Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

 

Nominace na Jivínského Štefana za rok 2015

 

Počin roku 2015

 

Apropo Jičín, o. p. s., Stacionář Kamarád a spolek Péče o duševní zdraví, středisko Jičín

Organizace poskytující sociální služby v Jičíně. Za uspořádání konference Jít si naproti. Ukázaly, jak může být zajímavá a podnětná péče o postižené. S humorem, názorně, při využívání moderních forem.

 

ART-TELLier Cerekvice

Za otevření a provozování malého ateliéru na náměstí, neúnavné organizování malých workshopů s výtvarnou tematikou pro veřejnost (až 4x do měsíce), za pořádání malých výstav a koncertů, a to vše za dobrovolné vstupné. Je to snaha o propojení ulice s uměním a tvořením.

 

Bačalky – obec a starostka Pavlína Kaprasová

Za důstojnou oslavu 28. října, za odhalení pamětních desek padlým vojákům z 1. světové války. Příklad kulturně společenských akcí, které obec pořádá. K nim patří i vydávání místního časopisu Pramínek.

 

Bičišťová Olga

Za učebnici s názvem Vlastivěda Sobotecka a okolí. Je to encyklopedie kraje, představení osobností soboteckého regionu a místopis se stručnou historií i významem jednotlivých lokalit.

 

Bílek Jan

Za vedení hořického hudebního spolku Dalibor, za nové aranže k písním.

 

Bílek Karol (2x)

Za třetí díl Malých dějin Sobotecka, slovník Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska. Na této velké knize se podíleli i další spolupracovníci, ale za 2300 hesly se skrývá hlavně Bílkova celoživotní trpělivá systematická práce. Křest knihy proběhl 19. prosince v Sobotce v naplněném sále Spořitelny.

 

Brabec Petr, Tomášů Romana

Za založení spolku Přátelé Markvarticka, který má za úkol starat se o záchranu markvartického kostela a také nejstaršího roubeného domu v Markvarticích č. 29, starého 200 let.

 

Brož Josef

Básník Českého ráje. Za další básnickou sbírku Dotýkání krásy. Verše jsou doplněny fotografiemi jeho zemřelé ženy Aleny a citlivě dokumentují konkrétní místa básněmi oslavená a okrášlená.

 

Brož Kamil

Za výstavu na zámku Humprecht, která připomněla 110. výročí zavedení železnice do Sobotky. Osobně ji nainstaloval a příležitostně prováděl zájemce, jimž přiblížil železniční dopravu z praxe výpravčího i z pohledu poučeného znalce její historie.

 

Bukvičtí

Za otevření zrekonstruovaného Škaloudova statku, který se stal kulturním centrem obce i svazku obcí Mariánská zahrada. V rámci té parády připravili program, který se stal příjemným sousedským setkáním.

 

Církev československá husitská v Hořicích

Za uspořádání řady zajímavých akcí v hořické synagoze: představení Labyrint světa v podání Teátru Víti Marčíka, oslavu Evropského dne židovské kultury, chanukový koncert dívčího tria MAKABARA, Oratorium M. Jan Hus Richarda Pachmana. Za vlastivědný zájezd do Litomyšle. Za kurz trénování paměti organizovaný ve spolupráci s městskou knihovnou.

 

Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická v Hořicích

Za důstojné uspořádání oslav 600. výročí upálení M. Jana Husa s ekumenickou bohoslužbou a Koncertem k poctě M. Jana Husa Láska - Pravda - Naděje, při kterém v podání Dany Krausové zazněly písně středověké a husitské i písně současných autorů, inspirované osobností M. Jana Husa.

 

Čaban Stanislav a jeho kamarádi

Za založení divadelního, literárního a hudebního klubu MÚZA, který v Hořicích úspěšně působil několik měsíců a obohacoval kulturní život ve městě divadelními představeními, koncerty, besedami a výstavami. Klub si v krátké době získal velkou oblibu a nacházeli tam cestu nejen studenti, ale i starší generace. Ukončil svou činnost ne pro nezájem veřejnosti, ale proto, že Standa odešel studovat mimo Hořice.

 

Češovští

Za uspořádání červnového setkání rodáků a přátel. Připravili zajímavý program. Sesbírali staré fotografie, promítali je a společně vzpomínali na události v životě obce. Nejzajímavější bylo, jak se někteří poznávali na fotografiích starých půl století.

 

Čubanová Štěpánka

Za výstavy výrobků celoroční floristiky. Zpracovává různé přírodní materiály, které aranžuje, a výrobky vystavuje.

 

Dědečková Lenka

Za práci v Klubu aktivních seniorů při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, za organizaci programů i vstřícný přístup k zájemcům o ně.

 

Divadlo Líšeň

Za představení o holocaustu Hygiena krve. V Lodžii i v Káčku sehrálo skvělá představení.

 

Domácí hospic Duha, o. p. s., Hořice

Za živý betlém, při němž účinkovali zaměstnanci a dobrovolníci při rozdávání Betlémského světla 23. prosince, za založení novodobé tradice v Hořicích.

 

Doskočil Pavel

Ve Vršcích uspořádal spolu s manželkou společenský ceremoniál s položením základního kamene k pomníku M. J. Husa. Fara, kde bydlí, se stává malým kulturním centrem.

 

Dousková Iva a hořičtí studenti

Hořičtí studenti z Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a Vyšší odborné školy. Za vedení tvůrčích dílen při festivalu Jičín – město pohádky. Oživili atmosféru města pouličním vystupováním v rolích pohádkových bytostí.

 

Dubinová Terezie

Za přednášku Židé, křesťané, muslimové: co se děje v našem světě, v níž se zabývala kořeny současné složité mezinárodní situace. Přednáška proběhla v Hořicích i na dalších místech.

 

Duczynský Josef, Holín

Za obětavého a originálního vodníka, který v době festivalu Jičín – město pohádky udělal radost spoustě lidí a byl permanentně fotografován.

 

Faměrová Dagmar, Pospíšlová Alena

Za pořádání krásných a poučných pořadů na zámku Humprecht a v Libošovicích.

 

Formanová Eliška, Sytná Marie

Za všechnu práci vedoucí ke zdárnému dokončení rekonstrukce přízemí budovy bývalého Škaloudova statku, kde je nyní sídlo Obecního úřadu v Bukvici i kancelář a informační centrum svazku obcí Mariánská zahrada.

 

Gláserová Zdenka

Za pečlivé vedení kroniky obce Drahoraz, za spolupráci s redakcí Kopidlenských listů a Informačním centrem v Kopidlně.

 

Hofman Vilém, Libáň

Za články o různých programech a událostech, psané pěknou češtinou na základě ověřených informací, za poutavé přednášky o legionářích.

 

Holata Tomáš

Za vydání monografií Vladimíra Úlehly věnovaných Františku a Jaroslavu Lohařovým. Vzhledem k pečlivé redakční práci provázející přípravy strojopisu díla do tisku vznikla kniha přispívající významnou měrou k poznávání historie Jičína.

 

Horák Tomáš, Ostroměř

Za obětavou práci na přípravě časopisu Pod Zvičinou do tisku (grafika, zpracování textů, fotografická dokumentace, elektronická podoba časopisu pro tisk, nápady). Za nezištnou pomoc při elektronické přípravě dokumentů 6. sjezdu rodáků obce Lukavec.

 

Hudební spolek Dalibor, Hořice

Za koncert u obelisku na vrchu Gothard, kde orchestr hrál pod širým nebem. Za vystoupení při ukončení letní sezony na koupališti Dachova.

 

Hylmar Tomáš, Mates Tomáš

Za přípravu a realizaci nové stálé expozice věnované 1., 2. a 3. odboji v Masarykově věži samostatnosti v Hořicích. Expozice byla slavnostně otevřena v rámci oslav 70. výročí konce 2. světové války.

