Novákově kopci s profesionálním hvězdářem.

 

Kracíková Ludmila

Za organizaci poutního benefičního koncertu v kostele sv. Jiljí v Železnici v září, za nácvik pěveckého sboru a hudebního doprovodu oslav Velikonoc a Vánoc v kostelích sv. Jiří v Radimi a sv. Jiljí v Železnici.

 

Kraus Josef

Za organizaci akcí v rámci Noci kostelů v kostele sv. Jiljí v Železnici v červnu 2016.

 

Kříž Michal

Za pěvecké i herecké ztvárnění postavy Zikmunda v muzikálu Eliška Kateřina Smiřická.

Kubíčková Jana (2x)

Za organizaci Mezinárodního dne architektury v Hořicích. Proběhla komentovaná prohlídka několika továrních a soukromých vil, debata a promítání dobových fotografií, nápadité dílny pro děti i dospělé, na které navázala výstava výrobků a fotodokumentace k navštíveným objektům. Akce se zúčastnily desítky, možná stovky zájemců.

 

Lesní školka Ostružinka

Za organizaci a činnost lesní školky v obci Rybníček. Vznikla péčí Jany Bosákové a jejích spolupracovníků. Děti žijí hodně venku, o přírodě se učí, hrají si a zpívají.

 

Libošovický ochotnický spolek LOS

Za nastudování hry Jana Drdy Hrátky s čertem (v režii Jiřího Pošepného).

 

Lhotákovi Renata a Martin, Smolík Robert, Vosáhlo Martin

Za netradiční knihu Jezdítko po všem, kterou si mohou zájemci sestavit sami. Knížka má prvky charakteristické pro dílo Lhotákových i jejich žáka R. Smolíka – hravost a umění převést nápad do zajímavé a poutavé podoby. Je ukázkou tvorby autorů hraček a loutek, jejichž zásluhou se už od poloviny 90. let v Jičíně ví, co je interaktivní přístup – stačí zmínit akce a dílny ve Valdštejnské lodžii i v programech jičínského pohádkového festivalu nebo ve spolupráci s Jaromírem Gottliebem nově vytvořenou muzejní expozici a některé výstavy v galerii.

Mareš Roman

Za přípravu a vydání publikace mapující 130 let budovy jičínské základní školy na Husově ulici. Panu řediteli se podařilo dobře zachytit historii jičínského učitelského ústavu, pro nějž byla budova v r. 1886 postavena, i historii a současnost 2. základní školy v Jičíně, která v budově sídlí od r. 1948. V graficky pěkně vypravené publikaci doprovází text založený na studiu archivních materiálů a literatury řada dokumentárních fotografií i snímků ze současnosti, příspěvky o nynějším dění doplňují vzpomínky pamětníků.

 

Mečířová Jitka

Za to, že ve dnech 17. - 20. 11. 2016 v rámci celostátní turistické akce Za posledním puchýřem uspořádala vycházky po městě Lázně Bělohrad a okolí s výkladem o historii.

 

Menclová Ilona

Za pořádání dětského karnevalu se soutěžemi a 1. předsilvestra pro děti, za podíl na organizování vesnického víkendového tábora pro děti i 8. sjezdu 4 Lukavců 2016, za zorganizování mikulášské nadílky se soutěžemi i společného rozsvěcení obecního vánočního stromu v Lukavci, Předsilvestrovského posezení a také vítání občánků, za iniciování vzpomínky u pomníku padlých v 1. světové válce.

 

Město Lázně Bělohrad

Za vybudování vycházkové pohádkové trasy kolem rybníka Pardoubku.

 

Město Lázně Bělohrad

Za vybudování Pump parku v Horní Nové Vsi. Tento park se stal v roce 2016 nejnavštěvovanější atrakcí města.

 

Město Sobotka v zastoupení Janem Janatkou, místostarostou města

Za znovupostavení již velmi zchátralé skulptury italského umělce Claudia Parmiggianiho Dům pod půlměsícem – Casa sotto la luna v Děkanské zahradě v Sobotce. Slavnostně odhalena v říjnu 2016 s doprovodným programem o vzniku a historii původní stavby a jejím znovupostavení, součástí programu bylo představení nových webových stránek celého projektu v Knihovně Fráni Šrámka.

 

Městská knihovna Hořice

Za celoroční bohatý program, cestovatelské přednášky, autorská čtení, programy pro děti i za velmi nápaditou, vtipnou a poučnou výzdobu oken, také za otevření krásné nové čítárny pro děti a v neposlední řadě za zřízení knižní osvěžovny v létě na koupališti na Dachovech.

 

Městské muzeum Hořice

Za uspořádání výjimečné výstavy Šafránkovy hořické obrázky.

 

Městské muzeum Hořice

Za velmi pěknou výstavu Šafránkovy hořické obrázky, která návštěvníkům ukázala, jak se žilo v Hořicích před 150 lety, za komentované prohlídky pro školy.

 

Nierostková Dvořáková Bronislava

Za uspořádání koncertů v Markvarticích (vystoupení Jardy Svobody, Jakuba Čermáka, adventní koncert sborů ASIHLASY a TAKYHLASY).

 

Noc kostelů Hořice – organizátoři

Za to, že v pátek 10. června večer byly otevřeny všechny hořické kostely (římskokatolický, Českobratrské církve evangelické i Církve československé husitské) a nabídly veřejnosti pestrý kulturní a duchovní program – přednášku, koncerty i komentované prohlídky.

 

Nosková Marie

Za zorganizování 8. setkání 4 Lukavců 2016, za přípravu a realizaci zábavných programů na několika setkáních lukaveckých seniorů, za vedení lukaveckého dětského divadelního souboru Blechy, za kulturní program nacvičený s dětmi z tanečního souboru a z dětského pěveckého souboru Lukaváček, za sestavení, nácvik a předvedení vzpomínky na 1. světovou válku a založení Československé republiky r. 1918 u pomníku padlých v Lukavci s dětmi ze souboru Blechy, za ilustrace a články v časopise Pod Zvičinou, za sestavení a realizaci soutěží na lukaveckém Předsilvestrovském posezení.

 

Nožička Pavel a spolupracovníci v KZMJ

Kulturní zařízení města Jičína mají široký záběr své činnosti. Za to, že mimo svou povinně profesionální práci odvádějí i něco navíc: schopnost spolupracovat s dobrovolníky, kteří přinášejí akcím nový rozměr a invenci při akcích, které daleko přesahují rámec jejich budov, nebo dokonce města. Příkladem jsou především akce Valdštejnské slavnosti, připomínka 150. výročí války 1866, pestré dění na 1. máje a další.

 

Ondráčkovi, Marek a Eva

Za nevšední dramaturgii a provedení adventního koncertu v železnickém muzeu.

 

Patková Lenka

Za skvělý cyklus přednášek o českých malířích, který probíhal v jičínském muzeu. V březnu seznámila návštěvníky s J. Klápštěm a D. Matoušem. Poutavé je vždy její povídání nad konkrétním obrazem.

 

pinckemposvete.cz

Skupina cestovatelů, kteří jezdí s malými motocykly po Evropě. Za to, jak dovedou o svých cestách vyprávět, jako třeba 3. prosince v restauraci U všech čertů.

 

Pluhařová Ilona

Za napsání humorného scénáře a nastudování divadelního představení Enšpígl z Kopidlna aneb s Karlem IV. to bylo trochu jinak. Amatérské divadelní představení v podání žáků 9. tříd Základní školy Kopidlno a tanečně pohybového kroužku Tornádo se odehrálo na malé scéně Kulturního a vzdělávacího centra Kopidlno.

 

Podobský Pavel, Podobská Pavlína, Videostudio PP

Za videomapování průběhu nácviku muzikálu jičínské ZUŠ Eliška Kateřina Smiřická, včetně profi záznamu uvedené premiéry (pod názvem Jak se vařil muzikál).

 

Pokorná Jana, Řeháková Olga

Sestry - malířky. Za výstavu v Bukvici, kde ukázaly svou jinakost. Olga je krajinářka. Když ji políbí múza, maluje bez přestání. Jana maluje svými pastely příběhy, které si vymýšlí.

 

Pospíšilová Alena

Za výjimečné uspořádání dvou koncertů v kostele v Libošovicích (Vánoční a koncert z cyklu Noc kostelů). Dík jí patří za celoroční plánování a uskutečňování kulturních akcí na zámku Humprecht ve spolupráci s kastelánkou Dagmar Faměrovou.

 

Pošepný Jiří

Za to, že pod jeho vedením Libošovický ochotnický spolek LOS vrátil divadlo do Libošovic.

 

Procházka Bohumír a kol.

Za sborník Řádky bez hranic – Riadky bez hraníc, který vydalo město Jičín k 20. výročí spolupráce měst Martin a Jičín. Iniciátorem, editorem a spoluautorem je Bohumír Procházka – prochor. Dokázal oslovit slovenského literárního partnera i české autory a nakonec jich v uvedeném Almanachu literárního přátelství publikuje 28!

