Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

 

Nominace na  Jivínského Štefana  za rok 2018

 

 

Počin roku 2018

 

ART-TELLier Cerekvice nad Bystřicí
Za všechny akce, kterými oživují kulturní prostředí v obci, za vytvoření místa k setkávání. Za zorganizování veřejné sbírky na zakoupení tiskařského lisu do dílny a jeho zpřístupnění pro veřejnost, za výstavy a workshopy, výrobu adventních věnečků, adventní koncert v místním kostele a další akce.

 

Badová Zdeňka a všichni sousedé čálovičtí
Za obnovení příjemného fungování místní komunity a organizování svátečních setkání všech usedlíků s připomínkou starých zvyků (masopust apod.).

 

Balbineum, z. s.
Za úsilí o záchranu a obnovu areálu jičínské jezuitské koleje a za snahy o udržování národního kulturního dědictví (rozvíjení tradic, slovesnosti, řemesel, hudby, tance, divadla, kultury života).

 

Bičišťová Olga, Bílek Karol (3x)
Za publikaci Sobotecká lékárna věnovanou 200. výročí vzniku a historii lékárny U Strážného anděla v Sobotce. Pečlivě zpracované historické záznamy i vhled do nedávné minulosti a současnosti činí z této sličné publikace čtenářsky přitažlivou knížku. Autoři ji vydali vlastním nákladem.

 

Bílek Karol, Šrůtová Magda, Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka (3x)
Za uspořádání cyklu devíti přednášek v Sobotce od září 2017 do května 2018. Jednotlivé přednášky pravidelně navštěvovalo víc než sto posluchačů místních, z okolí i ze vzdálených míst. Přednášeli přední odborníci na dané historické období. V obdivuhodně krátké době se navíc podařilo připravit stejnojmenný sborník, jehož vydavatelem je Město Sobotka.

 

Biograf Na Špici v Hořicích
Za připomenutí 50. výročí Pražského jara i následné okupace Československa divadelním představením Husička v podání souboru Miletínská pivovarská zahrádka a koncertem písní Karla Kryla, které zahrál a zazpíval Ivan Doležal.

 

Blažejová Lada
Za inscenaci My, vrabčáci, kterou jako vedoucí Studia Šrámkova domu nastudovala s dětským souborem 8 chlapců ve věku 9–13 let. Soubor získal ocenění na celostátní přehlídce dětských divadel Dětská scéna.

 

Cermanová Jana
Vedoucí Galerie plastik v Hořicích. Za velmi zajímavé akce, které zde pořádá – nejen výstavy, ale i přednášky, koncerty, workshopy pro malé i velké. Za dva roky dokázala ztrojnásobit návštěvnost galerie.

 

Cermanová Jana, Gregorová Jarmila, Šolc Miloš (2x)
Za Letní ateliér pro mladé umělce, netradiční příměstský tábor v Galerii plastik, při němž se děti seznámily s příběhy umělců a jejich děl, vyzkoušely si různé výtvarné techniky, zážitkové poznávací hry v prostředí sochařských parků a nakonec byla vernisáž výstavy vlastních děl. Děti, kterým se tam zpočátku vůbec nechtělo, pak ani netoužily po návratu domů.

 

Cermanová Jana, Bihelerová Blanka
Za velmi pěknou výstavu Pimprlata, kterou uspořádala hořická ZUŠka v Galerii plastik. Výstava inspirovaná loutkovým divadlem byla doplněna velmi pěkným workshopem.

 

Crhová Anna, Králová Jitka, Svobodová Pavlína
Za zorganizování festivalu Jinčí čin, probíhajícího už potřetí jako vedlejší program festivalu Jičín –město pohádky. Cílem je oživování zajímavých a mnohdy už opomíjených míst ve veřejném prostoru. V r. 2018 byla tématem panelová sídliště. Konaly se nejen přednášky a besedy, tvořivé dílny i procházka, ale také koncerty, divadlo, sportovní turnaj.

 

Černý Vít
Za péči o kapli sv. Isidora na bradské Vinici. A za obnovení tradice květnové pouti k této významné barokní památce – v r. 2018 se pouť doprovázená hudbou a zpěvem souboru Literácy Jitčín konala už potřetí.

 

Divadelní soubor Dobrovodští kohouti (2x)
Za nastudování a několikeré reprízování divadelní hry F. R. Čecha „Dívčí válka“ nejen doma, ale i v Hořicích a na dalších místech.

 

Doležal Ivan
Za významný podíl na přípravě programu slavnostního udílení Jivínského Štefana 25. února 2018 v Hořicích.

 

Doležal Ivan
Za písničky Karla Kryla, kterými připomněl atmosféru Pražského jara i následné sovětské okupace při letošním 50. výročí těchto událostí při vzpomínkové akci v Hořicích u Biografu Na Špici.

 

Doležal Ivan
Za zorganizování velkolepé akce „Návštěva prezidenta Masaryka v Hořicích“ v červnu 2018 ke 100. výročí vzniku republiky. Na přípravě se mimo zaměstnanců města podílela také spousta dobrovolníků. Přijel historický prezidentský vlak a v něm dvojník TGM, který se vydal po Masarykových stopách v Hořicích. Byl připraven bohatý program, výstava veteránů, vyšly historické noviny a byl proveden slavnostní poklep na základní kámen dostavby Masarykovy věže samostatnosti.

 

Dousková Iva a žákyně sociálního oboru Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice
Za to, že pravidelně docházejí za klienty hořického Domova bez bariér, pomáhají jim a připravují pro ně zajímavé programy, například mikulášskou besídku. Též za organizaci sbírky potřebným pro Diakonii v Broumově.

 

Drahoňovský Vojtěch
Za trpělivý a velmi iniciativní přístup k formování a počátkům činnosti skupiny lidí vytvářejících Platformu pro veřejný prostor zaměřenou na současnou podobu města a jeho vizi do budoucnosti. A za aktivní podporu a činy při zapojování veřejnosti do diskusí a rozhodování o směřování města (při tvorbě strategického plánu) v roce 2018.

 

Dům kultury Koruna Hořice
Za uspořádání již čtvrtého spolkového galavečera Sejdeme se u Koruny, při kterém předvedly své umění všechny hořické pěvecké, hudební i divadelní spolky. Po vystoupení pro veřejnost jako vždy následovalo přátelské setkání jednotlivých spolků, při kterém měly možnost blíže se poznat a domluvit vzájemnou spolupráci.

 

Fajstauerová Hana
Za přípravu a realizaci dokumentární výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína, kterou Regionální muzeum a galerie v Jičíně uspořádalo ke 100. výročí republiky. Za katalog k této výstavě, přibližující podobně jako výstava slovem i obrazem důležité události ve městě a okolí v těchto letech.

 

Faměrová Dagmar
Za scénář a dramaturgickou přípravu pořadu Na vzestupu aneb Listování soboteckou historií, který byl uveden v říjnu ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.
 

Faměrová Dagmar a spolupracovníci
Za vzpomínkovou expozici na úspěšnou interaktivní výstavu nakladatelství Albatros na zámku Humprecht s názvem Zámek devatera pohádek a Ohlédnutí za školní docházkou.

 

Festová Pavlína
Za uspořádání výstavy o životě v období 1. republiky v obci Rohoznice. Autorka, kronikářka obce, za přispění místních občanů shromáždila a zdařilým způsobem prezentovala několik set fotografií a dobových dokumentů. Nedílnou součástí výstavy byla i textová část, kterou autorka vytvořila na základě studia dobových pramenů.

 

Gláserová Lebedová Zdenka a obec Údrnice
Za vydání publikace Údrnice 1318–2018. Jedná se o první monografické zpracování dějin obce Údrnic. Výslednou publikaci lze označit za vzorový příklad spolupráce obce, mající zájem o zpracování vlastní historie, a erudovaného odborníka, v tomto případě archivářky Státního okresního archivu Jičín Zdenky Gláserové Lebedové.

 

Hořické gymnázium
Za zajímavé akce nejen pro své žáky, ale také pro veřejnost, za vybudování krásné relaxační zahrádky, která dopoledne slouží pro výuku venku a odpoledne je otevřena veřejnosti, za uspořádání Zahradní slavnosti.

 

Hořické gymnázium – studenti Stefan Lambert, Michaela Krylová, Tereza Havlová a Jinke van der Meer
Za realizaci a veřejné promítání studentského filmu na motivy balady Rusalka.

 

Hořické gymnázium – studenti
Za veřejnou prezentaci výsledků Expedice Studenov v divadelním sále hořické radnice a za další kulturní programy pro hořickou veřejnost.