 

Hynková Vendula

Za výrazný podíl na přípravě setkání Sejdeme se v Češově. Účastníci zejména ocenili dobové fotografie, které nominovaná shromáždila a představila.

 

Chocholáč Ivo, Jirásek Vojtěch, Nová Paka

Za vydání malé knížky Vezměte mě s sebou, Cesty. Tenká knížka, ale tolik toho sděluje a zároveň naznačuje, že to vůbec není konec. Jen výzva. Sílu textu Ivo Chocholáče potvrzují i ilustrace Vojtěcha Jiráska.

 

Jičínská beseda

Za další sérii přednášek. Dovedou vymyslet dobrého lektora i zajímavé téma. Hned v lednu přednášeli Eva Chodějovská a Zdeněk Hojda o kavalírské cestě Heřmana Jakuba Černína za Alpy a Pyreneje.

 

Jirků Josef (2x)

Za mapování historie Markvartic a Sobotecka na základě pečlivého studia archivních materiálů i vyprávění pamětníků, za shromažďování dokumentů i fotografií a za vytváření nové fotografické i filmové dokumentace. Za přednášky a besedy, kterými získává další zájemce o minulost a současnost oblasti.

 

Jirků Josef a občané obce Hřmenín

Za přednášku a besedu o údolí devíti mlýnů a dalších zajímavostech ze života obyvatel Markvarticka v minulosti. S láskou a velkým zájmem se občané starají, aby minulost jejich předků nebyla zapomenuta.

 

Jonáš Vojta, Zapletalová Eliška, Benko Marián a Cerekvičtí

Za zorganizování Setkání u Vavřinečku a pokus o připomínku a oživení místa s duchovní tradicí koncertem, duchovním ztišením a výstavou fotografií. Na toto první setkání 29. 8. 2015 přišlo asi 40 lidí.

 

Kábová Hana

Za knížku, v níž zpracovala životní osudy Pátera Lásky, který se narodil v roce 1848 v Dětenicích, byl literárně nadaný a věnoval se překládání z francouzštiny.

 

Kašparovský Kamil a jeho přátelé

Za uspořádání Hořického benefičního galavečera aneb Hořičáci dětem dne 30. 1. 2015, jehož výtěžek byl určen na podporu aktivit dětí a mládeže.

 

Kavárna CAFÉ TERASY, Železnice (2x)

Za přednášky a tvůrčí dílny pro děti i dospělé, kterými tato nová kavárna vstoupila do kulturního dění v Železnici. (Např. přednáška J. Šimůnka o Antarktidě.)

 

Kazdová Jaroslava

Za práci vedoucí přípravného výboru 6. sjezdu rodáků Lukavce, Černína a Dobše, za podíl na realizaci výstavy dokumentů, kronik a fotografií při tomto sjezdu, za organizování setkání seniorů obce Lukavec. Za péči o důstojné stáří seniorů v Lukavci (návštěvy a dárky při osobních jubileích, o Vánocích jako pověřená pracovnice Obecního úřadu Lukavec).

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Za mnohé přednášky a besedy. Tentokrát i za výstavu Bohemia mia vypovídající o pobytu italských občanů za první světové války v Čechách. Putovní výstava byla doplněna písemnostmi a fotografiemi z jičínského archivu. Na vernisáži hovořil Vilém Hofman a archivář Jan Čečetka, následovala beseda.

 

Koláčná Jitka, Koláčný Ondřej, Vildmanová Veronika a další

Za koncerty, kterými přibližují různé hudební žánry a zájemce o ně zvou na různá místa v Jičíně a okolí.

 

Koukolová Veronika

Studentka Hořického gymnázia za uspořádání autorské výstavy fotografií Hořice City, která byla k vidění v prostorách gymnázia v únoru a březnu 2015.

 

Kracíková Jindřiška

Za knihu věnovanou historii i současnosti Bukvice a Křeliny, která zaujme širokou veřejnost i odborníky a může sloužit jako podklad k zamyšlení i k dalšímu bádání.

 

Krčmárik Pavel

Za jazzový klavír na zmrzlém Adventním městečku na jičínském náměstí, který rozehřál. Jeden z příkladů, že učitel jičínské základní umělecké školy a skvělý klavírista umí vybrat k určité příležitosti ten správný žánr.

 

Krzysztalowska Nathalie

Za zajímavou výstavu díla v jičínské knihovně. Od spirituální kresby po Beatles. Energii jí dodává hudba.

 

Kulturní a vzdělávací centrum Kopidlno a rodina Škodova

Za výstavu obrazů Františka Škody z Libáně. Dobré připomenutí skvělého malíře i jeho otce – slepého učitele hudby.

 

Kůsová Petra

Za nápadité ztvárnění kulisy pohádkového hradu a podhradí včetně příběhu usychajícího stromu, královské knihovny, kulisy perníkové chaloupky atd. v programu festivalu Jičín-město pohádky. Za půvabné ilustrace programové brožury pohádkového festivalu.

 

Kverek Pavel

Ornitolog, odborník na slavíky, umělecký kovář. Za krásnou pohádkovou knížku o statečných slavících, jejichž domovem je především Mladoboleslavsko, v poslední době i Sobotecko.

 

Libošovický ochotnický spolek

Za udržování tradice ochotnického divadla na venkově. V roce 2013 obnovili spolek a v roce 2015 připravili v režii Jiřího Pošepného už třetí premiéru – nastudovali hru Vlastimila Peška Babička v trenýrkách aneb Aprílová komedie. A již zkoušeli hru Charleyova teta.

 

Mates Tomáš

Vedoucí Galerie plastik v Hořicích. Za zorganizování již 2. ročníku Festivalu krásných umění, který byl tentokrát věnován Itálii. V jeho rámci proběhla na přelomu července a srpna výstava obrazů, designových děl a šperků, přednáška a koncert.

 

Menclová Ilona

Za organizování akcí pro děti (drakiáda, karneval, vesnický víkendový tábor, mikulášská nadílka aj.), za iniciování vzpomínky na padlé v 1. světové válce, za uspořádání společného rozsvěcení vánočního stromu v Lukavci, za pomoc při organizování 6. sjezdu rodáků Lukavce, Černína a Dobše, při vítání občánků, při přípravě Předsilvestrovského posezení, za občasné vydání Lukaveckého zpravodaje.

 

Město Jičín, odbor kultury a cestovního ruchu a spolupracovníci

Za rozsáhlý mezinárodní projekt „Valdštejn rozvíjí česko - polskou kulturu“, jehož součástí bylo mj. zorganizování Valdštejnských slavností v polské Swidnici v podobě, jak je známe z novodobé tradice Jičína. Vydařená byla také závěrečná konference projektu.

 

Městská knihovna Hořice

Za organizování besed se současnými spisovateli .

 

Městské muzeum a galerie Hořice

Za zajímavý celoroční program, zejména za uspořádání komentované prohlídky hořického zámku a tvrze, na kterou přišlo cca 350 lidí.

 

MLS – divadelní soubor při K-klubu Jičín

Za nastudování hudební komedie Pavla Dostála Výtečníci v režii Martina Zajíčka a Hany Krásenské. Studenti hráli sami sebe. Ukázky předvedli Martinu Zajíčkovi, když přebíral Cenu města Jičína.

 

Musilová Světlana

Za výstavu v Městském kulturním středisku v Nové Pace, na níž návštěvníci obdivovali historické kočárky, panenky, kroje, kostýmy a doplňky z období první republiky. Příjemným zpestřením byla i herna s kočárky a hračkami ze 70. let minulého století a ruční dílnička. Celá výstava byla instalována s velkou citlivostí a elegancí.