 

Prudilová Zuzana

Za svou studii Židovky s Nobelovou cenou, kterou přednesla v Jičíně v Židovské 100. Řekla: „Být ženou a ještě židovskou byl na světě vždycky problém."

 

Ratibor a Vesna - pěvecké spolky

Za trvalé obohacování kulturního života ve městě a okolí, především za velmi pěkné adventní koncerty v Hořicích a v Chodovicích a za reprezentaci města na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí v Praze.

 

SebeRevolta

Za to, že tato skupina sdružuje mladé lidí, kteří dávají svým vrstevníkům dobrý příklad a návod ke smysluplnému trávení volného času a pro veřejnost organizují obecně prospěšné akce (sport, Run of Clean, sbírka oblečení pro potřebné, drakiáda).

 

Sedláčková Anna

Studentka Lepařova gymnázia. Za její hluboký zájem o židovské téma. Již třetím rokem velice pečlivě studuje archivní materiály a patří dnes k velkým znalcům života jičínských židů. Naučila se nalezené údaje zpracovávat, třídit, zařazovat do souvislostí, vyhledávat příslušnou literaturu. Vyhrála několik středoškolských soutěží, v nichž její písemné práce posuzovala porota složená z odborníků. V roce 2016 přednesla výborně připravenou a poutavou přednášku v Židovské 100 v Jičíně.

 

Sieberová Jana

Zakladatelka hořického hospice Duha, za knížku Příběh naplněné naděje, v níž vzpomíná na složité počátky i radost, které zřízení hospice provázely.

 

Skautské středisko Brána Jičín

Za uspořádání plesu, v pořadí již druhého, který není jen taneční zábavou, ale představením pestré skautské činnosti za uplynulý rok. Skauti patří k jičínské kultuře. Podílí se na JMP, putování za Rumcajsem a mnoha dalších akcích.

 

Skupina pacientů jičínské psychiatrie a Dousková Jiřina

Za letošní výstavu prací, které vytvořili při svém léčení. Obrázků bylo letos méně, zato ručních prací všeho druhu dost - hřejivé i pěkné.

 

Spolek alternativní kultury a sportu Jičín

Za druhý ročník festivalu Propadák, který se konal 14. května v lomu na Čeřovce v Jičíně. Vedle spousty kapel tu byly i přednášky, malířská výstava a další atrakce. Vstupné se nevybíralo.

 

Spolek podkrkonošských výtvarníků

Za uspořádání srpnového plenéru v Červené Třemešné. Výtvarníci nejen malovali, díla vystavovali, ale hráli i divadlo, které připravil Břetislav Kužel.

 

Strašidelná bažantnice v Lázních Bělohradě – organizátoři

Za to, že parta více než 160 lidí svými převleky do nejrůznějších kostýmů strašidel a podivných postav potěšila 25. června přes šest tisíc návštěvníků této akce.

 

Strozzi - spolek přátel hořického zámku (2x)

Za snahu o využití hořického zámku pro kulturní potřeby obyvatel města a pro městské muzeum. V průběhu roku členové připravili několik úspěšných akcí (Zámek žije!, autorské čtení s Ivo Chocholáčem v gotické tvrzi, přednáška o Karlu IV.). Úspěšná byla i výtvarná soutěž Namaluj zámek. Neváhali ani přiložit ruku k dílu a vlastními silami vyklidili část tvrze pro uspořádání autorského čtení.

 

Studenti Hořického gymnázia

Za autorské interaktivní divadlo pro nejmenší Pohádky přes pohádky. Studenti zapletli dohromady několik pohádek a v závěru je společně s dětmi rozpletli. Hráli a zpívali v několika mateřských školkách v Hořicích a okolí, v červnu v prostorách hořického zámku při akci Zámek žije a v září na festivalu Jičín - město pohádky.

 

Stuchlík Ladislav

Za uspořádání vzpomínkového večera k 90. výročí úmrtí K. V. Raise a 150. výročí narození Františka Kavána. Program byl doplněn výstavou malířových obrazů.

 

Suchomelová Veronika

Studentka Univerzity Hradec Králové, za přípravu a realizaci retrovýstavy Móda a odívání mezi lety 1948-1989 v Československu. Výstava, jež proběhla v hořickém muzeu, se těšila neobyčejnému zájmu veřejnosti, nejen pamětnic, ale i mládeže, která si mohla vybrané oděvy i vyzkoušet. Součástí programu byly také workshopy s Veronikou.

Svátek hudby v Jičíně – pořadatelé

Za pátý ročník multižánrového festivalu. Těžko vybírat z pestrého programu. Hrálo se na dvoře Židovské 100, v zahrádce Café-Café, v K-klubu, zámecké zahradě, v Lodžii a na dalších zajímavých místech.

 

Šolcová Kristýna a studenti Hořického gymnázia

Za vznik školní kapely a veřejné vystoupení při podzimním autorském čtení Ivo Chocholáče v gotické tvrzi hořického zámku, za povedené vystoupení na hořických adventních trzích a za vánoční koncert na hořické radnici.

 

Špicar Stašková Barbora a kol., občanská iniciativa

Za organizaci Třešňového jarmarku v závěru festivalu Šrámkova Sobotka.

 

Šťovíček Vladimír

Za uspořádání dvou autorských výstav kreseb v Městské knihovně v Hořicích (Šumava a jižní Čechy očima Vladimíra Šťovíčka, Adventní porozhlédnutí).

 

Tmějová Bára a spol.

Za zorganizování Noci literatury, která se konala v Jičíně 11. května, a kdo chtěl slyšet čtení na všech místech, musel navštívit Knihovnu Václava Čtvrtka, Židovskou školu, rodný dům Karla Krause, Jezuitskou kolej.

 

Tomíček Jan

Za snahy o získání hořického zámku pro město a muzeum, za podnět k založení spolku Strozzi - spolku přátel hořického zámku, jehož je předsedou.

 

Trubičková stezka v Hořicích – její tvůrci

Za to, že stezka, kterou pracovníci městského muzea, městské knihovny a městského informačního centra umístili do Smetanových sadů, zábavným způsobem seznamuje nejen děti s historií hořických trubiček. U každé tabule je třeba rozluštit hádanku a získat písmeno do tajenky. Po jejím rozluštění dostanou děti v informačním centru nebo v muzeu diplom a sladkou odměnu.

 

Vacek Jiří

Za organizování 13. ročníku Country festivalu na tzv. Ranči v Železnici v říjnu 2016.

 

Václavíková Kateřina a Koukolová Veronika

Absolventka státního gymnázia a studentka soukromého Hořického gymnázia, za uspořádání autorské výstavy fotografií v prostorách Hořického gymnázia.

 

Vágenknecht Martin

Za knihu Mlázovické domy a pohled do života v nich, v níž autor shrnul výsledky své desetileté mravenčí práce a veřejnosti předložil perfektní přehled historie jednotlivých mlázovických domů a jeich obyvatel. Knihu vydal městys Mlázovice.

 

Víchová Jitka

Učitelka 1. základní školy v Jičíně. Za projekt Václav Havel 80, který vymyslela a v rámci kterého v hodinách dějepisu, češtiny a výtvarné výchovy téměř 70 žáků blíže poznávalo osobnost významného prezidenta. Psali mu dopisy, navrhovali bankovky s jeho portrétem, zapojili se do výtvarné soutěže Srdce pro Václava Havla, účastnili se vědomostní soutěže, spojené s úvahami o jeho přínosu. Výsledky byly prezentovány ve školním atriu a vyvrcholením byl zájezd do Prahy do Knihovny V. Havla a na místa s ním spojená.

 

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Sobotka

Za zajištění zrestaurování svého praporu, který byl zhotoven podle návrhu Josefa Mánesa a zůstane uložen v muzeu. Dali zhotovit i repliku tohoto vzácného praporu, kterou budou používat při župních i jiných slavnostních příležitostech.

 

Vlastivědné muzeum v Železnici a Muzejní spolek v Železnici

Za pořádání Muzejního dne v červenci a zahájení Adventu koncem listopadu v Železnici.

 

Vobořil Miroslav

Za sérii benefičních koncertů v Hořicích a širokém okolí, jejichž výtěžek je určen pro Vanesku s nemocí motýlích křídel. V r. 2016 vynesly koncerty více než 45 000 Kč.

 

Vzpomínání na Václava Havla

Na Valdštejnově náměstí 5. 10. 2016. Kdo zažil, podělil se o dojmy ze setkání s Václavem Havlem. Tomáš Dvořák zazpíval písničky, které ho připomněly. Mluvilo se i o jeho knížkách… Žádné plakáty. Lidé prostě přišli.

 

Zahradníková Eva a kol.