 

Janoušková Kateřina
Za pořádání Velikonoční a Vánoční dílny pro děti i dospělé s kavárničkou a výměnným bazarem v Lukavci.

 

Janků Radka
Za přednášku organizovanou Jičínskou besedou a Státním okresním archivem Jičín s názvem Oslavy 28. října v Jičíně a okolí v období první republiky. Na základě archivních dokumentů s použitím bohatého obrazového materiálu byli zájemci seznámeni s připomínáním vzniku samostatného československého státu.

 

Kameníková Blanka
Za podíl na přípravě oslav 100 let republiky, pořádaných v Lukavci u Hořic.

 

Kazdová Jaroslava
Za práci v přípravném výboru akce 100 let republiky, pořádané v Lukavci u Hořic.

 

Kerelová Soňa, Špicarová Šárka
Za knihu „Nezapomeneme – památce hrdinů", v níž autorky zdokumentovaly památníky, pomníky a pamětní desky obětem obou světových válek a protikomunistického odboje na území obce s rozšířenou působností Hořice.

 

Kolodiy Olha
Sbormistryně pěveckých sborů Ratibor a Vesna Hořice. Za organizaci koncertu chlapeckého ukrajinského sboru z Kyjeva, hostujícího v České republice. Uspořádala ho takřka na vlastní náklady v hořickém kostele. Zajistila jim ubytování a stravování při jejich dvoudenním pobytu.

 

Kolodiy Olha a hořické spolky Ratibor a Vesna
Za zorganizování výjimečného koncertu ukrajinského chlapeckého sboru v hořickém kostele s minimálními náklady, ale s o to větším nadšením a nasazením. Koncert byl velmi hojně navštíven a účinkující si díky domácímu srdečnému prostředí odvezli ty nejlepší zážitky.

 

Komárková Ilona
Vychovatelka školní družiny v Kopidlně. Za úspěšnou práci s dětmi. Pod jejím vedením sehrály pohádku o Červené Karkulce v rámci oslav 100 let města Kopidlna, Kopidlenských slavností a Dne matek. S pohádkou o Šípkové Růžence vystoupily pro ZŠ a MŠ a na Mikulášské nadílce. Je autorkou scénáře, vyrábí pro dětská představení kostýmy i kulisy.

 

Komárková Jaroslava
Ředitelka ZUŠ Jičín. Za muzikál Stvoření světa, který připravila s týmem spolupracovníků a nastudovala se žáky.

 

Komárková Jaroslava a Symfonický orchestr ZUŠ Jičín
Za Koncert k poctě skladatele Vadima Petrova.

 

Komárková Jaroslava, Symfonický orchestr ZUŠ Jičín a Zámecký pěvecký sbor
Za hudebně dramatický večer ke 100. výročí republiky.

 

Kopidlenské listy – redakce
Za vydání speciálního čísla Kopidlenských listů věnovaného 100. výročí povýšení Kopidlna na město. Členové redakční rady, sami autoři mnoha příspěvků, shromáždili cenné svědectví o životě na Kopidlensku před sto lety a dnes. Ústředním tématem je připomínka 100. výročí ukončení první světové války. Další články, které předkládají poměrně široký obraz tehdejšího běžného života, navíc přinášejí zajímavá srovnání. Příspěvky vhodně doplňují dobové fotografie a archivní dokumenty. Redakční rada připravila zcela originální, čtivý a velmi zajímavý materiál, což není samozřejmé ani obvyklé.

 

Krylová Michaela
Studentka Hořického gymnázia. Za uspořádání autorského veřejného čtení balady Rusalka.

 

Kvaček Robert
Za přednášku Osudy československé státní ideje, kterou uspořádalo hořické muzeum ke 100. výročí vzniku Československé republiky.

 

Lazurko Petr
Za podvečerní vycházky Po stopách bojů 1866 v Jičíně. V rámci Prodloužených víkendů v Jičíně každé pondělí provází v dobové uniformě a s výstrojí zájemce z řad návštěvníků i obyvatel města místy, kde se v r. 1866 bojovalo. Vše je doplněno zasvěceným výkladem a podpořeno obrázky.

 

Libošovický ochotnický spolek Libošovice (2x)
Za divadelní představení 16. a 17. listopadu, které vzniklo z ukázek her nastudovaných v posledních pěti letech činnosti spolku.

 

Libošovický ochotnický spolek Libošovice
Za premiéru komedie Jaromíra Břehovského Otylka v dramaturgické úpravě a režii Jiřího Pošepného. Osm herců amatérů podalo 27. 12. 2018 opět obdivuhodný výkon. Znalost textu, přirozený projev a dobře typově zvolené postavy umocnily dobrý dojem několikrát po sobě zcela zaplněného hlediště.

 

Lindauer Josef
Za cyklus přednášek o historii Lukavce, podložených precizním studiem literatury i archivních dokumentů.

 

Obec Cerekvice nad Bystřicí, P. Marian Benko, Vojtěch Jonáš a Hastrman Band z Třebovětic
Za oživění poutního místa u kaple sv. Vavřince – akce s názvem Setkání u Vavřinečku se koná vždy poslední víkend v měsíci srpnu.

 

Osadní výbor Drahoraz
Za organizaci dvoudenní pouti v Drahorazi, jejíž součástí byl dětský den a sousedské posezení s bohatým doplňkovým programem, poutní mše svatá k patronům zdejšího kostela a povídání o historii obce. A za obětavou a nezištnou aktivitu v roce 2018, jejímž výsledkem bylo několik příjemných přátelských setkání místních i přespolních obyvatel. Jde o citlivé probuzení tradičních akcí a podporu společenského života v obci. Dokladem, že osadní výbor zvolil správnou cestu, je i mnoho pozitivních reakcí a ohlasů mezi obyvateli a návštěvníky.
 

Mateřská škola Na Daliborce Hořice
Za Plastopůst aneb týden bez plastů nejen ve školce – k účasti vyzvali i veřejnost.

 

Mateřská škola Na Daliborce Hořice
Za krásné předvánoční vystoupení v hořickém kostele. Děti zazpívaly a připomněly adventní a vánoční zvyky, vystupovaly také učitelky, a dokonce i rodiče. Stejné pásmo předvedli i v kostele v Miletíně.

 

Menclová Ilona
Za řadu akcí v Lukavci, na jejichž přípravě se podílela – dětský karneval se soutěžemi, zájezd do zábavního parku pro děti, akce ke 100. výročí republiky, mikulášská nadílka se soutěžemi, velikonoční a vánoční dílny pro děti i dospělé s kavárničkou a výměnným bazarem.

 

Město Hořice
Za uspořádání programu spojeného s udílením ceny Jivínský Štefan 2017 25. února 2018.

 

Město Sobotka a Základní škola Sobotka
Za akci 520 světel pro Sobotku. V předvečer 100. výročí vzniku samostatného československého státu v sobotu 27. 10. 2018 byl odhalen u soboteckého hřbitova nový důstojný památník obětem 1. světové války ze Sobotky a okolí. Na jedné desce jsou jména 38 vojáků ze Sobotky, padlých v rakouské armádě, na druhé jsou jména 16 legionářů z celého Sobotecka. Symbolických 520 svíček lemujících památník i cestu k němu bylo připomínkou 520. výročí povýšení Sobotky na město.

 

Městská knihovna v Libáni a Foerstrovy dny, o. p. s.
Za cyklus věnovaný 100. výročí vzniku republiky „Má vlast“. Sestával ze šesti podvečerů s křeslem pro hosta. Každý byl věnován významným osobnostem, událostem nebo institucím z uplynulého století. Hosty byli: Eduard Stehlík, Václav Větvička, Marie Tomášová, Zdenka Procházková, Miroslav Kejmar a Jaroslav Šebek.

 

Městská knihovna v Libáni a Foerstrovy dny, o. p. s.
Za besedu ke 100. výročí ukončení 1. světové války. Hosty byli Vilém Hofman, Pavlína Kaprasová, Jiří Sobotka. Všichni přinesli poutavá osobní rodinná svědectví a materiály se vztahem k Velké válce.

 

Najman František
Za zapojení do kulturních a společenských akcí v obci Vesec a v Sobotce, provázení při návštěvách památek v Praze a práci ve spolku hasičů ve Vesci.