 

MÚZA - divadelní, literární a hudební klub, Hořice

Za pořádání kulturních představení malých forem.

 

Noc kostelů v Hořících – organizátoři

Za program, který probíhal ve třech kostelích: katolickém, evangelickém i husitském. Zazpíval sbor Bona Vita, byl promítnut polský film Ida, zazněly písně Karla Kryla i zpěvy z Taizé.

 

Nožička Pavel

Ředitel Kulturních zařízení města Jičína. Za excelentní výkon při moderování Ceny města Jičína.

 

Občané a sousedé z Rytířovy Lhoty

Za zútulnění prostranství na návsi, za instalaci lavičky, informační tabule o obci. Za vánoční setkání u stromečku s jesličkami.

 

Olejarčíková Barbora

Za nadšení a obětavost, s nimiž přistupuje k vedení tanečně pohybového kroužku při základní škole v Kopidlně.

 

Ondráček Jiří

Student Hořického gymnázia. Za zorganizování 1. ročníku filmového festivalu Jeden svět, který probíhal na Hořickém gymnáziu.

 

Patková Lenka

Kurátorka Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za sérii pečlivě připravených přednášek z historie výtvarného umění. Teorii doplnila i obrazy přinesenými z depozitáře.

 

Petiční výbor Alej bez asfaltu (2x)

Za zorganizování vlastivědné vycházky spojené s odborným výkladem o historii, přírodě a geologii krajiny blízko Bílého mlýna v Jičíně, kudy má vést jabloňovou alejí cyklostezka. Akce pomohla mnoha přítomným uvědomit si jedinečnost místa mezi zahrádkářskou kolonií a úpatím Zebína, místa jednoho z posledních, které nezasáhla civilizační expanze člověka. Příklad, jak občanská společnost prosazuje své názory.

 

Pěvecké sbory Ratibor a Vesna, Hořice a Hořický komorní orchestr

Za provedení Rybovy České mše vánoční v neděli 6. prosince 2015. Velký úspěch, zcela naplněný sál radnice, který svou kapacitou nestačil.

 

Pivovarská zahrádka Miletín – divadelní soubor

Za nastudování diváky i kritiky oceňované divadelní „tragikomedie s prvky socialismu se sovětskou tváří“ (autor Štěpán Hak, režie Martin Hlavatý). Příběh je úzce spjatý s naším regionem (Miletín) i s osudy jedné obyčejné rodiny v roce 1968.

 

Pluhařová Ilona

Za vydání knihy O popletené víle Komolíně.

 

Pohádkové noviny 2015 – redakce

Za vydávání Pohádkových novin v průběhu 25. ročníku festivalu Jičín – město pohádky. Měly dobrou úroveň a úspěch u čtenářů. Redakci tvořili studenti packého gymnázia - Tereza Kráčmarová, Radka Grohová, Jana Kotherová, Klára Kotyková, Karolína Nosková a Lukáš Zbihlej, dále student Střední školy aplikované kybernetiky Hradec Králové Adam Špiroch a šéfredaktor Jaroslav Pokorný, učitel Základní umělecké školy Na Střezině v Hradci Králové a dramaturg Českého rozhlasu Praha.

 

Pour Martin

Za péči o starou cihelnu v Šárovcově Lhotě a její zpřístupnění veřejnosti při akci Pohádkově strašidelná cihelna pro děti a jejich rodiče, prarodiče či jiné příbuzné.

 

Prášek Vojtěch a jičínští skauti

Za přípravu a zorganizování 1. skautského plesu v Jičíně. Vše vlastními silami, do programu patřilo dvojí předtančení, promítání fotografií a videí ze skautského života.

 

Prodloužené víkendy – pořadatelé

Za pestré prázdninové kulturní dění od čtvrtka do neděle. Od kostelů po Lodžii. Koncerty v ulicích i v zámecké zahradě, pohádky v zahradě Pod Koštofránkem, zasvěcené prohlídky v mnoha památkových objektech, koupání a hry na koupališti. Vydali k tomu podrobnou brožuru.

 

Procházka Bohumír, Komárková Ivana

Za výrazný podíl na uspořádání prvomájové prezentace neziskových organizací na nádvoří jičínského zámku představující činnost zdejších spolků a sdružení.

 

Propadák – pořadatelé

Za červnovou akci v přírodním divadle na Čeřovce – koncert, autorské čtení, výstavu i tvůrčí malování pro zájemce, dokonce byla i geologická přednáška. Mládež sobě? Taky důkaz, že oživit krásné místo v Jičíně lze.

 

Psychiatrické oddělení Oblastní nemocnice Jičín

Za výstavu prací z ergoterapie pacientů. Obrazy, keramika, užité umění, ale i ruční práce. Pacienti nejen vyrobili, ale přichystali i občerstvení.

 

Rolfová Věra, Tomíček Jan

Za organizování partnerských vztahů mezi státním gymnáziem v Hořicích a Dolnolužickým gymnáziem v Chotěbuzi. Každoročně asi 20 dětí navštíví partnerské město a absolvuje program zaměřený na určité téma. V r. 2015 jím bylo téma Bájné bytosti. V Chotěbuzi se naši studenti seznámili s dolnolužickými pověstmi a s tradičním lidovým zvykem Lapanie kokota. V Hořicích se dolnolužičtí studenti seznámili s Erbenovými baladami. Projekt probíhá v češtině, dolní lužické srbštině, němčině a angličtině.

 

Řehák Radomír

Za otevření kavárny Café Terasy v Železnici s kulturním programem.

 

Sehnal Jiří

Výtvarník, spisovatel a nakladatel z Lázní Bělohradu. Za sepsání a vydání románu Metanoia přibližujícího 60. léta 20. století v Praze z pohledu začínajícího umělce i dobu nedávno minulou.

 

Sehnal Jiří

Za besedu v Knihovně Václava Čtvrtka o knize O Věcech obyčejných, kterou vydal v roce 2014.

 

Sekerová Marie

Za promyšlenou organizaci kulturních akcí v Sobotce.

 

Skautské středisko Brána Jičín

Za uspořádání prvního plesu v historii jičínského skautingu. Nejen tanec, ale i dvojí předtančení z vlastních zdrojů. To na motivy Rychlých šípů už bylo objednáno i jinam. Velký úspěch mělo promítání o celoroční činnosti, zejména na táborech.

 

Skládka aneb Skládáme se na Sýrii – pořadatelé

Studenti Lepařova gymnázia a občanské sdružení ProVize. Za uspořádání charitativního festivalu v Jičíně, v Židovské 100, na jehož programu byly přednášky, beseda, koncerty a jehož výtěžek 40 000 Kč byl odeslán na konto Člověka v tísni.

 

Smíšený pěvecký sbor Stojmír - Bendl z Dolního Bousova a Sobotky

Vedený sbormistryní Pavlínou Těšínskou. Za uspořádání řady krásných koncertů. Ochotně vystupuje při různých slavnostech a rozdává kolem sebe tolik potřebnou radost.

 

Spolek Stezka Češov-Vysoké Veselí

Za výstavu fotografií 12 stromů, celostátních finalistů ankety Strom roku 2015, kterou uspořádal, když navrhl za strom roku Velešickou lípu jako jediného zástupce Královéhradeckého kraje (umístila se jako sedmá).

 

Studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Konkrétně studenti státního gymnázia. Za vydávání tradičního studentského časopisu Tempus, který přináší studentské práce, rozhovory s profesory, aktuality ze školního života, vše samozřejmě náležitě okořeněné studentským humorem.

 

Svoboda Vítek ml.