Za nastudování další divadelní hry, tentokrát na motivy W. Shakespeara, s názvem Veselé paničky. Přátelé i účinkující připravili také kulisy. Představení s úspěchem reprízovali v Sobotce i jinde.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky

Nejen za to, že je skvělou školou, ale i za přínos svému okolí. V roce 2016 například tradičním masopustním průvodem v Robousích, pokračováním dobrovolnického projektu 72 hodin (výroba domečků pro veverky, ježky a čmeláky mimo jiné do přírodovědného parčíku v Robousích), 2. ročníkem přírodovědné soutěže pro školy Robouský motýl, cyklem besed k inspirativním metodám ve výuce (ve spolupráci s Mateřským centrem Kapička), dalšími pracemi na naučné stezce Napříč přírodou v robouském lesíku (dovybavení lavičkami a odpadkovými koši – program Extra třída ) a vánočním zpíváním v Robousích a ve Veliši.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky

Za představení pohádky Jak Malechovice skrz Alenčinu čertovskou svatbu k slávě přišly. Originální dílo vzácné regionální hodnoty sepsané Janem Sobotkou, vydané v r. 2008. V prosinci 2016 ho zdařile předvedly ve Veliši děti z 2. třídy ZŠBP. V režii učitelky Michaely Jiterské hrály s jistotou a přesvědčivě. Zaujala i vtipná výprava, výtvarně propracované kulisy (zapůjčené od Aleny Pospíšilové) a písnička Čertovská svatební (text Alena Pospíšilová, hudba František Kozderka, aranžmá a nazpívání Jan Jiterský).

 

Základní a mateřská škola v Jičíněvsi, Šindlářová Darina, Bílek Lukáš

Za vedení a uskutečnění celoročního projektu PER ASPERA AD ASTRA (Přes překážky ke hvězdám), za zrealizování a otevření Vesmírné stezky pro pěší a cyklisty v okolí Jičíněvsi s modely planet sluneční soustavy, za vydávání časopisu Vesmírný posel, ale hlavně za jejich snahu a podporu probudit v žácích a jejich rodičích touhu poznávat a zkoumat nejen vesmír.

 

Základní škola na Husově ulici v Jičíně (2x)

Za připomínku 130 let budovy. Podařilo se přehledně přiblížit historii jičínského učitelského ústavu (až do jeho zrušení v r. 1948) a představit minulost i současnost základní školy. A to v samotném programu oslav i v almanachu vydaném při této příležitosti. Při zahájení nejprve žáci vytvořili řetěz, po němž putoval od kostela sv. Jakuba ke vstupu do školy klíč. Následoval Den otevřených dveří. Ke zhlédnutí byly archivní dokumenty i staré školní pomůcky, návštěvníci se mohli seznámit také se současnými metodami vyučování. Zaujalo vzpomínání bývalých žáků, nechybělo divadlo ani plnění úkolů na novém hřišti, které bylo předáno do užívání v rámci dalšího programu.

 

Základní škola v ulici 17. listopadu v Jičíně

Za Den otevřených dveří, který byl ukázkou současnosti školy a připomínkou 120 let budovy. Všude byly vidět výborné výsledky práce pedagogů, kteří dokázali získat zájem žáků. Prezentace výuky, akcí a projektů byla názorná, poutavá a promyšleně doplněná pohledy do minulosti. k pěkné atmosféře kromě různých vystoupení přispívali učitelé, kteří si s návštěvníky povídali a k nimž se hlásili jejich bývalí žáci, velkou roli měly usměvavé žákyně, které nejen nabídkou drobných zákusků naznačovaly, že každý je vítán.

 

Základní umělecká škola Hořice

Za zorganizování adventních koncertů v hořickém chrámu Narození Panny Marie, při nichž se uplatnili nejen její vlastní žáci a místní hudební a pěvecké spolky, ale i významní hosté, např. nadaný klavírista Matyáš Novák nebo kytarový soubor Matyáše Brauna z Jaroměře.

 

Základní umělecká škola Jičín

Za muzikál Eliška Kateřina Smiřická.

 

ZUŠ Jičín, výtvarné oddělení

Za nápad propojení ZUŠ a Knihovny Václava Čtvrtka. V místnosti pro Free time v knihovně zabrala ZUŠka jeden roh a tam vystavuje obrázky. Týmová práce k vyhlášenému tématu. Například autoportréty, ale i volná tvorba.

 

Ženy perem

Tereza Beranová, Dita Hejzlarová, Míša Rejlková, Pavel Jonák. Původně literární kurz, dnes neformální spolek. Za uspořádání příjemného posezení v Rumcajsově ševcovně v rámci Dne poezie 2016.

 

 

 

Dlouhodobé zásluhy

 

Apropo Jičín, o. p. s.

Za snahy ulehčit život postiženým dětem a jejich rodičům, za kulturní činnost, která přináší uspokojení a radost tvůrcům i zájemcům o ni.

 

Artrosa taneční uskupení hořických mužoretů

Za to, že již téměř celé desetiletí přináší radost a zábavu širokému publiku nejen na Hořicku, ale po celé naší vlasti. Jejich vystoupení zahajují plesy, vernisáže výstav i různé jiné akce. Kdo by neznal pány v černých oblecích, kloboucích a s dlouhými deštníky a jejich skvělé taneční kreace? V Hořicích pravidelně zakončují sezónu na dachovském koupališti ve svých slušivých pruhovaných plavkách.

 

Bartoňová Jaroslava

Za přínos k zachycování historie obcí Bystřice a Važice. Po dlouhá léta shromažďuje písemné doklady, fotografie, tisky a další materiály. Velké znalosti o událostech a obyvatelích získala na základě pečlivého studia v archivech, čtením vzpomínek i z rozhovorů s pamětníky. Ochotně předává informace odborníkům i zájemcům o historii, kterým dovede také poradit.

 

Baševi, o. p. s. (2x)

Za péči o židovské památky v Jičíně, za jejich propagaci a zpřístupnění zájemcům o ně, za přednášky, koncerty a výstavy pořádané v synagoze a v Židovské 100. Témata jsou často velmi aktuální, např. islamismus.

 

Bělohradské listy redakce

Za dlouhodobé zásluhy o kulturu v Lázních Bělohradě. V obsahu Bělohradských listů s vynikající estetickou úrovní a řadou pěkných fotografií nechybějí články o aktuálních problémech i historii města, fejetony, články o sportu a názory občanů.

 

Bílek Jan

Za celoživotní obohacování hořické kultury. Již řadu let vede hořický hudební soubor Dalibor, který pod jeho vedením výrazně pozvedl svou úroveň a jehož vystoupení pravidelně koření svým svérázným humorem. Dále působí v Hořické dechovce, je členem mužského tanečního uskupení ARTROSA a divadelního souboru J. K. Tyl.

 

Bílek Karol (2x)

Nejen za celou řadu vydaných publikací (mezi něž patří např. Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska nebo Sobotecko a řada dalších), za množství článků, ale především za jeho neúnavnou činnost přednáškovou, za celé cykly přednášek vztahujících se k historii Českého ráje, k historii Sobotky a celého kraje (zaměřených i tematicky, např. vznik Spolku rodáků, hudba, humor předků, osobnosti, válka 1866 na Sobotecku apod.). Významná je i spolupráce s knihovnou v Libošovicích.

 

Bílková Eva (2x)

Za dlouholetou kulturní a odbornou práci. Obětavá archivářka, historička a češtinářka, znalkyně regionálních dějin a historických souvislostí, která dovede poradit laickým zájemcům, studentům i odborníkům. Je pečlivou kronikářkou Jičína, spolupracuje i s kronikáři ze širokého okolí města. Je předsedkyní Pekařovy společnosti Českého ráje, Občanského sdružení Lodžie, členkou Jičínské besedy, organizátorkou Jivínského Štefana a různých akcí, např. jako předsedkyně Občanského sdružení SH festivalu hudby a slova s A. Strejčkem, Š. Rakem a jejich hosty.

 

Bíšková Naďa

Za činnost starostky obce Veliš. Za výbornou spolupráci se Základní školou Bodláka a Pampelišky. Za podporu různých akcí i starost o opravu zdejší významné památky – kostela sv. Václava.

 

Blažejová Lada

Vedoucí Studia Šrámkova domu v Sobotce. Za práci s dětmi a následné recitační pořady pro veřejnost, za 1. ročník festivalu recitace v Sobotce.

 

Bohuňovská Blažena

Za podíl na přípravě festivalu Jičín – město pohádky, do níž se zapojila s velkou ochotou a nadšením, které dřív provázely i její dlouholetou činnost v jičínském Sokole.

 

Bona Vita – pěvecký sbor

Za to, že od roku 1991 významně obohacuje kulturní život v Hořicích i v širokém okolí, zazpíval si i v cizině.

 

Bradna Bohumil a Markvartičtí

Za neutuchající péči o kulturní život v obci, za rozmanitost a nápaditost – divadelní hry, besedy, koncerty, Květnice, akce pro děti. Za vytrvalé úsilí o rekonstrukci kostela a varhan, o jejichž vzkříšení se stará nejen vlastní hrou.

 

Burkert Zdeněk

Za pečlivé a vytrvalé dokumentování minulosti a současnosti Nové Paky, za zaznamenávání dění obrazem i slovem.