 

Nosková Marie (2x)
Za zorganizování oslav 100. výročí vzniku Československé republiky v Lukavci s velmi bohatým celodenním programem, k jehož realizaci strhla mnoho Lukaváků. Napsala scénář, sehnala účinkující, nacvičila Českou besedu, vystoupení dětí, ušila kostýmy, zrežírovala scénky, módní přehlídku, domluvila fotbalové utkání atd.

 

Obec Libošovice
Za péči o zeleň a stromy ve všech částech obce. Za akce spojené se 100. výročím republiky –vysazování lip, oprava pomníků padlým z 1. světové války v Nepřívěci a na Rytířově Lhotě, zorganizování důstojné vzpomínky na 28. říjen 1918 u pomníku v Nepřívěci.

 

Obec Lukavec
Za úžasnou oslavu 100. výročí vzniku Československé republiky, do níž se aktivně zapojilo mnoho místních obyvatel. Připravit tak bohatý program by bylo velké sousto i pro menší město a co teprve pro obec, která má pouhých 300 obyvatel. Vše se podařilo díky velkému nadšení, nasazení a bez dotací!

 

Obec Údrnice
Za uspořádání oslav 700. výročí první písemné zmínky o obci Údrnice spojené se setkáním rodáků, pamětníků a přátel dne 23. června 2018. Součástí bohatého programu bylo mj. vydání knihy o historii obce, uctění památky obětí 1. světové války u pomníku padlých, znovuvysvěcení Božích muk v Údrnicích a v Údrnické Lhotě, výstava dobových fotografií a dokumentů či výstava obrazů Zbyňka Jabloneckého.

 

Organum Cantate, z. s.
Za uspořádání slavnostního koncertu při příležitosti svěcení rekonstruovaných varhan v kostele sv. Jakuba Většího v Jičíně, kterým se završilo čtrnáctileté úsilí spolku o jejich opravu. Byl založen v roce 2004 z iniciativy tehdejšího varhaníka Milana Ročka. Předseda spolku Jiří Drška poděkoval za finanční příspěvky všem dárcům, sponzorům, zpěvákům a hudebníkům, návštěvníkům koncertů, městu Jičín, Ministerstvu kultury, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín.

 

Petrová Gabriela, Chodějovská Eva
Za publikaci Architekt Čeněk Musil, kterou vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně jako katalog ke stejnojmenné výstavě. Své odborné studie doplnily promyšleně velkým počtem dokumentárních fotografií mapujících Musilovy stavby v minulosti i současnosti – kromě snímků pocházejících z archivních a muzejních sbírek jde o fotografie, jejichž autorem je Hubert Hesoun.

 

Podobský Pavel, Podobská Pavlína – Videostudio PP
Za pomoc při akcích ZUŠ v Jičíně zpracování videopozadí (background) pro muzikál Stvoření světa a hudebně dramatický večer ke 100. výročí republiky.

 

Pour Martin, Kotrbáček Jaroslav
Za výstavu „Pocta motocyklovým závodům a lidem kolem nich“ v létě na hořickém zámku, kterou přispěli k popularizaci historie hořických motocyklových závodů a oživili zámek. Také za další akce např. za besedy s bývalými závodníky, za úsilí o zřízení muzea motocyklového sportu a využití zámku pro kulturní potřeby města.

 

Ratibor a Vesna – pěvecké spolky, Hořice
Spolu s Novobydžovským chrámovým sborem a Hořickým komorním orchestrem. Za skvělé provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby při Tříkrálovém koncertě v hořickém kostele 6. ledna 2018.

 

Řehák Radek
Za organizaci druhého ročníku festivalu Železnické hudební léto, který probíhal v jeho kavárně Café terasy. Polovina výtěžku z dobrovolného vstupného byla věnována na opravu kostela sv. Jiljí v Železnici. Za výstavy a koncerty, které po celý rok pořádal v kavárně a podporoval tak kulturní život v Železnici a jejím okolí.

 

Sádlo Miloslav a další organizátoři
Za uspořádání srazu rodáků v Ketni v roce 2018, na kterém M. Sádlo přednesl uvítací řeč a vystavil keteňskou obecní kroniku, kterou pečlivě vede. Rodáci, obyvatelé a všichni ostatní účastníci setkání tak měli možnost seznámit se mimo jiné s novými nálezy genealogických vztahů zdejších obyvatel a jejich rodin, jejichž osudy M. Sádlo již léta rozplétá, mimo jiné i díky studiu archivních pramenů a dokumentů.

 

Samšiňák Jan
Za podíl na organizaci festivalu Šrámkova Sobotka. Kromě výstav v Galerii Karla Samšiňáka a v Lapidáriu se konaly na Šolcově statku čtyři akce – proběhlo autorské čtení spisovatele Emila Hakla, bylo zahájeno poetické odpoledne festivalu, otevřena výstava Jiřího Anderleho, Zuzana Maléřová představila svůj pořad O květině.

 

Samšiňák Jan
Za kulturní sezónu na Šolcově statku. V r. 2018 uspořádal v Galerii Karla Samšiňáka a v Lapidáriu čtyři výstavy s vernisážemi s hudebním programem, dva koncerty a dvě besedy se známými osobnostmi.

 

Sieberová Jana
Za knížku Naděje na konci cesty – Další příběhy hospice Duha. Za pomoc pro nevyléčitelně nemocné v závěru života i pro jejich rodiny.

 

Spolek Stezka Češov Vysoké Veselí
Za uspořádání oslav 100 let republiky výsadbou lip – Stromů svobody ve všech obcích, po jejichž území vede naučná stezka (Češov, Volanice, Vysoké Veselí, Velešice, Sběř, Kozojedy). Spolek zajistil stromy a vše ostatní pro výsadbu a ve spolupráci s dalšími spolky v jednotlivých obcích jejich výsadbu 27. 10. 2018.

 

Strozzi – spolek přátel hořického zámku (2x)
Za celoroční bohatý kulturní program na hořickém zámku, např. za oživení masopustní tradice, celodenní akci Zámek žije!, Zámecký Halloween, dílničky pro děti, zajímavé přednášky, besedy a také za výtvarnou soutěž Hořice – moje město, jejíž výsledky byly vystaveny v hořické tvrzi. V závěru roku za bohatě navštívené setkání při akci Česko zpívá koledy.

 

Střední zahradnická škola Kopidlno
Za akci, kterou uspořádala při příležitosti 70. výročí svého trvání. Pozvala své absolventy, připravila pro ně program a nechala návštěvníky nahlédnout do prostor zámku.

 

Suchoradský Oldřich, Štefek Karel
V rámci dlouhodobého zájmu o svůj rodný kraj si pánové zaslouží nominaci za svá četná pátrání po lidech a událostech a za příspěvky do Kopidlenských listů, ke kterým shromažďují materiál a poté zasílají ze svých domovů v Hradci Králové. Mimo jiná témata zpracovali např. vzpomínky na kopidlenské lékárníky a historii lékárny a zaznamenali tak více než stoletou lékárenskou praxi v Kopidlně z několika úhlů pohledů. Článek rozdělený do více částí sepsal a publikoval v Kopidlenských listech O. Suchoradský v roce 2018.

 

Svoboda Vít ml.
Student Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Za péči o kostel sv. Prokopa v Libošovicích. Uklidil prostor věže, zprovoznil věžní hodiny. Pečlivě se stará o jejich chod, provádí pravidelnou údržbu, hraje na varhany. Z části hřbitovní zdi, vchodových pískovcových sloupů a památné hrobky bývalého kosteckého správce Baitlera odstranil letité nánosy břečťanu, průběžně uklízí kolem kostela a společně s obecním úřadem dbá na upravený vzhled starého hřbitova. Za návrhy a výtvarnou pomoc s vytvořením divadelní scény a za pěkné novoročenky. Tyto aktivity jsou v jeho generaci zcela ojedinělé.

 

Šedivá Věra
Za organizaci setkání žen z Dětenic, Osenic a Brodku, které pomáhají připravovat pohoštění pro dětenické akce v podobě koláčků. Nejde jen o vzájemné povídání, ale pravidelně je připravena přednáška nebo beseda o historii místa i okolí, osobnostech, vaření, bylinkách nebo třeba o cizích krajích.

 

Špicar Stašková Barbora a kol.
Za organizaci Třešňového jarmarku v závěru festivalu Šrámkova Sobotka.

 

Šrůtová Magdalena
Knihovnice Městské knihovny Fráni Šrámka v Sobotce. Za organizování Virtuální univerzity třetího věku, krásné výlety po okolí a vánoční čtení v knihovně.