Vysokoškolský student. Za zprovoznění věžních hodin na kostele sv. Prokopa v Libošovicích. Za pomoc Libošovickému ochotnickému spolku s kulisami, obecnímu úřadu s výtvarným zpracováním novoročenek apod.

 

Šandová Šárka a její kolegové

Za odvahu založit v Hořicích soukromé čtyřleté gymnázium s trochu jinými metodami výuky a vzdělávání, spojenými s řadou projektů a osobních zkušeností při získávání nových poznatků. Škola pořádá také přednášky o výchově a vzdělávání pro širokou veřejnost.

 

Ščigol Michail, Starý Miloš (2x)

Za organizaci už 5. ročníku Jičínského plenéru, akce, na niž zvou do města umělce z celé republiky i ze zahraničí a při níž vznikají díla zachycující Jičín z různých pohledů. Obvyklá závěrečná výstava představovala v roce 2015 pětiletou bilanci.

 

Ščigol Michail, Volf Petr, Patková Lenka

Malíř, fotograf, kurátorka. Za retrospektivní výstavu, kterou připravili k sedmdesátinám Michaila a k pětasedmdesátinám Petra v galerii v jičínském zámku. Jak se fotografie a obrazy snášejí?

 

Šejn Miloš

Za výstavu v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Je dobře, že Miloš Šejn vnáší do ustálených vod jičínského výtvarna i jiné formy. Tady šlo o konceptualismus.

 

Šoltys Vladimír

Veterinář, ornitolog, fotograf. Za výstavy fotografií i za poutavou a poučnou knihu Proč má kos žlutý nos, vydanou v roce 2014.

 

Špirochová Eva

Za realizaci dramaturgické vize festivalu Jičín – město pohádky s maximálním ztvárněním pohádkových zastavení, náplní tvůrčích dílen, míst her a za organizaci kolektivu lektorů. Za nápady v oblasti designu tiskových a propagačních materiálů.

 

Šťovíček Filip

Žák Základní umělecké školy Hořice. Za vítězství v nejmladší kategorii mezinárodní soutěže v sólovém zpěvu, kterou pořádala Mozartova obec v České republice spolu se zahraničními partnery. Zpívalo se v jazyce originálu, hodnotila se i technika. Bylo to už druhé Filipovo vítězství v mezinárodní soutěži v tomto školním roce. Byl oceněn také starostou města.

 

Šubrt Miroslav, Holín

Za kouzelný mlýn, jenž stál v kašně na nádvoří jičínského zámku v době festivalu Jičín – město pohádky a stal se velkou atrakcí. Za exponáty na výstavě Udělej si sám II. v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

 

Šulc Jiří

Předseda Spolku rodáků a přátel města Hořice v Podkrkonoší. Nejen za úspěšné vedení spolku, ale také za velmi pěknou přednášku Jak se dělá rodokmen, která se těšila velkému zájmu v Hořicích i na několika dalších místech.

 

Šulcová Lenka

Za zprostředkování setkání se zajímavými lidmi - básníky, spisovateli, novináři, vysokoškolskými odborníky apod. pro své studenty na Gymnáziu, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice. Tyto osobnosti pak následně odváží do Nové Paky a pořádá s nimi besedy a autorská čtení na Půdě Novopackých sklepů.

 

Tomíček Jan (2x)

Za zorganizování petice za získání hořického zámku do vlastnictví města Hořice, pod kterou se během dvou měsíců podepsalo více než 1 300 obyvatel Hořic a okolních obcí, za neutuchající snahu získat zámek pro město a vytvořit důstojnější podmínky pro muzeum i za popularizaci této problematiky v místním tisku.

 

Tomíčková Oldřiška a hořické spolky

Za zorganizování slavnostního večera ke 150. výročí otevření divadelního sálu v Hořicích. Na programu se podílely pěvecké sbory Ratibor, Vesna a Bona Vita, hudební spolek Dalibor, Hořický komorní orchestr a divadelní soubor J. K. Tyl. Večer se víc než vydařil a kapelník Jan Bílek musel diváky doslova vyhánět ze sálu.

 

Úlehla Vladimír

Za sepsání monografií věnovaných jičínským advokátům Františku a Jaroslavu Lohařovým, kteří byli výraznými osobnostmi 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

 

Úlehla Vladimír

Za besedu v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně o knize Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora, která vyšla v roce 2014 v druhém doplněném vydání.

 

Vacková Lenka

Ředitelka K-klubu Jičín. Za pohotovost, spolehlivost, dokonalost a samozřejmost, s jakou se svým týmem řeší úkoly v rámci jakékoliv spolupráce.

 

Veselý Petr

Hořický sochař a básník. Za vydání básnické sbírky Slovo tvar, kterou představil při autorském čtení v divadelním, literárním a hudebním klubu MÚZA.

 

Víchová Dana

Za realizaci výstavy dokumentů, kronik a fotografií při 6. sjezdu rodáků Lukavce, Černína a Dobše.

 

Vlastivědné muzeum Železnice

Za výstavu díla Antonína Chmelíka. Chodíval krajinou a maloval. Zejména chaloupky. Některé už nejsou. Ani pan malíř. Ale železnické muzeum mu připravilo pěknou výstavu.

 

Vobořil Miroslav

Hudební skladatel z Hořic. Za podíl na mnoha hudebních projektech (Betlémská odysea v Praze při oslavách 600. výročí upálení M. J. Husa, Andělé a démoni při Svatohubertských slavnostech na Kuksu). Za spolupráci s hořickými hudebními a pěveckými spolky. Hlavně za sérii šesti benefičních vánočních koncertů v širokém okolí pro malou Vanesku, trpící nemocí motýlích křídel.

 

Vokální skupina Fragile

Za vystoupení v Městském kulturním středisku Nová Paka. Osm interpretů představilo ve vokální podobě známé hity v úchvatném provedení, které diváky nadchlo i dojalo. Dlouhotrvající standing ovation na závěr vypovídalo za všechno a úžasnou atmosférou z koncertu byli naplněni nejen diváci, ale i slovenští umělci, kteří přislíbili opětovnou návštěvu Nové Paky.

 

Vydra Jiří

Za obrázky ke knížce pohádek lotyšského autora Kárlise Skalbeho Jak jsem plul ke královně. Z ilustrací udělal v Lodžii v dubnu výstavu. Na motivy pohádky pak nastudoval divadelní hru.

 

Vydra Jiří (2x)

Kastelán Valdštejnské lodžie. Nejen za exkluzivní činnost vyvíjenou v této kulturní památce, na kterou jsme si v Jičíně už zvykli, ale také za těžko představitelné nesnáze, kterými musí projít při její obnově na úkor svého osobního života a běžného pohodlí. Za kreativitu, obětavost, soustavnost a nápaditost v pořádání nestandardních akcí v Lodžii i mimo ni.

 

Výtvarný obor Základní umělecké školy J. B. Foerstera Jičín

Za výstavu plastik v arkádách jičínského zámku. Podivuhodné tvary byly umocněny osvětlením a promítáním tvarů a barev na pozadí.

 

Wildová Vlaďka

Za Dobré zprávy z Českého ráje a okolí – regionální zpravodajský web. Za zasvěcené informace o důležitých událostech, předkládané poutavě a pěknou češtinou a s kvalitní fotografickou dokumentací.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky

Za obohacení života v obcích, kde působí – například masopustním průvodem v Robousích, projekty „Stezka napříč přírodou“ a „Přírodovědný parčík - motýlí zahrada“ na zlepšení prostředí v okolí školy v Robousích, přírodovědnou soutěží „Robouský motýl“, dobrovolnickým projektem „72 hodin“ s výrobou ptačích budek, krmítek a hmyzích domků pro okolí školy a zajištěním vánočních koncertů holandského orchestru z partnerské školy.