 

Čeliš Jan Křtitel

Za podíl na úspěšných koncertech souboru Fidle. Za fotografické zachycování kulturního dění v Jičíně a okolí, za komentáře k němu na webových stránkách Jan-k-celis webnode.cz.

 

Čermák Karel

Za mapování minulosti Jičína, Jičínska a Českého ráje. Má rozsáhlou sbírku pohlednic, ty stejně jako různé tisky, knihy, fotografie a různé dokumenty nejen shromažďuje, ale také opatřuje popisem a třídí, čímž zvyšuje jejich dokumentární hodnotu. Studuje archivní materiály, vytváří rozsáhlý přehled novinových článků, sám přispívá do současného tisku, přednáší, je autorem tematicky zaměřených kalendářů, knih, vydává sešitky s názvem Vlastivědný poutník.

 

Čtvrtečková Jana

Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Pševes.

 

Dalibor – hudební spolek

Za to, že trvale obohacuje kulturní život v Hořicích a šíří dobré jméno Hořic i v širokém regionu. Z letošních úspěšných akcí jmenujme třeba červnový koncert u obelisku nebo zavírání sezóny na koupališti na Dachovech.

 

Dědečková Lenka

Za velmi pěkný přístup k seniorům, pro které pořádá knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně již pět let řadu velmi zajímavých a také hojně navštěvovaných kulturně-vzdělávacích akcí, které povětšině Lenka Dědečková organizuje. Kromě toho má na starosti kontaktní místo Virtuální univerzity třetího věku, středisko Jičín. Tento vzdělávací program, který v knihovně probíhá již třetím rokem, se stává každým novým semestrem populárnějším a více navštěvovaným. S její osobou je spojena vždy milá a srdečná atmosféra, ve které se všichni cítí dobře a rádi přicházejí. Je stále dobře naladěná a snaží se všem poradit i pomoci.

 

Divadelní soubor Erben Miletín

Za téměř 200leté významné obohacování kulturního života v širokém regionu. Historie ochotnického divadla v Miletíně se začala psát už v r. 1827. Od r. 2003 je spolek pořadatelem 1. postupové přehlídky východočeských amatérských souborů pod názvem Divadelní miletínské jaro. V r. 2006 byla za velmi významné spolupráce DS Erben otevřena v miletínském zámku první část expozice Národní divadlo českého Podkrkonoší. V r. 2016 soubor zorganizoval již XXI. ročník nesoutěžní přehlídky venkovských divadelních souborů Divadelní Erbenův Miletín.

 

Domácí hospic Duha, o.p.s. Hořice

Za to, že už sedm let přináší umírajícím nejen kvalitní paliativní péči, ale také lásku a naději a poskytuje pomoc i jejich blízkým. Pro širokou veřejnost pořádá besedy a přednášky, odborné kurzy, ale i další akce, např. Den pro rodinu, a každoročně také jeho zaměstnanci a přátelé připravují před Vánocemi živý betlém.

 

Erben Leoš

Majitel vydavatelství Gentiana Jilemnice. Za trvale hodnotné mapování zajímavé historie Českého ráje.

 

Faměrová Dagmar (3x)

Za to, že se jako kastelánka snaží zatraktivnit zámek Humprecht pořádáním koncertů, autorských čtení, podvečery poezie, výstavami, nočními prohlídkami, křty knih a akcemi, kterých v posledních letech přibylo díky spolupráci s Alenou Pospíšilovou. Soustavně se stará o opravy. Pro pěkné prostředí, bohatou květinovou výzdobu a vstřícnost kastelánky si Humprecht volí mnoho dvojic pro svatební obřad. Také za aktivní zájem o drobné památky Sobotecka, který projevuje činností v občanském sdružení Humprecht. I za podíl na vytváření přehledu nominací na cenu Jivínský Štefan.

 

Faruzelová Marie

Za to, že si jako vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně zachovává vstřícný přístup ke všem, kteří vyvíjejí různou kulturní činnost, dovede jim poradit i podpořit jejich návrhy. Není jen úřednice, kulturou žije.

 

Fišer Miloslav

Za starostlivost, s níž přistupuje k církevním památkám na Jičínsku, za pomoc při vzniku odborných prací zaměřených na jejich historii i současnost.

 

Formanová Eliška

Za obětavou práci starostky obce Bukvice i předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Dokáže zaujmout a získat spolupracovníky pro zajištění současných stavebních prací i pro péči o památky a přírodu i pro udržování tradic nejen v Bukvici a Křelině, ale i v dalších 30 obcích nacházejících se převážně na bývalém panství Schliků. Velké poděkování jí patří také za prezentaci a dokumentaci.

 

Franc Václav

Zubní lékař v Nové Pace. Za sbírky básní i prózy (Opuštěná hnízda dětství, Vesnička, Dopis Ježíškovi), za autorská čtení pořádaná po celém královéhradeckém kraji, za organizaci literární soutěže humoru Řehečská slepice.

 

Gláserová Lebedová Zdenka (2x)

Za pečlivé a zodpovědné vedení kroniky obce Drahoraz, kde zachycuje nejen současné dění, ale na základě studia archivních materiálů a literatury i rozhovorů s pamětníky také minulost.

 

Gottlieb Jaromír

Za dlouholetý zájem o Jičín a Jičínsko, jehož projevem je např. iniciování odborného výzkumu a osobní podíl na něm, prezentace území, aktivní zapojení se do organizace akcí na něm pořádaných, do snah o rekonstrukci zdejších památek (Valdštejnská lodžie, Jezuitská kolej, kostely, kaple, sochy atd.), podnět k založení svazků obcí Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada (s úkolem rozvíjet infrastrukturu a pečovat o kulturní dědictví), expozice jičínského muzea, snaha probudit zájem o město a oblast u širší veřejnosti (projekty určené pro školy, na jejichž řešení se podíleli i rodiče a prarodiče žáků a studentů).

 

Helinger Jiří

Za velký přínos pro hořickou kulturu. Je věkově i služebně nejstarším členem hudebního spolku Dalibor, je členem hořické dechovky, byl dlouholetým zpěvákem pěveckých sborů Ratibor a Vesna, dlouholetým varhaníkem hořického kostela a mnoho let vedl pěvecký kroužek v hořickém domově důchodců. Je velkým znalcem hořické historie.

 

Hlavatý Jan

Za dlouholetou propagaci města Miletína a popularizaci jeho historie prostřednictvím soukromých neoficiálních webových stránek: www.hlavati.cz . Jan Hlavatý se dlouhodobě věnuje studiu historie Miletína i okolních obcí a s výsledky svých bádání seznamuje veřejnost nejen na svých webových stránkách, ale i publikováním v regionálním tisku a formou přednášek.

 

Hofman Vilém

Za informování o různých událostech, jeho články otiskované v jičínských novinách jsou psány poutavě, zasvěceně a pěknou češtinou.

 

Holanová Božena

Za přípravu zájezdů pro starší generaci pořádaných místní organizací Českého červeného kříže v Jičíně. Za podporu zdejšího kulturního dění.

 

Horák Tomáš (2x)

Za obětavou práci pro časopis Pod Zvičinou a pro Klub českých turistů v Ostroměři, za grafickou pomoc obcím (např. Ostroměři nebo Lukavci) při vydávání místních zpravodajů či jiných tiskovin. Za obětavost, kterou projevuje jako učitel v na státním hořickém gymnáziu a SOŠ sociálně správní.

 

Hořické noviny – redakce

Za to, že už od r. 1995 přinášejí informace o aktuálním dění ve městě a připomínají významná výročí. Po celou dobu jsou vydávány v nezměněném rozsahu, za tutéž cenu a v téže grafické úpravě Václava Bukače.

 

Hořický komorní orchestr

Za to, že už po 30 let významně obohacuje kulturu ve městě a reprezentuje Hořice i v širokém okolí.

 

Hudec Štefan

Za ochotu zahrát na harmoniku nebo na klavír, kdykoli je o to požádán. Za pomoc v Loutkovém divadle Srdíčko v Jičíně.

 

Hylmar Stanislav

Za péči o kroniky, různé písemné materiály a fotografie dokumentující minulost Jičína a okolí. Za dlouholetou aktivní skautskou činnost.

 

Chodějovská-Bílková Eva

Za vytrvalou odbornou spolupráci s rodným krajem. Za pomoc se získáváním nových poznatků o historii zámku Humprechtu a dalších míst Jičínska. Za zprostředkování kontaktů pro popularizaci vědeckých poznatků v našem regionu.

 

Jičínská beseda, z. s. (3x)

Za odborné přednášky, které už 9 let přibližují historii Jičína a okolí, za starost o památky (prezentace i pomoc při opravě a oživování kostela pod Zebínem, při nalezení a restaurování relikviáře sv. Secundiny, vyhledávání podkladů pro potvrzení autorství Karla Škréty u obrazů z kostela sv. Ignáce, při záchraně nástěnných maleb Jindřicha Procházky v hale budovy vlakového nádraží v Jičíně nebo barokního kříže na Vrchách v Jičíně), za terénní exkurze do Prachovských skal a na Zebín. Nebojí se o známých osobnostech sdělit i věci méně známé, např. o J. Š. Kubínovi.

