Vyhledávání

Kontakt


Knihovna Václava Čtvrtka
"Jivínský Štefan"
Denisova 400
506 01 Jičín

jivinskystefan@seznam.cz

21. ročník udílení ceny Jivínský Štefan

04.03.2017 08:00

 

Štefanská komise schválila 281 nominací, za počin roku 124 a za dlouholetou činnost v kultuře 157.

Slavnostní večer 25. února uspořádala obec Dětenice.

 

Výsledky:

Los

Město Sobotka, v zastoupení Janem Janatkou, místostarostou města

Za znovupostavení již velmi zchátralé skulptury italského umělce Claudia Parmiggianiho Dům pod půlměsícem – Casa sotto la luna v Děkanské zahradě v Sobotce. Slavnostně odhalena v říjnu 2016 s doprovodným programem o vzniku a historii původní stavby a jejím znovupostavení, součástí programu bylo představení nových webových stránek celého projektu v Knihovně Fráni Šrámka.

 

Kytice jako zvláštní uznání poroty

 

Klub přátel K. J. Erbena Miletín

Za trvalé obohacování kulturního života v Miletíně pořádáním besed, přednášek, výletů apod. Za připomenutí odkazu zdejšího významného rodáka K. J. Erbena.

 

Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická pro Sobotku a okolí

Za udržování lidových tradic a krojů. Na zahájení adventu pořádají výstavu krojů a betlémů s nabídkou vánočního pečiva a cukroví, připravují živý betlém na náměstí, starají se o oblečení Tří králů. O červencových svátcích představují pravidelně na Humprechtě kroje. V Domě s pečovatelskou službou zajišťují každou středu odpoledne kavárnu pro obyvatele domu, často spojenou s besedou, přednáškou, promítáním filmu, hudebním programem atd.

 

Oldřiška Tomíčková

Za dlouholetou kulturní činnost. Je pracovnicí hořického muzea, fundovaně provádí výstavami žáky škol. Je redaktorkou časopisu Pod Zvičinou, do něhož přispívá články o historii Hořic a okolí. Je dlouholetou členkou a předsedkyní hořického ženského spolku Vesna, spoluorganizátorkou kulturních akcí v hořické synagoze, aktivní členkou spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku a pěveckých sborů Ratibor a Vesna. Každoročně pečlivě a zodpovědně přistupuje k přípravě udílení ceny Jivínský Štefan. Všímá si lidí, kteří se výrazně podílejí na kulturní činnosti na Hořicku, a zajišťuje práci poroty, která vybírá laureáty za dlouhodobou činnost.

 

Rozhodnutí poroty - Jivínský Štefan za dlouhodobou činnost v kultuře

Obec Dětenice

Za to, že i tak malá obec dokáže připravit náročné akce. Už 16 let pořádají festival pěveckých sborů Foerstrovy Osenice a 5 let přehlídku amatérské divadelní tvorby nazvané Dětenické divadlování. K úspěchu jimi pořádaných akcí přispívá nezištná a obětavá spolupráce obyvatel.

 

Štefanská komise děkuje obci Dětenice za uspořádání slavnostního večera 25. února 2017. Stejně jako jeho účastníci velice kladně hodnotila program, v němž byla pěkně představena obec, dobře zvoleny ukázky zdejší činnosti a vše, včetně pohoštění, bylo připraveno tak, aby se tu všichni cítili příjemně. Ukázku z divadelního představení Labyrint světa předvedli žáci místní základní školy, Yveta Vališková přečetla úryvek z pamětí J. B. Foerstera, vystoupila sopranistka Jana Heryánová Ryklová za klavírního doprovodu předního německého dirigenta Bernda Radocha. Dostatek času byl vymezen na předávání cen, rozhovory s laureáty i na fotografování. Zázemí našli také účastníci, kteří si chtěli vzájemně popovídat.