 

Základní škola Slatiny

Za tradiční vánoční koncert uspořádaný ve spolupráci s Mateřskou školou Milíčeves. Jako obvykle se po jeho skončení šli posluchači podívat do školy na výstavu výtvarných prací a okusit cukroví, dílo žáků. Škola je malotřídní, a tak ve sboru účinkují všichni.

 

Základní umělecká škola Hořice

Za obohacování kulturního života ve městě zvláště v období adventu a za zorganizování již 3. ročníku Evropského dne hudby.


 

Dlouhodobé zásluhy

 

Agentura Nahoru - dolů, Jičín

Za každoroční pestrý kulturní život na Valdické bráně. Výstavy, letní minifestival divadelní, vyvrcholením jsou akce s názvem Vánoce na bráně.

 

Apropo, o. p. s., Jičín

Za práci, která usnadňuje život postiženým dětem i jejich rodičům a je spojena s kulturní činností přinášející radost tvůrcům i návštěvníkům akcí.

 

ARTROSA, Hořice

Taneční uskupení hořických mužoretů. Za to, že již téměř celé desetiletí přinášejí radost a zábavu širokému publiku nejen na Hořicku, ale po celé naší vlasti. Jejich vystoupení zahajují plesy, vernisáže výstav i různé jiné akce. Kdo by neznal pány v černých oblecích, kloboucích a s dlouhými deštníky a jejich skvělé taneční kreace? V Hořicích pravidelně zakončují sezónu na dachovském koupališti ve svých slušivých pruhovaných plavkách.

 

Bartoňová Jaroslava

Za dlouholeté shromažďování písemných dokladů, fotografií, tisků a dalších materiálů k historii obcí Bystřice a Važice i okolí. Má velké znalosti o událostech i obyvatelích, ochotně je sděluje odborníkům i zájemcům z řad veřejnosti, kterým dokáže též poradit při jejich práci.

 

Baševi, o. p. s., Jičín

Za to, jak využívá synagogu a teď i bývalou Židovskou školu k sérii přednášek a výstav. Příkladem budiž obrazy, knížka a povídání o životě Evy Sachs.

 

Bělohradské listy –redakce

Za vydávání časopisu s vysokou obsahovou i grafickou úrovní, přinášejícího už 16 let zajímavé články o dění v Lázních Bělohradě a okolí v současnosti i minulosti a o významných osobnostech.

 

Bílek Jan (2x)

Za celoživotní obohacování hořické kultury. Za dlouholetou činnost dirigenta hořického hudebního spolku Dalibor, který pod jeho vedením výrazně pozvedl svou úroveň a jehož vystoupení pravidelně koření svým svérázným humorem. Za působení v Hořické dechovce, mužském tanečním uskupení ARTROSA i divadelním souboru J. K. Tyl. Letos oslavil významné životní jubileum a bylo mu uděleno ocenění Osobnost města Hořice pro rok 2015.

 

Bílek Karol (2x)

Za popularizaci Sobotecka a širokého okolí v knihách, přednáškách a na výstavách, za popularizaci regionální historie v souvislosti s událostmi místními, celostátními i světovými. Za ochotné předávání svých hlubokých znalostí každému, kdo o ně projeví zájem.

 

Bílková Eva

Za vytrvalou kultivaci kulturního prostředí ve městě Jičíně, pomoc amatérským badatelům, podporu dobrovolných kronikářů a další aktivity.

 

Bíšková Naďa

Za dlouholetou příkladnou práci starostky obce Veliš, za výbornou spolupráci se Základní školou Bodláka a Pampelišky, za podporu různých akcí i opravy kostela, který je významnou kulturní památkou.

 

Blažejová Lada

Za založení divadelní skupiny v Sobotce a provedení již řady představení. Za už tradičně nápaditou, promyšlenou, obětavou a inovativní činnost s dětským souborem Studia Šrámkova domu.

 

Bohuňovská Blažena

Za dlouholetou obětavou práci v jičínském Sokole i za činnost při organizaci festivalu Jičín – město pohádky.

 

Bona Vita – komorní pěvecký sbor, Hořice

Za více než dvě desítky let trvající obohacování kulturního života v Hořicích i širokém okolí a úspěšnou reprezentaci Hořic na řadě soutěží a přehlídek. Sbormistryní je Ivana Václavů.

 

Bretová Milena

Za dlouholetou úspěšnou práci s dětmi ve škole v Dětenicích, za divadelní činnost a významný podíl na kulturním dění v obci.

 

Burkert Zdeněk

Za dlouhodobý zájem o historii a současnost Nové Paky. Za zaznamenávání dění ve městě obrazem i slovem.

 

Čeliš Jan Křtitel

Za výrazný podíl na úspěšných vystoupeních souboru Fidle. Za vytváření fotografické dokumentace kulturního dění v Jičíně a okolí, o němž informuje také na svých webových stránkách (Jan-k-celis webnode.cz).

 

Čermák Karel

Za významný přínos k poznávání minulosti Jičína, Jičínska a Českého ráje. Sbírá pohlednice, tisky, knihy a různé dokumenty, studuje archivní materiály i odbornou literaturu, pročítá noviny, píše články, přednáší, vydává kalendáře, knihy a tematicky zaměřené sešitky s názvem Vlastivědný poutník.

 

Čtvrtečková Jana

Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Pševes.

 

Daráček

Folklórní soubor při Základní umělecké škole Nová Paka pod vedením Ludmily Kuříkové. Za desetileté působení, kdy pěvecká i hudební složka Daráčků prezentovala dětské lidové umění na vysoké úrovni. Daráček vždy velmi úspěšně a s velkým ohlasem vystupoval při mnoha kulturních akcích nejen v Nové Pace.

 

Dětenice – obec

Za uspořádání již 15. ročníku Foersterových dnů, festivalu pěveckých sborů.

 

Divadelní spolek při Nízkoprahovém klubu Exit Jičín

Za divadelní představení. Začali tím, že dělali muzikály na playback. Teď už pan režisér Kříž upravuje texty pro své divadlo a zpívají na živo. Mají za sebou už asi osm premiér.

 

Domácí hospic Duha, o. p. s., Hořice

Za to, že už šest let přináší umírajícím nejen kvalitní paliativní péči, ale i lásku a naději a poskytuje pomoc těm, kdo o své blízké pečují, i těm, kteří je již ztratili. Za to, že pro širokou veřejnost pořádá besedy a přednášky, odborné kurzy, každoroční tradicí se stala i Drakiáda anebo Den pro rodinu.

 

Dubinová Terezie

Za množství přednášek nejen o osudech Židů, pronesených v Jičíně a okolí. Například o islámu a jeho vlivu. Terezka se nebojí vyslovit názor. Pomáhá i organizačně s dobrou věcí.

 

Faměrová Dagmar (3x)

Kastelánka zámku Humprecht. Za pořádání koncertů a jiných kulturních akcí na zámku (uvedení knihy, recitační odpoledne, výstavy, pohádky pro děti), kterými činí objekt přitažlivějším. Za činnost v občanském sdružení Humprecht, zaměřenou na drobné památky Sobotecka (např. oprava kapličky u Lavic). Za dlouholetou pomoc při vytváření přehledu nominací na cenu Jivínský Štefan.

 

Faruzelová Marie

Za to, že si jako vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně zachovává vstřícný přístup ke všem, kteří vyvíjejí různou kulturní činnost, dovede jim poradit i podpořit jejich nápady a návrhy.

 

Fišer Miloslav

Za péči o církevní památky na Jičínsku, za ochotu pomáhat při vzniku odborných prací věnovaných jejich historii.