 

Jičínští Kanci – hudební skupina

Za to, že po 27 let své existence vystupovali se svými převážně country a trampskými písněmi na velikém počtu akcí v Jičíně, jeho okolí a v Českém ráji, např. na většině ročníků festivalu Jičín – město pohádky, v Jinolicích, na Troskách, v Železnici, Příchvoji a jinde, ale též na mnoha dalších akcích a festivalech mimo tento region.

 

Jirků Josef

Za velký přínos k poznávání historie Markvartic a okolí. Shromažďuje údaje na základě studia archivních dokumentů, kronik, vyprávění pamětníků, sbírá dokumenty a fotografie, vytváří novou fotodokumentaci. Svými přednáškami nejen seznamuje s minulostí obce, ale získává další zájemce o ni, vede i k úvahám o současnosti.

 

Jónová Eva

Za výrazné obohacování kultury v Hořicích. Jako ochotnická herečka začínala již v Pelikánově jednotě divadelních ochotníků, později ztvárnila nespočet rolí v jednotě divadelních ochotníků J. K. Tyl, mnoho let je členkou a funkcionářkou Ženského pěveckého spolku Vesna a starostkou hořického Sokola. V Hořicích nevynechá takřka žádnou kulturní akci, je stále elegantní a plná elánu.

 

Kaprasová Pavlína (4x)

Za obětavost a ochotu, s níž vykonává funkci starostky obce Bačalky. Umí získávat zájem o malou vesnici u jejích obyvatel, probouzet u nich pocit sounáležitosti. Organizuje Bačalský filmový festival, zájezdy a výlety, přednášky, vydávání měsíčníku Pramínek. Také za podíl na přípravě libáňských Poetických podvečerů s Křeslem pro hosta, na organizaci libáňských Foersterových dnů a Libáňského hudebního máje. Jak sama říká, snaží se o to, aby i v malých městech se lidé mohli setkat s velkými umělci.

 

Kettner Josef

Za to, že své znalosti a umění věnuje ve prospěch povznesení kulturního života na celém Sobotecku. Účinkuje na vernisážích, v literárních pořadech, spolupracuje s Městským kulturním střediskem v Sobotce a Knihovnou Antonína Bocha v Libošovicích.

 

Kazdová Jaroslava

Za organizování řady setkání seniorů obce Lukavec, za iniciování založení Klubu seniorů Lukavec, Černín, Dobeš, za péči o důstojné stáří seniorů v Lukavci (jako pověřená pracovnice Obecního úřadu v Lukavci navštěvuje a předává dárky při osobních jubileích a o Vánocích).        

 

Kindermann Jan

Ředitel obecně prospěšné společnosti Baševi. Za dlouholetou péči o židovské památky v Jičíně, za podíl na úpravě hřbitova, rekonstrukci synagogy a budovy Židovská 100. Za pořádání přednášek, koncertů a dalších akcí připomínajících židovské osobnosti a židovskou kulturu v Jičíně.

 

Klub přátel K. J. Erbena Miletín

Za trvalé obohacování kulturního života v Miletíně pořádáním besed, přednášek, výletů apod. Za připomínání odkazu zdejšího významného rodáka K. J. Erbena.

 

Knihovna Václava Čtvrtka

Za organizaci soutěže Čteme všichni, vypráví jen někdo. V r. 2016 proběhl už sedmnáctý ročník. Mnohé děti vyprávěly své vlastní texty. Ano, takhle se rodí autoři. Literatura čtená, psaná, vyprávěná – to je naděje, že s námi není tak zle, jak to o sobě někdy říkáme.

 

Kočí v Chotči - organizátoři

Za 21. díl série festivalu, na jehož programu byly koncerty, divadelní představení, dílny pro děti, rurální performance a jiné akce.

 

Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán

Za významný, desítky let trvající přínos kulturnímu dění v Sobotce a ve Starých Hradech a Vokšicích. Za vlastní pořady (jejichž vyjednávání se často obešlo bez dotazu na výši odměny), ale také za náměty a rady pořadatelům, doporučení, propagaci, kontakty na kolegy.

 

Koláční Jitka a Ondřej, Vildmanová Veronika

Za koncerty a příležitostná vystoupení na řadě míst v Jičíně a okolí, kterými přibližují hudbu různých žánrů.

 

Komárková Jaroslava

Ředitelka ZUŠ Jičín, za způsob vedení školy, které dalekosáhle přesahuje profesionální povinnosti ředitele instituce. Její tzv. mimoškolní aktivita, která je vidět v Jičíně doslova na každém kroku, je velmi široká. Žáci, učitelé i ředitelka vystupují zadarmo pro seniory a při veřejných akcích. Posledním počinem, který nelze považovat za školní povinnost a který obohatil kulturní život Jičínska nevídaným způsobem, je muzikál Eliška Kateřina Smiřická. ZUŠ pod přímým vedením Jaroslavy Komárkové není pouze školskou organizací s cílem naučit, je to organizace, která povznáší duši svých studentů a dává jim do života uvědomění si svých vlastních schopností.

 

Korbelářová Bohuslava

Za ochotu, kterou jako vedoucí knihkupectví Karmelitánského nakladatelství projevuje, za akce, na něž zve mnoho zajímavých lidí, kteří mají co povědět. S knihkupectvím se stěhuje z Nové Paky do Jičína a zpět do Nové Paky.

 

Košťák Martin

Za dlouholetý zájem o jičínskou krajinu, za popularizaci výsledků odborného paleontologického výzkumu, za zajímavé a poutavé přednášky. Loni např. v lomu na Čeřovce v rámci programu Jinčí čin během festivalu Jičín – město pohádky.

 

Kovářová Anna, Rejlek Jiří, Janoušek Jan, jičínští skauti, děti a mládež z farnosti

Za přivážení Betlémského světla do Jičína a jeho rozdávání – do nemocnice, mezi nemocné a seniory po městě, do domova důchodců a penzionu pro seniory, na hroby skautů, na Valdickou bránu, zájemcům v kostele sv. Ignáce, duchovním Církve čsl. husitské i dobrovolníkům do okolních vesnic. Tradici udržují už od 90. let.

 

Kozderka František

Kapelník, jazzmen, muzikant tělem i duší, výborný učitel hudby a němčiny, obětavý zvoník, myslivec a trubač. Za dlouholetou kulturní činnost. Ochotně pomáhá obohacovat připravené pořady hudebním doprovodem v knihovně v Libošovicích i na Humprechtu. Společně s manželkou Dagmar jsou aktivními členy Občanského spolku Malechovice, ve spolupráci s Miroslavem Vaňkem organizačně zabezpečují oblíbené prázdninové „Pozorování oblohy denní i noční“ s profesionálním hvězdářem Pavlem Bromem v Malechovicích na Novákově kopci aj.

 

Krčmárik Pavel

Za nadšení, s nímž provozuje hudbu. Za sólová vystoupení i za doprovod kolegů a pěveckých sborů, za podíl na přípravě různých koncertů. Za příklad, který dává i svým žákům v ZUŠ v Jičíně.

 

Krupka Jiří

Za dlouholetý aktivní zájem o Prachovské skály i krajinu a přírodu kolem Jičína, za získávání dalších spolupracovníků v ochraně přírody.

 

Křižková Blanka

Za to, že svým paličkovaným uměním dlouhá léta rozdává radost všem, kteří se s jejími pracemi setkají.

 

Kvaček Robert

Za rady a pomoc, které tento vynikající český historik poskytuje autorům prací s historickou tematikou i zájemcům o ni. Za přednášky a besedy, kde přibližuje minulost na vysoké odborné a jazykové úrovni a přitom srozumitelně i pro širokou veřejnost. Příkladem může být beseda pro žáky 1. jičínské základní školy, kteří se zabývali osobností generála Stanislava Krause, přednáška v rámci cyklu organizovaného Jičínskou besedou nebo přiblížení významu obecních kronik na semináři pro kronikáře obcí jičínského okresu.

 

Kynčl František (2x)

Za dlouholeté vytrvalé úsilí při budování a udržování areálu ekologické výchovy Čtyřlístek u 4. základní školy v Jičíně. Mladé generaci vštěpuje lásku k přírodě, její ochranu a starost o ni. S velkým zaujetím obsluhuje meteorologickou stanici. Jeho vzorné zpracování přehledů počasí tvoří už 8 let přílohu k jičínské kronice.

 

Lhotáková Hana

Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Mlýnec.