 

Včelařský spolek Hořice
Za uspořádání oslavy 150. výročí založení spolku, spojenou s přednáškou, vystoupením dětí a prodejem včelařských produktů. Také za popularizaci této užitečné záliby v místním tisku.

 

Víchová Dana
Za podíl na přípravě oslav výročí 100 let republiky v Lukavci.

 

Vildmanová Veronika a přátelé
Za koncert na výstavě díla Vladimíra Komárka uspořádané Regionálním muzeem a galerií v Jičíně.

 

Vitvarová Magda, Václavíková Věra
Za vytvoření překrásného látkového betlému, obdivovaného na výstavě betlémů v bělohradském Památníku K. V. Raise.

 

Volák Jan a spolek Dětenický betlém, z. s.
Za realizaci projektu s cílem zachránit rozsáhlý, pohyblivý a ozvučený betlém, který v 19. století vytvořil Vincenc Novotný z Dětenic. Opravený betlém je od prosince 2018 přístupný v Památníku Foerstrova rodu v Osenicích.

 

Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Vysoké Veselí, z. s.
Za výběr doprovodného tématu pro děti a žáky k výstavě Vysokoveselský KRTEK – Bez hmyzu to nejde. Vznikl tak samostatný blok různorodého zpracování hmyzu kolem nás od kreseb, modelování druhů hmyzu až po různorodé ukázky hmyzích domků, které byly po výstavě umístěny v zahradách.
 

Základní škola Sobotka (3x)
Za projekt Naučná stezka Sobotecká zastavení. V rámci celoškolních projektů „Sobotecko – náš domov“ a „Sobotecko v proměnách času“ sobotecká škola navrhla a zrealizovala naučnou stezku městem, která přibližuje historii jeho nejvýznamnějších pamětihodností. Na obsahu sedmi panelů se podíleli žáci 2. stupně se svými učiteli, text doprovázejí kresby žáků, panely vyrobila odborná firma, instalaci provedli pracovníci technických služeb města. Odbornou garanci poskytli Karol Bílek a Olga Bičišťová. Na celý projekt ve výši 125 000 Kč si škola sehnala sponzory.

 

Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce Hořice
Za vysazení dvou lip srdčitých před svou školou a Lípy svobody naproti zámku, která má připomínat nejen 100. výročí vzniku republiky, ale také to, že zde kdysi stávala prastará lípa, která dala název sídlišti Pod Lipou.

 

Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce Hořice
Za uspořádání retro-výstavy Jak se žilo našim praprarodičům, kterou si děti vlastním přičiněním připomněly 100. výročí vzniku Československé republiky. Výstava byla přístupná i veřejnosti.

 

Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce Hořice
Za adventní koncert v hořickém kostele.

 

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Veselí
Za organizaci oslav 100 let republiky žáky a pracovníky školy. Všechny věkové kategorie se podílely na projektu, který vyvrcholil ve čtvrtek 25. 10. 2018 kulturním programem pro žáky a veřejnost zakončeným výsadbou Lípy svobody v areálu školy, uložením tubusu s pamětním listem do kořenů stromu – je na něm lípa, kde jednotlivé listy jsou jména současných dětí v MŠ, žáků ZŠ a pracovníků organizace.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Za realizaci projektu Adopce na dálku. Podařila se díky pomoci všech, kteří se zapojili do sběru papíru. Novým „žákem“ školy se stal Seydou Kourouma, dvanáctiletý chlapec z města Conakry v africkém státě Guinea. Začal navštěvovat tamní školu a podává pravidelné informace o svých studijních výsledcích. Adopce byla zrealizována prostřednictvím organizace Centrum dialog. Na sběru papíru se podílela i Kulturním zařízení města Jičína a Městské informační centrum.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Za uspořádání tradičního masopustu v Robousích. 13. února odpoledne vyrazil směrem do vsi průvod žáků školy v tradičních maskách. Se spoustou veselých písniček prošli hlavní ulicí Robous směrem na Jičín. Zváni byli všichni, kteří se chtěli přidat.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Za práci na programech Škola pro udržitelný život a Mládež pro udržitelný život, kterou odvedli žáci 7. ročníku se svou třídní učitelkou. Nejprve provedli mapování Robous a bezprostředního okolí školy a na jeho základě pak vytvořili návrhy na zvelebení veřejného prostoru obce. S nimi pak seznámili obyvatele Robous a zástupce města Jičína na společném setkání, během něhož proběhla i diskuse o vizi obce a užším výběru z plánových projektů.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Za realizaci projektu Počítáme s vámi. Ve spolupráci s jičínskou knihovnou a jejím Klubem aktivních seniorů uspořádaly dvě pedagožky ZŠBP setkání pro všechny seniory, kteří mají zájmem o hlavolamy a jiné matematické hříčky. Navázaly tak na podobná setkání na půdě školy určená rodinám žáků. Cílem tohoto projektu je představit veřejnosti matematiku vyučovanou intuitivní metodou profesora Hejného.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Za uspořádání únikové hry pro žáky okolních škol. Žáci 2. stupně ZŠBP připravili hru „Svět fantasy“, které se mohla zúčastnit šestičlenná družstva žáků 3. až 5. ročníku. Celou akci provázela skvělá atmosféra a všem pěti týmům se podařilo úkoly vyřešit za méně než dvě hodiny.

 

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Za šíření dobrého jména Jičína a jeho okolí i celé ČR díky uspořádání „Legendárního týdne“ v rámci projektu CODED LEGENDS Erasmus+. Tohoto projektu se zúčastnilo 7 žáků a 15 učitelů z partnerských škol z Polska, Belgie, Řecka, Baskicka, Velké Británie a Itálie. Z akcí upořádaných během tohoto týdne i pro veřejnost lze jmenovat například přehlídku kultur jednotlivých zemí „Global Village“ (neboli „Světová vesnička“), kterou připravili žáci a učitelé v tělocvičně školy ve Veliši. Tento projekt je příkladem celé řady aktivit v rámci programů Comenius a Erasmus, jejichž cílem je vzájemné poznávání lidí a kultur jednotlivých evropských zemí a kterých se žáci, učitelé i rodiče žáků školy aktivně účastní nebo které sami organizují.

 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice –studenti oboru gymnázium a sociálního oboru
Za uspořádání Pestrého zábavného večera, tradiční předvánoční studentské akademie, do jejíhož programu přispěli žáci všech tříd, a dokonce přijel, zazpíval a zatančil i Čingischán se svou družinou v podání pedagogického sboru.

 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – studenti oboru gymnázium
Za vydávání studentského časopisu Tempus, který má sice velmi dlouhou tradici, ale jehož redakce se pravidelně mění, jak studenti odrůstají. Časopis přináší informace ze studentského života, studentské práce i rozhovory s učiteli, jimž se redaktoři nebojí pokládat „otázky na tělo“.

 

 

Dlouhodobé zásluhy

 

Achát – redakce
Za vydávání měsíčníku pro Novou Paku a okolí, který mapuje současné dění a běžný život zdejších obyvatel, ohlíží se i do minulosti, všímá si památek, osobností.

Apropo, o. p. s., Jičín
Za práci, která usnadňuje život postiženým dětem i jejich rodičům. Za činnost a akce, přinášející radost i poučení těm, kteří se na jejich přípravě podílejí, i zájemcům z řad veřejnosti.

Auto klub Kopidlno v AČR
Za přínos pro kulturní a společenské dění ve městě. Během roku pořádá několik akcí. Jednou z nich je i Kopidlenská padesátka: setkání příznivců a majitelů malých motocyklů. V jejím rámci se uskutečnila v roce 2018 spanilá jízda, kterou klub oslavil 90. výročí svého založení.

Baševi, o. p. s.
Za péči o židovské památky v Jičíně, jejich zpřístupnění a propagaci. Za akce pořádané v synagoze i v Židovské 100.

Bělohradské listy – redakce (2x)
Za vydávání časopisu s informacemi o městě a okolí v současnosti i minulosti a o zdejších významných osobnostech.

Bílková Eva
Za neutuchající inspirativní pomoc badatelům v jičínském archivu, za trvalou péči o vysokou kvalitu odborných a regionálních publikací, aktivní zájem o regionální historii, památky a osobnosti a v neposlední řadě za péči věnovanou Jivínskému Štefanovi.

Bohuňovská Blažena
Za činnost spojenou s přípravou festivalu Jičín –město pohádky, vykonávanou zodpovědně a s nadšením, stejně jako tomu bylo při její práci v TJ Sokol Jičín.