 

Formanová Eliška

Za příkladnou práci starostky obce Bukvice i předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Svým zaujetím a znalostmi získává spolupracovníky pro řešení záležitostí týkajících se Bukvice a Křeliny i dalších 30 obcí na bývalém panství Schliků, stará se o propagaci i dokumentaci.

 

Formanová Eliška, Sytná Marie

Za organizaci kulturního a společenského dění v Bukvici. Např. zajišťují pořádání adventních koncertů a koncertu před koncem roku v kapli.

 

Franc Václav

Zubní lékař v Nové Pace. Za prozaickou a básnickou tvorbu i tvorbu dramatickou. Za 25 let práce vedoucího v úspěšném Literárním spolku při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Vydává regionální literární časopis Kobra a také literární časopis Čaj. Organizuje celostátní literární soutěž Řehečská slepice (letos již 15. ročník) i spolupráci s družebním spolkem v Martině. Za mnohé aktivity nejmenované, leč dlouhodobě provozované.

 

Havlík Ladislav, Dobšín

Skromný celoživotní fotograf, filmař a dokumentarista. Za zvukové nahrávky kulturních pořadů, kterými obdarovává příznivce a přátele. Za besedy, na nichž popularizuje znalosti z historie Českého ráje.

 

Havlová Pavlína

Vedoucí Městského kulturního střediska v Sobotce. Za podíl na organizaci festivalu Šrámkova Sobotka.

 

Holanová Božena

Za organizaci vlastivědných zájezdů pro starší generaci, které pořádá místní organizace Českého červeného kříže v Jičíně. Za pomoc kulturnímu dění ve městě.

 

Hořický komorní orchestr

Orchestr složený z muzikantů z Hořic i z blízkého okolí. Za to, že již tři desítky let obohacuje kulturní život nejen ve městě, ale i v širokém regionu. Dirigentem je Jan Sezima.

 

Hudební spolek Dalibor, Hořice (2x)

Za to, že pod vedením Jana Bílka trvale obohacuje kulturní život ve městě a šíří dobré jméno Hořic i v širokém regionu. Z úspěšných akcí roku 2015 jmenujme třeba červnový koncert u obelisku nebo zavírání sezóny na koupališti na Dachovech.

 

Hylmar Stanislav

Za dlouholetou skautskou činnost, za péči o dokumenty a fotografie, přispívající k poznávání minulosti Jičína.

 

Jelínková Blanka

Za to, že se již devátý rok v Jičíně stará o Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. Připravuje schůzky s přednáškami, výlety, koncerty, návštěvy výstav.

 

Jičínská beseda, z.s.

Za přednášky přinášející poučení, za péči o památky (pomoc při restaurování a oživování kostela pod Zebínem, při nalezení a restaurování relikviáře sv. Secundiny, sestavování podkladů pro potvrzení autorství Karla Škréty u obrazů umístěných v kostele sv. Ignáce, pomoc při záchraně nástěnných maleb Jindřicha Procházky v hale budovy vlakového nádraží), za terénní exkurze do Prachovských skal a na Zebín.

 

Jónová Eva

Za neutuchající zájem o hořické kulturní dění. Jako ochotnická herečka začínala již v Pelikánově jednotě divadelních ochotníků, později ztvárnila nespočet rolí v jednotě divadelních ochotníků J. K. Tyl, mnoho let je členkou a funkcionářkou Ženského pěveckého spolku Vesna a starostkou hořického Sokola. V Hořicích nevynechá takřka žádnou kulturní akci, je stále elegantní a plná elánu.

 

Kaplan Milan

Učitel na Základní škole Komenského v Nové Pace. Za to, že už řadu let s kroužkem BIOS učí děti lásce k přírodě, vodí je ven, pořádá výstavy, soutěže, instaluje poutače s vysvětlením a obrázky.

 

Kaprasová Pavlína (3x)

Za výbornou práci starostky obce Bačalky. Za iniciování a organizaci různých akcí, pro jejichž přípravu umí získat spoluobčany na Bačalkách a na Ličně (divadlo v přírodě, koncerty, výlety, setkání seniorů, farmářské trhy, Kloboukovka trochu jinak, soutěž o nejlepší kabelku). Příkladné bylo uspořádání oslav k výročí samostatnosti republiky spojené s odhalením pamětní desky padlých vojáků.

 

Kaprasová Pavlína, Vokurka Zdeněk (2x)

Za organizování Křesel pro hosta, pravidelných setkání se zajímavými lidmi v cukrárně Karolínka v Libáni (kardiochirurg Pirk, herečka Táňa Fišerová, manželé Czernínovi aj.). Za organizaci Foerstrova hudebního máje v Libáni, kde vystupují významní umělci (např. Stamicovo kvarteto s Janem Kačerem).

 

Karmelitánské knihkupectví Jičín

Za sérii přednášek o zajímavých knihách. Za to, jak knihkupka Bohunka neúnavně zve do Jičína zajímavé lidi, kteří mají k dnešku i historii co povědět. V poslední době například Ladislava Heryána.

 

Kettner Josef

Herec a režisér. Za to, že věnuje svoje životní znalosti a umění ve prospěch povznesení kulturního života na celém Sobotecku. Účinkuje na vernisážích, v literárních pořadech, spolupracuje s Městským kulturním střediskem v Sobotce a Knihovnou Antonína Bocha v Libošovicích.

 

Kindermann Jan

Ředitel obecně prospěšné společnosti Baševi. Za významný podíl na rekonstrukci židovských památek v Jičíně - úprava hřbitova, oprava synagogy, oprava budovy Židovská 100. Za dlouholeté připomínání židovských osobností a židovské kultury v Jičíně.

 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Za to, že už dvanáct roků pořádají dětskou soutěž ve vyprávění Čteme všichni – vypráví jen někdo. Je potěšitelné sledovat, jak roste úroveň účastníků. Někdejší četba přerostla v opravdové vyprávění nazpaměť. Mnoho dětí přináší své vlastní texty.

 

Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán

Za desítky let trvající vynikající spolupráci s pořadateli akcí v Sobotce a ve Starých Hradech. Nikdy nešlo jen o četná vystoupení v připravených pořadech, při kterých se neptali na výši odměny, ale také o náměty pro další práci, rady a doporučení.

 

Kopidlenské listy – redakce

Za vydávání časopisu v pěkné grafické úpravě, který mapuje současné dění v Kopidlně a okolí, přináší pohledy do minulosti, všímá si zajímavých osobností.

 

Košťák Martin

Za výzkum a propagaci jičínské krajiny, za popularizaci vědeckých poznatků o ní formou zajímavých přednášek.

 

Kovářová Anna, Rejlek Jiří, Janoušek Jan, jičínští skauti, děti a mládež z farnosti

Za přivezení Betlémského světla do Jičína a jeho rozdávání. Sami ho na Štědrý den roznášejí do nemocnice, mezi nemocné a seniory po městě, do domova důchodců a penzionu pro seniory, na hroby skautů. Odpoledne ho předávají zájemcům po „dětské“ mši svaté v kostele sv. Ignáce (a těch je vždy dost), předávají ho také na Valdickou bránu, duchovním Církve čsl. husitské i dobrovolníkům do okolních obcí. Udržují tak tradici již od 90. let. V r. 2015 skauti poprvé rozdávali Betlémské světlo už 19. 12. v programu jičínského „Adventního městečka“.

 

Kracík Pavel

Za činnost předsedy Jičínské besedy - organizaci přednášek, iniciativu v záchraně a péči o památky. Za neustálý odborný zájem o Prachovské skály a další místa v okolí Jičína. Za sběr místních pověstí.