 

Lhotákovi, Renata a Martin

Za 20 let práce věnované oživení a snahám o rekonstrukci Valdštejnské lodžie. Za dílny a další akce tam pořádané, za činnost v Občanském sdružení Lodžie, jehož byla Renata po 11 let předsedkyní a oba se podíleli na vytváření plánů, týkajících se budoucnosti významné jičínské památky. Předložili projekt na využití areálu Čestného dvora jako Centra pro hru, zábavu a poučení, spolu s několika spolupracovníky předložili další projekty, Martin se věnoval i stavebním záležitostem. A stejně jako mnozí členové a příznivci Občanského sdružení Lodžie se významně zapojují i do kulturní činnosti ve městě, mají také velký podíl na podobě muzejní expozice. Z jejich dílny pochází i soška Štefana.

 

Libošovický ochotnický spolek LOS

Za obnovenou tradici divadla v Libošovicích, od r. 2012 nastudoval v režii Jiřího Pošepného už 5 her autorů Jana Drdy, Vlastimila Peška, Thomase Brandona. Premiéry i následné reprízy v místním sále pro 200 diváků jsou vždy zcela vyprodané, na představení přijíždějí diváci ze širokého okolí. Divadelní spolek hostuje na řadě dalších míst, v Libošovicích zase hraje řada souborů z různých míst České republiky.

 

Loutkářský soubor Zvonek Hořice

Za dlouhodobé obohacování kulturního života nejen v Hořicích, ale také za to, že se svými dřevěnými herci rozdává radost i v širokém okolí. Hraje pro veřejnost, školy i školky, účastní se přehlídek a festivalů.

 

Loutkové divadlo Martínek v Libáni

Za svou více než 100letou kulturní činnost. Soubor odehraje každoročně mnoho pohádek pro děti nejen v místě, ale hostuje i na vzdálených místech mimo okres a kraj. Každým rokem také pořádá tradiční přehlídku loutkových divadel Řezníčkova Libáň na počest legendárního principála Jana Řezníčka.

 

Loutkové divadlo Srdíčko Jičín

Za neutuchající nadšení, s nímž ochotníci přistupují k představením, jimiž rozdávají radost hlavně dětem.

 

Matějka Ivan

Za uchovávání fotografií, různých tisků i výstřižků novinových článků, které dokumentují události v Jičíně v minulosti a zachycují jičínské osobnosti. Za péči o dokumentaci jičínského divadelního spolku J. K. Tyl, na jehož činnost umí poutavě vzpomínat, jak dokládá např. jeho vystoupení v roce 2016 v lomu na Čeřovce v rámci projektu Jinčí čin, který měl během festivalu Jičín – město pohádky připomenout opomíjená místa v Jičíně.

 

Mateřské centrum Kapička

Za pořádání akcí, které přinášejí poučení i zábavu dětem, jejich rodičům i prarodičům a získávají i další zájemce.

 

Mečířová Jitka

Za to, že na úterních večerech seznamuje pacienty bělohradských lázní i další návštěvníky města s životem a dílem zdejších významných rodáků (K. V. Raise, K. Moora, L. Mašínové), ale i spisovatelů z blízkého okolí (E. Štorcha a K. J. Erbena). Za to, že jim také na procházkách po okolí sympaticky a erudovaně přibližuje historii města Lázně Bělohrad.

 

Menclová Andrea

Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Kopidlno.

 

Miškovský Michal

Vedoucí Biografu Český ráj. Muž, který kinu v Jičíně dal „tvář“. Za neutuchající aktivitu, s níž přidává stále nové a nové nápady, nebojí se ani experimentů a zůstává s kinem v časech, kdy my ostatní relaxujeme – na vánoční svátky, Silvestra, o sobotách a nedělích, o prázdninách. Není to zdaleka pouze povinnost, která ho ke kinu váže, je to především velká náklonnost k tomuto oboru i k lidem, se kterými ji sdílí.

 

Mezera Martin

Za to, že si jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně stále udržuje zodpovědný a zároveň „ne úzce úřední“ přístup k péči o památky, radí a pomáhá majitelům chráněných objektů, snaží se neodradit zájemce o kulturní dědictví a dbá i o prezentaci památek.

 

Myslivecký spolek Libošovice

Za udržování dlouholeté tradice spolku založeného v roce 1951 (zachovávání dávných zvyků, např. čestné stráže u rakve zemřelých členů, pořádání mysliveckých plesů, Mysliveckých dnů pro celou rodinu). Za ochranu přírody.

 

Nečesaná Zdenka

Za varhanní koncerty, za XV. ročník Varhanního festivalu v kostele sv. Maří Magdaleny v Sobotce.

 

Nierostková Dvořáková Bronislava

Za pořádání výstav papírových betlémů ve chlévě ve Skuřině. Zahájení doprovází vždy kulturní program, v roce 2016 ho navštívilo na 50 lidí.

 

Noskovi, Jan a Marie

Za více než čtyřicetileté působení v kulturním a společenském životě obce Lukavec. Za vedení skautů, za pořádání prázdninových táborů, besídek a jiných akcí pro děti. Za zajišťování programu ke sjezdům rodáků a sjezdům obcí Lukavec, setkávání seniorů a předsilvestrovských posezení. V posledních letech Marie ilustruje vlastivědný časopis Pod Zvičinou. Jan se svými houslemi doprovází nejrůznější akce v Lukavci, dlouhé roky působí v hořickém ochotnickém souboru, je členem souboru Pifferaios v Lázních Bělohradě a zakládajícím členem lukavecké hudební skupiny Kabanos.

 

Nosková Marie

Za práci s dětmi, nacvičování divadelních představení a tanečků na besídky, vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromečku a Předsilvestrovské posezení. Velkou měrou se podílela na programu ke sjezdu obcí Lukavec, sestavila almanach, vydaný k této příležitosti, organizovala soutěže pro družstva z jednotlivých obcí, s dětmi připravila vystoupení, s kterým sklidily velký úspěch. Pravidelná setkávání seniorů zpestřuje různými soutěžemi. Je duší kulturního života v Lukavci.

 

Občanské sdružení Lodžie, z. s.

Za každoroční zpívání koled u Valdštejnské lodžie v Jičíně. Skupina lidí ho připravuje už od roku 1995 a lidé si zvykli, že poslední pátek před Štědrým dnem putují Lipovou alejí zpívat, i když nejsou žádné plakáty.

 

Obec Dětenice

Za již šestnáctý ročník festivalu Foerstrovy Osenice. Jde o hudební svátek, kde účinkují pěvecké sbory nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Je vidět, že i v malých obcích lze dělat náročné akce, pokud obyvatelé těchto obcí přispějí k úspěchu svou nezištnou a obětavou prací.

 

Obec Dětenice a divadelní soubor Korálka

Za pořádání přehlídky amatérské divadelní tvorby nazvané Dětenické divadlování. V roce 2016 se během tří dnů představilo 16 divadelních souborů (z Prahy, Mladé Boleslavi, Nové Paky, Sobotky, Miletína, Kopidlna, Dětenic aj.) Do programu patřil i koncert, výtvarné a divadelní dílny, vystoupení artistů a akrobatů. Také tento 5. ročník měl příznivý ohlas u návštěvníků, byli mezi nimi místní i ti, kteří přijeli ze vzdálenějších míst.

 

Olejarčíková Barbora

Za nadšení a obětavost, s nimiž přistupuje k vedení tanečně pohybového kroužku Tornádo při Základní škole Kopidlno. Za spolupráci při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě.

 

Palička Petr

Za každoroční zorganizování hudebního festivalu Otevřený vzduch ve Spařencích na vlastním pozemku nebo Uzavřený vzduch v případě nepřízně počasí. Za autorství, režisérskou a hereckou práci při realizaci ochotnického divadla v Markvarticích, za vedení kapely Ošklivé děti (koncerty po celé republice), autorství hudby i textů, zpěv a klávesy, kytara. Za práci pro obec Markvartice Spařence nejen v oblasti ochrany přírody. Za založení a vedení kytarového a pěveckého souboru na ISŠ Mladá Boleslav, kde učí a pořádá se studenty koncerty, např. vánoční.

 

Pešek Petr

Za dlouhodobou a neutuchající angažovanost v akcích nejen v okolí Tatobit.V r. 2016 bohužel zemřel.

 

Pifferaios – flétnový soubor

Za to, že už po 20 let přináší radost svými písněmi. Od skromných začátků dotáhl uměleckou káru až k dnešnímu vynikajícímu hudebnímu projevu. Dámy spolu s mužskými hlasy Toni dei signori to dokázaly v říjnu na výročním koncertě v sále bělohradských lázní.

 

Plachý Jiří (2x)

Amatérský historik ze Slavhostic. Za popularizaci historie Slavhostic a okolí. Sbírá dokumenty, fotografie a další materiály. Sám pořádá výstavy, kde seznamuje veřejnost s mnohdy vskutku velmi cennými archeologickými artefakty a také s listinami nedozírné historické hodnoty. V r. 2016 poskytl fotografie na letecký den CIAF, jenž se konal tradičně v Hradci Králové a jehož spolupořadatelem byl Český svaz bojovníků za svobodu.