Bona Vita – hořický pěvecký sbor
Za trvalé obohacování kulturního života ve městě a v okolí. Soubor byl založen v r. 1991, nyní je jeho uměleckou vedoucí Jitka Kateřina Přibylová.

Bukač Václav
Za to, že už téměř čtvrt století připravuje Hořické noviny, které nejen informují o dění ve městě a připomínají významná výročí, ale jsou také graficky velmi zdařilé a mnohdy také vtipné.

Burkert Zdeněk
Za pečlivé shromažďování dokumentace o minulosti i současnosti Nové Paky.

Církev československá husitská v Hořicích
Za trvalé obohacování kulturního života v Hořicích pořádáním přednášek, divadelních představení, koncertů, výletů, za otevření synagogy všem zájemcům, za vytváření ekumenického prostředí, za připomínání židovských tradic, za každoroční slavení Noci kostelů, Evropského dne židovské kultury i připomínání památky obětí holokaustu.

Čeliš Jan Křtitel
Za fotografickou dokumentaci kulturních akcí v Jičíně a okolí, za podrobné a poučené komentáře k nim na webových stránkách Jan-k-celis webnode.cz. Za významný podíl na koncertech skupiny Fidle.

Čermák Karel
Za letité shromažďování pohlednic, různých tisků, knih, fotografií a dokumentů vztahujících se k minulosti Jičína, Jičínska a Českého ráje. Sbírka je pečlivě roztříděna a popsána a slouží jako podklad pro články, přednášky a výstavy Karlu Čermákovi i zájemcům o regionální historii. Oblíbené jsou kalendáře s pohlednicemi z Českého ráje, které K. Čermák pravidelně vydává v jilemnickém nakladatelství Gentiana, kde vycházejí též sešitky s názvem Vlastivědný poutník, tematicky zaměřené na region Jičínska.

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kopidlno
Za provozování rybářského kroužku pro děti, kde je zábavnou formou učí kladnému vztahu k přírodě. S dětmi se zúčastňují též rybářských závodů a soutěží v regionu. Za organizování závodů a akcí pro rodiny s dětmi. Také za starost o rybníky na Kamensku a zušlechťování jejich okolí.

Čtvrtečková Jana (2x)
Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Pševes. Za spolupráci s redakcí Kopidlenských listů.

Dubinová Terezie
Za přednášky, v nichž na základě hlubokých znalostí a s velkým zaujetím přibližuje široké veřejnosti židovskou tematiku. Za organizaci programů v jičínské synagoze a Židovské 100.

Erben Leoš
Majitel vydavatelství Gentiana Jilemnice. Za velký přínos pro mapování přírody a historie Českého ráje i Jičínska.

Faměrová Dagmar (2x)
Kastelánka zámku Humprecht. Za příkladnou starost o kulturní památku, která je vděčným cílem turistů a milovníků hradů a zámků, vyhledávaným místem ke svatebním obřadům a kulturním pořadům. Koncerty nejrůznějších žánrů lze navštívit po celou sezónu. Obohacením nabídky jsou i různorodé výstavy a přednášky. Návštěvníci obdivují i květinová aranžmá. Také za zájem o drobné památky Sobotecka. Též za pomoc při přípravě udílení ceny Jivínský Štefan.

Faměrová Dagmar, Pospíšilová Alena, Ječná Jaroslava a další spolupracovníci
Za krásné kulturní akce na zámku Humprecht, tradičně pěknou květinovou a vánoční výzdobu. Za vlídné přijetí návštěvníků a turistů a vstřícné jednání při organizování výstav, koncertů a svateb.

Faruzelová Marie
Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně. Za rady a pomoc všem, kteří se chtějí podílet na kulturním dění.

Folklorní soubor Hořeňák a Hořeňáček, o. s., Lázně Bělohrad
Za dlouholeté udržování lidové kultury a prezentaci regionálních tradic, prováděné na vysoké úrovni.

Formanová Eliška
Starostka obce Bukvice a předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Za příkladnou práci ve vedení Bukvice a Křeliny a svazku dalších 30 obcí, které kromě snah o řešení současných potřeb a problémů spojuje úsilí o zachování kulturního dědictví a péče o přírodu a krajinu. Za to, že dbá o vytváření záznamů a fotografické dokumentace o životě v Bukvici a Křelině.

Franc Václav
Lékař působící v Nové Pace, významný člen Literárního spolku při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Za dlouhodobé zásluhy o literaturu. Za její zatraktivnění, kterého dosahuje svou osobitostí i svými znalostmi, především při svých autorských čteních.

Gottlieb Jaromír
Za dlouholetou práci vztahující se k Jičínu a Jičínsku, která zahrnuje podíl na odborném výzkumu a prezentaci území, na rekonstrukci a využití zdejších památek i na řadě akcí, které přibližují přírodu, historii a památky široké veřejnosti. Expozice jičínského muzea, Valdštejnská lodžie, Jezuitská kolej, Balbineum, svazky obcí Mariánská zahrada a Valdštejnova zahrada s programem rozvíjet infrastrukturu obcí a pečovat o kulturní dědictví, publikace Jičín –město čtyř krajin, Jičín – Valdštejnovo pole neválečné, školní projekty Terra felix – terra desolata, Cestička do školy a Zpátky ni krok! – to je několik příkladů činností spojených s jeho jménem.

Hlaváčková Lucie (2x)
Za to, že práce v knihovně pro ni není jen zaměstnáním. Dokáže poradit s výběrem knih starším i mladým čtenářům. Zvlášť oblíbená je u dětských čtenářů, kteří s ní často v knihovně rádi tráví celá odpoledne. Organizuje besedy se spisovateli, cestopisné přednášky; hlavní měrou se podílí na tvorbě Libáňských novin. Také za práci při pořádání hudebního festivalu Libáňský hudební máj.

Hlavatý Jan
Za popularizaci historie Miletína a okolí prostřednictvím přednášek i novinových článků a soukromých webových stránek: www.hlavati.cz.

Hofman Vilém
Za dokumentaci různých akcí. Za články o kulturním dění, psaných na dobré jazykové úrovni na základě ověřených informací. Za zájem o zdejší osobnosti a udržování jejich odkazu.

Holan Svatopluk
Za dlouholeté velmi pečlivé vedení kroniky obce Křelina, v níž zachycuje nejen současné dění, ale ohlíží se i do minulosti – při tom studuje archivní materiály, odbornou literaturu a také zaznamenává vzpomínky pamětníků.

Horák Tomáš
Za výrazný podíl na přípravě časopisu Pod Zvičinou do tisku (grafika, zpracování textů, fotografická dokumentace, elektronická podoba časopisu pro tisk, nápady). Za obětavou práci učitele na Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice.

Hořický komorní orchestr
Za trvalé obohacování kulturního života ve městě i v širokém regionu, za spolupráci s hořickými pěveckými sbory.

Hudební spolek Dalibor Hořice
Za dlouhodobé obohacování kulturního života v Hořicích i v širokém okolí a za skvělou reprezentaci města v maďarském Kérepéši.

Jičínská beseda, z. s.
Za přednášky a exkurze přinášející nové poznatky, pohledy a souvislosti. Za péči o památky Jičínska.

Jirků Josef (2x)
Za zaznamenávání historie Markvartic a okolí i změn v zemědělství. Za vytváření rozsáhlého archivu dokumentů, fotografií, záznamů z archivních a muzejních sbírek, vyprávění pamětníků. Za získávání dalších zájemců o poznávání minulosti a současnosti mezi účastníky svých pečlivě připravených přednášek doprovázených bohatou fotodokumentací.

Kaprasová Pavlína
Za práci starostky obce Bačalky, kde se jí daří získávat spolupracovníky pro snahy o zlepšení života na malé vesnici. Za významný podíl na organizaci kulturních akcí v Libáni (Foersterovy dny – Libáňský hudební máj, Křeslo pro hosta).

Kaprasová Pavlína, Hlaváčková Lucie
Za pořádání hudebního festivalu Libáňský hudební máj (v r. 2018 18. ročník). Za trvalou vysokou uměleckou úroveň a profesionální organizaci festivalu vážné hudby.

Kazdová Jaroslava
Za organizování řady setkání seniorů obce Lukavec. Za péči o důstojné stáří seniorů v Lukavci – jako pověřená pracovnice Obecního úřadu Lukavec je navštěvuje a přináší dárky při osobních jubileích a o Vánocích.