 

Krásenská Hana

Za řadu divadelních inscenací, které spolu s Martinem Zajíčkem připravili v jičínském K-klubu. Za organizaci soutěží školních i městských divadelních souborů. Za všechnu činnost věnovanou festivalu Jičín – město pohádky. Dobře se s ní spolupracuje, je spolehlivá a zodpovědná.

 

Krčmárik Pavel, Krčmáriková Ludmila

Za šíření umění klavírní a houslové hry, popularizaci hudby, spolupráci s (nejen) jičínskými zpěváky a hudebníky na různých kulturních akcích.

 

Krupka Jiří

Za aktivní zájem o přírodu a krajinu kolem Jičína, o Prachovské skály, za zaujetí, s kterým se snaží získávat další ochránce před pronikáním civilizačních prvků.

 

Kříž Michal

Za to, že se v Nízkoprahovém klubu Exit v Jičíně hraje divadlo. Založil tam v roce 2005 divadelní spolek a hry tam od té doby režíruje. Nastudovali několik muzikálů. Neposuzovalo se herecké umění, důležité bylo vytvoření skupiny lidí, jimž spolupráce přinese potěšení a uspokojení z výsledku.

 

Kvaček Robert

Za přednášky a besedy, v nichž historická témata i osobnosti přibližuje veřejnosti na vysoké odborné úrovni a přitom srozumitelnou formou, při níž dbá i na jazykovou stránku.

 

Kverek Pavel (2x)

Ornitolog, odborník na slavíky, umělecký kovář. Za popularizaci Českého ráje a jeho okřídlené fauny. Za to, že je vždy ochoten podělit se o svoje hluboké znalosti a neutuchající nadšení k ochraně přírody.

 

Kynčl František (2x)

Za dlouhodobé nezměrné úsilí při budování areálu ekologické výchovy Čtyřlístek u 4. základní školy Jičín, kde obsluhuje meteorologickou stanici. Za to, že trvale pěstuje v mladé generaci lásku k přírodě a učí ji chránit a vážit si jí. Za vzorné zpracování přehledů počasí pro jičínskou kroniku.

 

Lhotáková Renata

Za schopnost vidět věci z nadhledu, za přímost v jednání, za vytrvalost, s jakou pracuje pro dobro Valdštejnské lodžie. Její osobní a často i osobitý postoj byl vždy hnacím motorem pro rozvoj této kulturní památky.

 

Loutkářský soubor Zvonek, Hořice

Za to, že dlouhodobě obohacuje kulturní život nejen v Hořicích, ale že se svými dřevěnými herci rozdává radost i v širokém okolí. Principálem je Petr Kráčmar.

 

Loutkové divadlo Srdíčko, Jičín

Za obětavost a nadšení, které doprovází pravidelná představení, jimiž po dlouhá léta rozdávají radost především dětem.

 

Matějka Ivan

Za péči o fotografie a další materiály dokumentující dění v Jičíně v minulosti a také činnost jičínského divadelního ochotnického spolku J. K Tyl.

 

Mateřské centrum Kapička, Jičín

Za všechny akce, které přinášejí poučení i zábavu dětem, jejich rodičům i veřejnosti.

 

Městská knihovna Hořice

Za to, že pro hořické knihovnice Stáňu, Hanku, Irenu a Alenu není práce jen zaměstnáním, ale přímo posláním. Svým nadšením se báječně doplňují a výsledkem jsou úžasné projekty pro malé i velké. Pro děti a rodiče podvečerní čtení a Noc s Andersenem, literární besedy pro školy, pro dospěláky besedy se spisovateli a cestopisné přednášky a pro ty ještě starší je to třeba virtuální univerzita 3. věku nebo kurz trénování paměti.

 

Mezera Martin

Za zodpovědný a zároveň „lidský“ přístup k péči o památky, který si jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně stále udržuje, snaží se poradit a pomoci majitelům chráněných objektů a také neodradit zájemce o kulturní dědictví, kteří chtějí pomáhat.

 

Mizerová Radka, Smolík Robert a Kulturní zařízení města Jičína

Za pohádky v Zahradě Pod Koštofránkem v Jičíně.

 

Nečesaná Zdeňka

Varhanice a kampanoložka. Za sobotecký varhanní festival a účinkování na dalších mnoha místech.

 

Nosek Jan, Nosková Marie

Za dlouhodobý přínos kulturnímu životu nejen v obci Lukavec, kde se podílejí na organizaci sjezdů rodáků, pořádají akce pro děti, setkání seniorů, kulturní akce v adventu i předsilvestrovská posezení. Jejich kulturní působení se však přenáší i za hranice Lukavce, Maruška ilustruje vlastivědný časopis Pod Zvičinou a Honza hraje v Hořicích divadlo, zpívá se souborem Pifferaios z Lázní Bělohradu a rád si zahraje trampské písničky s kamarády ze skupiny Kabanos.

 

Palička Petr

Za každoroční zorganizování hudebního festivalu Otevřený vzduch ve Spařencích na vlastním pozemku, za autorství, režisérskou a hereckou práci při realizaci ochotnického divadla v Markvarticích, za vedení kapely Ošklivé děti (koncerty po celé republice), autorství hudby i textů, zpěv a klávesy, kytara, za práci pro obec Markvartice -Spařence v oblasti ochrany přírody.

 

Pifferaios – flétnový soubor, Lázně Bělohrad

Za koncerty v regionu i mimo něj, jimiž kromě krásné hudby a zpěvu předávají svým posluchačům a divákům také šarm a kultivovanost.

 

Pivovarská zahrádka Miletín – divadelní soubor

Za to, že již více než šest let nabízí příjemné posezení a obohacuje kulturní život v Miletíně. Je pořadatelem již tradičních Pivních slavností, organizuje silvestrovská sousedská setkání, zve divadelní soubory, spolupodílí se na pořádání miletínského Svatojakubského jarmarku a zajišťuje jeho kulturní program, pořádá taneční zábavy i tematicky zaměřené akce spojené s charitativní činností, vydala umělecky hodnotný kalendář.

 

Plachý Jiří

Za přínos k poznávání historie Slavhostic a okolí. Za starost o obecní kroniku, shromažďování dokumentů a fotografií, pořádání výstav a dalších akcí.

 

Pospíšil Michael a skupina Literácy Jitčín

Za mnohá vystoupení a hudební doprovod různých akcí v Jičíně a na území Mariánské zahrady.

 

Pospíšilová Alena, Pantlíková Eva (2x)

Za dlouhodobé kulturní zásluhy. Obě dámy vzorně vedou knihovnu Antonína Bocha v Libošovicích, organizují besedy se zajímavými osobnostmi, výstavy a další společenské akce. Navštěvují pravidelně Domov pokojného stáří Charity v Libošovicích, kde klientům předčítají knihy.

 

Procházka Bohumír

Za dlouholetou kulturní činnost, za články o kulturním dění na Jičínsku, za významný podíl na organizaci Jivínského Štefana, za práci ve výboru festivalu Jičín – město pohádky atd.

 

Rulcová Hana

Za dlouholeté působení ve vedení Obce baráčníků v Sobotce, od r. 1998 jako místorychtářka, od r. 2008 rychtářka. Vždy dbala na to, aby se v duchu baráčnické tradice ukazovaly při slavnostních příležitostech „tetičky“ v krojích, pod jejím vedením se baráčníci zapojují do různých místních akcí. Také pečou a prodávají na posvícení koláče, pravidelně dodávají zákusky na občerstvení v Domě s pečovatelskou službou.

 

Rychterová Věra

Za dlouholetou pečlivou práci věnovanou festivalu Jičín – město pohádky.

 

Sádlo Miloslav

Za dlouholeté pečlivé vedení kroniky obce Keteň. Zaznamenává současné dění a na základě studia archivních materiálů i rozhovorů s pamětníky také minulost.