 

Pluhařová Ilona

Učitelka ZŠ v Kopidlně. Za literární tvorbu zaměřenou na děti i dospělé, kterou prezentuje na různých akcích na Jičínsku, je aktivní členkou literárních skupin v okrese i kraji, účastní se kulturních akcí v okrese, ale i kraji a na Slovensku. Reprezentuje okres i Královéhradecký kraj v soutěžích a na kulturních festivalech. Ve školním literárním kroužku učí žáky vnímat poezii, prózu a vede je k vlastní tvůrčí činnosti.

 

Pod Zvičinou – redakce časopisu

Za to, že tento oblíbený vlastivědný časopis, vydávaný Gymnáziem, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, už více než 20 let přináší zajímavé čtení o historii Hořic a dalších obcí bývalého hořického okresu. V posledních letech věnuje velkou pozornost především období 1. světové války, ale nezapomíná ani na jiná významná výročí, fotografické hádanky a informace o kulturních a turistických aktualitách.

 

Pohádkový les ze Slatin, z. s.

Za to, že již 22 let pořádá Pohádkový les v zámeckém parku v Milíčevsi a také Dětský maškarní ples a Pohádkový ples pro dospěláky.

 

Pospíšil Michael a skupina Literácy Jitčín

Za mnohé koncerty i hudební doprovod různých akcí v Jičíně a na území Mariánské zahrady. V roce 2016 např. v kapli na Vinici na Bradech nebo při slavnosti dokončení rekonstrukce kapličky na hřbetu Veliše.

 

Pospíšilová Alena, Pantlíková Eva (3x)

Za svědomité a skvělé vedení knihovny Antonína Bocha v Libošovicích. Organizují výstavy, vernisáže, besedy a setkání se zajímavými osobnostmi, docházejí předčítat z literatury seniorům v Domově Charity v Libošovicích a podílejí se na kulturním a společenském dění v obci. Vysoká návštěvnost svědčí o trvale vysoké úrovni pořadů.

 

Pospíšilová Alena

Knihovnice v Libošovicích. Za besedy se zajímavými osobnostmi v libošovické knihovně.

 

Prezentace neziskových organizací – organizátoři

Za to, že spolky v Jičíně a okolí mají možnost v rámci programu Jičínské májové neděle představit svou činnost. Prvního května už několik let otevírají své stánky v zámeckých arkádách. Jde o spolky s kulturním a v poslední době hlavně se sociálním zaměřením.

 

Procházka Bohumír, Komárková Ivana

Za významný podíl na organizaci prezentace neziskových organizací 1. května na nádvoří jičínského zámku, která přibližuje činnost zdejších spolků a sdružení.

 

Ratibor a Vesna Hořice – pěvecké spolky

Za trvalé (už 150leté) obohacování kulturního života ve městě. V období adventu úspěšně vystoupily v Hořicích, v Chodovicích a na Staroměstském náměstí v Praze a zazpívaly také pacientům hořické LDNky a domova důchodců v Oboře.

 

Rychterová Věra

Za dlouholetou pečlivou a s velkou zodpovědností vykonávanou práci při organizaci festivalu Jičín – město pohádky.

 

Řehečská slepice – organizátoři

Za uspořádání už 15. ročníku literární soutěže. Stará se o to spisovatel Václav Franc, pár jeho přátel, a když přijde vyhlášení, pomáhá rodina.

 

Sádlo Miloslav

Za pečlivost a odpovědnost, s nimiž přistupuje k vedení kroniky obce Keteň, v níž zaznamenává nejen současné dění, ale na základě studia archivních materiálů a rozhovorů s pamětníky se obrací také do minulosti.

 

Samšiňák Jan a Šolcův statek v Sobotce

Hospodář na statku Jan Samšiňák úspěšně pokračuje ve šlépějích svého otce. Kromě besed pořádal i několik výstav do roka. Například v květnu byla zahájena výstava soch H. M. Stauba v lapidáriu, pestrých pastelů Zdeňka Marčíka v galerii Karla Samšiňáka.

 

Smolík Robert

Za 20 let práce spojené s Valdštejnskou lodžií. Za dílny a různé akce, za činnost v Občanském sdružení Lodžie, za podíl na projektech, zabývajících se rekonstrukcí a využitím významné architektonické památky. Za všechny aktivity, které odsud vycházely a vedly k zapojení se do kulturní činnosti ve městě.

 

Spolek dobrovolných hasičů Libošovice

Za udržování dlouholeté tradice spolku (od r. 1892), za práci s dětmi a mládeží, zachovávání dávných zvyků, např. čestné stráže u rakve zemřelých členů, pořádání hasičských plesů, dětského dne, zájezdů s dětmi na hory, Mikulášské nadílky.

Spolek dobrovolných hasičů Vesec

Za udržování soudržnosti občanů a chalupářů této památkově chráněné obce, za dobrovolné brigády při jejím zkrášlování, za pořádání sousedských setkání.

 

Střední škola zahradnická Kopidlno

Za dlouholeté pořádání výstavy Kopidlenský kvítek. Proběhla opět soutěž studentů v aranžování květin a žáků v poznávání rostlin. Jako obvykle byla součástí výstavy prodejní akce za účasti stovek prodejců, slavnostní květinová výzdoba učeben, předvádění zahradnických činností, módní přehlídka…

 

Střední škola zahradnická Kopidlno

Za uspořádání tradičního sportovního běhu zámeckým parkem na počest 17. listopadu.

 

Stuchlík Ladislav

Vedoucí Městského kulturního střediska v Lázních Bělohradě. Za nápaditost při zajišťování řady kulturních akcí počínaje Strašidelnou Bažantnicí, Bělohradským kulturním létem, řadou výstav v Památníku K. V. Raise a Fričově muzeu, jarmarky o velikonocích a adventu, až po tradičně krásné a zajímavé výstavy betlémů. Za zmínku stojí i jeho dlouholetá práce se skauty.

 

Suchoradský Oldřich

Za spolupráci s městem Kopidlno při tvorbě čtvrtletníku Kopidlenské listy. Za zájem o zpracování historie školství ve městě.

 

Šafler Milan

Za dlouholetou činnost v leteckém modelářství a práci s dětmi a mládeží. Je úspěšným vedoucím Leteckého modelářského kroužku v Kopidlně, který vychoval mnoho přeborníků republiky. Sám je aktivním modelářem a mnohonásobným medailistou v soutěžích v Česku i v zahraničí. Je řadu let hlavním vedoucím Letního tábora TJ Sokol Kopidlno pro děti v Ledcích, který má již víc než 70letou tradici. Vymýšlí každý rok jiné téma celotáborové hry a to děti láká k další účasti. Umí získat ke spolupráci mnoho spolupracovníků z řad mladé generace.

 

Šimůnková Marie

Za pečlivě vedenou kroniku obce Vesec, kde zachycuje nejen současné dění, ale využívá i starší kroniky k porovnání událostí v minulosti a současnosti. Za články ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky. Za květinovou výzdobu nejen svého roubeného domu, ale i celé turisty hojně navštěvované obce, která byla vyhlášena Vesnickou památkovou rezervací.

 

Šoltys Vladimír

Fotograf, spisovatel, přírodovědec, horolezec, cestovatel.. Za spoustu výstav a přednášek na Valdické bráně v Jičíně i jinde. Rozumí ptákům, skvěle je fotí a zasvěceně o nich vypráví. Vydal knížku Proč má kos žlutý nos.

 

Šourek Jiří

Za přínos k dobré prezentaci zahradnické školy v Kopidlně, kde svým žákům nejen předává znalosti a zkušenosti z oboru, ale vede je i k zájmu o regionální historii.

 

Šrámkova Sobotka – organizátoři

Za každoročně pestrý program, za několikaletou snahu obohatit festival o nové druhy pořadů. V městském divadle byl např. BarCamp - letos na téma inkluze. Návštěvníci poslouchali, diskutovali, mnozí si i pečlivě psali.

 

Šulc Jiří

Předseda Spolku rodáků a přátel města Hořice v Podkrkonoší v Praze, za obětavou práci pro spolek, přípravu programů a besed se zajímavými hosty, za udržování vzájemných vazeb s městem Hořice. Sám připravil několik zajímavých přednášek z oblasti genealogie, s nimiž vystoupil nejen ve spolku, ale i v Hořicích a na dalších místech.

 

Šulcová Lenka

Za pravidelné pořádání literárních večerů s básníky a spisovateli v Novopackých sklepích.

 

Tomíček Jan

Za přínos pro kulturní život v Hořicích a okolí. Je oblíbeným učitelem hořického státního gymnázia, ve studentech probouzí zájem o historii a regionální dějiny. Přes 20 let je redaktorem časopisu Pod Zvičinou, kam píše také články. Je dlouholetým členem pěveckého spolku Ratibor. Inicioval snahy o získání hořického zámku pro kulturní potřeby města, především pro muzeum, dal podnět k založení a nyní je předsedou spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku. Organizuje družbu mezi hořickým státním gymnáziem a dolnolužickým gymnáziem v Chotěbuzi.

 

Tomíčková Oldřiška (2x)

Za dlouholetou kulturní činnost. Je pracovnicí hořického muzea, fundovaně provádí výstavami žáky škol. Je redaktorkou časopisu Pod Zvičinou, do něhož přispívá články o historii Hořic a okolí. Je dlouholetou členkou a předsedkyní hořického Ženského spolku Vesna, spoluorganizátorkou kulturních akcí v hořické synagoze, aktivní členkou spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku a pěveckých spolků Ratibor a Vesna. Každoročně pečlivě a zodpovědně přistupuje k přípravě udílení ceny Jivínský Štefan. Všímá si lidí, kteří se výrazně podílejí na kulturní činnosti na Hořicku, a zajišťuje práci poroty, která vybírá laureáty za dlouhodobou činnost.

 

Truncová Hana

Za to, že jako politická vězeňkyně, odsouzená v roce 1951 za velezradu a špionáž ke 13 letům vězení, ztrátě občanských práv, propadnutí veškerého majetku a peněžitému trestu, podává v besedách převážně s mladými lidmi svědectví o krutých represáliích, kterých se minulý režim pod vedením komunistické strany dopouštěl. Hana Truncová je pro nás živým mementem, svou statečností dodává odvahu i nám ostatním.

 

Turek Vladimír (2x)

Za to, že hrou na varhany doprovází zpěvy v kostelích na Jičínsku (Slatiny, Kopidlno, Chroustov, Běchary, Údrnice, Vysoké Veselí). Za snahu o udržování tradice ochotnického divadla v Běcharech. Za

články o Běcharech, ale i jiných obcích, které uveřejňuje v Jičínském deníku. Za spolupráci při pořádání kulturních a společenských akcí v obci Běchary a okolí. Za podporu a propagaci církevních památek a kulturní činnosti na území Mariánské zahrady.

 

Vacek Jiří

Za organizování třinácti ročníků Country festivalů na Jičínsku, za dlouhodobé vystupování ve skupině Jičínští kanci a její neformální organizační vedení, za sestavení dalších hudebních skupin a účinkování v nich.

 

Valenta Jaromír

Za odpovědný přístup k práci starosty a místostarosty obce Střevač, za výrazný podíl na jejím současném rozvoji. Za zájem o historii vesnic Střevač, Štidla a Nadslav, péči o jejich památky a tradice, za podporu kulturní činnosti.

 

Valentová Daniela

Za osobitý a srdečný přístup ke čtenářům, díky němuž se v knihovně v Úhlejově, kterou od r. 2006 vede, scházejí lidé z obce různého věku. Za největší počet čtenářů v poměru k počtu obyvatel získala knihovna titul Knihovna Jičínska 2016. D. Valentová se navíc zapojuje do kulturní činnosti v Úhlejově, vymýšlí různé akce pro děti a podílí se i na dalších, pořádaných obcí i občanským sdružením.

 

Vališkovi, Radomír a Iveta

Za výrazný podíl na organizaci Foersterových Osenic – každoročního setkání pěveckých sborů z České republiky i ze zahraničí, pořádaného Unií českých pěveckých sborů, obcí Dětenice a Dobrovolným sdružením rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku.

 

Valterovi, Jiří Qido a Eva (3x)

Za provozování soukromé galerie v Bukvici. Každoročně pořádají několik výstav s pěknou vernisáží, kam přicházejí návštěvníci z širokého okolí. Pan Valter sám je skvělý malíř a muzikant. Rád zahraje zájemcům na varhany v krásně opravené kapli a ukáže nově zrekonstruovaný multifunkční dům obecního úřadu. Velkou podporu nachází u starostky Elišky Formanové.

 

Vaněk Miroslav

Za propagaci Libošovic a Českého ráje na soukromém webu www.libosovice.cz. Za organizování turnajů v karetní hře Prší. Za zajišťování Letního pozorování oblohy v Malechovicích (pořadatel OSM Malechovice).

 

Víchová Dana

Za příkladnou práci vedoucí místní knihovny v Lukavci (nejen půjčování knih, zajištění meziknihovní výpůjční služby, ale i besedy se spisovateli, akce pro děti na Vánoce a Velikonoce, čtenářské odpoledne pro děti, organizování tréninků paměti, soutěž o největšího čtenáře – děti, dospělí). Za realizaci soutěže při 8. setkání 4 Lukavců. Za péči o důstojné stáří seniorů v Lukavci (návštěvy při osobních jubileích, o Vánocích).

 

Víchová Jitka

Za dlouholetou úspěšnou snahu aktivně zapojovat žáky 1. základní školy v Jičíně do výuky dějepisu. V roce 2016 projektem Václav Havel 80 navázala na některé postupy, jež uplatňovala s bývalou kolegyní Marcelou Bažantovou v projektech věnovaných období Albrechta z Valdštejna, cestám do škol či období normalizace, které ve spolupráci škola-muzeum-archiv řešila řada škol na Jičínsku, nebo v projektech této školy o 2. světové válce, o generálu Stanislavu Krausovi aj. Nominace je též za dlouholeté vzorné vedení školní kroniky.

 

Vildmanová Veronika

Za nápaditou a dlouhodobou dramaturgii svých pěveckých vystoupení, za profesionální přístup k interpretaci vážné hudby a její zprostředkování ve všech místech rodného kraje. Za získávání dalších interpretů pro vystoupení a pomoc při organizaci hudebních akcí.

 

Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická pro Sobotku a okolí

Za udržování lidových tradic a krojů. Na zahájení adventu pořádají výstavu krojů a betlémů s nabídkou vánočního pečiva a cukroví, připravují živý betlém na náměstí, starají se o oblečení Tří králů. O červencových svátcích představují pravidelně na Humprechtě kroje. V Domě s pečovatelskou službou zajišťují každou středu odpoledne kavárnu pro obyvatele domu, často spojenou s besedou, přednáškou, promítáním filmu, hudebním programem atd.

 

Vokurka Zdeněk

Za nezměrné úsilí při organizaci Foersterových dnů v Libáni, jakož i Poetických podvečerů s Křeslem pro hosta. V Libáni se tak předvedlo mnoho významných osobností celorepublikového významu.

 

Vydra Jiří

Za neutuchající elán, se kterým pečuje o Valdštejnskou lodžii v Jičíně již více než 5 let. Pan Vydra jako kastelán a ředitel o. p. s. Valdštejnské imaginárium vytváří důsledně propracovaný a neobvyklý program, který se vymyká svým obsahem a provedením běžně prezentované kultuře. Velmi dělně se zúčastňuje také všech oprav a všeho stavebního dění, které v lodžii probíhá. Přes všechna úskalí, která mu rozestavěná lodžie staví do cesty, nepolevuje v šíři kulturní nabídky.

 

Wildovi, Vlaďka a Jiří

Za výstavy, divadelní představení, festival Mezi patry, Vánoce na Bráně, besedy a jiné akce pořádané na Valdické bráně v Jičíně, za činnost v Agentuře Nahoru-dolů a v Závěsném divadle.

Základní škola Slatiny a Mateřská škola Milíčeves

Za každoroční zpívání koled v kostele Panny Marie ve Slatinách, po nichž následuje výstava z prací žáků a žáčků a pohoštění, které připravily děti.

 

Zapletalová Eliška a Církev československá husitská v Hořicích

Za trvalé obohacování kulturního života ve městě. Za akce v bývalé synagoze, které překračují rámec regionu (divadelní představení, přednášky, zájezdy, songové bohoslužby). Za to, že dokáží propojit věřící všech církví i lidi, kteří se za věřící nepokládají. Za snahu vrátit synagoze její původní krásu.

 

Zlatník Hynek

Za dlouholetý zájem o přírodu a památky v Jičíně a okolí, za výrazný podíl na jejich propagaci a ochraně.

 

Zlatníková Draga

Za dlouholetou kulturní činnost. Podílela se na organizaci festivalů Jičín – město pohádky, Šrámkova Sobotka, na přípravě řady výstav v Jičíně i v Sobotce. Své znalosti o kulturním dění na Jičínsku využívá každoročně při vytváření přehledu nominací na cenu Jivínský Štefan, své zkušenosti autorky básnických sbírek a překladatelky uplatňuje v porotách soutěží. V roce 2016 vyšel její překlad díla Cizinec v manželství, jehož autorem je známý filmový režisér a hudebník Emir Kusturica.

 

Zpravodaj Šrámkovy Sobotky – redakce

Za vydávání časopisu přinášejícího informace o Sobotce a okolí ze současnosti i minulosti, o památkách, přírodě, tradicích, kulturním dění, osobnostech, o festivalu Šrámkova Sobotka atd. Už několik desetiletí si časopis udržuje dobrou úroveň a redakce má řadu spolupracovníků z města i vzdálenějších míst.

 

Žantovský Martin

Básník, redaktor, fotograf, korektor, IT odborník. Za spolupráci s redakcí Kopidlenských listů. Významnou měrou se zasloužil o jejich grafickou podobu a stále lepší inovovanou tvář, která přispěla k popularitě této místní tiskoviny v posledních letech.