Kettner Josef (2x)
Za to, že věnuje své znalosti a umění režiséra a herce kulturnímu životu na Sobotecku. Vystupuje na různých akcích, spolupracuje s Městským kulturním střediskem v Sobotce a Knihovnou Antonína Bocha v Libošovicích. Pomáhá pořadatelům festivalu Šrámkova Sobotka zajišťovat účast významných osobností, zorganizoval vytvoření triptychu grafických listů Šrámek – Špála – Šolc od Petra Minky.

Kindermann Jan
Ředitel obecně prospěšné společnosti Baševi. Za připomínání židovské historie a kultury v Jičíně. Za péči o zdejší židovské památky (úprava hřbitova, rekonstrukce synagogy a budovy Židovská 100).

Klazar Josef
Za organizaci programu Noci kostelů (v r. 2013 v Hřídelci, v r. 2014 v Chotči, v r. 2015 v Mlázovicích, v r. 2016 v Svatojanském Újezdě, v r. 2017 v Miletíně, v r. 2018 v Červené Třemešné). Za pečlivé, v mnohém objevné a velice přínosné bádání o chotečském rodákovi, malíři Jaroslavu Majorovi, který se podílel na výzdobě kostelů a dalších staveb u nás i v zahraničí.

Klub přátel K. J. Erbena Miletín
Za obohacování kulturního života a udržování tradic v Miletíně, pořádání besed a sousedských setkání, výletů, připomínání významných výročí a v neposlední řadě také za péči o hrob svého slavného rodáka K. J. Erbena na Olšanských hřbitovech v Praze.

Kočí v Chotči – pořadatelé
Za organizování tradičního mnohožánrového festivalu. V r. 2018 proběhl už 24. ročník.

Kolodiy Olha
Za obětavé vedení dětských pěveckých sborů Písnička a Musica při Základní umělecké škole Hořice a pěveckých sborů Ratibor a Vesna.

Kopidlenské listy – redakce
Za vydávání časopisu, který v pěkné grafické úpravě přináší informace o současnosti i minulosti Kopidlna a okolí, připomíná přírodní zajímavosti, památky i osobnosti.

Kovářová Anna, Rejlek Jiří, Janoušek Jan, jičínští skauti, děti a mládež z farnosti
Za přivážení Betlémského světla do Jičína a jeho rozdávání – jde o udržování tradice založené v 90. letech. Světlo nosí do nemocnice, nemocným a seniorům ve městě, do domova důchodců a penzionu pro seniory, na hroby skautů. Předávají ho také zájemcům v kostele sv. Ignáce, na Valdickou bránu, duchovním Církve československé husitské, lidem do okolních obcí.

Krejzlík Ivan
Za grafické práce pro obec Bukvice. Ilustruje obecní kroniku, navrhuje pamětní listy, pozvánky na různé akce, v jeho úpravě vyšla knížka „O Bukvici a Křelině“ a její sestra, jak ji Ivan Krejzlík nazval, „Průvodce Bukvicí a Křelinou“.

Krupka Jiří
Za dlouhodobý zájem o krajinu kolem Jičína, o Prachovské skály. Za to, že své zaujetí přenáší i na své spolupracovníky, které získává pro snahy k ochraně přírody.

Kvaček Robert
Za poutavé přednášky o historii, které mají vysokou odbornou i jazykovou úroveň a svou formou jsou srozumitelné široké veřejnosti. Za rady a pomoc zdejším učitelům, studentům a zájemcům o regionální historii. Za přízeň projevovanou kronikářům i organizátorům různých akcí s historickou tematikou.

Kynčl František
Za velmi aktivní zájem o přírodu a ekologii, za nadšení, které umí předávat i svým žákům ve 4. základní škole v Jičíně. Tam vybudoval ekologické centrum Čtyřlístek a obsluhuje i meteorologickou stanici. Jeho přehledy počasí v Jičíně v jednotlivých letech jsou významným doplněním zápisů v jičínské kronice.

Lesní školka Ostružinka
Za tvůrčí prožitkovou výchovu dětí vedoucí k vnímání reálného dění v přírodě a v životě. Pořádáním akcí spojených s oživováním tradic probouzí děti k vlastní aktivitě, vede ke spolupráci při společném díle.

Lhotáková Hana
Za pečlivý přístup k psaní kroniky obce Mlýnec.

Lhotákovi, Renata a Martin
Za více než 20 let práce věnované využití a snahám o rekonstrukci Valdštejnské lodžie. Za významný podíl na činnosti Občanského sdružení Lodžie (Renata byla 11 let jeho předsedkyní) – dílny, různé kulturní akce, vytváření plánů týkajících se budoucnosti této významné barokní památky. Kromě svého projektu na využití Čestného dvora jako Centra pro hru, zábavu a poučení připravili se spolupracovníky i další projekty. Martin se zabýval také stavebními záležitostmi. Výrazný je jejich přínos k řadě akcí ve městě a v jičínském muzeu, na jehož oceňované expozici mají velkou zásluhu. Z jejich dílny pocházejí i sošky Jivínského Štefana.

Libošovický ochotnický spolek Libošovice (2x)
Za udržování tradice libošovického ochotnického divadla. Od svého obnovení v roce 2012 nastudoval pod vedením Jiřího Pošepného šest her, každá byla mnohokrát reprízována, bývá zcela vyprodáno, i když je v sále Hotelu Český ráj v Libošovicích 200 míst. Spolek často hraje i mimo obec, spolupracuje s dalšími ochotnickými soubory. V r. 2018 předali v rámci projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ zástupci spolku dar Domovu pokojného stáří v Libošovicích.

Loutkové divadlo Martínek Libáň, z. s. (2x)
Za citlivé udržování více než stoleté tradice českého venkovského loutkářství. Za organizaci festivalu Řezníčkova Libáň – přehlídky loutkových představení různých spolků z celé republiky. V r. 2018 se konal už podvacáté. Loutkové představení pro děti patří neodmyslitelně k sobotnímu odpoledni pro děti z Libáně a širokého okolí. Představení jsou tak oblíbená, že se musí pro velký zájem hrát dokonce dvakrát za sebou, aby se všichni do divadla dostali.

Loutkové divadlo Srdíčko Jičín
Za rozdávání radosti a poučení dětem, ale i dospělým. Za prezentaci loutek a jejich vedení doma i v zahraničí. V r. 2017 slavilo divadlo 65 let svého trvání.

Loutkářský soubor Zvonek Hořice
Za pravidelná oblíbená představení pro malé diváky. V r. 2018 to byla např. představení O statečné princezně Johance, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Ostrov splněných přání, Pomsta čertice Peklindy a mnoho dalších. Pro dospěláky předvedli skvělé vystoupení např. při loňském štefanském večeru anebo při galavečeru hořických spolků.

Matějka Ivan
Za péči o materiály mapující historii Jičína a zdejšího divadelního spolku J. K. Tyl (fotografie, novinové články, různé tisky).

Mateřské centrum Kapička
Za akce, které centrum pořádá a které přinášejí radost i poučení dětem i jejich rodičům a prarodičům, ale také dalším zájemcům o tuto činnost.

Mečířová Jitka
Za velmi poutavé a kvalitní přednášky v bělohradských lázních o našich významných předcích K. V. Raisovi, K. J. Erbenovi, E. Štorchovi, L. Mašínové a dalších. Za procházky po městě i okolí, při nichž seznamuje lázeňské hosty s pamětihodnostmi i přírodními zvláštnostmi našeho regionu.

Městská knihovna Hořice
Za trvalé obohacování kulturního života ve městě pořádáním cestopisných přednášek, literárních besed i autorských čtení, za mnoho akcí pro děti např. Noc s Andersenem, která pokaždé probíhá na jiném místě ve městě, za Knížkárnu se společným čtením a listováním pro malé děti a jejich rodiny a mnohé jiné.

Městský úřad Jičín, odbor kultury a cestovního ruchu
Za projekt Prodloužené víkendy v Jičíně. Již sedm let připravuje město Jičín v letních měsících, vždy od pátku do pondělí, pro turisty a návštěvníky, ale také pro občany města, pestrý program, např. komentované prohlídky, divadelní představení, hudební vystoupení, letní kino v zámeckém parku, programy v Lodžii i na koupališti.

Mezera Martin
Za zodpovědný a přitom ne zcela „úřednický“ přístup, který jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně uplatňuje při jednání s majiteli památkově chráněných objektů a v péči o kulturní dědictví.

Nadační fond Jičín – město pohádky
Za pořádání letních chrámových koncertů zahraničních těles v průběhu prázdnin, převážně v kostele sv. Ignáce v Jičíně. Početné publikum a záštita starosty města jsou potvrzením mimořádné kvality souborů a důvodem k pokračování v tradici.

Nosková Marie (2x)
Za obětavé dlouholeté organizování kulturního života v Lukavci a za posilování sounáležitosti jeho obyvatel, za práci s dětmi i seniory, za ilustrování vlastivědného časopisu Pod Zvičinou.

Obec Bukvice
Za pořádání adventních koncertů, výstav, Vánočního koncertu a dalších kulturních akcí během roku. Za připomínání tradic a péči o památky.

Obec Libošovice
Za spolupráci s divadelním souborem v Libošovicích, místní knihovnou, mateřskou a základní školou, Domovem pokojného stáří a farností.

Pifferaios – ženský flétnový soubor a Toni dei signori
Za dlouhodobou uměleckou činnost nejen v jičínském regionu. Soubor vystupuje se širokým repertoárem od renesance až po současnost, každoročně pořádá adventní koncerty, vydal už tři CD. Se spřátelenými sbory pořádají společné koncerty, účastní se přehlídek a festivalů.

Plachý Jiří
Za významný přínos k poznávání a zaznamenávání historie Slavhostic a okolí. Po léta shromažďuje dokumenty a fotografie, pořádá výstavy i další akce.

Pluhařová Ilona
Učitelka na Základní škole v Kopidlně. Za vedení literárního kroužku a za svou literární činnost. Je aktivní členkou Literárního spolku působícího při jičínské knihovně, reprezentuje okres i Královéhradecký kraj v soutěžích a na kulturních festivalech.

Pod Zvičinou – redakce časopisu
Za téměř čtvrt století vydávání oblíbeného vlastivědného čtení z Hořicka a Podzvičinska. Za posledních pět let byla podrobně zmapována historie obcí za 1. světové války a ke 100. výročí vzniku Československé republiky bylo vydáno speciální číslo.

Pospíšil Michael a skupina Literácy Jitčín
Za koncerty a vystoupení při různých příležitostech v Jičíně a na území Mariánské zahrady, kde přinášejí radost a pomáhají připomínat tradice.

Pospíšilová Alena (3x)
Za obětavou a skvělou práci nad rámec pracovních povinností v knihovnách v Sobotce, Jičíně a Libošovicích, doprovázenou pořádáním stovek besed, výstav a dalších akcí, přinášejících poučení i radost. Neúnavně dokáže pro čtenáře a studenty zapůjčit literaturu krásnou i odbornou a pomáhá všem generacím objevovat, oživovat a nezapomínat na krásy našeho domova a historie. Svými nápady, nadšením a neutuchající energií získává spolupracovníky a zájemce nejen z regionu.

Pospíšilová Alena, Pantlíková Eva (2x)
Za ukázkové vedení knihovny Antonína Bocha v Libošovicích, organizování kulturních akcí –besed, přednášek, výstav a čtení pro seniory v Domově pokojného stáří i dětem v mateřské škole. Zvláštní poděkování patří za pomoc studentkám Univerzity třetího věku při testech jednotlivých lekcí a umožnění práce na počítači v knihovně. Za každoroční organizaci výletu do Českého ráje u příležitosti 17. listopadu. Jejich znalosti doplněné recitací a čtením z regionální literatury jsou opravdovým svátkem demokracie.

Pošepný Jiří
Za vedení Libošovického divadelního spolku, každoroční nastudování alespoň jedné hry. Za organizování kulturních akcí v obecním hostinci v Libošovicích – festival divadelních souborů, posezení u cimbálu, Česko zpívá koledy, vystoupení hudebních skupin a orchestrů.

Prochor
Za soustavné sledování nových kulturních počinů a jejich půvabné komentování v Prochorovinách, za podporu mladých při aktivitách v Lodžii a za inspirativní přístup ke vnímání kulturního snažení.

Přátelé Markvarticka, z. s. (2x)
Za starost o kulturní památky v Markvarticích (kostel sv. Jiljí, vzácné hodiny na jeho věži, varhany, nejstarší pavlačový domek v Markvarticích). Pečuje o jejich propagaci, finance pro ně získává z pořádání různých akcí (besedy, ples, koncerty, výstavy). Za vytrvalou a úspěšnou snahu o oživení kulturních tradic v Markvarticích.

Ratibor a Vesna – pěvecké spolky, Hořice
Za trvalé obohacování kulturního života v Hořicích a okolí, za koncerty i pravidelné vystupování při oslavách významných výročí.

Rychterová Věra
Za dlouholetou práci věnovanou festivalu Jičín – město pohádky.

Sádlo Miloslav
Za příkladné pečlivé vedení kroniky obce Keteň. Nezachycuje jen současné dění, ale v archivních materiálech, literatuře i u pamětníků získává podklady pro záznamy o minulosti Ketně a okolí.

Samšiňák Jan (2x)
Za to, že jeho Šolcův statek v Sobotce je ve velmi dobrém stavu a slouží řadu let kulturním účelům. V Galerii Karla Samšiňáka se koná několik výstav do roka, v lapidáriu je během sezóny představena tvorba jednoho sochaře. Slavné jsou vernisáže výstav s kulturními programy. Hojně navštěvovány jsou i besedy s významnými osobnostmi a koncerty. Jan Samšiňák vše pořádá na své náklady, vstupné se nevybírá. Bohatá programová nabídka trvale zvyšuje návštěvnost objektu.

Smíšený pěvecký sbor Bendl – Stojmír ze Sobotky a Dolního Bousova
Za pravidelné koncerty na Humprechtě i na Kosti, na festivalech sborového zpěvu, v kostelích na Sobotecku, v Domovech pro seniory, za vystoupení při různých příležitostech, např. v r. 2018 na akcích ke 100. výročí republiky.

Smolík Robert
Za více než 20 let činnosti kolem Valdštejnské lodžie. Za práci v Občanském sdružení Lodžie, dílny a různé akce, podíl na projektech, zabývajících se rekonstrukcí a využitím významné barokní památky. Za zapojení se do kulturní činnosti v Jičíně (Valdštejnské slavnosti, Pohádky Pod Koštofránkem aj.), za aktivní přínos k úvahám o rozvoji města a jeho propagaci.

Spolek dobrovolných hasičů Vesec
Za udržování soudržnosti občanů a chalupářů v obci, každoroční zdobení vánočního stromu, vydávání kalendáříků podle popisných čísel a zachování dávných zvyků – pálení čarodějnic, letní setkání na návsi, péči o historické hasičské stříkačky a jejich udržení v provozuschopném stavu.

Strašidelná Bažantnice – pořadatelé
Za další ročník procházky pohádkovým lesem, která od roku 2007 přináší potěšení všem účastníkům. Koná se koncem června a doprovází ji pouť na Byšičkách. Nejde pouze o bělohradskou akci – našla si oblibu i za hranicemi regionu.

Středisko Junáka Hořice
Za dlouholetou činnost s nabídkou zajímavého a smysluplného trávení volného času pro děti, které se nejen baví, ale i vzdělávají a vychovávají, za tradiční ples i každoroční přivezení a rozdávání Betlémského světla, které spolu s koledami přinášejí také do hořického Domova pro seniory a pacientům LDNky, za zapojení do projektu Skauti bez lilie ve spolupráci s Festivalem svobody (Paměť národa).

Střední zahradnická škola Kopidlno
Za výbornou prezentaci školy i města a celého regionu při Kopidlenském kvítku – mezinárodní soutěži středních zahradnických škol spojené se soutěžemi žáků základních škol a prodejní výstavou i ukázkami dovedností mladých zahradníků. V roce 2018 proběhl už 25. ročník. Také za uspořádání 49. ročníku Běhu 17. listopadu, jehož trasa vede zámeckým parkem.

Stuchlík Ladislav, Bajer Lubor
Za dlouholetou, zajímavou a časově náročnou práci s bělohradskými skauty.

Šedivá Věra
Za dlouholetou výraznou pomoc při organizaci kulturních akcí v obci Dětenice. Za péči o Památník Foerstrova rodu v budově bývalé školy v Osenicích.

Šimůnková Marie
Za příkladnou „živou práci s kronikou“. Pečlivě zaznamenává dění v obci Vesec u Sobotky a jejím okolí, pravidelně publikuje články ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, upozorňuje na různá výročí, události a porovnává starší záznamy z vesecké kroniky se současným děním, počasím apod. Také za péči o vzornou květinovou výzdobu nejen jejich 200 let starého statku, ale i celé obce, která je jednou ze dvou Vesnických památkových rezervací v Královéhradeckém kraji.

Šourek Jiří
Za velký přínos k prezentaci Střední zahradnické školy na Kopidlenském kvítku a dalších soutěžích v ČR. Za to, že pro svůj hluboký zájem o historii kopidlenského zámku a rodiny Schliků získává příznivce mezi studenty ve škole i mezi veřejností.

Šrámkova Sobotka – pořadatelé
Za obdivuhodnou péči a práci, kterou věnují jednomu z nejstarších festivalů, který se zabývá českou řečí, jazykem a literaturou. Za udržení kontinuity a vysoké úrovně přednášek, představení a za skvělou organizaci inspirativního setkání pedagogů, studentů a umělců.

Šulc Jiří
Předseda spolku rodáků a přátel města Hořice. Za to, že udržuje společenství Hořičáků v Praze, zve zajímavé hosty, sám připravuje besedy, v r. 2018 bylo velmi pěkně připomenuto 100. výročí vzniku republiky. Podle možností se účastní i kulturního dění v Hořicích.

Tomíček Jan
Za přibližování regionální historie veřejnosti a za významný podíl na kulturním dění v Hořicích a okolí. Jako učitel na Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice vzbuzuje zájem o historii města a okolí u svých studentů, přes 10 let se stará o vzájemné kontakty mezi školou a lužicko-srbským gymnáziem v Chotěbuzi. Spolupracuje s hořickým muzeem, víc než 20 let je šéfredaktorem vlastivědného časopisu Pod Zvičinou, do něhož pravidelně přispívá články se zajímavými tématy. Z jeho podnětu byl založen spolek Strozzi – spolek přátel hořického zámku, jehož je předsedou. Je také dlouholetým členem pěveckého spolku Ratibor.

Tomíčková Oldřiška
Za výrazný podíl na kulturním životě v Hořicích a okolí a za snahy o poznávání regionální historie. Jako pracovnice hořického muzea se podílí na jeho akcích, je poučenou průvodkyní expozicí i dokumentárními výstavami, účastní se organizace výstav, přednášek a besed v různých kulturních zařízeních města, mj. i v židovské synagoze. Jako členka spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku pomáhá připravovat akce tam pořádané. Je předsedkyní ženského spolku Vesna. Je redaktorkou časopisu Pod Zvičinou, kam píše články o historii i současnosti Hořic. Každoročně se aktivně zapojuje do příprav udílení ceny Jivínský Štefan.

Turek Vladimír
Za zájem o církevní památky a o varhany, na něž hraje v řadě kostelů na Jičínsku. Za udržování divadelní tradice v Běcharech. Také za podporu a propagaci kulturních akcí na území Mariánské zahrady.

Ulrychová Eva
Za dlouhodobou popularizaci archeologie pro širokou veřejnost, za zajímavé přednášky a archeologické vycházky, letos jsme se například vydali za středověkými panskými sídly do Lukavce, Dobše a Černína.

Vackovo Vysoké Veselí – pořadatelé
Za hudební festival organizovaný každoročně na počest hudebníka a skladatele Karla Vacka. Pravidelně tu vystupují přední umělci v oboru dechové hudby. V roce 2018 proběhl už 33. ročník.

Valenta Jaromír
Za práci starosty a místostarosty obce Střevač. Za zájem o historii a památky vesnic Střevač, Štidla a Nadslav, za podporu zdejšího kulturního dění.

Vališka Radomír, Vališková Iveta
Za výrazný přínos k organizaci setkání pěveckých sborů z celé republiky i ze zahraničí – Foersterovy Osenice, pořádaného každoročně Unií českých pěveckých sborů, obcí Dětenice a Dobrovolným sdružením rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku. Také za udržování tradic dětenického divadla.

Valter Jiří Qido
Za to, že zájemcům zpřístupní nejen výstavu ve své Galerii Na Špejcharu v Bukvici, ale dovede je také do kaple sv. Jana Nepomuckého, tam jim přiblíží historii památky i obce, zahraje na varhany, dále jim doporučí návštěvu informačního centra v bývalém Škaloudově statku, kde jim nabídne „Průvodce Bukvicí a Křelinou“ i propagační materiály Mariánské zahrady a pozve je na výstavu starých fotografií obou obcí.

Valter Jiří Qido, Valterová Eva
Za pořádání výstav v jejich Galerii Na Špejcharu v Bukvici. Od roku 2004 jich bylo 58. Vystavují tu nejen umělci z regionu, ale i z Prahy nebo Hradce Králové, za výtvarnými díly přijíždějí návštěvníci z okolí i ze vzdálenějších míst a při tom poznávají také obec i zdejší krajinu a území Mariánské zahrady.

Vaněk Miroslav
Za organizování turnajů v karetní hře Prší, pomoc při organizování Pozorování noční oblohy v Malechovicích a her při setkávání trampů. Za propagaci Libošovic a okolí na soukromých webových stránkách www. libosovice.cz

Víchová Dana
Za příkladnou práci vedoucí místní knihovny v Lukavci, organizování cyklu přednášek Historie Lukavce v archivech (přednáší J. Lindauer), přípravu Předsilvestra v Lukavci. Za starost o kulturní úroveň života seniorů v Lukavci (program při jejich setkávání, zájezdy, návštěvy a dárky při jubileích a o Vánocích).

Víchová Jitka
Za projekty, kterými pokračuje v práci, kterou vykonávala se svou kolegyní Marcelou Bažantovou – zapojuje své žáky na 1. základní škole v Jičíně aktivně do výuky dějepisu a vzbuzuje u nich zájem o minulost a osobnosti. Také za vzorné vedení školní kroniky.

Vildmanová Veronika
Mladistvá a vytrvalá šiřitelka krásného zpěvu, iniciátorka setkání s kouzelným světem hudby na řadě míst našeho kraje (Jičín, Libošovice, Osenice, Sobotka). Za svá vystoupení a za to, že dokáže vtáhnout do místního života výjimečné interprety domácí (Trio Thalia) i přespolní.

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků pro Sobotku a okolí
Za vytrvalou pomoc a radost, kterou všichni členové přinášejí sobě, okolí a Sobotce. Organizují besedy, setkání, výlety a pečují o krásné kroje, které kdykoliv a s radostí předvádějí.

Vydra Jiří
Kastelán Valdštejnské lodžie. Za veškerou činnost v areálu významné kulturní památky, za nápady a osobní nasazení v pořádání akcí v Lodžii i na jiných místech.

Wilda Jiří, Wildová Vlaďka
Za činnost v Agentuře Nahoru-dolů, v Závěsném divadle, za akce pořádané na Valdické bráně v Jičíně – výstavy, divadelní představení, festival Mezi patry, Vánoce na Bráně, besedy.

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Za to, že je nejen skvělou školou, ale věnuje se i obcím a městům, kde působí. Žáci a jejich učitelé realizují projekty na zvelebení svého okolí a organizují akce určené i pro širokou veřejnost.

Zlatník Hynek
Za všechny aktivity zaměřené na ochranu přírody a památek a také prezentaci Jičína i Jičínska.

Zlatníková Draga
Za významný přínos pro kulturní dění v Jičíně a v Sobotce. K práci organizátorky přidala vlastní básnickou tvorbu a překlady z cizí literatury (jeden příklad – nedávno vysílal Český rozhlas dvě povídky Emira Kusturici v jejím překladu). Po celá léta pomáhá s přípravou slavnostního udílení Jivínského Štefana.

Zobinová Zdena
Za skvělou práci sezónní průvodkyně v hořické Masarykově věži samostatnosti, kde letos dovršila již 20. sezónu. V době, kdy její vrstevnice trávily čas u televize nebo na zahrádce, stoupala pravidelně šest dní v týdnu na Hořický chlum a prováděla turisty. Díky své obětavosti a milému vystupování si získávala sympatie návštěvníků a vykonala mnoho dobrého pro propagaci Hořic.

Zpravodaj Šrámkovy Sobotky – redakce
Za pravidelné vydávání kvalitního regionálního čtvrtletníku, který desetiletí přispívá k seznámení s aktualitami života v Sobotce, ale také s historií, osobnostmi a zajímavostmi, které se k Sobotecku vztahují.

Žantovský Martin
Za dlouhodobou spolupráci s městem Kopidlno, a to nejen při tvorbě čtvrtletníku Kopidlenské listy, kterému dává grafickou podobu, umělecký a estetický cit, přispívá fotografiemi, články, vytváří videa a spoty. Především jeho zásluhou získaly listy v roce 2018 ocenění za třetí místo v kategorii celobarevných zpravodajů v Královehradeckém kraji.