 

Samšiňák Jan

Za neúnavnou kulturní činnost na Šolcově statku v Sobotce.

 

Sekerová Marie

Za dlouhodobou organizaci kultury v Sobotce.

 

Smíšený pěvecký sbor Foerster

Za to, že tento pěvecký sbor působící při Lepařově gymnáziu v Jičíně po řadu let pod vedením Ivany Hanzlové a Karla Chutného a v poslední době Boženy Maxiánové ukazuje krásu sborového zpěvu prostřednictvím pečlivě připravených koncertů s promyšleným programem.

 

Spolek podkrkonošských výtvarníků, Nová Paka

Spolek malířů, sochařů, keramiků i jiných kumštýřů. Za každoroční výstavy v Nové Pace, letos na 25 umělců. Za plenéry i vlastní divadelní představení.

 

Starý Miloš (2x)

Za podporu kulturního a společenského dění v Jičíně a okolí. Za organizaci mnoha výstav (v poslední době např. díla Evy Sachs). Za iniciativu na zajištění obnovy poškozené sochy Josefa Bohuslava Foerstera a dalších akcí. Za články v novinách, které připomínají historii jičínského sportu a jeho osobnosti.

 

Suchoradský Oldřich

Za spolupráci s městem Kopidlno při tvorbě čtvrtletníku Kopidlenské listy. Za zájem o zpracování historie školství ve městě.

 

Šimůnková Marie

Za dlouholeté vedení kroniky obce Vesec u Sobotky. Za provádění každého zájemce, jednotlivce a celé skupiny, po filmaři vyhledávané půvabné obci, která je vesnickou památkovou rezervací. Za každoroční květinovou výzdobu nejen vlastního roubeného domu, ale i veřejného prostranství.

 

Šourek Jiří

Za práci dobře prezentující zahradnickou školu v Kopidlně a za to, že své žáky vede k zájmu o regionální historii.

 

Štěpánek Jiří

Učitel na hořickém osmiletém gymnáziu. Za neotřelé vyučovací metody, skutečný zájem o každého studenta, z něhož se snaží získat co nejvíce vědomostí, za pochopení pro každého, připravenost pomoci a poradit. Předávání lásky k rodnému jazyku a provázení jeho často záludnými zákoutími je jistě tím nejzáslužnějším kulturním počinem vůbec.

 

Tomášů Romana

Knihovnice v Markvarticích. Za to, že spolu s Petrem Brabcem založila spolek Přátelé Markvarticka a v době, kdy byla místostarostkou obce, se spolu s ním starala o opravu kostela.

 

Tomíček Jan

Za práci šéfredaktora vlastivědného časopisu Pod Zvičinou i za vlastní zajímavé články v tomto časopise. Za pěstování vzájemných vztahů mezi státním gymnáziem v Hořicích a Dolnolužickým gymnáziem v Chotěbuzi a za organizaci akcí s tím spojených. Za vynikající práci zapáleného učitele především dějepisu na státním gymnáziu v Hořicích. Za spolupráci s Městským muzeem Hořice při organizování akcí s tématy z regionální historie.

 

Turek Vladimír

Za zájem o církevní památky a hlavně o varhany, na něž v kostelích na Jičínsku hraje. Za vedení divadelního spolku v Běcharech i za podporu a propagaci kulturního dění na území Mariánské zahrady.

 

Ulrychová Eva

Nejen za dlouhodobou odbornou činnost a snahu o zachování nemovitých archeologických památek, ale také za její neúnavnou popularizaci archeologie prostřednictvím archeologických vycházek, přednášek i publikováním v tisku.

 

Valenta Jaromír

Za příkladnou práci starosty a místostarosty obce Střevač, za zájem o historii vesnic Střevač, Štidla a Nadslav, za péči o jejich památky a za výraznou podporu zdejší kulturní činnosti.

 

Vališka Radomír, Vališková Iveta

Za výrazný podíl na organizaci každoročního setkání pěveckých sborů z celé republiky i ze zahraničí, které pod názvem Foersterovy Osenice pořádá Unie českých pěveckých sborů, obec Dětenice a Dobrovolné sdružení rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku.

 

Valter Jiří Qido, Valterová Eva (2x)

Za pořádání výstav ve vlastní Galerii Na Špejcharu v Bukvici, které navštěvují zájemci o výtvarné umění nejen z Jičínska a jež přispívají k propagaci malé obce. Příjemná atmosféra, milé prostředí.

 

Veselý Jaroslav

Za dlouholetý přínos kulturnímu dění na Jičínsku. Za námět a realizaci řady akcí. Za podíl na organizaci festivalu Jičín – město pohádky, prvních ročníků Valdštejnských dní atd.

 

Víchová Dana

Za příkladnou práci vedoucí místní knihovny v Lukavci (nejen půjčování knih, zajištění meziknihovní výpůjční služby, ale i besedy se spisovateli, akce pro děti na Vánoce a Velikonoce, čtenářské odpoledne pro děti, organizování tréninků paměti, soutěž o největšího čtenáře – děti, dospělí).

 

Vokurka Zdeněk

Za dlouholeté organizování Foerstrových dnů v Libáni a Poetických podvečerů s Křeslem pro hosta. Do Libáně tak přivedl řadu vynikajících osobností naší kultury i vědy.

 

Wilda Jiří, Wildová Vlaďka

Za akce na jičínské bráně, za činnost v Agentuře Nahoru-dolů a v Závěsném divadle.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky

Za 13. ročník vánočního zpívání, které i letos uspořádala v několika obcích.

 

Zámečníková Eva, Blažejová Lada

Eva Zámečníková za to, že shromáždila kolem sebe své přátele, přizvali další známé a založili divadlo. Obnovila tak tradici ochotnického divadla, které v Sobotce hrálo do r. 1965. Lada Blažejová za to, že tuto skupinu nadšenců přibrala pod odborné vedení. V její dramatizaci a v její režii secvičili pásmo scének Večer s detektivkou aneb Zahradník je vrah, s kterým vystoupili několikrát v Sobotce i jinde a nakonec úspěšně i na večeru dílen při Šrámkově Sobotce.

 

Zlatník Hynek

Za dlouholetou činnost zaměřenou na ochranu přírody a památek v Jičíně a okolí.

 

Zlatníková Draga

Za podíl na organizaci řady kulturních akcí v Jičíně a v Sobotce. Za účast v porotách soutěží, v nichž může využívat zkušenosti autorky básnických sbírek a překladatelky. Za dlouholetou pomoc při vytváření přehledu nominací na cenu Jivínský Štefan.

 

Zpravodaj Šrámkovy Sobotky – redakce

Za vydávání vlastivědně zaměřeného časopisu informujícího o Sobotce a okolí. O současnosti, minulosti, osobnostech, památkách, o festivalu Šrámkova Sobotka. Po několik desetiletí si udržuje dobrou úroveň i řadu spolupracovníků z města i vzdálenějších míst.

 

Žaloudková Helena

Za dlouholeté působení v Obci baráčníků v Sobotce. Nyní je místorychtářkou. Pečuje o kroje (pere je, žehlí), šije malé kroje na panenky na výstavu v Domě s pečovatelskou službou. Stará se o místnost baráčníků v tomto domě a každou středu odpoledne zajišťuje občerstvení pro jeho obyvatele. Zúčastňuje se vítání občánků, kde fotografuje. Její články o akcích spolu se snímky z nich jsou otiskovány v Jičínském deníku.

 

Nominace

Výzva k nominacím za rok 2016

05.03.2016 15:50
Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína bude 25. února příštího roku opět udělen Jivínský Štefan   za pozoruhodný kulturní počin roku a za dlouholetou kulturní činnost   Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme...